Byla 1-159-922/2013
Dėl pastarasis atėjo pas juos pasismulkinti pinigų. Paaiškino, kad S. B. atėjo pas juo ir jai bei S. L. atidavė dvi 50 Lt vertės kupiūras, t. y. atlygino žalą

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, sekretoriaujant Genovaitei Šetkauskienei, dalyvaujant prokurorui Žilvinui Šiurnai, nukentėjusiesiems E. P. ir S. L.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje S. B., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Mažeikių raj., Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, turintis 8 klasių išsilavinimą, nesusituokęs, dirbantis UAB „Valcetas“ staklininku – gateristu, gyv. ( - ), 2 kartus teistas: Šiaulių rajono apylinkės teismo 2010-04-30 nuosprendžiu pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 286 straipsnį; Akmenės rajono apylinkės teismo 2012-06-08 teismo baudžiamuoju įsakymu pripažintas kaltu pagal BK 140 straipsnio 1 dalį, 140 straipsnio 1 dalį, 145 straipsnio 1 dalį; kaltinamas padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 213 straipsnio 1 dalyje,

3Teismas išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4S. B. kaltinamas tuo, kad 2013-05-20, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, ( - ), rastus netikrus Lietuvos apyvartoje esančius pinigus 1 vnt. 100 litų nominalo banknotą Nr. AE4457875 su savimi laikė iki 2013-05-20, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto laiko, kol name, esančiame ( - ), realizavo jį paduodamas E. P..

5Kaltinamasis S. B. teisiamajame posėdyje pripažino savo kaltę visiškai. Paaiškino, kad tikslios įvykių dienos neprisimena, bet tai galėjo būti 2013-05-20 apie pietus, eidamas pro estradą ant žemės rado 100 Lt kupiūrą ir ją paėmė. Nesuprato, kad netikri pinigai, nors einant pas nukentėjusiuosius draugas A. G. atkreipė jo dėmesį tai, kaip nukirpti rastos 100 Lt kupiūros šonai, teigė, kad tai netikri pinigai. Tačiau ji nepatikėjo draugu ir nuėjo pas nukentėjusiuosius, paprašė, kad jie pasmulkintų 100 Lt kupiūrą, jie jam davė dvi 50 Lt kupiūras. Paaiškino, kad pinigus išleido alkoholiui, paprašė, kad kitas draugas nueitų į parduotuvę ir nupirktų alkoholio. Pats į parduotuvę eiti nenorėjo, nes pardavėjai yra skolingas 70 Lt. Nurodė, kad anksčiau nėra ėjęs pas nukentėjusiuosius skolintis pinigų. Suprato, kad minėta 100 Lt kupiūra yra netikra, kai nukentėjusysis jam tai pasakė.

6Nukentėjusioji E. P. teisiamajame posėdyje nurodė, kad pažįstu kaltinamąjį S. B., nes jis yra jos kaimynas. Nepamena tikslios datos, kad atėjo S. B., jis prašė pasmulkinti 100 Lt kupiūrą. Ji kartu su S. L. jam pasmulkino vieną 100 Lt kupiūrą ir davė dvi 50 Lt kupiūras. Paaiškino, kad jie nesiteiravo, kodėl pastarasis atėjo pas juos pasismulkinti pinigų. Paaiškino, kad S. B. atėjo pas juo ir jai bei S. L. atidavė dvi 50 Lt vertės kupiūras, t. y. atlygino žalą.

7Nukentėjusysis S. L. teisiamajame posėdyje nurodė, kad nepažįsta kaltinamojo S. B.. Vieną kartą kaimynas S. B. buvo atėjęs pas jo sugyventinę E. P. ir prašė pakeisti 100 Lt kupiūrą, Jie su E. P. jam pasmulkino, davė dvi 50 Lt kupiūras. Paaiškino, kad S. B. ne kartą yra ėjęs pas juo pasiskolinti pinigų, šiuo meti jis jam yra skolingas 200 Lt.

8Be kaltinamojo S. B. visiško prisipažinimo, jo kaltė įrodyta ir kitais ikiteisminio tyrimo metu surinktais bei teismo posėdyje ištirtais įrodymais:

92013-05-22 Įvykio vietos apžiūros protokolas su fotolentele, kurioje užfiksuota nusikaltimo padarymo vieta, esanti ( - ), 100 Lt banknoto vaizdas (7-11 b.l.);

102013-05-22 E. P. pareiškimas, kuriame nurodoma, kad 2013-05-20 po pietų pas ją į namus adresu ( - ), atėjo tame pačiame kaime gyvenantis S. B., kuris paprašė pasmulkinti 100 Lt banknotą ir ji bei su ja gyvenantis S. L. padavė S. B. kiekvienas po 50 Lt, o šiuos pinigus gavęs S. B., jai padavė vieną 100 Lt vertės banknotą. 2013-05-22 ji nuėjo į parduotuvę ir norėjo už pirkinius atsiskaityti 100 Lt kupiūra, gauta iš S. B., tačiau pardavė pranešė, kad minėta 100 Lt kupiūra gali būti netikra (5 b.l.);

112013-05-22 nukentėjusiosios E. P. apklausos protokolas, kuriame nurodama, kad 2013-05-20 apie pietus pas ją į namus adresu ( - ), atėjo tame pačiame kaime gyvenantis S. B., kuris paprašė pasmulkinti 100 Lt banknotą ir ji bei su ja gyvenantis S. L. padavė S. B. kiekvienas po 50 Lt, o šiuos pinigus gavęs S. B., jai padavė vieną 100 Lt vertės banknotą, kurio tikrumas jai įtarimų nesukėlė. 2013-05-22 apie 18 val. ji nuėjo į parduotuvę, esančią ( - ), norėjo už pirkinius atsiskaityti 100 Lt kupiūra, gauta iš S. B., tačiau pardavė pranešė, kad minėta 100 Lt kupiūra netikra (12 b.l.);

122013-05-22 Daiktų, dokumentų pateikimo protokolas, kuriame nurodoma, kad nukentėjusioji E. P. pateikė 100 Lt kupiūrą (Nr. AE 4457875) (15 b.l.);

132013-05-22 nukentėjusiojo S. L. apklausos protokolas, kuriame nurodytos analogiškos aplinkybės kaip ir 2013-05-22 nukentėjusiosios E. P. apklausos protokole (16 b.l.);

142013-06-05 Lietuvos banko Grynųjų pinigų tarnybos specialisto išvada Nr. 168-13, kurioje nustatyta, kad vienas 2007 metų pavyzdžio 100 litų nominalo banknotas Nr. AE4457875 neatitinka litų banknotų spausdinimo reikalavimų ir yra netikras; jis pagamintas ne ant banknotams spausdinti skirto popieriaus, spalvinio kopijavimo būdu rašaliniu aparatu, Lietuvos banko Grynųjų pinigų tarnybos Pinigų gamybos organizavimo ir ekspertizės skyriuje minėtas 100 Lt banknotas gautas pirmą kartą (22 b.l.);

152013-07-16 įtariamojo S. B. apklausos protokolas, kuriame nurodoma, kad 2013-05-20 iki pietų, kai jis ( - ), eidamas link lauko estrados, tikslesnės vietos nebepamena, ant žemės rado netikrą vieno 100 Lt nominalo vertės kupiūrą ir, nuėjęs pas E. P., jos paprašė, kad ji pasmulkintų jo rastą netikrą 100 Lt kupiūrą. E. P. sutiko pasmulkinti, bet apsižiūrėjusi pasakė, kad turi tik 50 Lt, todėl pašaukė pas ją kartu gyvenantį S. L., kuris turėjo 50 Lt ir jie abu davė tikrus du po 50 Lt banknotus, o jis davė vieną netikrą 100 litų kupiūrą. Kad 100 Lt kupiūra netikra nepasakė. Po to, kai išsikeitė pinigus, nuėjo į parduotuvę nusipirkti alkoholio. Maždaug po poros dienų sužinojo, kad E. P. nuėjo į parduotuvę ir už prekes bandė atsiskaityti duotais netikrais 100 Lt, kur jai ir pasakė, kad pinigai yra netikri. Tikslaus laiko neatsimena, bet susitikęs E. P., jos atsiprašė, dėl to, kad žinodamas jog 100 Lt yra padirbtas, jai įbruko ir pažadėjo artimiausiu laiku atlyginti tikrais 100 Lt. Dėl padaryto nusikaltimo gailisi (51-52 b.l.);

162013-09-06 nukentėjusiosios E. P. papildomos apklausos protokolas, kuriame nurodoma, kad 2013-09-04 apie 8.30 val. į namus atėjo S. B., kuris atlygino jai padarytą žalą, atiduodamas 50 Lt. S. B. pretenzijų neturi, jam atleidžia (14 b.l.);

172013-09-06 nukentėjusiojo S. L. papildomos apklausos protokolas, kuriame nurodoma, kad 2013-09-02 apie 8.00 val. į namus atėjo S. B., kuris atlygino jam padarytą žalą, atidavė 50 Lt. S. B. pretenzijų neturi, jam atleidžia (18 b.l.).

18Pažymėtina, kad BK 213 straipsnio 1 dalis numato baudžiamąją atsakomybę už netikrų Lietuvos ar kitos valstybės apyvartoje esančių ar oficialiai patvirtintų, bet į apyvartą dar neišleistų pinigų arba vertybinių popierių pagaminimą, tikrų Lietuvos ar kitos valstybės apyvartoje esančių ar oficialiai patvirtintų, bet į apyvartą dar neišleistų pinigų arba vertybinių popierių klastojimą, netikrų ar suklastotų Lietuvos ar kitos valstybės apyvartoje esančių ar oficialiai patvirtintų, bet į apyvartą dar neišleistų pinigų arba vertybinių popierių įgijimą, laikymą ar realizavimą arba įrangos, programinės įrangos ar specialiųjų medžiagų netikriems pinigams ar vertybiniams popieriams klastoti gaminimą, įgijimą, laikymą ar realizavimą. Minėtos veikos BK 213 straipsnio 1 dalyje numatytos kaip alternatyvios, todėl baudžiamajai atsakomybei pagal šį straipsnį kilti pakanka bent vienos iš jų padarymo (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-45/2007, 2K-388/2010). Tokios alternatyvios veikos laikytinos viena tęstine nusikalstama veika, jei nustatoma, kad jos sudaro vienos tos pačios savarankiškos nusikalstamos veikos atskiras sudėtines dalis (epizodus) ir jas jungia vieninga kaltininko tyčia. Kadangi tęstinė veika laikoma paviene nusikalstama veika, tai ji nėra skaidoma dalimis dėl atskirų alternatyvių veikų ir todėl kvalifikuojama pagal vieną BK 213 straipsnio atitinkamą dalį (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-48/2012)

19Ištyrus baudžiamojoje byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad visi byloje esantys įrodymai patvirtina, kad S. B. 2013-05-20 apie pietus ( - ) rastus netikrus Lietuvos apyvartoje esančius pinigus – 1 vnt. 100 Lt nominalo banknotą Nr. AE4457875, su savimi laikė iki 2013-05-20, kai realizavo, t. y. ( - )minėtą 100 Lt kupiūrą padavė nekentėjusiesiems E. P. ir S. L.. Teismo vertinimu, S. B. padarė tęstinę veiką numatytą BK 213 straipsnio 1 dalyje, t. y. laikė ir realizavo netikrą Lietuvos Respublikos 100 Lt banknotą Nr. AE4457875, nes jas abi jungia vieninga tyčia.

20Skiriant bausmę kaltinamajam S. B., teismas atsižvelgia į tai, kad jis veikdamas tiesiogine tyčia padarė apysunkį nusikaltimą, ši nusikalstama veika yra baigta, jis visiškai prisipažino ir nuoširdžiai gailisi padaręs nusikaltimą veiką, gera valia atlygino nukentėjusiesiems padarytą turtinė žalą, atsiprašė nukentėjusiosios E. P., tai pripažintina jo atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktai). BK 60 straipsnyje numatytų atsakomybę sunkinančių aplinkybių S. B. atžvilgiu nenustatyta. Teismas taip pat atsižvelgia ir į tai, kad kaltinamasis S. B. teistas, teistumas neišnykęs (24-25, 27-30, 31-34 b.l.), paskirtą bausmę atliko, todėl 2013-04-02 išregistruotas iš Probacijos tarnybos registro (36 b.l.), administracine tvarka baustas (37-39 b.l.), dirbantis (46 b.l.), turi pastovią gyvenamąją vietą, nevedęs, augina trijų metų amžiaus sūnų (44 b.l.), S. B. psichikos sveikatos centre paslaugos neteiktos, priklausomų ligų registre neįrašytas (41, 43 b.l.). Teismas, skirdamas kaltinamajam bausmę atsižvelgė į bausmės paskirtį, kad bausme siekiama ne tik nubausti kaltą asmenį, bet ir sulaikyti jį nuo nusikaltimų darymo, paveikti asmenį, kad jis laikytųsi įstatymų ir nedarytų nusikaltimų. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad S. B. skirtina BK 213 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatyta laisvės apribojimo bausmė (BK 48 str.).

21S. B. 2013-07-16 paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (53, 54 b.l.), panaikintina nuosprendžiui įsiteisėjus.

22Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje nepareikštas. Turtinis nuostolis nukentėjusiesiems E. P. ir S. L. atlygintas (14, 18 b.l.).

23Daiktai, turintys reikšmės šiai nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – vienas 2007 metų pavyzdžio 100 litų nominalo banknotas Nr. AE4457875 yra byloje (voke, prisegtame galiniame bylos viršelyje), sunaikintinas nuosprendžiui įsiteisėjus.

24Teismas, vadovaudamasis BK 48 straipsniu ir BPK 297, 302-305, 307 straipsniais,

Nutarė

25pripažinti S. B., asmens kodas ( - ) kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 213 straipsnio 1 dalyje ir skirti jam 1 (vienerių) metų laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos.

26Nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti S. B. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

27Daiktai, turintys reikšmės šiai nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – vieną 2007 metų pavyzdžio 100 litų nominalo banknotą Nr. AE4457875, nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti teisės aktų nustatyta tvarka.

28Išaiškinti S. B., kad vengiant atlikti laisvės apribojimo bausmę, ši bausmė keičiama areštu pagal BK 49 ir 65 straipsniuose nustatytas taisykles.

29Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, sekretoriaujant... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje S.... 3. Teismas išnagrinėjęs bylą,... 4. S. B. kaltinamas tuo, kad 2013-05-20, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu... 5. Kaltinamasis S. B. teisiamajame posėdyje pripažino savo kaltę visiškai.... 6. Nukentėjusioji E. P. teisiamajame posėdyje nurodė, kad pažįstu... 7. Nukentėjusysis S. L. teisiamajame posėdyje nurodė, kad nepažįsta... 8. Be kaltinamojo S. B. visiško prisipažinimo, jo kaltė įrodyta ir kitais... 9. 2013-05-22 Įvykio vietos apžiūros protokolas su fotolentele, kurioje... 10. 2013-05-22 E. P. pareiškimas, kuriame nurodoma, kad 2013-05-20 po pietų pas... 11. 2013-05-22 nukentėjusiosios E. P. apklausos protokolas, kuriame nurodama, kad... 12. 2013-05-22 Daiktų, dokumentų pateikimo protokolas, kuriame nurodoma, kad... 13. 2013-05-22 nukentėjusiojo S. L. apklausos protokolas, kuriame nurodytos... 14. 2013-06-05 Lietuvos banko Grynųjų pinigų tarnybos specialisto išvada Nr.... 15. 2013-07-16 įtariamojo S. B. apklausos protokolas, kuriame nurodoma, kad... 16. 2013-09-06 nukentėjusiosios E. P. papildomos apklausos protokolas, kuriame... 17. 2013-09-06 nukentėjusiojo S. L. papildomos apklausos protokolas, kuriame... 18. Pažymėtina, kad BK 213 straipsnio 1 dalis numato baudžiamąją atsakomybę... 19. Ištyrus baudžiamojoje byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad... 20. Skiriant bausmę kaltinamajam S. B., teismas atsižvelgia į tai, kad jis... 21. S. B. 2013-07-16 paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 22. Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje nepareikštas. Turtinis nuostolis... 23. Daiktai, turintys reikšmės šiai nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –... 24. Teismas, vadovaudamasis BK 48 straipsniu ir BPK 297, 302-305, 307 straipsniais,... 25. pripažinti S. B., asmens kodas ( - ) kaltu padarius nusikalstamą veiką,... 26. Nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti S. B. paskirtą kardomąją priemonę... 27. Daiktai, turintys reikšmės šiai nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –... 28. Išaiškinti S. B., kad vengiant atlikti laisvės apribojimo bausmę, ši... 29. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas...