Byla 2-1655-254/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, sekretoriaujant Indrei Jonauskytei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei Iraidai Žogaitei, trečiojo asmens ieškovės pusėje UAB „Taxillus“ atstovei advokatei Daliai Tamašauskaitei-Žilienei, atsakovo atstovui advokatui Modestui Voguliui, trečiojo asmens atsakovo pusėje Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovei J. V., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „VSGA“ ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybės tarybos nariui S. B., tretieji asmenys UAB „Taxillus“, Kauno miesto savivaldybės administracija, dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „VSGA“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovo Kauno miesto tarybos nario S. B. 42 665,68 Lt tiesioginius nuostolius, 408 578,83 Lt netiesioginius nuostolius, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 8 512 Lt žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad Kauno miesto savivaldybės taryba, kaip koliagialus organas, priėmė sprendimą T-24 „Dėl sutikimo steigti lošimo namus (kazino)“ ir sutiko, kad ieškovė juos steigtų ( - ). Tačiau Kauno miesto tarybos narys S. B., pagal LR vietos savivaldos įstatymo 21 straipsnį neturėdamas tokios teisės, šį sprendimą apskundė Kauno apygardos administraciniam teismui, kuris jo prašymu administracinėje byloje Nr. I-492-402/2009 iki įsiteisės teismo sprendimas taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė sprendimo galiojimą. Ieškovė su UAB „Taxillus“ 2007-12-28 buvo pasirašiusi Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. TAXS 12/01 (toliau Nuomos sutartis) dėl patalpų ( - ), kuriose būtų steigiami lošimo namai (kazino), nuomos. Nuomotojas įsipareigojo atlikti patalpų remonto darbus, siekdamas pritaikyti patalpas nuomininko veiklai, bei pradėjo tuo tikslu parengiamuosius darbus. Sustabdžius sprendimo galiojimą ieškovė patyrė 42 665,68 Lt tiesioginius nuostolius, kuriuos sudarė: 400 Lt už žemės sklypo plano koregavimą, 22 000 Lt išlaidos už inžinerinių tyrinėjimų medžiagos parengimą, 3 800 Lt išlaidos už nuomojamų patalpų konservavimo darbus. Šiuos darbus atliko patalpų savininkė UAB „Taxillus“ pagal su ieškove pasirašytą 2010-06-14 susitarimą Nr. 3 prie Nuomos sutarties, o ieškovė apmokėjo jos pateiktą 2011-01-18 kompensacinę sąskaitą Nr. 001. Be to, ieškovė patyrė 16 465,68 Lt išlaidas įrangos sandėliavimui. Netiesioginius ieškovės nuostolius sudaro 408 578,83 Lt negautos pajamos (atėmus išlaidas) iš veiklos per 2010-02-01–2011-10-31 laikotarpį, arba 21 mėnesius, kurie apskaičiuoti pagal ieškovės veiklos rodiklius kituose lošimo namuose (kazino) pagal 2010–2011 m. oficialius duomenis, pateiktus Valstybinei lošimų priežiūros komisijai, atsižvelgiant į faktiškai įsigytą lošimo įrenginių skaičių (6 lošimo stalus, iš jų 2 ruletės ir 4 lošimo stalai, ir 32 A kategorijos automatus).

3Trečiasis asmuo ieškovo pusėje UAB „Taxillus“ atsiliepimo nepareiškė. Rašytiniuose paaiškinimuose bei teismo posėdyje atstovė paaiškino, kad ieškovė negalėjo patalpų naudoti kitai, ne azartinių lošimų veiklai bei su ja susijusiai veiklai. Patalpas pritaikius, pvz., tik koncertinei veiklai, kurios negalima vykdyti be pagrindinės, vėliau vis tiek tektų atlikti patalpų rekonstrukciją pagrindinei veiklai, todėl patalpos nebuvo pritaikomos. Projektavimo sąvadas patalpų rekonstrucijai galėjo būti išduotas tik esant galiojančiam leidimui steigti lošimo namus (kazino), todėl nesant jo, trečiasis asmuo patalpų negalėjo pritaikyti veiklai. Dar iki Tarybos sprendimo buvo sudarytos sutartys dėl projektavimo darbų, atlikti inžineriniai geologiniai tyrinėjimai, statinio konstrukcijų techninė ekspertizė, parengtas rekonstrukcijos eskizinis projektas. Atsakovo nepagrįsti reikalavimai buvo atmesti galutinai tik 2012-05-18, kuomet buvo galutinai atsisakyta atnaujinti procesą. Patalpų įrengimo termino klausimas gali būti keliamas tik žalos dydžio, bet ne paties žalos fakto nustatymo aspektu. Dėl atsakovo neteisėtų veiksmų trečiasis asmuo ne mažiau kaip 21 mėn. negalėjo atlikti jokių patalpų pritaikymo veiklai darbų. Trečiasis asmuo pats patyrė nuostolių dėl atsakovo veiksmų, kadangi prarado Sutarties 5.1 p. nurodyto dydžio nuomos pajamas – 80 000 Lt per mėnesį.

4Atsakovas ieškinio nepripažino. Atsiliepime nurodė ir atstovas paaiškino, kad atsakovas S. B. veikė kaip Kauno miesto savivaldybės tarybos narys, todėl net ir pripažinus jo veikimą neteisėtu, žalą turėtų atlyginti Kauno miesto savivaldybė. Be to, atsakovas nurodo, kad nepiktnaudžiavo teise ir nėra nustatyta, kad jis būtų veikęs nesąžiningai. Skundai buvo atmesti ne dėl juose suformuluotų reikalavimų nepagrįstumo, o todėl, kad atsakovas neva neturėjo įgalinimų reikšti reikalavimo dėl savivaldybės tarybos priimto sprendimo ginčijimo. Be to, nurodė, kad pagal Nuomos sutartį objektas turėjo būti ieškovei perduotas visiškai suremontuotas ir paruoštas naudojimui iki 2008-09-30, t. y. likus pusmečiui iki 2009-01-22 sprendimo Nr. T-24 priėmimo, tačiau tai nebuvo atlikta dėl nuomotojo kaltės, jam nebuvo išduotas pastato rekonstrukcijos projektavimo sąlygų sąvadas, dėl ko yra Kauno miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriaus neteisėto neveikimo, kurio nuomotojas neskundė. Atsakovas nurodė, kad 42 665,68 Lt tiesioginiai nuostoliai yra susiję su nuomotojo pareigų pagal Nuomos sutartį neatlikimu, todėl ieškovė be pagrindo apmokėjo jo pateiktą kompensacinę sąskaitą. Ieškovė neįrodė, kad patalpose ( - ), buvo sandėliuojami lošimų įrenginiai, skirti eksploatuoti juos Kauno regione. Pagal pateiktus duomenis ši įranga pirkta lošimo namams ( - ). Dėl netiesioginių nuostolių atsakovas nurodė, kad ieškovė neįrodė, kokį kiekį įrenginių būtų eksploatavusi Kauno regione, kuriame nevykdė analogiškos veiklos ir nedisponuoja jokiais duomenimis apie šiame mieste gautą pelną, todėl realių negautų pajamų neįrodė. Be to, pati ieškovė nesiėmė jokių priemonių savo rizikai ir nuostoliams sumažinti. Atsakovas nemano, kad yra priežastinis ryšys tarp jo elgesio ir ieškovės nuostolių atsiradimo, kuomet jų tiesioginio atsiradimo priežastimi yra UAB „Taxillus“ veiksmai dėl Nuomos sutarties sąlygų pažeidimo, Kauno miesto savivaldybės administracijos veiksmai, susiję su projektavimo sąlygų sąvado išdavimo aplinkybėmis, pačios ieškovės veiksmai, patalpų nenaudojus kitai komercinei veiklai, ir jos nepagrįstu nuostolių skaičiavimu, remiantis duomenimis apie panašią veiklą Vilniaus regione, todėl atsakovas turėtų būti atleistas nuo atsakomybės. Be to, pagal ieškovės viešai teikiamus metinius pranešimus 2008–2010 m. ji neketino steigti lošimų namų Kauno m.

5Trečiasis asmuo atsakovo pusėje Kauno miesto savivaldybės administracija prašė, ieškovei neįrodžius patirtų nuostolių, ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodė, kad nagrinėjamu atveju ginčas kilo ne dėl savivaldybės veiksmų, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad žalą privalo atlyginti savivaldybė. Trečiasis asmuo nesutinka su ieškovės argumentais, kad patalpas veiklai ji būtų pritaikiusi per 9 mėn. ir pradėjusi veiklą ne vėliau kaip 2010-02-01, t. y. praėjus 12 mėn. nuo Tarybos sprendimo. Sprendimo galiojimo sustabdymas tęsėsi iki 2010-12-06, tačiau patalpos per 9 mėn., arba iki 2011-09-06, nebuvo pritaikytos ir veikla nuo 2011-12-06 nebuvo pradėta. Trečiasis asmuo UAB „Taxillus“ su prašymu pritarti projektui kreipėsi tik 2012-06-07, o iki tol rašė tik įvairaus turinio prašymus. Ieškovei neįrodžius aplinkybės, kad praėjus 12 mėn. nuo Tarybos sprendimo išdavimo, ji būtų pradėjusi vykdyti veiklą, reikalavimas dėl netiesioginių nuostolių turėtų būti atmestas. Dėl ieškovės tiesioginių nuostolių nurodė, kad trečiaisis asmuo patalpas pagal 2007-12-28 nuomos sutartį turėjo perduoti ieškovei iki 2008-09-30 visiškai suremontuotas ir paruoštas, o jeigu tai nebuvo padaryta, tai jos turėjo būti užsandarintos ir užkonservuotos, dėl to patirtos išlaidos neturėtų būti išieškomos iš atsakovo. Ieškovės pateiktoje 2009-03-05 Nuomos sutartyje visiškai neatsispindi faktas, kad patalpose ( - ), buvo sandėliuojama azartinių lošimų įranga, kurią buvo ketinama naudoti Kaune. Ieškovė neįrodė, kad ta įranga buvo nupirkta, o jeigu buvo, kodėl nebuvo sandėliuojama išnuomotose patalpose ( - ), kurios nebuvo pritaikytos tam ne dėl atsakovo veiksmų.

6Ieškinys atmestinas.

7Ieškovė pareiškė ieškinį taikyti civilinę atsakomybę dėl reikalavimo užtikrinimo priemonėmis administraciniame procese padarytos žalos atlyginimo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. gruodžio 1 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-411/2010 dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių administraciniame procese (ABTĮ 71 straipsnis), pažymėjo, jog nors administracinėje teisenoje ginčijamas viešojo administravimo subjekto priimtas administracinis aktas, jo galiojimo sustabdymas (ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 3 punktas) gali apriboti asmenų civilines teises, ir dėl to patiriama žala. Žalos padarymas yra pagrindas atsirasti civilinėms teisėms ir pareigoms (CK 1.136 straipsnio 2 dalies 5 punktas), konkrečiai – civilinės atsakomybės teisiniams santykiams (CK 6.245 straipsnio 1 dalis), todėl nagrinėjamu atveju ieškovės teisė reikšti ieškinį neabejotinai egzistuoja ir kyla iš žalos padarymo fakto.

8Byloje nustatyta, kad Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009-01-22 sprendimu Nr. T-24 „Dėl sutikimo steigti lošimo namus (kazino)“ (I t., b. l. 29, toliau Tarybos sprendimas) buvo nuspręsta sutikti, kad UAB „VSGA“ steigtų lošimo namus (kazino) ( - ). Atsakovas Kauno apygardos administraciniam teismui 2009-02-20 pateikė skundą, kuriuo prašė panaikinti šį sprendimą ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Tarybos sprendimo galiojimą. 2009-02-27 nutartimi atsakovo prašymas buvo tenkintas ir iki teismo sprendimo administracinėje byloje Nr. I-492-402/2009 įsiteisėjimo Tarybos sprendimo galiojimas buvo sustabdytas. 2009-04-10 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi trečiojo asmens UAB „VSGA“ atskirasis skundas dėl nutarties, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, buvo atmestas. Kauno apygardos teismas 2009-11-12 sprendimu atsakovo skundą dėl Tarybos sprendimo panaikinimo atmetė kaip nepagrįstą, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010-12-06 nutartimi sprendimą paliko nepakeistą. Šiuose procesiniuose dokumentuose buvo konstatuota, kad Tarybos sprendimu atsakovo teisės ir teisėti interesai nebuvo pažeisti, taip pat jis neturėjo reikalavimo teisės dėl jo panaikinimo. Taigi, administraciniame procese priimtu procesiniu sprendimu atmetus pareiškėjo skundą ir panaikinus reikalavimo užtikrinimo priemones, iš esmės buvo konstatuota ir atsakovo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones nepagrįstumas, o tai suponuoja atsakovo neteisėtus veiksmus kaip pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimą.

9Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 15 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-589/2006, sprendžiant klausimą dėl nuostolių, atsiradusių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civiliniame procese, atlyginimo, inter alia išaiškinta, kad, atmetus ieškinį, asmuo, kurio turtinės teisės ieškovo prašymu buvo suvaržytos laikinosiomis apsaugos priemonėmis ir kuris dėl tokio suvaržymo patyrė nuostolių, gali kreiptis į teismą su atskiru ieškiniu, CPK 147 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka prašydamas taikyti kreditoriui deliktinę atsakomybę, nenustatinėjant jos sąlygos – kaltės, nes tai yra atsakovo atsakomybės už jo rizika atliktus veiksmus atvejis. Todėl ieškovė, šioje byloje pareiškusi ieškinį taikyti civilinę atsakomybę dėl reikalavimo užtikrinimo priemonėmis administraciniame procese padarytos žalos atlyginimo, turėjo įrodyti atsakovo neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos. Ieškovė nurodė, kad dėl atsakovo prašymu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių – Tarybos sprendimo galiojimo sustabdymo, kuris tęsėsi nuo 2009-02-27 iki 2010-12-06, patyrė 42 665,68 Lt tiesioginius ir 408 578,83 Lt netiesioginius nuostolius.

10Ieškovė netiesioginius nuostolius sieja su 2007-12-28 tarp ieškovės ir trečiojo asmens UAB „Taxillus“ sudaryta Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi Nr. TAXS 12/01 (toliau nuomos sutartis) tuo aspektu, kad jos nebuvo galima įgyvendinti dėl Tarybos sprendimo galiojimo sustabdymo ir ieškovė dėl to negalėjo numatytu laiku nepradėti veiklos ir patyrė nuostolių. Nustatyta, kad šios Nuomos sutarties 4.1 p. buvo susitarta, kad trečiasis asmuo UAB „Taxillus“ perduos išnuomotas patalpas azartinių lošimų organizavimui, valiutos keityklai, koncertinei veiklai iki 2008-09-30, kad ieškovė galėtų vykdyti 2.1 p. nurodytą veiklą, t. y. atliks patalpų pritaikymą veiklai per 9 mėnesius nuo sutarties sudarymo. Šiuo aspektu pažymėtina, kad sutartyje nebuvo nuostatų dėl šio termino skaičiavimo nuo ieškovės leidimo vystyti lošimų veiklą gavimo, kaip teisme sutarties sąlygas aiškino ieškovė ir trečiasis asmuo UAB „Taxillus“, todėl atsakovas turėjo pagrindo teigti, kad patalpos lošimo veiklai turėjo būti pritaikytos iki sutartyje nustatyto termino – iki 2008-09-30. Tačiau net sutartį aiškinat taip, kaip ją aiškina sutarties šalys, pagal bylos duomenis patalpos nėra pritaikytos veiklai, o UAB „Taxillus“ prašymą dėl pritarimo statinio prekybos pastato ( - ), kapitalinio remonto Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriui pateikė tik 2012-06-07 (II t., b. l. 73), t. y. daugiau kaip po 1,5 metų nuo laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Pritarimas statinio projektui dėl patalpų kapitalinio remonto ir dalies patalpų paskirties pakeitimo buvo išduotas 2012-06-15 (II t., b. l. 72), todėl tai nepatvirtina ieškovės ieškinio aplinkybių, kad patalpos galėjo būti pritaikytos ieškovės veiklai per 9 mėnesius nuo sutarties sudarymo.

11Ieškovė nurodė, kad apmokėjusi UAB „Taxillus“ 2011-01-18 kompensacinę sąskaitą Serija KOMP Nr. 001 (I t., b. l. 104, 105), patyrė 26 200 Lt tiesioginius nuostolius, kurių būtų nepatyrusi, jeigu nebūtų atsakovo neteisėtų veiksmų. Šią sąskaitą sudaro UAB „Taxillus“ išlaidos be PVM: 400 Lt už žemės sklypo plano koregavimą (I t., b. l. 110–113) pagal 2010-05-20 Darbų sutartį Nr. 10806, 22 000 Lt išlaidos pagal 2008-06-30 PVM sąskaitą faktūrą Serija AB Nr. 194 (I t., b. l. 114) už inžinerinių tyrinėjimų medžiagos parengimą (geologija, geodezija, statinio ekspertizė) ir 3 800 Lt išlaidos pagal 2010-11-26 PVM sąskaitą faktūrą Serija KF Nr. 010034 (I t., b. l. 106–109) už atliktus darbus ir medžiagas pagal sutartį, kurios į bylą ieškovė nepateikė. Teismas pažymi, kad pradinėje Nuomos sutartyje nebuvo nuostatų dėl apmokėjimo už patalpų suremontavimą ir paruošimą naudojimui. 2010-06-14 ieškovė su UAB „Taxillus“ sudarė Susitarimą Nr. 3 (I t., b. l. 98) prie Nuomos sutarties, kuriuo pastaroji įsipareigojo atlyginti patalpų užsandarinimo, konservavimo bei kitus su tuo susijusius darbus, reikalingus patalpų būklei išsaugoti, palaikyti bei išvengti tolesnio jų blogėjimo ir kitų neigiamų pasekmių (1 punktas). Tačiau į kompensacinę sąskaitą įtrauktas 22 000 Lt ir 400 Lt išlaidas UAB „Taxillus“ patyrė dar iki Susitarimo Nr. 3 sudarymo bei iki atsakovo prašymu taikytų laikinųjų apsaugios priemonių įsigaliojimo. 2010-11-26 PVM sąskaita faktūra Serija KF Nr. 010034 (I t., b. l. 106–109) dėl 3 800 Lt išlaidų buvo išrašyta po Susitarimo Nr. 3 sudarymo, tačiau nei ieškovė, nei patalpų savininkė nepateikė teismui duomenų, kurie būtų pagrindas spręsti dėl visų pirmiau nurodytų darbų poreikio ir apimties, todėl darytina išvada, kad ieškovė neįrodė nei šių tiesioginių išlaidų pagrįstumo, nei priežastinio ryšio su atsakovo neteisėtais veiksmais (CPK 178 str., CK 6.247 str.).

12Ieškovė taip pat prašė priteisti 16 465,68 Lt tiesioginies įrangos sandėliavimo išlaidas. Nurodė, kad 2007-04-02 pirkimo–pardavimo sutartimi Nr. LT049499/PPS įsigijo naują lošimų įrangą su priedais (I t., b. l. 26–28), kuriai sandėliuoti buvo nuomojamos patalpos pagal 2009-03-05 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ( - ) (I t., b. l. 121–123). Ieškovė įrodinėjo, kad 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 metais buvo įsigijusi nuosavybėn lošimų įrangos (II t., b. l. 158–193, III t., b. l. 4–29), tačiau byloje nebuvo pateiktas konkrečių lošimo įrenginių, kurie buvo parengti ir tinkami eksploatuoti ( - ), aprašymas, akredituotų įstaigų sertifikatai ten numatomiems eksploatuoti lošimo įrenginiams ar kiti įrenginius konkrečioje jų pastatymo vietoje identifikuojantys duomenys, todėl vien pagal nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus bei 2012-10-09 Faktinių aplinkybių konstatvimo protokolą (III t., b. l. 30–35) teismas negali nustatyti, kad nuomojamose patalpose buvo saugoma lošimo įranga, kuri buvo planuojama eksploatuoti Kauno mieste, todėl ieškovės ieškinį dėl 16 465,68 Lt žalos atlyginimo pripažinti pagrįstu ir įrodytu negalima (CPK 178 str.). Pažymėtina, kad atsakovas atkreipė dėmesį į tai, jog 2007-04-02 įrangos pirkimo–pardavimo sutarties priede Nr. 1 (I t., b. l. 28) nurodyta įranga buvo pirkta lošimo namams ( - ) Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartyje taip pat nėra jokių nuorodų nei apie sandėliavimo objektą, nei apie jo kiekį. Pagal atsakovo pateiką ieškovės 2008 m. metinį pranešimą (II t. b. l. 129), 2009 m. ji planavo atidaryti lošimų automatų saloną Šiauliuose ir Vilniuje. 2009 m. metiniame pranešime nurodyta, kad nuo 2009 m. liepos mėn. yra uždaryti rekonstrukcijai lošimų namai ( - ) (II t., b. l. 134). Ieškovė turėjo įrodyti, kad nuomojamose patalpose buvo sandėliuojama tik Kauno m. planuojama eksploatuoti įranga, kuomet prašė priteisti iš atsakovo per laikotarpį nuo 2009-02-19 iki 2010-12-06 sumokėtą nuomos mokestį pagal jai pateiktas UAB „Gerovės“ konservų fabriko PVM sąskaitas faktūras (I t., b. l. 124–163), be to, įranga pagal ieškinio aplinkybes turėjo būti įsigyta 2007-04-02 pirkimo–pardavimo sutartimi Nr. LT049499/PPS. Pagal bylos duomenis nėra pagrindo šių aplinkybių visumos nustatyti, todėl ši ieškinio dalis atmestina kaip neįrodyta (CPK 178 str., CK 6.247 str.).

13Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo ir netiesioginius nuostolius – 408 578,83 Lt negautas pajamas (atėmus išlaidas) iš veiklos per 21 mėnesius, kurias apskaičiavo pagal ieškovės veiklos rodiklius kituose lošimo namuose (kazino) pagal 2010–2011 m. oficialius duomenis, pateiktus Valstybinei lošimų priežiūros komisijai, atsižvelgiant į faktiškai įsigytą lošimo įrenginių skaičių (6 lošimo stalus, iš jų 2 ruletės ir 4 lošimo stalai, ir 32 A kategorijos automatus). Ieškovė nuostolius skaičiavo už laikotarpį nuo 2010-02-01, t. y. tikėtinos jos veiklos pradžios, už 21 mėn. laikinųjų apsaugos priemonių taikymo laikotarpį. Kaip jau nurodyta pirmiau, byloje nėra duomenų, kad ieškovė pradėjo veiklą Kauno m., tuo labiau nėra pagrindo nustatyti, kad ją galėjo pradėti nuo ieškinyje nurodytos datos – 2010-02-01, t. y. praėjus 12 mėn. nuo Tarybos sprendimo. Sprendimo galiojimo sustabdymas tęsėsi iki 2010-12-06, tačiau patalpos per 9 mėn., arba iki 2011-09-06, nebuvo pritaikytos ir veikla nuo 2011-12-06 nebuvo pradėta. UAB „Taxillus“ dėl pritarimo pastato kapitaliniam remontui gavimo kreipėsi tik po ieškovės ieškinio gavimo teisme, arba po daugiau kaip 1,5 metų po laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Ieškovės bei trečiojo asmens argumentai dėl tokio delsimo nepagrįstai siejami su atsakovo prašymu dėl proceso atnaujinimo, kuomet jis nesustabdė Tarybos sprendimo galiojimo. Taigi nesant galimybės nustatyti ieškovės veiklos pradžios, negalima laikyti pagrįstais ir įrodytais jos nuostolius už 2010-02-01–2011-10-31 laikotarpį, kuomet savo veiklos patalpose ( - ), ieškovė nepradėjo, nors po laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo iki ieškinio pareiškimo teisme praėjo daugiau kaip 14 mėn. Ieškovė iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos taip pat nepateikė teismui Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nutarimo išduoti jai leidimą atidaryti ( - ), lošimo namus (kazino). Dėl to spręstina, kad ieškovė neįrodė, jog dėl Tarybos sprendimo galiojimo sustabdymo pagal atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patyrė 408 578,83 Lt netiesioginius nuostolius (CPK 178 str., CK 6.247 str.).

14Apibendrinant darytina išvada, kad ieškovė neįrodė civilinei deliktinei atsakomybei atsirasti dėl administraciniame procese taikytų reikalavimo užtikrinimo priemonių būtinų sąlygų, kurias turėjo pareigą įrodyti (CK 6.246, 6.247, 6.249 str.), todėl ieškinys atsakovui dėl žalos atlyginimo atmestinas (CPK 178, 185 str.). Pažymėtina, kad teismas įvykdė pareigą pasiūlyti šalims pateikti papildomus įrodymus ir nustatė tam terminą (CPK 179 str., II t., b. l. 151). Šalys šia teise pasinaudojo, o teismas, priimdamas sprendimą, byloje surinktus įrodymus įvertino pagal CPK 185 straipsnio taisykles.

15Ieškinį atmetus, trečiojo asmens ieškovės pusėje UAB „Taxillus“ bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (CPK 93 str. 1 d.), o iš ieškovės valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., I t., b. l. 3, II t., b. l. 3, III t., b. l. 2 ).

16Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 270, 279 straipsniais,

Nutarė

17Ieškinį atmesti.

18Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VSGA“ (juridinio asmens kodas 125968073) valstybei 24,04 Lt (dvidešimt keturių litų 4 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai