Byla A2.8.-751-500/2013
Dėl fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ 3.1.2 p. reikalavimus ir padarė teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 1632 str. 2d

1Pasvalio rajono apylinkės teismo teisėjas A.Švedavičius, dalyvaujant I. R., Pasvalio rajono apylinkės teisme išnagrinėjęs I. R. ( a/k ( - ) ) gim. ( - ), lietuvės, Lietuvos Respublikos pilietės, aukštesniojo išsilavinimo, ištekėjusios, dirb. ( - ), gyv. ( - ) administracinio teisės pažeidimo bylą

Nustatė

2I. R. įvykdė akcizais apmokestinamų prekių laikymo tvarkos pažeidimą, o būtent tiksliai nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, iš tiksliai nenustatyto asmens, įgijo ir iki 2013 m. birželio mėn. 13 d. savo namuose, ( - ), neteisėtai laikė akcizais apmokestinamas prekes, t. y. 44 pakelius cigarečių „Minsk Capital“, pažymėtus Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais, kurių bendra vertė 350, 68 ir 43 pakelius cigarečių „Fest“, pažymėtų Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais, kurių bendra vertė 313, 04 Lt t. y. neteisėtai laikė akcizais apmokestinamas prekes, kurių bendra vertė 663, 72 Lt, t. y. nuo 2 MGL iki 10 MGL.

3Tuo savo veiksmais I. R. pažeidė 2004 m. gegužės 26 d. Nr. 4-200 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo „ Dėl fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ 3.1.2 p. reikalavimus ir padarė teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 1632 str. 2d.

4I. R. prisipažįsta, kad ji neteisėtai savo namuose laikė kratos metu rastas ir paimtas cigaretes su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais, kurias pirko turguje savo ir šeimos narių asmeniniam naudojimui. Cigaretes pirko turguje iš nepažįstamo asmens.

5Be I. R. kalta prisipažinimo, jos kaltė yra įrodyta nutarimu atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, kratos protokolu bei kitais administracinio teisės pažeidimo byloje surinktais įrodymais.

6I. R. įvykdyta veika atitinka teisės pažeidimo, numatyto ATPK 1632 str.

72 d. sudėtį, kadangi ji pažeisdama nustatytą tvarką neteisėtai laikė akcizais apmokestinamas prekes, kurių vertė yra nuo 2 MGL iki 10 MGL.

8I. R. atsakomybę lengvina tai, kad ji prisipažįsta kalta padariusi teisės pažeidimą ir nuoširdžiai gailisi, o jos atsakomybę sunkinančių aplinkybių byloje nenustatyta.

9Skiriant I. R. nuobaudą atsižvelgtina į pažeidėjos asmenybę, į tai, kad byloje yra nustatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė ir nėra nustatyta atsakomybę sunkinančių aplinkybių ir kitas aplinkybes. Atsižvelgiant į visumą paminėtų aplinkybių I. R. skirtina minimali nuobauda su neteisėtai laikytų cigarečių konfiskavimu

10Todėl ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 286str., 287str.1d.1p.

Nutarė

11I. R. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos ATPK 1632 str. 2 d. ir paskirti jai 1000 Lt ( vieno tūkstančio litų ) baudą su neteisėtai laikytų 44 pakelių cigarečių „Minsk Capital“, pažymėtų Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais ir 43 pakelių cigarečių „Fest “, pažymėtų Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais konfiskavimu.

12Išaiškinti I. R., kad paskirtą baudą ji turi sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo dienos, o apskundus šį nutarimą ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą gavimo dienos.

13Bauda turi būti sumokėta į Valstybinė mokesčių inspekcijos prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752, sąskaitą, esančią AB Swedbank, banko kodas 73000, įmokos kodas 6030. Sumokėjus baudą baudos sumokėjimo kvitą būtina pristatyti į teismo raštinę.

14Nutarimas per 20 d. gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per apylinkės teismą.

Proceso dalyviai