Byla 2-1298-886/2016
Dėl kredito sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, kredito sutarties sąlygų pripažinimo nesąžiningomis ir pakeitimo, sumažinant delspinigių dydį, trečiasis asmuo – antstolis Regimantas Budreika

1Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, sekretoriaujant Justinai Brazaitytei, dalyvaujant atsakovo AB banko „Swedbank“ atstovui R. L., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės D. S. ieškinį atsakovui AB bankui „Swedbank“ dėl kredito sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, kredito sutarties sąlygų pripažinimo nesąžiningomis ir pakeitimo, sumažinant delspinigių dydį, trečiasis asmuo – antstolis Regimantas Budreika,

Nustatė

2Kauno apylinkės teisme 2015-08-06 iškelta civilinė byla pagal ieškovės D. S. ieškinį, kuriuo ieškovė prašo: 1) pripažinti neteisėtu vienašališką atsakovo AB Swedbank atliktą 2002-07-24 kredito sutarties Nr. 02-005681-FA (su vėlesniais susitarimais ir pakeitimais) (toliau – Kredito sutartis), sudarytos tarp D. S. ir AB Swedbank (buvęs AB bankas „Hansa-LTB“), nutraukimą, jį panaikinti, įpareigoti atsakovą vykdyti kredito sutartį; 2) panaikinti nesąžiningą ir neteisėtą Kredito sutarties bendrosios dalies 11.2.1 punkto sąlygą dėl vienašališko Kredito sutarties nutraukimo; 3) pakeisti Kredito sutarties 7.2 punktą ir sumažinti 0,08 proc. dydžio delspinigius iki 0,01 procento dydžio.

3Šioje byloje 2016-01-08 9.30 val. buvo paskirtas trečias teismo posėdis.

4Ieškovė trečią kartą neatvyko į teismo posėdį. Apie teismo posėdžio datą, laiką ir vietą pranešta teismo šaukimu. 2016-01-07 gautas ieškovės prašymas teismo posėdį atidėti dėl jos darbinės komandiruotės Prancūzijoje. Ieškovės prašymas atidėti bylos nagrinėjimą savo turiniu atitinka dviejų ankstesnių prašymų turinį, kuriuose nurodytos tokios pat neatvykimo priežastys.

5Atsakovo atstovas prašo ieškinį palikti nenagrinėtu, nes ieškovė trečią kartą neatvyksta dėl priežasčių, kurias pripažinti svarbiomis nėra pagrindo.

6Ieškinys paliktinas nenagrinėtu.

7Pagal CPK 246 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas ieškovo, atsakovo ar jų atstovų prašymu teismas turi teisę atidėti bylos nagrinėjimą, kai yra dvi sąlygos: pirma, iki teismo posėdžio pradžios šalis, jos atstovas pateikia prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir prideda dokumentus, pateisinančius neatvykimą; antra, teismas pripažįsta nurodytas neatvykimo priežastis svarbiomis. Įstatyme nustatyta, jog neatvykimas dėl ligos, atostogos, komandiruotė, šalies atstovo užimtumas kitose bylose, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai paprastai nelaikomi svarbiomis priežastimis (CPK 246 straipsnio 1 ir 2 dalys). Tokiu teisiniu reglamentavimu šalys skatinamos rūpintis proceso eiga, veikti, kad bylą būtų išnagrinėta greičiau, nevilkinti proceso.

8Teismas pažymi, kad ieškovė jau du kartus neatvyko į ankstesnius teismo posėdžius 2015-10-28 ir 2015-11-11, prieš abu posėdžius pateikusi prašymus atidėti bylos nagrinėjimą (139-142, 155-157 b.l.). Visuose prašymuose ieškovės nurodytos neatvykimo priežastys tokios pat – darbinė komandiruotė Prancūzijoje. 2015-10-28 teismo posėdyje susipažinus su ieškovės prašymu ir jo priedais (139-142 b.l.), išklausius atsakovo atstovo nuomonės, priimta žodinė nutartis ieškovės neatvykimo priežastis į 2015-10-28 teismo posėdį pripažinti nesvarbiomis, išaiškinti ieškovei teisę pasirūpinti tinkamu atstovavimu, ir dėl šios priežasties teismo posėdį atidėti 2015-11-11, 15.00 val. Ieškovei 2015-10-28 elektroninėmis ryšių priemonėmis (CPK 1751 str. 10 d.) išsiųstas pranešimas apie 2015-10-28 teismo posėdyje priimtas nutartis (145-147 b.l.). Ieškovė į 2015-11-11 ir 2016-01-08 teismo posėdžius neatvyko dėl tokių pat priežasčių.

9Iš ieškovės 2015-10-27, 2015-11-09 ir 2016-01-07 prašymų atidėti bylos nagrinėjimą ir priedų (139-142, 155-157 b.l.) matyti, kad ji Prancūzijoje dirba nuo 2013-09-18. Ieškovės nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo jos neatvykimo priežastis į teismo posėdį pripažinti svarbiomis. Civilinė byla ieškovės iniciatyva teisme iškelta 2015-08-04, teisminis procesas tęsiasi ilgiau nei penkis mėnesius. Byloje nėra duomenų, kad nuo bylos iškėlimo ieškovės faktinė gyvenamoji vieta ir darbo vieta pasikeitė. Ieškovei buvo išaiškinta teisė pasirūpinti tinkamu atstovavimu (CPK 160 straipsnio 7 punktas, 161 straipsnis), tačiau ieškovė nepateikė nei duomenų apie sudarytą atstovavimo sutartį, nei duomenų apie kitas svarbias priežastis, dėl kurių ji negali dalyvauti teismo posėdyje.

10Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad CPK 246 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostata, jog neatvykimas dėl ligos, atostogos, komandiruotė, šalies atstovo užimtumas kitose bylose, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai paprastai nelaikomi svarbiomis priežastimis, reiškia tai, jog įvertinti nurodytas priežastis kitaip, t. y. pripažinti jas svarbiomis, teismas gali tik nustatęs tam tikras konkrečiu atveju išskirtines aplinkybes. Be to, teismas turi įvertinti, ar patenkinus prašymą atidėti bylos nagrinėjimą nebus pažeisti proceso operatyvumo ir koncentruotumo, draudimo piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2004; 2009 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-109/2009; 2011 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2011; 2014 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2014; kt.).

11CPK 7 straipsnio 2 dalyje, 42 straipsnio 5 dalyje numatyta šalių pareiga sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu. Iš ieškovės procesinio elgesio matyti, kad ji nėra suinteresuota greitu bylos išnagrinėjimu, bet siekia vilkinti bylos nagrinėjimą. Ieškovė pažeidė pareigą savo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai, domėtis nagrinėjamos bylos eiga, pasirūpinti tinkamu atstovavimu ir veikti taip, kad byla būtų išnagrinėta greitai ir teisingai. Toks ieškovės procesinis elgesys nepateisinamas ir prieštarauja proceso operatyvumo ir koncentruotumo, draudimo piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis principams (CPK 7 ir 8 straipsniai). Ieškovei per penkis mėnesius nepasirūpinus tinkamu atstovavimu ir trečią kartą neatvykus į teismo posėdį be svarbų priežasčių, yra pagrindas ieškinį palikti nenagrinėtu (CPK 246 straipsnio 1 dalis).

12Palikus ieškinį nenagrinėtą dėl to, kad ieškovė be svarbios priežasties trečią kartą neatvyko į teismo posėdį, iš ieškovės valstybei priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos – 8,72 Eur (CPK straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 1 ir 5 dalys).

13Vadovaudamasi CPK 290-291 straipsniais, 246 straipsnio 1 dalimi, 96 straipsniu,

Nutarė

14ieškovės D. S. ieškinį palikti nenagrinėtą.

15Priteisti iš ieškovės D. S. 8,72 Eur (aštuonis Eur 72 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, ieškovės pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

16Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai