Byla e2-2675-656/2016
Dėl vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Ignotas,

2sekretoriaujant Kristinai Mikolaitytei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui M. R., atsakovo atstovui advokatui K. R.,

4išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Neltė“ ieškinį atsakovui AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui dėl vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir skolos priteisimo,

5Teismas

Nustatė

6

  1. Ieškinio ir atsiliepimo argumentai

7Ieškovas UAB „Neltė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti vienašališką 2011-09-05 sutarties Nr. 7-548 (toliau – Sutartis), nutraukimą neteisėtu ir negaliojančiu ab initio, priteisti ieškovui iš atsakovo AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 132 536,50 Eur skolos, 3 389,35 Eur delspinigių ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Ieškovas nurodė, kad pagal Sutarties sąlygas atsakovas įsipareigojo įrengti, aptarnauti, ieškovo vardu įregistruoti ir išnuomoti ieškovui atsakovo priklausančią elektroninių ryšių tinklo įrangą, o ieškovas įsipareigojo suteikti atsakovui duomenų perdavimo didmeninę paslaugą visoje Lietuvoje, naudojant atsakovo ieškovui išnuomotą įrangą. Šalys taip pat susitarė, jog atsakovas už ieškovo teikiamas paslaugas kiekvieną mėnesį moka 29 315,34 Eur plius PVM, o ieškovas už įrangos nuomą ir aptarnavimą – 18 361,91 Eur plius PVM. Sutarties 7.1 ir 7.2 p. numatė, jog Sutartis galioja iki tol, kol galioja abu leidimai, LR Ryšių reguliavimo tarnybos išduoti ieškovui naudoti radijo dažnius (kanalus), t.y. iki 2022-10-22. Sutartis prieš terminą gali būti nutraukiama tik rašytiniu abiejų šalių susitarimu. Atsakovas, neatsižvelgdamas į tarp šalių vykusias derybas dėl sutarties sąlygų pakeitimo, 2015-02-26 raštu pranešė, jog nuo 2015-04-01 vienašališkai nutraukia Sutartį dalyje dėl ieškovo atsakovui teikiamų atlygintinių paslaugų, kadangi šiuo metu jis pereina nuo WiMax technologijos pagrindu teikiamų paslaugų prie pažangesnės LTE, dėl ko ieškovo teikiamos paslaugos atsakovui yra nereikalingos. Ieškovo teigimu, jis dėjo visas pastangas, siekiant tęsti šalių pradėtas derybas dėl Sutarties sąlygų pakeitimo. Atsakovas ieškovo kvietimus derėtis ignoravo, nesiekė bendradarbiauti, nesant nei faktinio, nei teisinio pagrindo nutraukė Sutartį, nors iki šiol faktiškai tebesinaudoja ieškovo teikiamomis paslaugomis, už tai ieškovui nemokėdamas jokio atlygio nuo 2015 m. sausio mėn. Ieškovas taip pat nurodo, jog Sutartis buvo sudaryta tik abiems šalims susitarus tiek dėl paslaugų teikimo atsakovui, tiek dėl atsakovo įrangos nuomos ieškovui. Kaip matyti iš Sutarties turinio, šalys ne tik Sutarties sudarymą, bet ir tinkamą jos vykdymą siejo išimtinai su abiejų prievolių tinkamu įvykdymu, t.y. atsakovui atsisakius ieškovui išnuomoti įrangą, paslauga apskritai nebūtų teikiama ir atvirkščiai. Taigi šalims nesusitarus dėl vienos iš sutarčių esminių sąlygų, Sutartis apskritai nebūtų sudaryta. Sutartyje išlygtos prievolės yra betarpiškai susijusios tarpusavyje ir negali būti vykdomos atskirai, kadangi vienos prievolės vykdymas atitinkamai nevykdant kitos netektų prasmės. Ieškovas atsakovo Sutarties nutraukimą laikė neteisėtu, niekiniu ir negaliojančiu ab initio, dėl ko Sutartis laikytina teisiškai įpareigojančia abi šalis ir privalo būti vykdoma, įskaitant atsakovo pareigą mokėti Sutartyje nurodytą paslaugų kainą, nepriklausomai nuo faktinio naudojimosi paslaugomis ar tokio naudojimo masto.

9Atsakovas prašė ieškinį atmesti ir nurodė, jog tiek sudarytos Sutarties turinys, tiek Sutarties prievolių prigimtis leidžia daryti išvadą, kad šalys susitarė dėl dviejų prievolių, kurios laikytinos atskiromis ir savarankiškomis. Be to, tai, kad Sutarties šalys joje numatytas prievoles laikė dvejomis atskiromis, savarankiškomis prievolėmis patvirtina ir tai, kad buvo atskirai nustatyta konkreti tiek paslaugų teikimo kaina, tiek įrangos nuomos ir aptarnavimo kaina. Atsakovas turėjo teisę nutraukti Sutartį dalyje dėl paslaugų teikimo, kadangi ši teisė pripažįstama pagal įstatymą. Ši teisė gali būti siejama su kliento interesų pasikeitimu po paslaugų sutarties sudarymo, kai klientui išlieka neišlieka intereso tęsti sutartį ir gauti paslaugas. Atsakovo nuomone, atsižvelgiant į tai bei Sutarties prievolėms esant atskiroms ir savarankiškoms, atsakovas turėjo teisę vienašališkai atsisakyti atlygintinių paslaugų ir toje dalyje Sutartį nutraukti. Be to, faktas, kad ne nuo atsakovo priklausančių aplinkybių buvo sudaryta Sutartis dėl įrangos nuomos, negali būti pagrindu paneigti CK 6.721 str. 1 d. įtvirtintos atsakovo teisės vienašališkai nutraukti sutartį dėl paslaugų teikimo. Tolimesnis paslaugų atsakovui teikimas neturi jokios reikšmės atsakovo teisei nutraukti sutartį, nes šiuo atveju yra pripažįstama ne atsakovo pareiga nebesinaudoti paslaugomis po Sutarties nutraukimo, o paslaugų teikėjo (ieškovo) pareiga nutraukti tokių paslaugų teikimą. Kadangi atsakovas teisėtai nutraukė Sutartį dalyje dėl paslaugų teikimo, todėl atsakovo prievolė mokėti Sutartyje numatytą paslaugos kainą yra pasibaigusi ir atsakovas ieškovui nėra skolingas.

  1. Priešieškinio ir atsiliepimo argumentai

10Atsakovas AB Lietuvos radijo ir televizijos centras pateikė teismui priešieškinį, kuriuo po patikslinimo prašė teismo atmesti ieškovo ieškinį ir priteisti atsakovui iš ieškovo 204 636,06 Eur skolos, 6037,52 Eur delspinigių bei 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, jog vadovaujantis Sutarties 4.2 p. ieškovas už įrangos nuomą ir aptarnavimą įsipareigojo kiekvieną mėnesį mokėti 22 217,91 Eur su PVM. Ieškovas šių įsipareigojimų nevykdo, todėl yra skolingas atsakovui 204 636,06 Eur sumą ir 6037,52 Eur delspinigių.

11Atsakovo vienašališkas Sutarties nutraukimas yra neteisėtas, niekinis ir negaliojantis ab initio, dėl ko Sutartis laikytina teisiškai įpareigojančia abi šalis ir privalo būti vykdoma, įskaitant Atsakovo pareigą mokėti Sutartyje nurodytą Paslaugų kainą. Vadovaujantis Sutarties 4.3 p., atsiskaitymas pagal Sutartį tarp šalių vyko sumokant skirtumą pagal išrašytas ir viena kitai pateiktas PVM sąskaitas faktūras. Atsižvelgiant į tai, kad Sutartis nutraukta neteisėtai ab initio, ji laikoma galiojančia, dėl ko atsakovas neturi teisės reikalauti mokėti sumas, kurios buvo įskaitytos į ieškovo atsakovui suteiktų Paslaugų kainą, o privalo mokėti ieškovui už Paslaugų teikimą ir Įrangos nuomos kainas susidariusį skirtumą. Atsižvelgiant į tai, priešingai nei teigia atsakovas, būtent atsakovas yra skolingas ieškovui 132 536,50 EUR dydžio skolą bei 3 389,35 EUR delspinigių, dėl ko atsakovo priešieškinys turėtų būti atmestas kaip nepagrįstas, o ieškinys patenkintas visa apimtimi.

  1. Teismo nustatytos aplinkybės, išvados ir argumentai

12Dėl Sutarties nutraukimo teisėtumo

13Atsakovas savo poziciją grindžia esminiu argumentu, kad Sutartis susideda išsavarankiškų ir atskirų prievolių, dėl ko Atsakovas tariamai turėjo teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nes Sutartis šias prievoles leidžia vykdyti atskirai bei jų vykdymas viena nuo kitos nepriklauso. Atsakovo argumentai nepagrįsti. Teismo vertinimu, ieškovas pagrįstai nurodė, kad šalių Sutartis yra mišri ir susideda iš keleto rūšių prievolių. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo formuojamoje praktikoje yra pažymėjęs, jog nors šalys sudarydamos skirtingų rūšių sutarčių elementus turinčią sutartį susitaria dėl atskirų prievolių, kurios galėtų būti savarankiškos, šalims sujungus jas į vieną sutartį jos tampa viena nedaloma prievole. Vertinant tokios sutarties galiojimą, būtina nustatyti, ar sudėtingoji sutartinė prievolė susideda iš atskiriamų ar neatskiriamų dalykų, t.y. ar šalims nesusitarus dėl kurios nors vienos iš nurodytų sutarčių esminių sąlygų, tokia sutartis nebūtų sudaryta. Nustačius, jog šalys susitarė dėl prievolės, susidedančios iš dviejų dalykų, kurie sudaro vieną nedalomą visumą, dalinis tokios sutarties galiojimas yra negalimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2006).

14Ieškovas pagrįstai nurodė, kad vertinant ginčo Sutartį sudarančias prievoles visų pirma, turi būti vertinamos sutarties sudarymo aplinkybės, šalių tikrieji ketinimai sutartyje nustatant keletą skirtingų prievolių bei šio susitarimo esmė ir tikslai (CK 6.193 str.). Ieškovas nurodė, kad pasiūlius ieškovui dalyvauti didmeninio duomenų perdavimo paslaugų pirkime (ieškinio priedas Nr. 7), ieškovas savo pateiktame atsakyme (ieškinio priedas Nr. 8) aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė, kad šiuo metu jo valdomo tinklo pajėgumai ir techniniai parametrai nėra pritaikyti Atsakovui reikalingos paslaugos teikimui, todėl pirkime sutiktų dalyvauti tik Atsakovui išnuomojus, įrengus ir Sutarties galiojimo metu aptarnavus minėtos paslaugos teikimui reikalingą įrangą. Ieškovas atskleisdamas savo interesą sudaryti Sutartį, nurodė, kad šalims nesusitarus dėl abiejų prievolių, ieškovas net nebūtų svarstęs galimybės sudaryti Sutartį, t.y. Sutartis apskritai nebūtų sudaryta. Tai, kad šalys Sutarties sudarymą ir jos tinkamą vykdymą siejo išimtinai su abiejų prievolių tinkamu vykdymu patvirtina ir Sutarties 2.1, 2.2, 3.6, 3.7, 5.1, 7.1, 7.2 str. nuostatos. Esminę reikšmę turi tai, kad vadovaujantis Sutarties 1.1 str., ieškovas, šalims susitarus dėl reikiamos įrangos nuomos, įsipareigojo visu Sutarties galiojimo laikotarpiu visus savo valdomo tinklo resursus naudoti išimtinai tik paslaugos teikimui atsakovui. Atsižvelgiant į tai, ieškovui negalint teikti paslaugos kitam subjektui bei atitinkamai visą Sutarties galiojimo laikotarpį neplėtojant savo nuosavos įrangos pajėgumų, įrangos nuoma iš atsakovo pastarajam nutraukus Sutartį dalyje dėl paslaugų teikimo būtų ekonomiškai nepagrįsta. Teismo vertinimu, priešingai nei teigia atsakovas, Sutartyje išlygtos prievolės yra betarpiškai susiję tarpusavyje ir negali būti vykdomos atskirai, kadangi vienos prievolės vykdymas atitinkamai nevykdant kitos netektų prasmės.

15Atsakovas taip pat nepagrįstai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2007. Ieškovo nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėtoje byloje, priešingai nei nagrinėjamu atveju, ginčo šalys prie pagrindinės mobiliojo ryšio paslaugų teikimo sutarties sudarė papildomą susitarimą dėl atitinkamų nuolaidų papildomoms paslaugoms ir/ar atitinkamos įrangos įsigijimui suteikimo. Be to, minėtoje nutartyje, priešingai nei aiškina atsakovas, teismas pažymėjo, jog paslaugų sutartis gali būti mišri, jei šalys susitaria dėl kelių savarankiškų dalykų, kurie laikytini esminėmis Sutarties sąlygomis. Tuo tarpu nagrinėjamoje byloje šalys toje pačioje Sutartyje susitarė dėl dviejų betarpiškai susietų prievolių, kurios abiejų šalių Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu buvo laikomos esminėmis ir vienos iš šalių prievolės vykdymas neturi prasmės kitai iš šalių nevykdant savo prievolės.

16Teismas pritaria ieškovo argumentui, jog šalys, sudarydamos Sutartį, susitarė dėl vieningos prievolės, susidedančios iš skirtingų dalykų, dėl ko Sutartis galėjo būti nutraukta tik joje numatyta tvarka, t.y. abipusiu raštišku susitarimu, arba vienai iš šalių kreipiantis į teismą įstatymo numatyta tvarka ir pagrindais. Atsakovo argumentai dėl neva jo turimos besąlyginės teisės nutraukti Sutartį yra visiškai nepagrįsti, o vienašališkas atsakovo dalinis Sutarties nutraukimas laikytinas neteisėtu i negaliojančiu ab initio, dėl ko Sutartis laikytina teisiškai tebesaistančia šalis. Sutartyje nėra numatytų jokių išlygų, jog mokėjimai už paslaugas priklausytų nuo faktinio atsakovo naudojimosi ieškovo teikiamomis paslaugomis ar tokio naudojimosi masto, t.y. pagal Sutartį atsakovas turi mokėti ieškovui vien už suteiktą galimybę naudotis ieškovui priklausančiu tinklu, veikiančiu su Ieškovui priklausančiais dažniais, nepaisant to, ar šia galimybe atsakovas realiai naudojasi savo duomenų perdavimui ir nuo tokio naudojimosi masto.

17Dėl įsiskolinimo priteisimo

18Byloje pateikti įrodymai, t.y. LR Ryšių reguliavimo tarnybos 2015-12-14 raštas Nr.(54.1)1B-2830, antstolių surašyti faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai (ieškinio priedai Nr. 28-34), patvirtinantys, kad atsakovas ieškovo teikiamomis paslaugomis faktiškai naudojasi iki šiol, ko iš esmės neginčija ir pats atsakovas. Be to, Sutarties nutraukimas laikytinas negaliojančiu ab initio, atsakovas privalo laikytis Sutarties 4.1. punkto sąlygų ir sumokėti Ieškovui 132 536,50 EUR dydžio įsiskolinimą. Atsakovas neginčija ieškovo pateiktų buhalterinio skolos apskaičiavimo teisingumo. Teismas, vadovaudamasis CK 6.716 str. 1 d., 6.37 str., 6.210 str., tenkina ie6inio reikalavimą dėl skolos priteisimo.

19Dėl priešieškinio

20Ieškinys atmestinas remiantis, pirmiausia, ieškovo ieškinyje nurodytais argumentais, nes šalis siejanti prievolė yra nedaloma. Kaip jau nustatė teismas, atsakovas atsižvelgdamas į tai, jog jam priklausančių WiMax belaidžio plačiajuosčio judriosios prieigos ryšio tinklo bazinių stočių talpos neužteko kokybiškam atsakovui priklausančios belaidžio interneto paslaugos „Mezon“ teikimui bei siekdamas padidinti savo turimų bazinių stočių pajėgumus, 2011 m. pakvietė ieškovą dalyvauti tiesioginėse derybose dėl Paslaugų pirkimo. Kadangi ieškovo tinklo pajėgumai tuo metu nebuvo pakankami bei jo valdomo tinklo techniniai parametrai nebuvo pritaikyti minėtos Paslaugos teikimui pilna apimtimi, Ieškovas, atsakydamas į Atsakovo pasiūlymą, nurodė, jog dalyvauti derybose bei galimai teikti atsakovui reikalingas Paslaugas sutiktų tik tuo atveju ir tik tol, kol atsakovas atitinkamai nuomotų Ieškovui jo Paslaugų teikimui reikalingą Įrangą bei atitinkamai ją aptarnautų visą Paslaugos teikimo laikotarpį šalims nesusitarus dėl abiejų prievolių, t.y. tiek dėl Paslaugų teikimo, tiek dėl Įrangos nuomos visam Sutarties galiojimo laikotarpiui, Sutartis apskritai nebūtų sudaryta. Tai, kad šalys Sutarties sudarymą ir jos tinkamą vykdymą siejo išimtinai su abiejų prievolių tinkamu vykdymu, patvirtina ir Sutarties nuostatos, reglamentuojančios Sutarties dalyką, jos galiojimą, šalių atsakomybę ir kt. (pvz. žr. 2.1, 2.2, 3.6, 3.7, 5.1, 7.1, 7.2 p.). Sutarties 1.1 p. ieškovas įsipareigojo visu Sutarties galiojimo laikotarpiu visus savo valdomo tinklo resursus naudoti išimtinai tik Paslaugos Atsakovui teikimui. Atsižvelgiant į tai, ieškovui negalint teikti Paslaugos kitam subjektui, t.y. Įrangą naudojant išimtinai Paslaugos teikimui atsakovui, Įrangos nuoma iš atsakovo pastarajam nutraukus Sutartį dalyje dėl Paslaugų teikimo būtų nepagrįsta jokia verslo logika. Sutartyje išlygtos prievolės yra neatskiriamos ir negali būti vykdomos atskirai, kadangi vienos prievolės vykdymas, atitinkamai nevykdant kitos, netektų prasmės. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog šios prievolės sudaro vieną nedalomą visumą, dėl ko dalinis Sutarties nutraukimas yra negalimas bei neteisėtas ab initio. Tuo pačiu atkreiptinas dėmesys, jog vadovaujantis CK 6.217 str. 1 ir 5 d. bei Sutarties 7.1 ir 7.2 punktais, šalys aiškiai ir nedviprasmiškai susitarė, jog Sutartis prieš terminą, t.y. 2022 m. spalio 22 d., gali būti nutraukta tik raštišku abiejų šalių susitarimu arba esant esminiam Sutarties pažeidimui Sutartyje nėra numatytų jokių išlygų, jog mokėjimai už Paslaugas priklausytų nuo faktinio atsakovo naudojimosi ieškovo teikiamomis Paslaugomis ar tokio naudojimosi masto, t.y. atsižvelgiant į ieškovo įsipareigojimą Paslaugą teikti išimtinai tik atsakovui, atsakovas turi mokėti ieškovui vien už suteiktą galimybę naudotis ieškovui priklausančiu tinklu, veikiančiu ieškovui priklausančiais dažniais, nepaisant to, ar šia galimybe Atsakovas realiai naudojasi savo duomenų perdavimui. Neatsižvelgiant į tai, byloje pateikta daugybė įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovas nuo Sutarties nutraukimo iki šiol naudojasi ieškovo teikiamomis Paslaugomis, ko neginčija ir pats atsakovas. Atsakovas jokių pretenzijų dėl Paslaugų teikimo ir/ar Sutarties vykdymo ieškovui niekuomet nereiškė. Atsakovo vienašališkas Sutarties nutraukimas yra neteisėtas, niekinis ir negaliojantis ab initio, dėl ko Sutartis laikytina teisiškai įpareigojančia abi šalis ir privalo būti vykdoma, įskaitant atsakovo pareigą mokėti Sutartyje nurodytą Paslaugų kainą. Vadovaujantis Sutarties 4.3 p., atsiskaitymas pagal Sutartį tarp šalių vyko sumokant skirtumą pagal išrašytas ir viena kitai pateiktas PVM sąskaitas faktūras. Atsakovas nuo 2015-04-01 neteisėtai nutraukė sutartį ir grąžina ieškovo siunčiamas sąskaitas. Atsižvelgiant į tai, kad Sutartis nutraukta neteisėtai ab initio, ji laikoma galiojančia, dėl ko atsakovas neturi teisės reikalauti mokėti sumas, kurios buvo įskaitytos į ieškovo atsakovui suteiktų Paslaugų kainą, o privalo mokėti ieškovui už Paslaugų teikimą ir Įrangos nuomos kainas susidariusį skirtumą. Atsižvelgiant į tai, ieškovas pagrįstai nurodė, kad atsakovas yra skolingas ieškovui 132 536,50 EUR dydžio skolą bei 3 389,35 EUR delspinigių, dėl ko atsakovo priešieškinys turėtų būti atmestas kaip nepagrįstas, o ieškinys patenkintas visa apimtimi.

21Teismas, remdamasis bylos medžiaga, atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą bei jos procesinę baigtį ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 dėl Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo ieškovo prašymą dėl atstovavimo išlaidų priteisimo tenkina ir išlaidų ir priteisia ieškovui 1996 EUR sumokėto žyminio mokesčio bei 3075,63 EUR atstovavimo išlaidų (CPK 98 str.).

22Teismas, vadovaudamasis CPK 270 str..

Nutarė

23Ieškinį patenkinti visiškai, priešieškinį atmesti visiškai.

24Pripažinti vienašališką 2011-09-05 sutarties Nr. 7-548 nutraukimą atsakovo 2015-02-26 raštu Nr.5A-142/2,6-07 „Dėl 2011-09-05 sutarties Nr. 7-548 nutraukimo“ neteisėtu ir negaliojančiu ab initio, priteisti ieškovui UAB „Neltė“ iš atsakovo AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 132 536,50 Eur skolos, 3 389,35 Eur delspinigių ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015-12-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

25Priteisti ieškovui UAB „Neltė“ iš atsakovo AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 1996 EUR sumokėto žyminio mokesčio bei 3075,63 EUR atstovavimo išlaidų.

26Sprendimas per 30 dienų skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Ignotas,... 2. sekretoriaujant Kristinai Mikolaitytei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui M. R., atsakovo atstovui advokatui K.... 4. išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Neltė“ ieškinį... 5. Teismas... 6.
  1. Ieškinio ir atsiliepimo argumentai
...
7. Ieškovas UAB „Neltė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 8. Ieškovas nurodė, kad pagal Sutarties sąlygas atsakovas įsipareigojo... 9. Atsakovas prašė ieškinį atmesti ir nurodė, jog tiek sudarytos Sutarties... 10. Atsakovas AB Lietuvos radijo ir televizijos centras pateikė teismui... 11. Atsakovo vienašališkas Sutarties nutraukimas yra neteisėtas, niekinis ir... 12. Dėl Sutarties nutraukimo teisėtumo... 13. Atsakovas savo poziciją grindžia esminiu argumentu, kad Sutartis susideda... 14. Ieškovas pagrįstai nurodė, kad vertinant ginčo Sutartį sudarančias... 15. Atsakovas taip pat nepagrįstai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m.... 16. Teismas pritaria ieškovo argumentui, jog šalys, sudarydamos Sutartį,... 17. Dėl įsiskolinimo priteisimo ... 18. Byloje pateikti įrodymai, t.y. LR Ryšių reguliavimo tarnybos 2015-12-14... 19. Dėl priešieškinio ... 20. Ieškinys atmestinas remiantis, pirmiausia, ieškovo ieškinyje nurodytais... 21. Teismas, remdamasis bylos medžiaga, atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą bei... 22. Teismas, vadovaudamasis CPK 270 str..... 23. Ieškinį patenkinti visiškai, priešieškinį atmesti visiškai.... 24. Pripažinti vienašališką 2011-09-05 sutarties Nr. 7-548 nutraukimą atsakovo... 25. Priteisti ieškovui UAB „Neltė“ iš atsakovo AB Lietuvos radijo ir... 26. Sprendimas per 30 dienų skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam...