Byla e2-1042-418/2016
Dėl iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų ir įpareigojimo atlaisvinti negyvenamąsias patalpas

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Leonora Jakubauskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Druskininkų savivaldybės, įstaigos kodas 111100394, buveinės adresas Vilniaus al. 18, LT-666119 Druskininkai, ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „( - )“, įmonės kodas „( - ), buveinė „( - ), dėl iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų ir įpareigojimo atlaisvinti negyvenamąsias patalpas.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas Druskininkų savivaldybė kreipėsi į teismą ieškiniu prašydamas: 1) iškeldinti atsakovą UAB „( - )“ iš nuomojamų negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), unikalus pastato Nr. ( - ), kurių bendras plotas – 60,72 kv. m., patalpų indeksai: 1-1 (5,45 kv. m.), 1-31 (29,98 kv. m.), R-6 (2,50 kv. m.), R-7 (16,29 kv. m.), R-8 (2,40 kv. m.), R-9 (2,30 kv. m.), R-10 (1,80 kv. m.); 2) įpareigoti atsakovą UAB „( - )“ nedelsiant atlaisvinti nuomojamas negyvenamąsias patalpas, esančias ( - ), unikalus pastato Nr. ( - ), kurių bendras plotas – 60,72 kv. m., patalpų indeksai: 1-1 (5,45 kv. m.), 1-31 (29,98 kv. m.), R-6 (2,50 kv. m.), R-7 (16,29 kv. m.), R-8 (2,40 kv. m.), R-9 (2,30 kv. m.), R-10 (1,80 kv. m.); 3) priteisti iš atsakovo ieškovo naudai visas bylinėjimosi išlaidas.

5Šalys 2016 m. rugsėjo 19 d. pateikė teismui taikos sutartį ir prašo ją patvirtinti, civilinę bylą Nr. e2-1042-418/2016 nutraukti.

6Prašymas tenkintinas.

7Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja tarp jų kilusį teisinį ginčą. Tokia sutartimi realizuojamas šalių dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis (CK 6.983 straipsnis). Tik teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 straipsnis). Teismui pateikta tvirtinti šalių 2016 m. rugsėjo 15 d. sudaryta taikos sutartis išreiškia šalių valią taikiai, tarpusavio nuolaidomis išspręsti šioje byloje kilusį ginčą, ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, todėl patvirtintina (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis). Šalims yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo pasekmės, kad patvirtinus taikos sutartį ir nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis). Šalims susitarus taikiai baigti ginčą ir teismui patvirtinus taikos sutartį, civilinė byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 5 punktas).

8Šalys, sudarydamos taikos sutartį, numatė, kad lieka prie savo bylinėjimosi išlaidų ir neprašo jų priteisti viena iš kitos, visas bylinėjimosi išlaidas valstybei atlygins atsakovas (Taikos sutarties 4 punktas), tačiau atsižvelgiant į tai, kad išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už Teisingumo ministro kartu su Finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, šios išlaidos iš atsakovo UAB „( - )“ nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis, Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 290-291 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu, 294, 295 straipsniais,

Nutarė

10Prašymą tenkinti.

11Patvirtinti taikos sutartį sudarytą 2016 m. rugsėjo 15 d. tarp ieškovo Druskininkų savivaldybės, įstaigos kodas 111100394, buveinė Vilniaus al. 18, LT-66119 Druskininkai, ir atsakovo UAB „( - )“, įstaigos kodas ( - ), buveinė ( - ), pagal kurią šalys susitarė civilinę bylą Nr. e2-1042-418/2016 užbaigti taikiai, tokiomis sąlygomis:

12„UAB „( - )“, toliau vadinama Atsakovu, atstovaujama advokato D. S., veikiančio pagal 2015 m. lapkričio 10 d. atstovavimo sutartį, ir Druskininkų savivaldybė, toliau vadinamas Ieškovu, atstovaujama Druskininkų savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo R. V., veikiančio pagal 2016 m. vasario 1 d. įgaliojimą Nr. S12-336-(7.2),

13toliau Ieškovas ir Atsakovas kartu gali būti vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

14Atsižvelgdamos į tai, kad ieškovas į Druskininkų miesto apylinkės teismą kreipėsi su ieškiniu atsakovui dėl iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų ir įpareigojimo atlaisvinti negyvenamąsias patalpas; atsižvelgdamos į tai, kad šalys susitarė dėl tolesnės patalpų nuomos ir sudarė patalpų nuomos sutartį 5 metų terminui.“

  1. Šalys šią Sutartį sudaro siekdamos taikiai išspręsti Druskininkų miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-1042-418/2016 nagrinėjamą teisminį ginčą.
  2. Ši Sutartis Druskininkų miesto apylinkės teismui tvirtinimui pateikiama kartu su prašymu civilinę bylą Nr. e2-1042-418/2016 nutraukti. Prašymą dėl šios Sutarties tvirtinimo ir civilinės bylos Nr. e2-1042-418/2016 nutraukimo pasirašo abi Šalys.
  3. Ieškovas atsisako visų ieškiniu pareikštų reikalavimų.
  4. Kiekviena iš Šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas padengia savo sąskaita. Atsakovas įsipareigoja apmokėti visas valstybės išlaidas, susijusias su civilinės bylos Nr. e2-1042-418/2016 procesinių dokumentų siuntimu ir įteikimu.
  5. Šalys pareiškia, kad šia Sutartimi yra visiškai ir galutinai išsprendžiamas tarp jų kilęs ginčas, nagrinėjamas civilinėje byloje Nr. e2-l042-418/2016. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo, jos patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 ir 294 straipsniuose.
  6. Ši Sutartis įsigalioja dieną, kai įsiteisėja Druskininkų miesto apylinkės teismo nutartis patvirtinti šią Sutartį.

15Civilinę bylą pagal ieškovo Druskininkų savivaldybės ieškinį atsakovui UAB „( - )“ dėl iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų ir įpareigojimo atlaisvinti negyvenamąsias patalpas, nutraukti.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Druskininkų miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai