Byla e2-6222-291/2019
Dėl skolos priteisimo. Teismas

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Vida Žostautienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „Sostinės kreditai“ ieškinį atsakovei M. K. dėl skolos priteisimo. Teismas

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 893,54 Eur skolą (kurią sudaro 672,42 Eur kreditas, 131,42 Eur palūkanos, 3,70 Eur delspinigiai, 86,00 Eur išieškojimo ikiteismine tvarka išlaidos) 74,59 proc. dydžio sutartines palūkanas nuo 700,00 Eur kredito sumos nuo 2019-04-16 iki visiško prievolės įvykdymo, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 20,00 Eur žyminį mokestį. Ieškovė prašo atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį priimti sprendimą už akių.

3Atsakovei ieškinys su priedais įteiktas tinkamai, tačiau ji per teismo nustatytą terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Atsakovei įteiktame pranešime dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo buvo išaiškinta, kad nepateikus atsiliepimo į ieškinį, gali būti priimtas sprendimas už akių. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsnio 1 dalimi, nesant atsakovės prašymo nepriimti sprendimo už akių, o ieškovui prašant priimti tokį sprendimą, priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas iš dalies

5Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad ieškovas su atsakove 2018-08-06 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 48196 (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 700,00 Eur vartojimo kreditas. Atsakovė sutartyje įsipareigojo grąžinti suteiktą kreditą ir sumokėti 74,59 procentų metines palūkanas. Atsakovė kreditą gavo, tačiau nevykdė savo prievolės laiku sumokėti įmokas ir liko skolinga 672,42 Eur kredito ir 131,42 Eur palūkanų. Remiantis Sutarties bendrosios dalies 7.6 punktu, ieškovas atsakovei apskaičiavo 3,70 Eur delspinigius.

6Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnio 1 dalį kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 straipsnis), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas visiškai įvykdo prievolę (CK 6.1 straipsnis). Ieškovas vykdė sutartinius įsipareigojimus tinkamai – atsakovei suteikė kreditą, tačiau atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė – nemokėjo ieškovui mokėtinų įmokų, tuo pažeisdamas sutartinių prievolių vykdymo principus, pagal kuriuos prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 str., 6.881, 6.886 straipsniai). Įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.258 straipsnio 1 dalis). Kadangi atsakovė nevykdė sutartyje numatytų įsipareigojimų, iš atsakovės ieškovui priteistinas 672,42 Eur negrąžintas kreditas, 131,42 Eur palūkanos ir 3,70 Eur delspinigiai, viso 807,54 Eur skola.

7Be to ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 86,00 Eur išlaidas už skolos išieškojimą ikiteismine tvarka. 2018-12-05 tarp ieškovo ir UAB „SE7“ sudaryta teisinių paslaugų teikimo sutartis, pagal kurią paslaugų tiekėjas įsipareigoja teisminiu ikiteisminiu būdu administruoti skolas, atstovauti įmonės interesus teisminiuose ginčuose.

8Pagal Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalį jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Nurodytu atveju ieškovas negali prašyti priteisti ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, nepriklausomai nuo to, ar išieškojimą ji vykdė pati, ar buvo pasitelkusi trečiuosius asmenis. Mokestis už ikiteisminį skolos išieškojimą yra tiesiogiai susijęs su vartojimo kredito gavėjo finansinių įsipareigojimų nevykdymu laiku, todėl papildomas jų nustatymas laikytinas prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalies nuostatai (Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1482-577/2014). Todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 86,00 Eur išlaidas už skolos išieškojimą ikiteismine tvarka atmestinas.

9Atsakovė laiku negrąžino suteikto kredito, todėl privalo mokėti kredito sutartyje nustatyto dydžio palūkanas iki visos kredito sumos grąžinimo dienos ((Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.874 straipsnio 1 dalis, 6.881 straipsnio 2 dalis). Iš šalių sudarytos sutarties matyti, jog atsakovas be kitų įsipareigojimų, įsipareigojo sumokėti 74,59 procentų metines palūkanas, todėl iš atsakovės ieškovui priteistinos 75,75 procentų dydžio metinės palūkanos už 672,42 Eur kredito sumą nuo 2019-03-06 iki visiško prievolės įvykdymo, nors ieškovo prašoma palūkanų suma nurodyta nuo 700 Eur kredito sumos, iš ieškinio teksto matyti, kad palūkanos prašomos priteisti tik nuo negrąžinto kredito sumos, todėl teismas tai vertina kaip rašymo apsirikimą.

10Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Ieškinys teisme priimtas 2019-04-23, todėl nuo šios dienos iš atsakovės ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną 807,54 Eur sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

11Kadangi ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, todėl iš atsakovės ieškovui priteistinas 18 Eur žyminis mokestis (CPK 88 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

12Teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, kadangi šių bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už Teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 1,6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355 su vėlesniais pakeitimais).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovės M. K., asmens kodas ( - ) ieškovui UAB „Sostinės kreditai“, juridinio asmens kodas 302513887, 807,54 Eur (aštuonių šimtų septynių eurų, 54 centų) skolą, 74,59 procentų dydžio metines palūkanas už 672,42 Eur kredito sumą nuo 2019-04-16 iki visiško prievolės įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 807,54 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2019-04-23, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 18 Eur (aštuoniolikos eurų) žyminį mokestį.

16Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

17Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai