Byla 2-2157-886/2013
Dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Būsto administravimo agentūra“ ir Kauno miesto savivaldybė

1Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „Lesto“ ieškinį atsakovei L. R. K. dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Būsto administravimo agentūra“ ir Kauno miesto savivaldybė,

Nustatė

2Ieškovas AB „Lesto“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės L. R. K. 9 240,40 Lt skolos už suvartotą elektros energiją, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodo, kad ieškovas tiekė elektros energiją butui, esančiam ( - ), Kaune, kuris nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei. Šis butas nuo 2002-09-12 išnuomotas atsakovei. Vadovaujantis teisės aktais ir Įmokų už sunaudotą elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose paskirstymo gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams ir nuomininkams metodika, daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrija ar minėtų patalpų savininkų sudarytos jungtinės veiklos sutarties įgaliotas asmuo, priešingu atveju paskirtas namo administratorius privalo periodiškai nurašyti įvadinių elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis, apskaičiuoti už patiektą elektros energiją ir (ar) elektros energijos persiuntimą ir kitas su tuo susijusias paslaugas tiekėjui ir (ar) operatoriui mokėtiną sumą, paskirstyti ją kiekvienam daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkui ir informuoti kiekvieną savininką apie tiekėjui ir (ar) operatoriui mokėtiną sumą. Atsakovė nevykdė prievolės atsiskaityti, todėl susidarė 9 240,40 Lt įsiskolinimas.

4Atsakovei teismo procesiniai dokumentai įteikti 2013-02-22 viešo paskelbimo būdu (51 b.l.) (paskelbta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt) (CPK 130 straipsnis) 2013-02-22 nutartimi konstatavus, kad atsakovės gyvenamoji ir darbo vieta yra nežinoma (50 b.l). Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovei be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

5Trečiasis asmuo UAB „Būsto administravimo agentūra“ atsiliepime nurodo, kad jis yra paskirtas daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Raudondvario pl. 174, Kaune, bendrojo naudojimo objektų administratoriumi. Trečiasis asmuo įsipareigojo kiekvieną mėnesį nurašyti minėto namo įvadinio elektros skaitiklio duomenis ir juos pristatyti ieškovui, taip pat paskirstyti mokesčius už suvartotą elektros energiją ir pateikti vartotojams sąskaitas. Atsakovei nevykdant įsipareigojimų sumokėti už suvartotą elektros energiją, prašo ieškinį tenkinti (41-42 b.l.).

6Trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė atsiliepime nurodo, kad Kauno miesto savivaldybė yra gyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), Kaune, savininkė. 2002-09-12 nuomos sutarties pagrindu šios gyvenamosios patalpos išnuomotos atsakovei. A. R. pl. 174-52 deklaravo gyvenamąsias vietas atsakovė, A. K. ir M. K. Rašytinė elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis nėra sudaryta, tačiau šalių veiksmai rodo, kad tarp jų yra susiklostę prievoliniai teisiniai (šilumos tiekimo-vartojimo) santykiai, todėl asakovė privalo sumokėti už faktiškai suvartotą elektros energiją. Atsakovei nevykdant įsipareigojimų, ieškinys pagrįstas, todėl prašo priteisti iš atsakovės skolą (56-57 b.l.).

7Ieškinys tenkintinas.

8CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9AB „Lesto“ yra visų AB „VST“ materialinių ir procesinių teisių ir pareigų perėmėjas. Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą nustatė, kad butai, esantys ( - ), Kaune, nuosavybes teise priklauso Kauno miesto savivaldybei (NTR duomenys, 10-11, 58-59 b.l.). Kauno miesto savivaldybė 2002-09-12 šias gyvenamąsias patalpas išnuomojo atsakovei. Nuomos sutarties 2.2 punkte numatyta atsakovės pareiga mokėti buto nuomos ir komunalinių paslaugų mokesčius (62-63 b.l.). Trečiasis asmuo UAB „Būsto administravimo agentūra“, daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administratorius, pagal 2004 m. kovo 3 d. mokesčio už elektros energijos paskirstymą sutartį privalo nurašyti įvadinių elektros skaitiklių rodmenis, pristatyti juos užsakovui (ieškovui), paskirstyti mokesčius už suvartotą elektros energiją ir pateikti vartotojams sąskaitas (17-24 b.l.). Atsakovės deklaruota gyvenamoji vieta - ( - ), Kaune (27, 60 b.l.). Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: skolos rejestro duomenys (7-9 b.l.), pranešimas dėl atsiskaitymų už elektros energiją (13 b.l.), pranešimai dėl informacijos (14-16, b.l.), pranešimas dėl gyvenamųjų patalpų ( - ) (64 b.l). Atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jos piniginės prievolės ieškovui įvykdymą ir pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

10Pagal energijos pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto jos vartojimo režimo (CK 6.383 straipsnio 1 dalis). Ieškovas atsakovės gyvenamosioms patalpoms elektros energiją tiekė. Atsakovė privalo vykdyti savo kaip elektros energijos vartotojos įsipareigojimus ir atsiskaityti su ieškovu už jos gyvenamosioms patalpoms tiekiamą elektros energiją. Ieškovo teigimu, atsakovė už patiektą energiją yra skolinga 9 240,40 Lt, todėl ši suma ieškovui priteistina iš atsakovės (CK 6.383 straipsnio 1 dalis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis).

11Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jos priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovės atžvilgiu priimamas sprendimas už akių - ieškinį patenkinti ir iš atsakovės ieškovui priteisti – 9 240,40 Lt skolos už elektros energiją, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-12-31) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.200, 6.205, 384, 388 straipsniai).

13Tenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos - 277 Lt žyminio mokesčio (6 b.l.) (CPK 79 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnis).

14Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 10 Lt dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (Žin., 2011, Nr. 134-6373)).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti.

17Priteisti iš atsakovės L. R. Kunigėlienės (asmens kodas ( - ) ieškovui akcinei bendrovei „Lesto“ (juridinio asmens kodas 302577612) 9 240,40 Lt (devynis tūkstančius du šimtus keturiasdešimt Lt 40) skolos už elektros energiją, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-12-31) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 277 Lt (du šimtus septyniasdešimt septynis Lt) žyminio mokesčio.

18Atsakovė, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai