Byla T-266-753/2013
Dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam V. M. patvirtinimo klausimą

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Balsevičienė, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-oje valdyboje (toliau – Komisija) nutarimo dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam V. M. patvirtinimo klausimą,

Nustatė

2Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje laisvės atėmimo bausmę nuteistasis V. M., gim. ( - ), atlieka pagal 2008-10-29 Klaipėdos apygardos teismo nuosprendį, kuriuo pripažintas kaltu pagal LR BK 129 str. 1d. ir paskirta 8 metų laisvės atėmimo bausmė.

3Laisvės atėmimo bausmės pradžia - 2008-05-10, bausmės pabaiga - 2016-05-10. Neatlikta laisvės atėmimo bausmės dalis – 3 metai 1 mėnesis 12 dienų, skaičiuojant nuo Komisijos posėdžio dienos – 2013-03-28.

4Anksčiau teismo neteistas.

5Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija pateikė teismui tvirtinti Komisijos 2013 m. balandžio 2 d. nutarimą Nr. 95-143 taikyti nuteistajam V. M. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir nustatyti baudžiamojo poveikio priemones ir (ar) pareigas pagal LR BK 75 str. 2d.: pradėti dirbti (užsiregistruoti darbo biržoje) arba mokytis, tęsti darbą arba mokslus per vieną mėnesį nuo nuteistojo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos; per visą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laiką neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančois institucijos leidimo, kadangi atlikus pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos vertinimą pagal OASys metodiką, vertinimo rezultatas yra 25 balai, tai reiškia, kad nuteistojo pakartotinio nusikalstamumo rizika yra žema.

6Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos sprendimas motyvuotas socialinio tyrimo išvada, nuteistojo elgesio laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu vertinimu, nuteistajam taikytomis socialinės reabilitacijos priemonėmis ir jų įvykdymo rezultatais, pataisos įstaigos psichologinės tarnybos išvada (nuteistasis pataisos namuose bausmę atlieka paprastosios grupės sąlygomis, bausmės atlikimo metu vieną kartą buvo baustas drausmine tvarka, 8 kartus paskatintas, pataisos namuose dirba) bei pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika – žema.

7Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorė Vilija Žukauskienė atsiliepime dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam V. M. nepritaria Komisijos 2013 m. balandžio 2 d. nutarimui Nr. 95-143 taikyti nuteistajam V. M. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos ir siūlo teismui jo netvirtinti.

8Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimas taikyti nuteistajam V. M. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos atsisakytinas tvirtinti.

9Pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 str. 1 d. laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantys nuteistieji, kurie įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones ir pateikė Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai prašymus lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos ir kurių nusikalstamo elgesio rizika, elgesys bausmės atlikimo metu ir kitos reikšmingos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad jie laikysis įstatymų ir nenusikals, gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų. BVK 8 straipsnio 1 dalis numato, kad atskirų bausmių vykdymo tvarką ir sąlygas reglamentuojančiuose BVK skyriuose numatytos pataisos priemonės nuteistiesiems atsižvelgiant į jų asmenybę bei elgesį bausmės atlikimo metu, taip pat padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą ir pobūdį. Bausmė yra valstybės prievartos priemonė ir jos paskirtis yra tiek nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, tiek ir užtikrinti teisingumo principą. Sprendžiant nuteistojo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos klausimą, svarbu atsižvelgti į visuomenės interesą, jog nusikalstamą veiką padaręs asmuo turi būti nubaustas ir atlikti tokią bausmę ar jos dalį, kuri paveiktų nuteistąjį, kad jis laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, bei būtų užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas, nes tik tuomet bus pasiekta bausmės paskirtis.

10Nuteistasis bausmę atlieka paprastosios grupės sąlygomis, drausmine tvarka baustas vieną kartą, nuo 2009-03-03 vidaus tvarkos taisyklių nepažeidinėjo, 8 kartus paskatintas už nepriekaištingą gamybinių pareigų vykdymą, elgesį bei mokymąsi, dalyvavimą socialinės reabilitacijos programose , nuo 2010-06-28 dirba Pravieniškių VĮ prie pataisos namų-darbininku vienetininku , pataisos namuose mokėsi, įgijo kompiuterių operatoriaus, baldų apmušėjo, avalynės gamintojo specialybes, bei dalį civilinio ieškinio yra padengęs. Kaltę dėl įvykdytos nusikalstamos veikos pripažįsta, nuoširdžiai gailisi. Socialinio tyrimo išvada , nuteistojo nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo rezultatas 25 balai pagal OASys metodiką ( žema pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika) , nuteistasis su kriminaline subkultūra nesusijęs. Psichologinės tarnybos išvada Nr.73(3)-tikėtina žema nuteistojo pakartotinio nusikalstamumo bei smurtinio nusikalstamumo rizika. Nuteitasis pataisos įstaigos administracijos yra charakterizuojamas teigiamai , įvykdė socialinės reabilitacijos plane visas jam nustatytas priemones, ką patvirtina pateikta pažyma Nr.63-817.

11Teismas, įvertinęs 2013-04-02 Komisijos priimto nutarimo Nr. 95-143 taikyti nuteistajam V. M. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos pagrindus ir motyvus, laiko, kad nutarimas yra nepakankamai pagrįstas, nutarime nėra tinkamai įvertinta nuteistojo padarytos nusikalstamos veikos pavojingumas ir pobūdis, paskirtos bausmės dydis ir likusios neatliktos bausmės dalis, todėl nuteistajam V. M. negali būti taikomas lygtinis paleidimas pagal LR BVK 157 str. 2 d. 2 p. Nuteistasis V. M. bausmę atlieka paprastosios grupės sąlygomis už labai sunkaus nusikaltimo padarymą, praeityje neteistas, ir nors pataisos įstaigos administracijos charakterizuojamas teigiamai, nuteistojo nusikalstamo elgesio rizika yra žema, bausmę stengiasi atlikti tinkamai, tačiau jo neatlikta laisvės atėmimo dalis dar labai didelė – 3 metai 1 mėnesis 12 dienų ( skaičiuojant nuo komisijos posėdžio dienos-2013-03-28). Nuteistojo atlikta bausmės dalis, atsižvelgiant į paskirtos bausmės bendrą trukmę, dar nėra pakankama, siekiant įgyvendinti nuosprendžiu skirtą individualizuotą bausmę bei teisingumo principą. Per trumpas paskirtos bausmės atlikimas gali asmeniui suformuoti klaidingą nuostatą dėl pernelyg švelnaus baudžiamumo už labai sunkius nusikaltimus, kas gali būti viena iš prielaidų rizikuoti nusikalsti ateityje. Šiuo metu lygtinai paleidus nuteistąjį iš pataisos įstaigos, būtų neįgyvendinta nuosprendžiu skirta individualizuota bausmė bei būtų pažeista nuteistojo resocializacijos ir visuomenės saugumo pusiausvyra, nes išvadai, jog šiuo metu lygtinai paleistas iš pataisos įstaigos nuteistasis V. M. bus sulaikytas nuo nusikalstamų veikų darymo, jam bus apribota galimybė daryti naujas nusikalstamas veikas, jis laikysis įstatymų ir nebenusikals, nėra pagrindo.

12Atsižvelgiant į visas šias aplinkybes, teismas sprendžia, kad šiuo metu nuteistajam V. M. lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos netaikytinas – atsisakytina patvirtinti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-ojoje valdyboje 2013 m. balandžio 2 d. nutarimą Nr. 95-143 taikyti nuteistajam V. M. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BVK 157 str. 2d. 2 p., Lietuvos Respublikos BPK 360 str. 5d. 2p., teismas

Nutarė

14Atsisakyti patvirtinti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-ojoje valdyboje 2013 m. balandžio 2 d. nutarimą Nr. 95-143 taikyti nuteistajam V. M. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos.

15Nutartis per 5 dienas, nuo jos kopijos įteikimo nuteistajam dienos, gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai