Byla 2-1278-886/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ ieškinį atsakovui N. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Kauno vandenys“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo N. S. 606,99 Lt skolos už patiektą vandenį ir nukanalizavimą, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad pagal 2008-02-25 sutartį dėl atsiskaitymo už butui patiektą ir nukanalizuotą vandenį atsakovas įsipareigojo sumokėti už suteiktas paslaugas ne vėliau kaip iki kito poataskaitinio mėnesio 25 kalendorinės dienos. Butas K. D. g. 77-5, Kaune, nuosavybės teise priklausė atsakovui. Atsakovas neatsiskaitė su ieškovu ir laikotarpiu nuo 2008-04-01 iki 2012-11-01 yra skolingas 606,99 Lt.

3Atsakovui adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį) įteikti 2013-02-22 viešo paskelbimo būdu (38 b.l.) (paskelbta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt) 2013-02-22 nutartimi konstatavus, kad atsakovo gyvenamoji ir darbo vieta nežinoma (37 b.l.). Atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo ir esant ieškovo prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

4CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas.

6Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų įvertinimą nustatė, kad atsakovui nuo 2007-05-28 iki 2012-08-08 nuosavybės teise priklausė buto K. D. g. 77-5, Kaune (NTR duomenys, 10-14 b.l.). Šalys 2008-02-25 sudarė sutartį dėl atsiskaitymo už butui tiekiamą, nukanalizuojamą ir valomą vandenį. Ieškovas tiekė geriamąjį vandenį ir suteikė nuotekų tvarkymo paslaugas atsakovo butui (18 b.l.). Atsakovas nevykdė pareigos sumokėti už atsakovo teikiamas paslaugas. Prašomos priteisti skolos dydis grindžiamas pažyma dėl įsiskolinimo (7 b.l.), priskaitytų apmokėjimų žiniaraščiu (8-9 b.l.), kontroliniais duomenimis apie vandens suvartojimą (21-22 b.l.), šalto vandens skaitiklio įrengimo (keitimo) 2012-09-03 aktu Nr. 11.32/12R.15102 (23 b.l.). Atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jo piniginės prievolės ieškovui įvykdymą ir pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Atsakovas privalo vykdyti savo kaip tiekiamo vandens vartotojo pareigas ir atsiskaityti už suteiktas paslaugas (CK 6.38 ir 6.63 straipsniai).

8CK 6.38 straipsnio 1 dalis numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais. Ieškovas tiekė vandenį į atsakovo butą ir suteikė nuotekų tvarkymo paslaugas, atsakovas naudojosi suteiktomis paslaugomis, tačiau už ieškovo paslaugas nemokėjo, todėl naudodamasis ieškovo paslaugomis, atsakovas privalėjo vykdyti prievoles – už patiektą vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas mokėti nustatytus mokesčius (CK 6.351 straipsnis, 6.584 straipsnio 1 dalis). Ieškovo teigimu, atsakovas savo prievolės mokėti ieškovui tinkamai nevykdė ir yra skolingas 606,99 Lt, todėl ši suma ieškovui priteistina iš atsakovo (CK 6.383 straipsnio 1 dalis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis).

9Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

10Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovo atžvilgiu priimamas sprendimas už akių - ieškinį patenkinti ir iš atsakovo ieškovui priteisti – 606,99 Lt skolos, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-12-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.200, 6.205 straipsniai).

11Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistina 77,90 Lt bylinėjimosi išlaidų suma, kurią 72 Lt žyminio mokesčio (6 b.l.), 2,90 Lt už Gyventojų registro tarnybos išrašą, 3 Lt už VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (CPK 80 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis, CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

12Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 10 Lt dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (Žin., 2011, Nr. 134-6373)).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais

Nutarė

14Ieškinį tenkinti.

15Priteisti iš atsakovo N. S. (asmens kodas ( - ) ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Kauno vandenys“ (kodas 132751369) 606,99 Lt (šešis šimtus šešis Lt ir 99 ct) įsiskolinimo už patiektą vandenį ir nukanalizavimą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012 m. gruodžio 13 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 77,90 Lt (septyniasdešimt septynis Lt ir 90 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai