Byla 2-1543-825/2012
Dėl baudos skyrimo už antstolės reikalavimų neįvykdymą

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Bronius Varsackis,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolės Ramunės Mikliušienės pareiškimą dėl baudos skyrimo už antstolės reikalavimų neįvykdymą ir

Nustatė

3Antstolė Ramunė Mikliušienė prašo taikyti uždarosios akcinės bendrovės „GIT Transportas“ direktorei G. A. priemones, ir skirti iki dviejų tūkstančių litų dydžio baudą arba nubausti areštu iki trisdešimties parų.

4Nurodė, kad Antstolės Ramunės Mikliušienės kontoros skyriuje vykdomi Vilniaus rajono 3 - ojo notarų biuro vykdomasis įrašas Nr. 1631, išduotas 2012 m. kovo 9 d. dėl 71222,09 litų skolos ir Vilniaus rajono 3 - ojo notarų biuro vykdomasis įrašas Nr. 1249, išduotas 2012 m. vasario 21 d. dėl 35325,00 litų skolos 3 - ios eilės išieškojimo iš skolininko, uždarosios akcinės bendrovės „GIT Transport“, išieškotojo, Cofase Austria Kreditvesicherung AG Lietuvos filialo, naudai. Skolininkui 2012 m. kovo 16 d. įteiktas reikalavimas raštu per tris dienas nuo reikalavimo gavimo dienos pateikti duomenis apie turimą turtą jo buvimo vietą pas trečiuosius asmenis esantį turtą lėšas esančias kredito įstaigas. Uždaroji akcinė bendrovė „GIT Transport“ nepateikė duomenų apie turimą turtą. 2012 m. kovo 8 d. turto arešto aktu Nr. S-3047 ieškinio užtikrinimui vykdomojoje byloje Nr. 0064/12/00455/1 areštuota transporto priemonė. Turto arešto aktas įteiktas uždarosios akcinės bendrovės „GIT transportas“ direktorei G. A. 2012 m. kovo 16 d. ieškinio užtikrinimui, vykdomojoje byloje Nr. 0064/12/00459/1, 2012 m. kovo 22 d. turto arešto aktu Nr. S-3589 areštuoto transporto priemonės. Turto arešto aktas įteiktas 2012 m. kovo 24 d. Skolininkui 2012 m. balandžio 23 d. išsiųstas patvarkymas dėl areštuotų transporto priemonių pristatymo apžiūrai iki 2012 m. gegužės 3 d. Patvarkymas dėl areštuotų transporto priemonių pristatymo apžiūrai įteiktas 2012 m. balandžio 25 d. Uždaroji akcinė bendrovė „GIT Transport“ areštuotų transporto priemonių nepristatė apžiūrai, nenurodė jų buvimo vietos.

5Prašymas tenkintinas.

6Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 6 str. įtvirtintas teisingumo principas reiškia, kad pažeista ar ginčijama subjektinė teisė yra apginta tik tada, kai teismo sprendimas yra pilnai įvykdytas. Šaliai, dėl kurios sprendimas priimtas, nevykdant sprendimo geranoriškai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso VI dalies normomis įvykdomas priverstinai. Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (Antstolių įstatymo 2 str. 1 d., Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 585 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 645 straipsnis reglamentuoja skolininko pareigą pateikti informaciją apie turimą turtą. Skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Jeigu reikalavimas pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą pateikiamas juridiniam asmeniui, už tokio reikalavimo įvykdymą atsakingas juridinio asmens vadovas. Už šiame straipsnyje nurodytų reikalavimų neįvykdymą arba melagingų duomenų pateikimą teismas, antstolio teikimu, be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti baudą iki dviejų tūkstančių litų arba nubausti areštu iki trisdešimties parų (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 585 straipsnis). Civilinio proceso kodekso normos, reglamentuojančios antstolio ir kitų asmenų veiksmus vykdymo procese, yra įsakmaus pobūdžio ir turi būti vykdomos arba turi būti ginčijami antstolio veiksmai. Jeigu neįvykdytas teisėtas antstolio reikalavimas, tai yra pagrindas šio reikalavimo nevykdžiusio asmens veiksmus vertinti kaip neteisėtus.

72012 m. kovo 16 d. įteiktas reikalavimas (b.l. 3, 6) raštu per tris dienas nuo reikalavimo gavimo dienos pateikti duomenis apie turimą turtą jo buvimo vietą pas trečiuosius asmenis esantį turtą lėšas esančias kredito įstaigas.

82012 m. kovo 8 d. turto arešto aktu Nr. S-3047 ieškinio užtikrinimui vykdomojoje byloje Nr. 0064/12/00455/1 areštuota transporto priemonė

92012 m. kovo 22 d. turto arešto aktu Nr. S-3589 areštuoto transporto priemonės

10Skolininkui 2012 m. balandžio 23 d. išsiųstas patvarkymas (b.l. 5) dėl areštuotų transporto priemonių pristatymo apžiūrai iki 2012 m. gegužės 3 d. Patvarkymas dėl areštuotų transporto priemonių pristatymo apžiūrai įteiktas 2012 m. balandžio 25 d. (b.l. 4).

11Uždaroji akcinė bendrovė „GIT Transport“ areštuotų transporto priemonių nepristatė apžiūrai, nenurodė jų buvimo vietos. Duomenų, kad tai būtų atlikta nėra.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 585, 593, 645 str., teismas

Nutarė

13Antstolės Ramunės Mikliušienės prašymą tenkinti.

14G. A., a.k. „( - )“, skirti 300 (trijų šimtų) litų baudą, išieškotiną iš jos asmeninių lėšų.

15Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai