Byla 2S-1435-460/2009
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Aušros Maškevičienės, kolegijos teisėjų Virginijos Nijolės Griškevičienės ir Almanto Padvelskio, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo antstolio Giedriaus Jonausko atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo

22009 m. rugpjūčio 20 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio Giedriaus Jonausko pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo, suinteresuoti asmenys skolininkas S. J. ir išieškotoja valstybė, atstovaujama Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos.

3Kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

4pareiškėjas antstolis G. Jonauskas prašė teismo priteisti iš skolininko S. J. 501 Lt vykdymo išlaidų vykdomojoje byloje Nr. 0091/06/01305. Nurodė, jog vykdė Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006-09-15 išduotą vykdomąjį raštą Nr. P2-8536-328/2006 dėl 200 Lt baudos išieškojimo iš skolininko S. J. išieškotojos valstybės naudai.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-08-20 nutartimi pareiškėjo skundą tenkino iš dalies – priteisė iš skolininko S. J. 423 Lt vykdymo išlaidų antstoliui G. Jonauskui, kitą pareiškimo dalį atmetė.

6Atskiruoju skundu antstolis G. Jonauskas nesutiko su minėtos nutarties dalimi, kuria pareiškimas netenkintas. Apeliantas teigia, jog teismas nepagrįstai nepriteisė pašto išlaidų, išlaidų, susijusių su pinigų pervedimu bankiniu pavedimu. Pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos (toliau Instrukcijos) 69 punktą, išlaidos, susijusios su pinigų pervedimu bankiniu pavedimu, išieškomos iš skolininko ir teismui neturėjo kilti abejonių dėl šių išlaidų buvimo, nes be jų nebūtų išieškota visa skola. Pirmosios instancijos teismas, priteisdamas už patirtas papildomas vykdymo išlaidas

7109,75 Lt, nedetalizavo, kokiu būdu šią sumą apskaičiavo, ir neaišku, kokį taikė vartotojų kainų indeksą (toliau VKI). Be to, be pagrindo atsisakyta priteisti vykdymo išlaidas už byloje darytus nuorašus. Antstolis prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-08-20 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės.

8Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

9Atskirasis skundas netenkintinas.

10Iš bylos duomenų nustatyta, kad antstolis vykdė Klaipėdos miesto apylinkės teismo

112006-09-15 išduotą vykdomąjį raštą Nr. P2-8536-328/2006 dėl 200 Lt baudos išieškojimo iš skolininko S. J.. Antstolis 2006-11-09 išsiuntė raginimą skolininkui sumokėti baudą, patikrino skolininko turtinę padėtį, areštavo skolininko pinigines lėšas bei atliko kitus procesinius vykdymo veiksmus. Nustatyta, kad 2009-07-14 išieškota visa skola ir vykdomoji byla užbaigta (vykdomoji byla Nr. 0091/06/01305 b. l. 31). Antstolis iš viso apskaičiavo 501 Lt vykdymo išlaidų ir pasiūlė skolininkui per 7 dienas nuo siūlymo gavimo dienos jas sumokėti (vykdomoji byla

12Nr. 0091/06/01305 b. l. 32). S. J. siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas asmeniškai įteiktas

132009-07-23 (vykdomoji byla Nr. 0091/06/01305 b. l. 33). Skolininkas vykdymo išlaidų per antstolio nustatytą terminą nesumokėjo.

14Kolegija nesutinka su apelianto teiginiu, kad visos antstolio prašomos priteisti vykdymo išlaidos turėjo būti indeksuotos. Iš vykdomosios bylos matyti, kad apskaičiuodamas vykdymo išlaidas 2007-08-08 antstolis netaikė VKI, o apskaičiuodamas 2009-07-14 taikė 126,4 indeksą, galiojusį nuo 2009-05-01. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog vykdymo išlaidos indeksuotinos pagal jų faktinio atlikimo momentą ir jos nebuvo indeksuojamos iki 2008-02-01, bei pagrįstai nurodė, kad Instrukcijos 35 punkte numatyta, jog išieškotojas, pateikdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo sumokėti antstoliui būtinas vykdymo išlaidas, t. y. būtinosios vykdymo išlaidos turi būti apskaičiuojamos vykdomojo dokumento pateikimo antstoliui momentu. Nustatyta, kad raginimas įvykdyti sprendimą surašytas 2006-11-09, todėl tuo metu apskaičiuotos bendrosios vykdymo išlaidos neturėjo būti indeksuojamos ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai sumažino būtinas vykdymo išlaidas iki 60 Lt.

15Teisėjų kolegija sutinka su atskirajame skunde pateiktu antstolio nurodymu, kad pirmosios instancijos teismas priteisdamas už patirtas papildomas vykdymo išlaidas 109,75 Lt, nedetalizavo, kokiu būdu šią sumą apskaičiavo, dėl to antstoliui nėra aišku, kokį taikė VKI. Pirmosios instancijos teismas nedetalizuodamas, kaip apskaičiavo papildomas vykdymo išlaidas, nurodė, kad jas apskaičiavo, atsižvelgdamas į Instrukcijos 3 lentelėje nustatytus dydžius ir kiekvieno konkretaus vykdymo veiksmo atlikimo metu galiojusį VKI. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pirmosios instancijos teismas netaikė VKI už 2007-05-02 patvarkymą sustabdyti lėšų išmokėjimą parengimą, 2007-08-08 patvarkymo vykdyti vykdomąjį dokumentą parengimą bei 2007-08-08 vykdymo išlaidų apskaičiavimą (vykdomoji byla Nr. 0091/06/01305 b. l. 15, 24–25) bei pagrįstai sumažino prašomas priteisti patirtas papildomas vykdymo išlaidas iki 109,75 Lt.

16Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nepriteisė vykdymo išlaidų už pašto bei banko paslaugas, kadangi jos nepagrįstos ir nepatvirtintos vykdomojoje byloje esančiais įrodymais.

17Teisėjų kolegija nesutinka ir su apelianto reikalavimu priteisti vykdymo išlaidas už antstolio surašyto dokumento nuorašo išdavimą. Instrukcijos 3 lentelės 1–3 punktuose nustatytas mokestis už antstolio surašyto dokumento nuorašo išdavimą ir tam tikro formato lapo kopijos kaina netaikoma privalomai pagal CPK normas siųstinam dokumentui. CPK 613 straipsnio 3 dalis nustato, kad vykdymo proceso šalims ar kitiems suinteresuotiems asmenims antstolis siunčia patvarkymų nuorašus, tačiau ši nuostata nereiškia, kad patvarkymo nuorašų darymas visais atvejais turi būti apmokėtas kaip atskiras vykdymo veiksmas. CPK 605 straipsnis reglamentuoja antstolio patvarkymų išsiuntimo tvarką, t. y. nustatytais atvejais antstolis savo patvarkymus, jeigu yra galimybė, iš karto įteikia suinteresuotiems asmenims arba jiems išsiunčia registruotu laišku ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Sistemiškai aiškinant šias CPK normas akivaizdu, kad negalima privalomai siunčiamo patvarkymo nuorašo darymo laikyti atskiru vykdymo veiksmu Instrukcijos 34.1 punkto prasme. Atlyginimas antstoliui už atskirus procesinius veiksmus, t. y. patvarkymų surašymą, yra nustatytas Instrukcijos 3 lentelėje, kur nurodytos sumos, kurios antstoliui mokamos už konkretaus vykdymo veiksmo atlikimą (pvz., 12 p. – už patvarkymo vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo parengimą – 5 Lt) . Teisėjų kolegijos nuomone, už tą patį vykdymo veiksmą negali būti imamas mokestis, nustatytas už kelis atskirus vykdymo veiksmus,

18t. y. pagal kelis 3 lentelės punktus. Todėl apeliantas nepagrįstai už patvarkymo nuorašo darymą kopijavimo būdu, be atlyginimo už šį atskirą veiksmą, dar reikalauja priskaičiuoti ir mokestį už kopijos ar nuorašo darymą. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad privalomai siunčiamų patvarkymų nuorašų darymo išlaidos patenka į būtinųjų vykdomosios bylos administravimo išlaidų turinį (Instrukcijos 34.1 p.).

19Esant šioms aplinkybėms apelianto išdėstytais argumentais nėra pagrindo keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, ji paliktina galioti (CPK 337 str. 1 d.).

20Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

21Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo... 3. Kolegija, išnagrinėjusi skundą,... 4. pareiškėjas antstolis G. Jonauskas prašė teismo priteisti iš skolininko S.... 5. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-08-20 nutartimi pareiškėjo skundą... 6. Atskiruoju skundu antstolis G. Jonauskas nesutiko su minėtos nutarties dalimi,... 7. 109,75 Lt, nedetalizavo, kokiu būdu šią sumą apskaičiavo, ir neaišku,... 8. Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.... 9. Atskirasis skundas netenkintinas.... 10. Iš bylos duomenų nustatyta, kad antstolis vykdė Klaipėdos miesto apylinkės... 11. 2006-09-15 išduotą vykdomąjį raštą Nr. P2-8536-328/2006 dėl 200 Lt... 12. Nr. 0091/06/01305 b. l. 32). S. J. siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas... 13. 2009-07-23 (vykdomoji byla Nr. 0091/06/01305 b. l. 33). Skolininkas vykdymo... 14. Kolegija nesutinka su apelianto teiginiu, kad visos antstolio prašomos... 15. Teisėjų kolegija sutinka su atskirajame skunde pateiktu antstolio nurodymu,... 16. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nepriteisė vykdymo išlaidų už... 17. Teisėjų kolegija nesutinka ir su apelianto reikalavimu priteisti vykdymo... 18. t. y. pagal kelis 3 lentelės punktus. Todėl apeliantas nepagrįstai už... 19. Esant šioms aplinkybėms apelianto išdėstytais argumentais nėra pagrindo... 20. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teisėjų... 21. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartį palikti...