Byla 2-4068-967/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Sigita Zubavičiūtė-Montvilienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Fabeta“ ieškinį atsakovams A. B. (A. B.) ir G. B. (G. B.) dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė UAB „Fabeta“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovų A. B. ir G. B. (toliau – atsakovai) lygiomis dalimis 474,86 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 22,55 Eur bylinėjimosi išlaidų.

4Nurodė, kad atsakovams nuosavybės teise po 1/2 dalį priklauso butas, esantis (duomenys neskelbtini). Ieškovė suteikė daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas name, esančiame (duomenys neskelbtini), kuriame yra nurodytas atsakovų butas. Atsakovams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo, esančio (duomenys neskelbtini), bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovai privalo išlaikyti ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą. Kaip teigė ieškovė, atsakovų įsiskolinimas už laikotarpiu nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. iki 2018 m. spalio 31 d. priskaičiuotus mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas, tenkantis atsakovų butui, yra 474,86 Eur.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog dalyvaujančiam byloje fiziniam asmeniui procesiniai dokumentai įteikiami asmeniškai. 2019 m. sausio 7 d. teisme gauta AB ,,Lietuvos pašto“ pažyma, kurioje nurodyta apie 2019 m. sausio 4 d. atsakovui A. B. įteiktas ieškinio su priedais kopijas ir 2018 m. gruodžio 19 d. teismo pranešimą dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo Nr. 2-46247-967/2018 (CPK 123 straipsnio 1 dalis, 124 straipsnio 1 dalis).

6Remiantis CPK 130 straipsnio 1 dalimi, kai adresato gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos ir kai nėra galimybės paskirti kuratorių, teismas gali įteikti procesinius dokumentus viešo paskelbimo būdu. Ieškovės nurodytu atsakovo G. B. gyvenamosios vietos adresu – (duomenys neskelbtini), siųsti procesiniai dokumentai grąžinti neįteikti. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, atsakovas nedirba. Iš VĮ „Registrų centras“ Gyventojų registro departamento išrašo matyti, jog atsakovas G. B. deklaravęs gyvenamąją vietą (duomenys neskelbtini). Nežinant atsakovo G. B. gyvenamosios ir darbo vietos adresų, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. sausio 15 d. nutartimi procesinius dokumentus įteikė viešo paskelbimo būdu.

7Atsakovai atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė. Esant ieškovės prašymui, teismas nutaria, kad yra visos procesinės sąlygos, būtinos užbaigti bylos nagrinėjimą priimant sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

10Iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 30-2447, pakeistu 2017 m., vykdo daugiabučio namo, esančio (duomenys neskelbtini), bendro naudojimo objektų administravimą ir šio namo pagrindinių konstrukcijų, bendro naudojimo patalpų bei inžinerinių sistemų nuolatinę techninę priežiūrą savo darbuotojų jėgomis bei samdydama rangovus. Atsakovams nuosavybės teise po 1/2 dalį priklauso butas, esantis (duomenys neskelbtini). Iš byloje esančios pažymos dėl įsiskolinimo už komunalines paslaugas matyti, kad įsiskolinimas laikotarpiu nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. iki 2018 m. spalio 31 d. už buto, esančio (duomenys neskelbtini), bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas, sudaro 474,86 Eur. Byloje nėra duomenų, kad atsakovai savo prievolę sumokėti už suteiktas paslaugas būtų įvykdę (CPK 178 straipsnis).

11Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 3 dalimi, butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Pagal CK 6.256 straipsnio 1 dalį, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). CK 6.59 straipsnyje nurodyta, jog vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas draudžiama, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus.

12Įvertinus byloje esančius įrodymus, konstatuotina, kad atsakovai pažeidė prievolę tinkamai ir laiku atsiskaityti su ieškove už faktiškai suteiktas paslaugas. Nesant byloje įrodymų, jog atsakovai su ieškove atsiskaitė (CPK 178 straipsnis), ieškovės naudai iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 474,86 Eur skolos už laikotarpiu nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. iki 2018 m. spalio 31 d. buto, esančio (duomenys neskelbtini), bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas (CK 4.82 straipsnio 3 dalis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalis).

13Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Šios vadinamosios procesinės palūkanos skirtos būsimiems, nuo teisminio proceso pradžios iki teismo sprendimo įvykdymo susidariusiems kreditoriaus nuostoliams kompensuoti, kartu – operatyviam teismo sprendimo įvykdymui skatinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-235-1075/2018). Kadangi atsakovai prievolės nevykdė geruoju, nemokėdami laiku ieškovei už suteiktas butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas, ieškovei iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 474,86 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. gruodžio 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 20,00 Eur žyminio mokesčio, 0,87 Eur už Nekilnojamojo turto registro išrašą, 1,68 Eur už Gyventojų registro išrašus, iš viso – 22,55 Eur. Atsižvelgiant į tai, jog teismas visiškai tenkino ieškovės reikalavimus, ieškovei iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 22,55 Eur bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

15Teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 7,05 Eur. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ numatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3,00 Eur. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškinį patenkinus visiškai, valstybei lygiomis dalimis priteistinos iš atsakovų 7,05 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Fabeta“, juridinio asmens kodas 121452287, iš atsakovų A. B., asmens kodas (duomenys neskelbtini) ir G. B., asmens kodas (duomenys neskelbtini), lygiomis dalimis 474,86 Eur (keturis šimtus septyniasdešimt keturis eurus ir aštuoniasdešimt šešis euro centus) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 474,86 Eur (keturių šimtų septyniasdešimt keturių eurų ir aštuoniasdešimt šešių euro centų) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. gruodžio 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 22,55 Eur (dvidešimt du eurus ir penkiasdešimt penkis euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

19Priteisti iš atsakovų A. B., asmens kodas (duomenys neskelbtini), ir G. B., asmens kodas (duomenys neskelbtini), lygiomis dalimis valstybės naudai 7,05 Eur (septynis eurus ir penkis euro centus) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 Luminor Bank AB, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 Luminor Bank AB, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

20Išaiškinti atsakovams, kad jie per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt ir, nepavykus kopijos įteikti paštu, skaičiuoti pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikimo terminą nuo viešo paskelbimo dienos.

22Atsakovai, dėl kurių priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

23Ieškovė turi teisę per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Sigita Zubavičiūtė-Montvilienė... 2. Teismas... 3. ieškovė UAB „Fabeta“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą su... 4. Nurodė, kad atsakovams nuosavybės teise po 1/2 dalį priklauso butas, esantis... 5. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio... 6. Remiantis CPK 130 straipsnio 1 dalimi, kai adresato gyvenamoji ir darbo vietos... 7. Atsakovai atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 dienų... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 10. Iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė... 11. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82... 12. Įvertinus byloje esančius įrodymus, konstatuotina, kad atsakovai pažeidė... 13. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas taip pat privalo mokėti... 14. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas... 15. Teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1... 17. ieškinį tenkinti visiškai.... 18. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Fabeta“, juridinio asmens... 19. Priteisti iš atsakovų A. B., asmens kodas (duomenys neskelbtini), ir G. B.,... 20. Išaiškinti atsakovams, kad jie per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už... 21. Paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai specialiame interneto... 22. Atsakovai, dėl kurių priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 23. Ieškovė turi teisę per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių...