Byla e2-605-860/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovei H. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovė UAB „4finance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės H. M. 2 146,68 Lt / 621,72 Eur sumą, kurią sudaro: 1 500 Lt / 434,43 Eur negrąžinta paskolos suma; 18,29 Lt / 5,30 Eur nesumokėtos palūkanos iki kredito grąžinimo termino; 628,39 Lt / 181,99 Eur palūkanų suma, skaičiuota po kredito grąžinimo termino; 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje nurodė, kad 2012-07-02 tarp ieškovės ir atsakovės nuotoliniu būdu per sistemą ( - ), buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ). Šia sutartimi šalys susitarė, jog ieškovė paskolins atsakovei 1250 Lt sumą 30 dienų terminui, o gavusi atsakovės prašymą padidinti paskolos sumą, ieškovė papildomai atsakovei paskolino 250 Lt, iš viso 1 500 Lt sumą 30 dienų terminui. Atsakovė įsipareigojo suėjus paskolos grąžinimo terminui, grąžinti 1 500 Lt skolą ir 140,29 palūkanų, iš viso 1 640,29 Lt. Remiantis paskolos sutarties 3.6 punktu, kredito gavėjas turi teisę pratęsti paskolos grąžinimo terminą. Atsakovė pasinaudojo minėta teise ir pratęsė paskolos grąžinimo terminą nuo 2012-07-31 iki 2013-12-09, iš viso 15 kartų, trisdešimčiai dienų, todėl paskolą ir paskolos suteikimo mokestį turėjo grąžinti 2014-01-08. Atsakovė iš viso grąžino 126 Lt, šia įmoka iš dalies buvo padengta pagrindinė suma ir dalimi – palūkanos. Atsakovė savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų. Dėl šios priežasties iš atsakovės prašo priteisti 1 500 Lt / 434,43 Eur paskolos sumą bei paskaičiuotos palūkanas iki kredito grąžinimo termino – 18,29 Lt / 5,30 Eur. Remdamasi CK 6.874 str. 1 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-02 nutartimi c. b. Nr.3K-3-400/2011; 2010-12-09 nutartimi c. b. Nr. 3K-3-509/2010; 2007-06-29 nutartimi c. b. Nr. 3K-3-298/2007; 2005-11-14 nutartimi c. b. Nr. 3K-3-572/2005; 2005-09-28 nutartimi c. b. 3K-3-434/2005; 2004-03-03 nutartimi c. b. 3K-3-161/2004; 2003-09-18 nutartimi c. b. Nr. 3K-7-751/2003; Vartojimo kredito sutarties 7.1. p., ieškovė teigia, jog nuo 2014-01-08 iki 2014-03-17 atsakovė taip pat privalo sumokėti ir sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą 114,74 % (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 199,80 proc.), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų. Palūkanos skaičiuotos už laikotarpį nuo 2014-01-08 iki 2014-03-17. Iš atsakovės prašo priteisti 628,39 Lt / 181,99 Eur palūkanų sumą už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Taipogi, remdamasi CK 6.256 str. 2 d. nuostatomis, bei atsižvelgdama į tai, kad šalių sudarytoje Vartojimo kredito sutartyje nėra nustatytos netesybos, teigia, kad iš atsakovės yra priteistini nuostoliai. Atkreipė dėmesį ir į tai, kad sutinkamai su CK 6.261 str. nuostatomis, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Nurodo, kad ieškovė yra didžiausia Lietuvoje vartojimo kreditų nuotoliniu būdu teikėja, atsakovei laiku grąžinus kreditą ir palūkanas, šios sumos būtų nedelsiant perskolintos kitiems asmenims su ne mažesne kaip 109,89 % metine palūkanų norma, t.y. atitinkamai, dėl atsakovės laiku neįvykdytos prievolės (t.y. neteisėtų veiksmų), ieškovė negavo realių pajamų, t. y. - patyrė nuostolių. Dėl šios priežasties, pagal CK 6.874 str. 1 d. ir sutarties 7.1.p. apskaičiuota ir prašoma priteisti 628,39 Lt / 181,99 Eur suma iš esmės atitinka minimalius ieškovės nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovės negrąžinto kredito ir palūkanų sumos. Šią sumą laiko ir minimaliais ieškovės nuostoliais pagal CK 6.261 str. nuostatas, kompensuojanti tuos praradimus, kuriuos ieškovė patyrė dėl neteisėtų atsakovės veiksmų. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

5Atsakovei teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka (viešo paskelbimo būdu). Iš jos per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovės prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (CPK 142 str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas.

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.).

8Byloje ieškovė pateikė šiuos įrodymus: 2014-11-28 sąskaitos išrašą, patvirtinantį 54 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą; 2012-07-02 Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) Specialiąsias ir Bendrąsias vartojimo kredito sutarties sąlygas; 2012-07-02 ir 2012-09-01 ieškovės sąskaitos Nr. ( - ) išrašą, iš kurio matyti, kad ieškovė atsakovei 2012-07-02 pervedė 1 250 Lt paskolos sumą, o 2012-09-01 papildomai pervedė 250 Lt, iš viso 1 500 Lt (mokėjimo paskirtyse nurodyta: Kredito sutartis Nr. ( - )); Gyventojų registro informaciją, palūkanų paskaičiavimo paaiškinimą.

9Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal CPK 285 straipsnio 2 dalį, nustatyta, kad šalims sudarius paskolos sutartį ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, pervedė atsakovei 1 500 Lt paskolos sumą, atsakovė kreditą gavo, įsipareigojo iki 2012-09-30 grąžinti kreditą bei sumokėti 257,79 Lt / 74,66 Eur bendrą vartojimo kredito kainą (palūkanas), tačiau savo prievolės pagal sutartį tinkamai neįvykdė, todėl yra pagrindas šioje dalyje ieškinį tenkinti ir priteisti ieškovei iš atsakovės 1 500 Lt/ 434,43 Eur negrąžinto kredito bei 18,29 Lt / 5,30 Eur nesumokėtų palūkanų (CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.870-6.874 str.).

10Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 628,39 Lt / 181,99 Eur palūkanų, paskaičiuotų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos. Atsižvelgiant į ieškinio argumentus dėl palūkanų paskirties (ieškovė traktuoja kaip minimalius nuostolius; remiasi sutarties 7.1 punktu, numatančiu atsakomybę už kredito (ir/ar palūkanų) mokėjimo termino praleidimą ir pan.), darytina išvada, jog reikalavimas pareikštas dėl kompensacinių palūkanų priteisimo. Specialiosiose sutarties sąlygose numatyta 199,80 % dydžio metinė palūkanų norma. Įvertinus bendrą prašomą priteisti kompensacinių palūkanų sumą, jų skaičiavimo laikotarpį (ieškovė palūkanas skaičiuoja nuo 2014-01-08 iki 2014-03-17), bei vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies sąlygomis, Bendrųjų sąlygų 7.1 punktu, ieškovės reikalavimas priteisti 628,39 Lt / 181,99 Eur palūkanų tenkintinas (CK 6.261 str.).

11CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies pagrindu iš atsakovės priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

12Patenkinus ieškinį, iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 54 Lt /15,64 Eur žyminio mokesčio ieškovei (CPK 93 str. 1 d.).

13Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos, iš atsakovės nepriteisiama (CPK 96 str. 6 d.).

14Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti.

16Priteisti iš atsakovės H. M. (a. k. ( - ) ieškovei UAB „4finance“ (į. k. ( - )) 1 500 Lt / 434,43 Eur paskolos, 646,68 Lt / 187,29 Eur palūkanų, iš viso 2 146,68 Lt / 621,72 Eur (du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt šešis litus 68 ct / šešis šimtus dvidešimt vieną eurą 72 euro centus), 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2014-12-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 54 Lt / 15,64 Eur (penkiasdešimt keturis litus / penkiolika eurų 64 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus rajono apylinkės teismui turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 straipsnyje nustatyta tvarka.

18Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

19Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai