Byla AS-556-825-12
Dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Šiaulių rajono sodininkų bendrijos „Linartai“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo

22012 m. spalio 18 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro prašymą atsakovui Šiaulių rajono sodininkų bendrijai „Linartai“, trečiajam suinteresuotam asmeniui Šiaulių rajono savivaldybės administracijai dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – ir pareiškėjas) teismo prašė priteisti iš atsakovo Šiaulių rajono sodininkų bendrijos „Linartai“ (toliau – ir SB „Linartai“, atsakovas) 11 260 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. iki

62012 m. kovo 31 d.

7Panevėžio apygardos administracinis teismas 2012 m. birželio 28 d. sprendimu priteisė iš atsakovo pareiškėjui 11 260 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už laikotarpį nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. kovo 31 d. ir įpareigojo Šiaulių apskrities valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti pareiškėjui sumokėtą 170,16 Lt žyminį mokestį.

8Atsakovas SB „Linartai“ 2012 m. liepos 13 d. Panevėžio apygardos administraciniam teismui išsiuntė apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo

92012 m. birželio 28 d. sprendimo.

10Panevėžio apygardos administracinis teismas 2012 m. liepos 18 d. nutartimi atsisakė priimti SB „Linartai“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo

112012 m. birželio 28 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. I-240-279-2012 ir nutarčiai įsiteisėjus grąžino jį padavusiam asmeniui. Teismas pažymėjo, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 127 straipsnio 1 dalis numato, kad apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo. Sprendimas administracinėje byloje Nr. I-240-279-2012 priimtas ir paskelbtas 2012 m. birželio 28 d., apeliacinis skundas dėl jo paduotas 2012 m. liepos 13 d. (pagal pašto žymą), kai paskutinė diena apeliaciniam skundui paduoti buvo

122012 m. liepos 12 d., t. y. praleidus apskundimo terminą. Teismas nustatė, kad apeliantas termino skundui paduoti atnaujinti neprašo.

13Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. rugsėjo 28 d. nutartimi Panevėžio apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 18 d. nutartį paliko nepakeistą, o atsakovo Šiaulių rajono sodininkų bendrijos „Linartai“ atskirąjį skundą atmetė.

14Panevėžio apygardos administraciniame teisme 2012 m. spalio 15 d. gautas (išsiųstas 2012 m. spalio 11 d.) SB ,,Linartai“ prašymas atnaujinti terminą apeliaciniam skundui dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 28 d. sprendimo paduoti. Šiame prašyme SB ,,Linartai“ nurodė, kad terminą praleido dėl to, jog bendrija nedisponuoja žymesnėmis lėšomis, todėl nesurado advokato ar kito teisininko, kuris imtų ginti bendrijos interesus, todėl bendrijos pirmininkas buvo priverstas pats rašyti apeliacinį skundą ir esant trumpam terminui jį praleido.

15II.

16Panevėžio apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 18 d. nutartimi neatnaujino termino Šiaulių rajono sodininkų bendrijai „Linartai“ apeliaciniam skundui paduoti. Teismas apeliacinio skundo dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 28 d. sprendimo nepriėmė ir grąžino jį Šiaulių rajono sodininkų bendrijai „Linartai“ (ABTĮ 134 str. 3 d. 1 p.).

17Teismas nurodė, jog bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovo SB ,,Linartai“ atstovas Vytautas Anužis dalyvavo teismo posėdyje nagrinėjant bylą teisme. Jam buvo žinoma, kad sprendimo priėmimas ir paskelbimas byloje atidėtas 2012 m. birželio 28 d. Į sprendimo paskelbimą atsakovo SB ,,Linartai“ atstovas neatvyko. Iš byloje esančio lydraščio matyti, kad teismo sprendimas SB „Linartai išsiųstas 2012 m. birželio 29 d. Iš spaudo ant voko matyti, kad SB „Linartai“ teismo sprendimą gavo 2012 m. birželio 30 d., todėl SB ,,Linartai“ turėjo pakankamai laiko apeliacinį skundą paduoti nepažeidžiant įstatymo numatyto termino. SB ,,Linartai“ nurodytos termino praleidimo priežastys, kad bendrija neturėjo pakankamai lėšų, todėl nesurado advokato ar kito teisininko, kuris būtų galėjęs ginti bendrijos interesus, ir dėl to bendrijos pirmininkas buvo priverstas pats rašyti apeliacinį skundą, nelaikytinos svarbiomis. Dėl išvardintų motyvų teismas konstatavo, kad SB ,,Linartai“ terminą apeliaciniam skundui paduoti praleido dėl nerūpestingumo, o ne dėl svarbių priežasčių, todėl jį atnaujinti nėra pagrindo. Neatnaujinus termino, teismas apeliacinį skundą atsisakė priimti.

18III.

19Atsakovas atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos administracinio teismo

202012 m. spalio 18 d. nutartį panaikinti, atnaujinti apeliacinio skundo priėmimo terminą ir priimti apeliacinį skundą.

21Atsakovas atskirąjį skundą grindžia tuo, kad teismas sprendimą priėmė

222012 m. birželio 28 d. Prieš tai vykusiame paskutiniame teismo posėdyje atsakovo atstovas teismo buvo informuotas, kad jo dalyvavimas skelbiant teismo sprendimą nėra būtinas. Atstumas tarp Šiaulių ir Panevėžio nemažas, kelionės išlaidos bendrijai nemažos, todėl atsakovo atstovas ir pasinaudojo galimybe nedalyvauti skelbiant sprendimą, logiškai manydamas, kad, kaip nustato bendra teisės norma, jam sprendimo paskelbimo data bus skaičiuojama nuo tos dienos, kai jam bus įteiktas pranešimas apie priimtą sprendimą ir jo tekstas. Atsakovo nuomone, informuojant jo atstovą, kad jis gali nedalyvauti skelbiant teismo sprendimą, jis galėjo būti įspėtas, jog nedalyvavimo sprendimo skelbime atveju jo paskelbimo terminas atsakovui vis tiek bus skaičiuojamas nuo teismo sprendimo skelbimo teisme dienos, o ne nuo jo gavimo paštu dienos. Žinodamas tai, atsakovas būtų galėjęs pasirinkti ir, padaręs tam tikras kelionės išlaidas, būtų galėjęs dalyvauti sprendimo skelbime ir laimėti bent dvi papildomas dienas apeliacinio skundo surašymui, nes jo surašymui reikalinga pirma gauti teismo sprendimo tekstą. Apeliacinio skundo išsiuntimas vėluojant vieną dieną, yra ne atsakovo atstovo aplaidumo, neatsakingumo ar nerūpestingumo pasekmė, o grynai techninė klaida, kilusi dėl informacijos stokos.

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24IV.

25Atskirasis skundas atmestinas.

26Byloje nustatyta, kad atsakovas Šiaulių rajono sodininkų bendrijai „Linartai“ pirmą kartą apeliacinį skundą Panevėžio apygardos administraciniam teismui išsiuntė 2012 m. liepos 13 d.

27Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, ABTĮ 127 straipsnio 1 dalies nuostatas, 2012 m. rugsėjo 28 d. nutartimi konstatavo, kad atsakovas praleido apeliacinio skundo padavimo teismui terminą (apeliacinis skundas turėjo būti pateiktas iki 2012 m. liepos 12 d.). Kadangi atsakovas pirmosios instancijos teismui motyvuoto prašymo atnaujinti apeliacinio skundo padavimo teismui terminą nepateikė, teisėjų kolegija priėjo prie išvados, kad Panevėžio apygardos administracinis teismas

282012 m. liepos 18 d. nutartimi pagrįstai atsisakė priimti apeliacinį skundą.

29Atsakovas SB ,,Linartai“ teismui pateikė prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 28 d. sprendimo paduoti.

30Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinio skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas, jeigu buvo praleistas dėl svarbios priežasties.

31Atsakovas iš esmės teigia, jog terminą apeliaciniam skundui paduoti praleido dėl informacijos stokos.

32Bylos duomenys patvirtina, jog atsakovo SB „Linartai“ atstovas dalyvavo teismo posėdyje nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (b. l. 132-138) bei žinojo, jog procesinio sprendimo priėmimas ir paskelbimas byloje buvo atidėtas 2012 m. birželio 28 d. Nagrinėjamu atveju atsakovas pripažįsta, jog skundžiamo Panevėžio apygardos administracinio teismo sprendimo nuorašą gavo 2012 m. birželio 30 d. Nuo 2012 m. birželio 30 d. iki paskutinės termino dienos (2012 m. liepos 12 d.) buvo pakankamas laiko tarpas apeliacinio skundo parengimui ir išsiuntimui.

33Įvertinus atsakovo nurodytą termino praleidimo priežastį, galima konstatuoti, jog ši aplinkybė (informacijos stoka) yra subjektyvi, kuri negali pateisinti termino praleidimo. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis gali būti pripažintos tik objektyvios (nuo asmens valios nepriklausiusios) aplinkybės.

34Taigi nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti, jog apeliacinio skundo padavimo terminas buvo praleistas dėl svarbios priežasties, todėl šis terminas atsakovui neatnaujintinas.

35Neatnaujinus termino, Panevėžio apygardos administracinis teismas skundžiama nutartimi pagrįstai atsakovo apeliacinio skundo nepriėmė (Administracinių bylų teisenos įstatymo 134 str. 3 d. 1 p.).

36Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

37Atsakovo Šiaulių rajono sodininkų bendrijos „Linartai“ atskirąjį skundą atmesti.

38Panevėžio apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

39Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. 2012 m. spalio 18 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras... 6. 2012 m. kovo 31 d.... 7. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2012 m. birželio 28 d. sprendimu... 8. Atsakovas SB „Linartai“ 2012 m. liepos 13 d. Panevėžio apygardos... 9. 2012 m. birželio 28 d. sprendimo.... 10. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2012 m. liepos 18 d. nutartimi... 11. 2012 m. birželio 28 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. I-240-279-2012... 12. 2012 m. liepos 12 d., t. y. praleidus apskundimo terminą. Teismas nustatė,... 13. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. rugsėjo 28 d. nutartimi... 14. Panevėžio apygardos administraciniame teisme 2012 m. spalio 15 d. gautas... 15. II.... 16. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 18 d. nutartimi... 17. Teismas nurodė, jog bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovo SB ,,Linartai“... 18. III.... 19. Atsakovas atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos administracinio teismo... 20. 2012 m. spalio 18 d. nutartį panaikinti, atnaujinti apeliacinio skundo... 21. Atsakovas atskirąjį skundą grindžia tuo, kad teismas sprendimą priėmė... 22. 2012 m. birželio 28 d. Prieš tai vykusiame paskutiniame teismo posėdyje... 23. Teisėjų kolegija... 24. IV.... 25. Atskirasis skundas atmestinas.... 26. Byloje nustatyta, kad atsakovas Šiaulių rajono sodininkų bendrijai... 27. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, atsižvelgdamas į byloje... 28. 2012 m. liepos 18 d. nutartimi pagrįstai atsisakė priimti apeliacinį... 29. Atsakovas SB ,,Linartai“ teismui pateikė prašymą atnaujinti terminą... 30. Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad... 31. Atsakovas iš esmės teigia, jog terminą apeliaciniam skundui paduoti praleido... 32. Bylos duomenys patvirtina, jog atsakovo SB „Linartai“ atstovas dalyvavo... 33. Įvertinus atsakovo nurodytą termino praleidimo priežastį, galima... 34. Taigi nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti, jog apeliacinio skundo... 35. Neatnaujinus termino, Panevėžio apygardos administracinis teismas skundžiama... 36. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 37. Atsakovo Šiaulių rajono sodininkų bendrijos „Linartai“ atskirąjį... 38. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 18 d. nutartį... 39. Nutartis neskundžiama....