Byla A-502-1108-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. J. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo nagrinėjant administracinę bylą Nr. A502-1108/2009 pagal pareiškėjo R. J. prašymą atsakovui Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, trečiasis suinteresuotas asmuo – Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, dėl tarnybinio patikrinimo išvados dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas R. J. (toliau – ir pareiškėjas) su prašymu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą prašydamas:

51) panaikinti atsakovo Klaipėdos miesto vyriausiojo policijos komisariato (dabar – Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas) (toliau – ir atsakovas) 2008 m. gegužės 15 d. tarnybinio patikrinimo išvados Nr. 30-IS-71 „Dėl R. J. traumos” dalį, kuria buvo pripažinta, jog jis patyrė nelaimingą atsitikimą tarnyboje, ir nuspręsta nemokėti jam kompensacijos dėl tarnybos metu patirto sužalojimo;

62) pripažinti, kad jo sveikata buvo sutrikdyta dėl tarnybinių pareigų atlikimo ir patirtos traumos atsiradimo aplinkybės sietinos su kompensacijos mokėjimu;

73) įpareigoti atsakovą išduoti siuntimą į Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Centrinę medicinos ekspertizės komisiją (toliau – ir CMEK) patirto sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsniui nustatyti.

8II.

9Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 20 d. sprendimu pareiškėjo prašymą patenkino ir pakeitė Klaipėdos miesto vyriausiojo policijos komisariato 2008 m. gegužės 15 d. tarnybinio patikrinimo išvados Nr. 30-IS-71 dalį, kuria buvo pripažinta, kad pareiškėjas patyrė nelaimingą atsitikimą tarnyboje, ir nurodė, jog pareiškėjo sveikata buvo sutrikdyta tarnyboje dėl tarnybinių pareigų atlikimo, taip pat įpareigojo atsakovą išduoti pareiškėjui siuntimą į CMEK patirto sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsniui nustatyti per dešimt dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

10III.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir trečiasis suinteresuotas asmuo) dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 20 d. sprendimo pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

12Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. lapkričio 2 d. nutartimi apeliacinį procesą pagal trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 20 d. sprendimo nutraukė.

13IV.

142009 m. lapkričio 13 d. Klaipėdos apygardos administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjo prašymas dėl teismo išlaidų, inter alia 200 Lt transporto išlaidų ir 13 Lt dienpinigių, atlyginimo priteisimo iš atsakovo.

15Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2009 m. lapkričio 23 d. nutartimi šią prašymo dalį perdavė nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

16Atsakovas atsiliepime į pareiškėjo prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo priteisimo nurodo, kad su prašymu nesutinka, ir prašo jį atmesti.

17Atsiliepime pažymi, jog pareiškėjas nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo dalyvavimą apeliacinės instancijos teismo posėdyje.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19V.

20Prašymas dėl teismo išlaidų atlyginimo priteisimo tenkintinas.

21Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai buvo priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta, jog tais atvejais, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 proc. patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas.

22Atsižvelgiant į tai, kad administracinėje byloje Nr. A502-1108/2009 buvo priimtas pareiškėjui palankus teismo sprendimas, jis turi teisę į teismo išlaidų (inter alia transporto išlaidų ir dienpinigių) atlyginimą.

23ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog dėl išlaidų atlygininimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas, pateikdama prašymą, šios nuostatos paisė, t. y. jis kartu su prašymu pateikė inter alia kasos kvitus, patvirtinančius patirtas transporto išlaidas (b. l. 96), kurios, kaip matyti, sudarė 200,03 Lt. Ši suma jam priteistina. Pareiškėjas dalyvavo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. spalio 21 d. posėdyje (posėdžio protokolas, b. l. 83), taigi jam už šią dieną priklauso dienpinigiai, kurie skaičiuojami vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 4 dalies nuostata: dienpinigiai skaičiuojami atsižvelgiant į taikomojo minimalaus gyvenimo lygio (toliau – ir MGL) dydį. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. spalio 21 d. posėdžio metu MGL sudarė 130 Lt (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo 4 straipsnio 1 dalis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. 1366), taigi už šią dieną pareiškėjui priteistina 13 Lt dienpinigių.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi ir 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Pareiškėjo R. J. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo priteisimo tenkinti.

26Pareiškėjui R. J. iš atsakovo Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato priteisti 213,03 Lt (dviejų šimtų trylikos litų ir trijų centų) teismo išlaidų atlyginimą.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas R. J. (toliau – ir pareiškėjas) su... 5. 1) panaikinti atsakovo Klaipėdos miesto vyriausiojo policijos komisariato... 6. 2) pripažinti, kad jo sveikata buvo sutrikdyta dėl tarnybinių pareigų... 7. 3) įpareigoti atsakovą išduoti siuntimą į Sveikatos priežiūros tarnybos... 8. II.... 9. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 20 d. sprendimu... 10. III.... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo Policijos departamentas prie Lietuvos... 12. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. lapkričio 2 d. nutartimi... 13. IV.... 14. 2009 m. lapkričio 13 d. Klaipėdos apygardos administraciniame teisme buvo... 15. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2009 m. lapkričio 23 d. nutartimi... 16. Atsakovas atsiliepime į pareiškėjo prašymą dėl teismo išlaidų... 17. Atsiliepime pažymi, jog pareiškėjas nepateikė įrodymų, patvirtinančių... 18. Teisėjų kolegija... 19. V.... 20. Prašymas dėl teismo išlaidų atlyginimo priteisimo tenkintinas.... 21. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 22. Atsižvelgiant į tai, kad administracinėje byloje Nr.... 23. ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog dėl išlaidų atlygininimo... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45... 25. Pareiškėjo R. J. prašymą dėl teismo išlaidų... 26. Pareiškėjui R. J. iš atsakovo Klaipėdos apskrities... 27. Nutartis neskundžiama....