Byla T-XX-26-11

1Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Romano Klišausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Kauno apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjų D. A., Z. B., V. B., B. P., K. K., V. B., R. M., S. M. S., P. J. S., V. K., V. N. skundą atsakovui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto žemėtvarkos skyriui, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims Kauno arkivyskupijos kurijai, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijai, A. A. M., A. R., G. R., dėl įsakymo panaikinimo rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjas 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. Ž8-158 „Dėl žemės sklypo ( - ) (Kauno m.) dalių nustatymo“ nustatė 0,2661 ha žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), Kaune, dalies – 0,0285 ha dalis namo (duomenys neskelbtini) bendraturčiams: Kauno arkivyskupijos kurijai – 0,0062 ha, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijai – 0,0061 ha, D. A. – 0,0055 ha, Z. B. – 0,0039 ha, A. A. M. – 0,0031 ha, V. B. – 0,0037 ha; taip pat nustatė 0,2661 ha žemės sklypo, esančio ( - ) , Kaune, dalies – 0,0425 ha dalis namo (duomenys neskelbtini) bendraturčiams: B. P. – 0,0088 ha, K. K. – 0,0035 ha, V. B. – 0,0064 ha, R. M. – 0,0035 ha, A. R. ir G. R. – 0,0063 ha, S. M. S. ir P. J. S. – 0,0035 ha, V. K. – 0,0064 ha, V. N. – 0,0041 ha.

4Pareiškėjai skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymą Nr. Ž8-158 „Dėl žemės sklypo (duomenys neskelbtini) (Kauno m.) dalių nustatymo“.

5Pareiškėjai nurodė, kad ginčijamu įsakymu žemės sklypo dalys buvo nustatytos vadovaujantis Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių (toliau – ir Taisyklės)

67 punktu. Tačiau įsakyme nurodytame sklype yra keturi atskiri pastatai, todėl, vadovaujantis Taisyklių 8 punktu, pirmiausia turėjo būti suformuoti sklypai kiekvienam statiniui atskirai eksploatuoti ir tik po to turėjo būti taikomas Taisyklių 7 punktas. Be to, sklypo dalys turėjo būti nustatytos pagal teritorijų planavimo dokumentą (detalųjį planą), o ne pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos parengtą topografinį planą.

7Kauno apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Kauno apygardos administracinis teismas nurodo, kad pareiškėjai savo reikalavimą grindžia argumentais, susijusiais ne tik su teritorijų planavimu, bet ir su žemės sklypo dalių nustatymu. Teismo posėdyje paaiškėjo, kad pareiškėjai siekia, jog tam tikra sklypo dalis nebūtų privatizuota Kauno arkivyskupijos kurijos ir kad ji tektų jų reikmėms (naudojimui). Todėl kyla abejonių, ar šis ginčas, kaip nesantis grynai administracinio pobūdžio ir susijęs su civiliniais teisiniais santykiais, gali būti nagrinėjamas administraciniame teisme.

8Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

9Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

10Specialioji teisėjų kolegija savo nutartyse yra ne kartą nurodžiusi, kad ginčai, susiję su naudojamų valstybinės žemės sklypų dalių nustatymu Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260, pagrindu, yra civilinio teisinio pobūdžio ir nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme (pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta byloje UAB „Centresta“ prieš Vilniaus apskrities viršininką; 2004 m. spalio 17 d. nutartis, priimta byloje UAB „Ūlos tėkmė“ ir kt. prieš Vilniaus apskrities viršininko administraciją; 2005 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta byloje V. I. prieš Kauno apskrities viršininką; 2005 m. gruodžio 5 d. nutartis, priimta byloje J. Ž. prieš Klaipėdos apskrities viršininko administraciją; 2008 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta byloje UAB „Adema“ prieš Vilniaus apskrities viršininko administraciją; 2008 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta byloje UAB „Lucanica“ prieš Klaipėdos apskrities viršininko administraciją; 2008 m. gegužės 8 d. nutartis, priimta byloje Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras prieš Kauno apskrities viršininko administraciją; 2008 m. spalio 9 d. nutartis, priimta byloje A. A. J. prieš Kauno apskrities viršininko administraciją ir J. V.; 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta byloje S. V. prieš Telšių apskrities viršininko administraciją; 2009 m. gruodžio 17 d. nutartis, priimta byloje V. E. K., A. Š. ir J. K. prieš Kauno apskrities viršininko administraciją).

11Nagrinėjamu atveju pareiškėjai būtent ir kelia ginčą dėl naudojamo valstybinės žemės sklypo dalių nustatymo, kuris turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme. Pareiškėjų nurodomi administracinio pobūdžio argumentai dėl būtinumo parengti teritorijų planavimo dokumentą (detalųjį planą) nėra dominuojantys ir ginčo esmės bei jo rūšinio teismingumo nekeičia.

12Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 2-4 dalimis, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

13Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

14Bylą pagal pareiškėjų D. A., Z. B., V. B., B. P., K. K., V. B., R. M., S. M. S., P. J. S., V. K., V. N. skundą atsakovui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto žemėtvarkos skyriui, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims Kauno arkivyskupijos kurijai, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijai, A. A. M., A. R., G. R., dėl įsakymo panaikinimo perduoti Kauno miesto apylinkės teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

15Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai