Byla e2-42377-994/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Lipeikienė, dokumentinio proceso tvarka, rašytinio proceso būdu, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Cramo“ ieškinį atsakovui UAB „Decorus“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 3 205,79 Eur skolą, 143,43 Eur delspinigius, 6 proc. dydžio procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2013-10-29 ieškovas su atsakovu sudarė statybos mechanizmų bei įrangos nuomos sutartį Nr. 220130665 bei sutartį dėl statybos mechanizmų bei įrangos nuomos dalinio pakeitimo Nr. 320140270. Šiais susitarimais ieškovas išnuomojo atsakovui statybinę įrangą, o atsakovas už jam išnuomotą statybinę įrangą įsipareigojo atsiskaityti per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitų faktūrų išrašymo dienos. Ieškovas savo sutartines prievoles įvykdė tinkamai, tačiau atsakovas nesumokėjo už jam suteiktas paslaugas, todėl susidarė 3 205,79 Eur įsiskolininimas. Ieškovas už nesumokėtą nuomos mokestį priskaičiavo 143,43 Eur delspinigių.

3Ieškovo reikalavimai yra grindžiami leistinais rašytiniais įrodymais, todėl, atsižvelgiant į ieškovo prašymą, byla nagrinėjama dokumentinio proceso tvarka (CPK 424 str. 1 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog tarp ieškovo ir atsakovo 2013-10-29 buvo sudaryta statybos mechanizmų bei įrangos nuomos sutartis IMN Nr. 220130665 bei 2014-09-01 mechanizmų ir įrangos nuomos sutarties priedas A Nr. 320140270. Pagal šiuos susitarimus ieškovas įsipareigojo išnuomoti atsakovui statybinius mechanizmus bei kitą statybinę įrangą, o atsakovas mokėti nuomotojui užmokestį už suteiktas paslaugas (e. b. l. 9-14). Nuomos mokestį atsakovas įsipareigojo sumokėti per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitų faktūrų už suteiktas paslaugas išrašymo dienos (e. b. l. 14). Ieškovas, remiantis įrangos perdavimo – priėmimo aktais Nr. 11014669, Nr. 12038649, Nr. 11014988, Nr. 12038972, Nr. 11015627, Nr. 11015717, Nr. 11015989, Nr. 12040175, 12040176, Nr. 12040212, 12040266, Nr. 12040269, Nr. 11015858, Nr. 12040363, Nr. 12040617, Nr. 12040689, Nr. 11016033, Nr. 11016033, Nr. 11016048, Nr. 11016054 perdavė nuomojamą įrangą atsakovui, o atsakovas ją priėmė (e. b. l. 15-34). Ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitas faktūras: 2015-04-30 Nr. 71101220, 2015-05-14 Nr. 12035397, 2015-05-15 Nr. 71102022, 2015-05-15 Nr. 71102181, 2015-05-15 Nr. 71102369, 2015-05-29 Nr. 71103276, 2015-05-29 Nr. 71103448, 2015-06-15 Nr. 71104677, 2015-06-30 Nr. 71105473. Išrašytose sąskaitose faktūrose nurodytas 30 dienų terminas apmokėti nurodytas sumas nuo jų išrašymo dienos (e. b. l. 35-44). Atsakovas sumokėjo dalį nuomos mokesčio, tačiau kitų mokėjimo prievolių, kurių terminai yra suėję, neįvykdė (e. b. l. 46), todėl susidarė 3 205,79 Eur įsiskolinimas, kurį ieškovas prašo priteisti iš atsakovo. Ieškovas siuntė pretenziją atsakovui dėl neapmokėtų sąskaitų faktūrų bei priskaičiuotų delspinigių, tačiau atsakovas nesumokėjo reikalaujamų sumų (e. b. l. 45).

6Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ( toliau – CK) 6.477 str., pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Pagal CK 6.487 str. nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį. CK 6.38 str. 1 d. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.213 str. 1 d., jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalaujama priteisti 3 205,79 Eur suma pagrįsta ir priteistina iš atsakovo.

7Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai). CK 6.71 str. 1 d. ir 6.258 str. 1 d. numato, jog sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Tarp ieškovo ir atsakovo 2013-10-29 sudarytos sutarties Nr. IMN 220130665 7.1. punkte numatyta, kad nuomininkas laiku nesumokėjęs nuomos mokesčio, privalo mokėti nuomotojui 0,06 procento nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti kalendorinę dieną (e. b. l. 9-13). Ieškovas už neįvykdytą prievolę priskaičiavo 143,43 Eur delspinigių (e. b. l. 46), ši suma yra pagrįsta ir priteistina iš atsakovo.

8CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; kt.). CK 6.210 str. 2 d. įtvirtinta nuostata, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi atsakovas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus – laiku neatsiskaitė už suteiktas paslaugas, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 procento dydžio procesinės palūkanos už priteistą sumą (3 349,22 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015-10-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2, 6.210 str. 2 d.).

9Remiantis CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Bylinėjimosi išlaidas sudaro 38,00 Eur žyminis mokestis (2015-09-04 mokėjimo nurodymas Nr. 09041654) ir 262,84 Eur advokato išlaidos už teisinę pagalbą (2015-09-04 mokėjimo nurodymas Nr. 09041653, 2015-09-04 teisinių paslaugų ataskaita), todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos šios ieškovo turėtos 300,84 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 80 str. 1 d. 7 p., 7 d., 93 str. 1 d., 98 str., 425 str. 3 d.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424 straipsniu, 427 straipsniu, 428 strapsniu, teismas

Nutarė

11Ieškinį tenkinti.

12Priteisti ieškovui UAB „Cramo“, įm. kodas 300031995, iš atsakovo UAB „Decorus“, įm. kodas 302438858, 3 205,79 Eur (trijų tūkstančių dviejų šimtų penkių eurų 79 ct) skolą, 143,43 Eur (vieno šimto keturiasdešimt trijų eurų 43 ct) delspinigius, 6 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą (3 349,22 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015-10-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 300,84 Eur (trijų šimtų eurų 84 ct) bylinėjimosi išlaidas.

13Atsakovas per 20 (dvidešimt) dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti preliminarųjį sprendimą arba pateikti teismui motyvuotus prieštaravimus. Jei atsakovas per 20 (dvidešimt) dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi preliminarų sprendimą panaikina ir bylą nutraukia.

14Jeigu per 20 (dvidešimt) dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

15Preliminarus sprendimas nei kasacine, nei apeliacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai