Byla II-997-480/2008

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, sekretoriaujant Neringai Burakienei, dalyvaujant skundą padavusiam asmeniui R. R. , nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusios institucijos –Alytaus apskrities Vyriausiojo policijos Kelių policijos skyriaus atstovui nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą pagal R. R. skundą,

Nustatė

3Alytaus miesto ir rajono Policijos komisariato Viešosios policijos Eismo priežiūros skyriaus vyresniojo specialisto Rimo Skidzevičiaus 2008 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. F 076709 R. R. paskirta administracinė nuobauda – 420 litų bauda su teisės vairuoti transporto priemonę atėmimu trims mėnesiams, už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 124 str. 4 d., padarymą.

4Administracinė nuobauda R. R. buvo paskirta už tai, kad 2008-09-08, 13.30 val. Alytaus apskrityje, kelio Valkininkų g. st. – Daugai –Alytus 32 km, įvertinus greičio matavimo prietaiso paklaidą ± km/h , automobilį vairavo 102 km/h greičiu, neturėdamas 2 metų vairavimo stažo, leistiną 70 km/h važiavimo greitį viršijo 32 km/h, tuo pažeidė KET 139 p. reikalavimus.

5R. R. prašė nutarimą pakeisti, už padarytą administracinį pažeidimą paskirti jam švelnesnę nuobaudą, sugrąžinant teisę vairuoti transporto priemones.

6R. R. paaiškino, kad su padarytu pažeidimu sutinka, kaltę pripažįsta, nuoširdžiai gailisi. Paskirtą nuobaudą prašo pakeisti švelnesne, neatimant teisės vairuoti automobilį, būtiną: vykstant į neakivaizdines studijas Vilniaus teisės ir verslo kolegijoje bei Daugų technologijos ir verslo mokykloje, į darbą UAB „Kortesta“ bei darbo reikalais.

7Nuobaudą paskyrusios institucijos atstovas į posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą, laiką pranešta. Raštu pateiktame atsiliepime prašė skundo netenkinti.

8Skundas netenkintinas.

9Administracinio teisės pažeidimo padarymas įrodytas nutarimu dėl administracinio teisės pažeidimo protokolu, 2008-09-08 policijos pareigūno tarnybiniu pranešimu, kurie, sutinkamai su ATPK 256 str., pripažintini tinkamais įrodymais, patvirtinančiais administracinio teisės pažeidimo padarymą ir jo padarymu kaltinamo asmens kaltei nustatyti.

10R. R. padaryto pažeidimo neginčija, kelia LR ATPK 301 str. taikymo klausimą.

11LR ATPK 301 str. nuostatos taikytinos esant išimtinėms faktinėms aplinkybėms, kurios neatsietinos nuo pažeidėjo asmenybės, jo turtinės ar socialinės padėties, kurių buvimas LR ATPK 301 str. taikymo aspektu leidžia daryti išvadą apie materialinės teisės normos sankcijos taikymo šiam pažeidėjui neatitikimą teisingumo ir protingumo kriterijams.

12R. R. skundo motyvai, kad paskirta nuobaudos dalis - teisės vairuoti transporto priemonę atėmimas trims mėnesiams - neigiamai atsilieps jo sugebėjimui suderinti darbą ir mokslą, šiuo atveju nėra pakankami ir neginčijami bei negali būti traktuojami kaip išskirtinė situacija, dėl kurių gali būti keistina paskirta nuobauda ir visa tai nepripažintina kaip pagrindas taikyti ATPK 301 straipsnį. Teismo posėdyje R. R. paaiškino, kad Vilniaus teisės ir verslo kolegijoje bei Daugų technologijos ir verslo mokykloje mokosi neakivaizdiniu būdu tik šeštadieniais, nuvažiuoti į Vilnių ir Alytų yra visuomeninis transportas; jo instaliuotojo pareigybė UAB „Kortesta“ nėra sugretinta su vairuotojo pareigomis.

13LR ATPK 20 straipsnyje numatyti administracinės nuobaudos tikslai – nubausti teisės pažeidimą padariusius asmenis bei siekti auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat, kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų – paskiriant švelnesnę nuobaudą būtų nepasiekti.

14Administracinės nuobaudos yra represinio, prievartinio pobūdžio sankcijos, kuriomis vykdoma specialioji ir bendroji teisės pažeidimų prevencija. Tai pirmiausia reiškia, kad administracinėmis nuobaudomis siekiama teisės pažeidėją nubausti. Kaltas asmuo, kuriam skirta administracinė nuobauda, priverstas patirti tam tikrų negatyvių, nemalonių padarinių. Jis netenka tam tikrų teisių, laisvių, materialinių vertybių, arba patiria kitokių teisės suvaržymų bei apribojimų. Tokie nepalankūs, nemalonūs nubaustajam administracine nuobauda padariniai yra būtina sąlyga. Nuobaudos būtų beprasmiškos, jeigu nedarytų tam tikro poveikio, negrasintų pažeidėjams negatyviais padariniais.

15Atsižvelgus į padaryto pažeidimo pobūdį, jo pavojingumo visuomenei laipsnį, veikos kaltės formą, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais darytina išvada, kad pagrindo R. R. atžvilgiu taikyti ATPK 301 straipsnį nėra. O jam skirta administracinė nuobauda atitinka padaryto pažeidimo pobūdį, atsakomybę įtakojančioms aplinkybėms bei ATPK 20 str. numatytus administracinės nuobaudos tikslus, tad pagrindo ją keisti nėra. Atsižvelgiant į tai, jog R. R. gailisi padaręs pažeidimą, savo kaltę pilnai pripažįsta, galiojančių administracinių nuobaudų neturi, jam ir buvo paskirta administracinė nuobauda artima minimaliai ( ATPK 302 str.). Paskirtoji nuobauda savo rūšimi ir dydžiu nėra aiškiai per griežta.

16Skundžiamas nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, jis paliktinas nepakeistas.

17Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

18Skundo netenkinti.

19Alytaus miesto ir rajono Policijos komisariato Viešosios policijos Eismo priežiūros skyriaus vyresniojo specialisto Rimo Skidzevičiaus 2008 m. rugsėjo 16 d. nutarimo Nr. F 076709, kuriuo R. R. paskirta administracinė nuobauda – 420 litų bauda su teisės vairuoti transporto priemonę atėmimu trims mėnesiams, už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 124 str. 4 d., padarymą, nekeisti.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti apskųsta apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai