Byla 2-43-673/2013
Dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Laima Šablevičienė, sekretoriaujant Sandrai Navickienei, dalyvaujant: ieškovei J. K., jos atstovei adv. Rimai Šmigelskytei, institucijos, teikiančios išvadą – Vaiko teisų apsaugos skyriaus atstovei Loretai Krylaitei, nedalyvaujant atsakovui S. A.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės ieškinį atsakovui dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo,

Nustatė

3ieškovė ir ieškovės atstovė prašo priteisti iš atsakovo ieškovės dukros U. A., gim. ( - ), išlaikymui 300 Lt dydžio kas mėnesį mokamas periodines išmokas nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet atsižvelgiant į infliaciją, paskiriant ieškovę uzufrukto teise tvarkyti vaiko išlaikymui skirtas lėšas ir priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė paaiškino, kad dukros išlaikymui reikalinga apie 600-690 Lt per mėnesį. Su atsakovu susituokę nebuvo, kartu nebegyvena trys metai. Atsakovas dukters išlaikymui lėšų neteikia taip pat treti metai, tik švenčių proga dukrai nuperka dovanų, o šiais metais pirmą kartą nupirko žieminius batukus. Šiuo metu ji jau yra ištekėjusi, susilaukė dar dviejų vaikų, yra vaiko priežiūros atostogose. Per mėnesį jos gaunamos pajamos – 840,29 Lt, tai yra 309,78 socialinė pašalpa už vaikus, 247 Lt išmoka vaikui, 283,51 motinystės pašalpa. Ji jokio privalomai registruotino turto neturi. Jos sutuoktinis šiuo metu nedirba, registruotas darbo biržoje. Gyvena uošvių name, moka komunalinius mokesčius, per mėnesį vienam žmogui išleidžia viso apie 79 Lt (elektra, šaltas vanduo, dujos, šiukšlių išvežimas), perka kurą namui šildyti, kuris sezonui kainuoja apie 1300 Lt. Ji pati yra sveika. Dukros U. poreikiams per mėnesį išleidžia: apie 10 Lt maistui per dieną, apie 119 Lt rūbams, higienos priemonėms išleidžia apie 20 Lt, vaistams ir vitaminams per mėnesį išleidžia apie 30 Lt, nes dukra labai dažnai serga peršalimo ligomis, per žiemos sezoną suserga apie 4 kartus, vaiko išlaidos laisvalaikiui apie 50 Lt, mokymosi priemonėms -150 Lt, išlaidos skalbimo priemonėms - 20 Lt, per mėnesį dukrai duoda apie 12 Lt dienpinigių. Be to, dukrai jau reikalingi akinukai, už kuriuos šiemet sumokėjo 240 Lt. Kiek jai yra žinoma, atsakovas yra sveikas ir darbingas, ar dirba – nežino. Kitų vaikų jos žiniomis atsakovas neturi. Atsakovas nuolat keičia gyvenamąsias vietas. Mano, jog atsakovas žino apie vykstantį procesą, nes apie tai žino jo tėvai, su kuriais atsakovas bendrauja. Atsakovas su dukra pradėjo aktyviau bendrauti tik prieš du mėnesius, vaiką jam nuveža atsakovo tėvai, tačiau kur gyvena atsakovas ji nežino. Dukra apie vykstantį teisminį procesą nėra informuota.

4Atsakovas į teismo posėdžius neatvyko. Procesiniai dokumentai atsakovui buvo siųsti į jo deklaruotą gyvenamąją vietą, tačiau procesinius dokumentus priimti buvo atsisakyta (b.l.19). Esant tokiai situacijai, atsižvelgiant į tai, kad atsakovo kita gyvenamoji vieta ar darbo vietos teismui nebuvo žinomos, teismo pranešimas dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį pateikimo bei pranešimai apie teismo posėdžių vietas, datas ir laiką įteikti – viešo paskelbimo būdu paskelbiant specialiame internetiniame tinklalapyje (b.l. 20-21, 34-35), tai yra tinkamai. Atsiliepimo į ieškinį atsakovas nepateikė, į vykusius du teismo posėdžius neatvyko, bylos eiga visiškai nesidomėjo. Todėl siekiant įgyvendinti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo bei prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos principus, byla teismo posėdyje išnagrinėta atsakovui nedalyvaujant.

5Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė pateikė išvadą, kad ieškovės ieškinys pagrįstas, todėl turėtų būti patenkintas.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Byloje ieškinio pagrįstumas įrodytas ieškovės J. K. paaiškinimais, rašytiniais įrodymais. Gimimo liudijimo AA Nr. ( - ) kopija patvirtina, kad vaiko U. A., a. k. ( - ) gim. ( - ), tėvai yra ieškovė ir atsakovas (b.l. 4). Santuokos liudijimo kopija patvirtina, kad ieškovė 2012-06-16 susituokė su M. K. (b.l. 5). Pažyma apie šeimos sudėtį patvirtina, kad ieškovės šeimoje gyvena viso trys nepilnamečiai vaikai (b.l. 7). Jokio privalomai registruotino turto ieškovė neturi, šiuo metu gauna motinystės pašalpą, socialinę pašalpą ir išmoką už vaiką (b.l. 8-14). Išėjus priimti sprendimą iš Sodra duomenų bazės nustatyta, kad atsakovas teismo posėdžio išvakarėse, tai yra nuo 2013-01-15, pradėjo dirbti UAB „( - )“, turimais byloje duomenis atsakovas privalomai registruotino turto neturi (b.l. 31-33).

8Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta tėvų pareiga auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams ir tėvų turtinei padėčiai bei užtikrinti būtinas vaikams vystytis sąlygas (CK 3.192 str.). Tėvams nesutariant dėl išlaikymo dydžio, teismas apskaičiuoja tokį išlaikymo dydį, kuris užtikrintų vaiko poreikių tenkinimą. CK 3.3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas prioritetinis vaiko teisių ir interesų apsaugos principas, kuriuo visais atvejais privalo vadovautis teismas, spręsdamas ne tik vaiko išlaikymo, bet ir kitus su vaiku susijusius klausimus. Vaikui išlaikymui skiriama suma turi patenkinti jo poreikius maistui, aprangai, būstui, sveikatai, ugdymui ir kt. (CK 3.155, 3.165 str., Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 7-8,11-14, 18 ir kt. str., Vaiko teisių konvencijos 3, 27 str.). Siekiant, jog suaugęs vaikas taptų visaverte asmenybe, išlaikymo forma bei dydis negali būti ribojami vien vaiko minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu. Tėvai atsakingi už vaiko aplinką ir sudaromas realias prielaidas formuotis normaliai vaiko vertybių (požiūrių) sistemai, už paramą vaikui siekiant išsilavinimo, jam realizuojant turimus sugebėjimus, pomėgius. Tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai rūpintis vaiku. Priešingu atveju tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaiką, ugdyti jo asmenybę, sudaryti būtinas sąlygas vaikui vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad tėvo (motinos), privalančio teikti išlaikymą, gaunamos minimalios mėnesinės pajamos, negali būti pagrindiniu kriterijumi sprendžiant išlaikymo klausimą, nes, pripažįstant juos pagrįstais, būtų paneigtas įstatyme įtvirtintas imperatyvas - tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nutartis Nr. 3K-3-790/2002 E. A. v. A. A.). Kaip orientaciniu kriterijumi, nustatant išlaikymo dydį, vadovaujamasi CK 6.461 straipsnio 2 dalies nuostata, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (MMA) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V.S. v. M.S.; bylos Nr. 3K-3-259/2004).

9Iš ieškovės paaiškinimo, byloje surinktų įrodymų matyti, kad nepilnametis šalių vaikas auga tik su ieškove. Ieškovė išlaiko vaiką, tai yra užtikrina jo kasdienius poreikius maistui, būstui, aprangai, higienos priemonėms, vaistams ir vitaminams, mokymosi ir ugdymo priemonėms, kt. Kaip teigia ieškovė, atsakovas vaikui išlaikymo neteikia apie tris metus, tik švenčių proga nuperka dovaną, šiemet pirmą kartą nuo jų gyvenimo skyrium nupirko vaikui batus. Pačios ieškovės šeimoje auga dar du mažamečiai vaikai, ji yra vaiko priežiūros atostogose, gaunamos pajamos per mėnesį apie 840 Lt. Atsakovas šiuo metu jau dirba, tai yra gauna darbo užmokestį, kitų išlaikytinių neturi. Šalys privalomai registruotino turto neturi, yra sveiki ir darbingi. Atsakovo darbingumą bei galimybes prisidėti prie dukters išlaikymo paneigiančių duomenų byloje nėra.

10Ieškovė nurodė, kad dukters išlaikymui per mėnesį reikalinga apie 600-690 Lt suma. Įvertinęs vaiko amžių, jo kasdienius poreikius maistui, aprangai, būstui, sveikatai, ugdymui, poilsiui, laisvalaikiui, tai, kad vaikas lanko mokyklą, kad vaikui reikalingi akinukai ir vaikas dažnai serga peršalimo ligomis, įvertinant ir į tai, tai, kad vaikas mokykloje gauna nemokamus pietus, gavo vienkartinę paramą mokinio reikmėms įsigyti, teismas sprendžia, kad nepilnamečio vaiko U. A., gim. ( - ), šiuo metu išlaikymui būtinos lėšos vidutiniškai po 600 Lt per mėnesį, tai yra 1 MMA (minimalaus mėnesinio atlyginimo) dydžio neviršijant suma. Tokia išlaikymo suma, atsižvelgiant į vaiko amžių, sveikatą, poreikius ir dabartinius pragyvenimo kaštus yra reali. Tokią išvadą davė ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas. Atsakovas atsiliepimo nepateikė. Ieškovės paskaičiavimu per mėnesį (30-31 d.) vien vaiko maistui išleidžiama vidutiniškai apie 300 Lt (10 Lt per dieną), tai yra tokia suma, kurią ieškovė prašo priteisti iš atsakovo. Akivaizdu, kad vaikui būtinos išlaidos ne tik maistui, bet ir rūbams, apavui, higienos priemonėms, vaistams, vitaminams, būstui, ugdymui, kt. Pagal savo sveikatą, turtinę padėtį, vaiko tėvas turi tokias pačias galimybes ir pajėgus teikti vaikui išlaikymą kaip ir ieškovė. Nėra jokių duomenų, kad atsakovas negali teikti vaikui tokio išlaikymo, kokio reikalauja ieškovė. Atsakovas yra jaunas, sveikas ir darbingas, neturėdamas kasdieninės pareigos rūpintis vaiku, neturėdamas kitų išlaikytinių, teismo manymu, turi didesnes galimybes teikti vaikui išlaikymą, nei tris nepilnamečius vaikus auginanti ieškovė, todėl, teismo manymu, atsakovas privalo siekti ir gali teikti savo vaikui išlaikymą, kuris bent jau tenkintų vaiko minimalius (fiziologinius) poreikius maistui. Vaikas gyvena su ieškove, kuri imasi aktyvių priemonių vaiko turtinėms teisėms ir interesams įgyvendinti: teikia išlaikymą, aprūpino vaiką tinkamu jam gyventi gyvenamuoju būstu, be to, ieškovei tenka ir kasdieninė vaiko priežiūra, rūpinimasis, kurių paprastai nekompensuoja išlaikymo priteisimas. Atsakovas laisva valia susilaukdamas vaiko su ieškove, pripažindamas tėvystę, privalo prisiimti atsakomybę už savimi dar nesugenantį pasirūpinti savo vienintelį nepilnametį vaiką.

11Remdamasis išdėstytu teismas daro išvadą, kad iš atsakovo S. A., a.k. ( - ) nepilnamečiui vaikui U. A., a. k. ( - ) gim. ( - ), išlaikyti priteistinos po 300 (trijų šimtų) litų dydžio kas mėnesį mokamos periodinės išmokos nuo ieškinio padavimo teisme 2012-10-02 iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskiriant vaiko motiną J. K., a.k. ( - ) (CK 3.192, 3.201, 3.208, 3.185 str.).

12Sprendimas dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1 p.).

13Teismas išaiškina, kad sutinkamai su CK 3.201 str., iš esmės pasikeitus šalių turtinei padėčiai, asmenys turi teisę kreiptis į teismą dėl priteisto išlaikymo dydžio pakeitimo, tai yra sumažinimo arba padidinimo.

14Iš atsakovo S. A. priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei: 108 Lt žyminio mokesčio, 19,23 Lt pašto išlaidų (mokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660) ir 400,00 Lt (keturis šimtus) litų už ieškovei suteiktą antrinę teisinę pagalbą (mokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5630, mokėjimo paskirtis – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą) (CPK 80, 85, 88, 93, 96, 99 str.).

15Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 282 str., teismas

Nutarė

16ieškinį patenkinti visiškai.

17Iš atsakovo S. A., a.k. ( - ) priteisti išlaikymą nepilnametei dukrai U. A., a. k. ( - ) gim. ( - ), mokant kas mėnesį periodines išmokas po 300,00 Lt (tris šimtus litų) nuo ieškinio padavimo teisme 2012 metų spalio 2 d. iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskiriant vaiko motiną J. K., a.k. ( - ).

18Priteisti iš atsakovo S. A. bylinėjimosi išlaidas valstybei: 108 Lt (vieną šimtą aštuonis litus) žyminio mokesčio, 19,23 Lt (devyniolika litų 23 ct) teismo pašto išlaidų (mokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660) ir 400,00 Lt (keturis šimtus) litų už ieškovei suteiktą antrinę teisinę pagalbą (mokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5630, mokėjimo paskirtis – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą).

19Sprendimą dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Laima... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. ieškovė ir ieškovės atstovė prašo priteisti iš atsakovo ieškovės... 4. Atsakovas į teismo posėdžius neatvyko. Procesiniai dokumentai atsakovui buvo... 5. Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė pateikė išvadą, kad ieškovės... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Byloje ieškinio pagrįstumas įrodytas ieškovės J. K. paaiškinimais,... 8. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta tėvų... 9. Iš ieškovės paaiškinimo, byloje surinktų įrodymų matyti, kad... 10. Ieškovė nurodė, kad dukters išlaikymui per mėnesį reikalinga apie 600-690... 11. Remdamasis išdėstytu teismas daro išvadą, kad iš atsakovo S. A., a.k. ( -... 12. Sprendimas dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1... 13. Teismas išaiškina, kad sutinkamai su CK 3.201 str., iš esmės pasikeitus... 14. Iš atsakovo S. A. priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei: 108 Lt... 15. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 282... 16. ieškinį patenkinti visiškai.... 17. Iš atsakovo S. A., a.k. ( - ) priteisti išlaikymą nepilnametei dukrai U. A.,... 18. Priteisti iš atsakovo S. A. bylinėjimosi išlaidas valstybei: 108 Lt (vieną... 19. Sprendimą dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...