Byla B2-1858-273/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kančo studija“

1Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė, susipažinusi su ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Fugetė“ pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kančo studija“,

Nustatė

2Ieškovė BUAB „Fugetė“ teismui pateikė pareiškimą, kuriuo prašo UAB „Kančo studija“ iškelti bankroto bylą. Pareiškime nurodoma, jog BUAB „Fugetė“ yra UAB „Kančo studija" (toliau - kreditorius. Tai patvirtina Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 19 d. sprendimas c.b. Nr. 2A-1192/2013, kuriuo Kauno apygardos teismo 2012 m. liepos 13 d. sprendimas panaikintas ir priimtas naujas sprendimas, priteista BUAB „Fugetė" naudai pirmąją eile iš UAB „Kančo studija" bei antra eile subsidiariai iš A. K. ir J. K. (A. K. ir J. K. kaip solidarinių skolininkų) 578 415,50 Lt, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo 2011 m. kovo 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. Priežastys, dėl kurių pareiškėjas kreipiasi, kad būtų iškelta bankroto byla: įmonė yra nemoki, nes neatsiskaito su pareiškėju pagal teismo sprendimą ir nėra jokių žinių (įrodymų), jog ruoštųsi atsiskaityti su pareiškėju.

3Pareiškimas atsisakytinas priimti.

4Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę kreditorius (kreditoriai), savininkas (savininkai), įmonės administracijos vadovas (ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalis). Nurodyti asmenys gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų; 2) įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų; 3) įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų; 4) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų; 5) įmonė neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus (ĮBĮ 4 straipsnis).

5ĮBĮ 6 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 5 punkte, ir kreditorius (kreditoriai) ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo vykdomųjų dokumentų grąžinimo dienos kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, pateikiant pareiškimą teismui šio straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos netaikomos. Remiantis šia įstatymo nuostata, asmenys gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu įmonė neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus. Jeigu ši sąlyga egzistuoja ir kreditorius (kreditoriai) ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo vykdomųjų dokumentų grąžinimo dienos kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, pateikiant pareiškimą teismui ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos netaikomos. Taigi, sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ 4 straipsnio 5 punkto pagrindu, reikalavimas apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo pranešti įmonei raštu nenustatytas.

6Byloje nustatyta, kad ieškovė prieš kreipdamasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei, išsiuntė atsakovei raginimą susimokėti skolą. Ieškovė pareiškime nurodė, kad atsakovei raginimas buvo įteiktas, tačiau atsakovė per ĮBĮ numatytą 30 dienų terminą nuo pranešimo įteikimo dienos įsiskolinimo neapmokėjo. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė prie ieškinio pateikė vykdomąjį raštą, Nr. 2-686-259/2012, tačiau vykdomajame rašte nėra įrašų apie jo pateikimą vykdyti. Kaip pirmiau nurodyta, ĮBĮ 6 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 5 punkte, ir kreditorius (kreditoriai) ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo vykdomųjų dokumentų grąžinimo dienos kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, pateikiant pareiškimą teismui šio straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos netaikomos. Tai yra įspėjimas apie ketinimą kreiptis į teismą netaikomas tik tuo atveju kai dėl bankroto bylos iškėlimo kreditorius į teismą kreipiasi ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo vykdomųjų dokumentų grąžinimo dienos, antstoliui neįvykdžius išieškotojo reikalavimo. Pažymėtina, kad bankroto bylos inicijavimas yra kraštutinis kreditoriaus teisių gynimo būdas, itin varžantis skolininko interesus ir sukeliantis jam daug nepatogumų, todėl juo turėtų būti naudojamasi tik tais atvejais, kai įprastinės skolos išieškojimo priemonės jau buvo neveiksmingos (pvz., antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus – ĮBĮ 4 str. 5 p.). Byloje duomenų apie vykdomųjų dokumentų grąžinimą jų neįvykdžius dėl to, kad bendrovė neturi turto ar pajamų, duomenų teismui nepateikta, o kitų išimčių, kreiptis į teismą neįspėjus atsakovo, įstatymas nenumato. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovė teismui nepateikė jokių duomenų, kad būtų kreipusis į antstolį dėl skolos išieškojimo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pareiškimą atsisakytina priimti. Pašalinus aplinkybes, kliudančias priimti ieškinį, ieškovei neužkertamas kelias vėl kreiptis su ieškiniu į teismą.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 137 straipsnio 5 dalimi, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

8atsisakyti priimti ieškovės UAB „Fugetė“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kančo studija“ ir pareiškimą bei jo priedus grąžinti jį pateikusiam asmeniui.

9Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti ieškovei.

10Nutartis gali būti skundžiama per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai