Byla B2-2196-480/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei individualiai įmonei „Rodalės reklama“

1Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės REIKALAVIMAS.LT pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei individualiai įmonei „Rodalės reklama“,

Nustatė

2Pareiškėja UAB REIKALAVIMAS.LT prašė iškelti bankroto bylą atsakovei IĮ „Rodalės reklama“ dėl nemokumo. Pareiškime nurodė, kad 2012-03-26 UAB „Saulės spektras“ ir UAB REIKALAVIMAS.LT pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 042 ir jos priedą Nr. 16, kurių pagrindu UAB „Saulės spektras“ perleido UAB REIKALAVIMAS.LT turėtą reikalavimo teisę išieškoti skolą, delspinigius, palūkanas, baudas ir kitus mokėjimus iš IĮ „Rodalės reklama“. Pareiškėja ne kartą ragino atsakovę įvykdyti įsipareigojimus, tačiau ši su pareiškėja iki šiol nėra atsiskaičiusi, nes galimai yra nemoki.

3Pareiškimas tenkintinas.

4Lietuvoje bankroto teisinius santykius reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymo bei Civilinio proceso kodekso nuostatos (CPK 1 str. 1 d., ĮBĮ 1 str. 1 d.). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

6Faktinis šioje byloje pareikštų reikalavimų iškelti bankroto bylą pagrindas – atsakovo įmonės nemokumas. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Taigi, tam, kad teismas nuspręstų, ar įmonė yra (ne) moki, vertintinas įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykis, kiti įmonės finansinės atskaitomybės duomenys. Teismas 2012 m. birželio 29 d. nutartimi įpareigojo atsakovės įmonės vadovą per 10 dienų nuo nutarties kopijos gavimo dienos pateikti teismui nutartyje nurodytus dokumentus, reikalingus įvertinti įmonės turtą bei finansinę ir ūkinę būklę. Nustatytu terminu reikalaujami dokumentai teismui nebuvo pateikti, todėl teismas, atsižvelgdamas į šias aplinkybes, taip pat į Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą aktyvų teismo vaidmenį nagrinėjant bankroto bylas, sprendžia, kad, nesant galimybės gauti dokumentų apie įmonės finansinę būklę, klausimas spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje teismo savo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

7Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis, nei IĮ „Rodalės reklama“, nei jos savininkas nuosavybės teise įregistruoto nekilnojamojo turto neturi, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų bazėje turima informacija, kad atsakovo įmonės vardu registruotų transporto priemonių nėra, o savininko vardu registruota viena transporto priemonė – lengvasis automobilis Mitsubishi Lancer, 1990 metų laidos, kuriam yra uždėtas areštas, iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pateiktų duomenų matyti, kad IĮ „Rodalės reklama“ 2012-07-26 skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudarė 3450,32 Lt, pagal Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktą informaciją nustatyta, kad atsakovo įmonė pagal pateiktas deklaracijas bei mokesčių apskaitos duomenis 2012-08-01 turėjo 4760,13 Lt mokestinę nepriemoką valstybės ir savivaldybės biudžetams. Teismas, įvertinęs tai, kad nėra jokių įmonės finansinę padėtį pagrindžiančių dokumentų, nėra žinoma reali atsakovo finansinė padėtis, sprendžia, kad yra pagrindas pripažinti IĮ „Rodalės reklama“ nemokia, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.).

8Pareiškėja administratoriumi siūlo skirti UAB „Genora“. Pasiūlytas administratorius sutiko administruoti UAB „Toda ir Ko“. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies nustatyta tvarka šiai kandidatūrai pritarė (2012-07-12 raštas Nr. (6.20)A2-2545). Kitų pasiūlymų dėl administratoriaus kandidatūros teismas negavo, todėl įmonės administratoriumi skiriama UAB „Genora“.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, CPK 290, 291 str.,

Nutarė

10iškelti individualiai įmonei „Rodalės reklama“ (įmonės kodas 302028535, registracijos adresas J. Vienožinskio g. 56-222, Kaunas) bankroto bylą.

11Paskirti IĮ „Rodalės reklama“ administratoriumi UAB „Genora“, leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 144.

12Uždėti IĮ „Rodalės reklama“ savininko R. B., a.k. ( - ) (paskutinė žinoma gyv. ( - )), visam nekilnojamam ir kilnojamam turtui, turtinėms teisėms bei piniginėms lėšoms areštą, galiojantį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

13Nustatyti 30 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti.

14Nustatyti, kad IĮ „Rodalės reklama“ vadovas ne vėliau kaip per septynias dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

15Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui.

16Pavesti administratoriui įvykdyti visus ĮBĮ 10 str. 4 d. 3 ir 4 punktuose bei 7 d. 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 str. 1 punkte nustatytu terminu.

17Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai