Byla I-609-281/2014
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mefodijos Povilaitienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Jūros Marijos Strumskienės ir Liudmilos Zaborovskos, rašytinio proceso tvarka nagrinėjant pareiškėjos Amberwind, UAB skundą atsakovams Lietuvos kariuomenei ir Lietuvos kariuomenės vadui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2pareiškėja Amberwind, UAB 2013-06-04 teismui padavė skundą, prašydama: 1) pripažinti neteisėtu ir panaikinti Lietuvos kariuomenės vado 2013-05-03 sprendimą (2013-05-03 raštas Nr. KVS-134), kuriuo atsisakyta derinti Amberwind, UAB vėjo elektrinių parko Pagėgių rajono Pagėgių ir Lumpėnų seniūnijose projektavimą ir statybą; 2) įpareigoti Lietuvos kariuomenę: a) ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti pareiškėjai visą informaciją ir sąlygas (baigtinį sąrašą), reikalingas pareiškėjai savo vardu ir lėšomis suprojektuoti, pastatyti ir įrengti bei perduoti Lietuvos kariuomenės nuosavybėn kompensacinį radarą, pašalinantį galimą planuojamų Amberwind, UAB vėjo jėgainių Pagėgių ir Lumpėnų seniūnijose, Pagėgių savivaldybėje, įtaką Lietuvos kariuomenės kuriamam radiolokaciniam laukui, ir ne vėliau kaip per 7 dienas nuo kompensacinio radaro įrengimo dienos perimti jį savo nuosavybėn pagal tarp šalių pasirašytą priėmimo-perdavimo aktą; arba b) pagal ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos su Amberwind, UAB suderintą sąmatą ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo vardu ir pareiškėjos lėšomis suprojektuoti, pastatyti ir įrengti kompensacinį radarą, pašalinantį galimą planuojamų Amberwind, UAB vėjo jėgainių Pagėgių ir Lumpėnų seniūnijose, Pagėgių savivaldybėje, įtaką Lietuvos kariuomenės kuriamam radiolokaciniam laukui; 3) įpareigoti Lietuvos kariuomenės vadą: a) ne vėliau kaip kitą dieną po priėmimo-perdavimo akto pasirašymo išduoti pareiškėjai pažymą apie sąlygos, numatytos Informacijos apie Lietuvos Respublikos teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, gali būti taikomi vėjo elektrinių projektavimo ir statybos apribojimai, teikimo ir vėjo elektrinių projektavimo ir statybos vietų šiose teritorijose derinimo tvarkos aprašo 22.2 p. ir Lietuvos kariuomenės vado 2012-11-09 rašte Nr. KVS-347, įvykdymą; arba b) ne vėliau kaip per 3 dienas nuo visiško atliktų darbų apmokėjimo išduoti pareiškėjai pažymą apie sąlygos, numatytos Informacijos apie Lietuvos Respublikos teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, gali būti taikomi vėjo elektrinių projektavimo ir statybos apribojimai, teikimo ir vėjo elektrinių projektavimo ir statybos vietų šiose teritorijose derinimo tvarkos aprašo 22.2 p. ir Lietuvos kariuomenės vado 2012-11-09 rašte Nr. KVS-347, įvykdymą.

32014-08-29 teisme gautas Amberwind, UAB pareiškimas dėl skundo atsisakymo. Atsisakymą pareiškėja motyvuoja tuo, jog pareiškėjas ir atsakovai sudarė sutartį dėl kompensacijos, dėl kurios sudarymo iš esmės nebeliko ginčo dalyko, bei siekdama, kad tarpusavio santykiai būtų nagrinėjami operatyviai bei efektyviai.

4Pareiškėja taip pat nurodė, kad jai žinomi skundo atsisakymo teisiniai pagrindai ir skundo atsisakymo pasekmės.

5Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str. nuostatas pareiškėjas turi teisę atsisakyti skundo (prašymo) bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį.

6Pareiškėjos atsisakymas nuo skundo neprieštarauja įstatymui ar viešajam interesui, nepažeidžia kieno nors teisių ar įstatymų saugomų interesų, todėl priimtinas.

7Esant tokioms aplinkybėms, pareiškėjos prašymas tenkintinas, administracinė byla nutrauktina, pareiškėjai atsisakius nuo skundo.

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 3 p., 102 str., 52 str. ,

Nutarė

9Nutraukti administracinę bylą Nr. I-609-281-/2014, pareiškėjai Amberwind, UAB atsisakius nuo skundo.

10Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai