Byla e2VP-1121-329/2017
Dėl skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Kalvarijos savivaldybės administracijos prašymą suinteresuotiems asmenims I. J., R. J. ir antstolei Svajonei Žukaitienei dėl skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama nustatyti, kad skolininkei I. J. priklauso ½ jos sutuoktinio R. J. gaunamo darbo užmokesčio. Nurodė, kad antstolė Svajonė Žukaitienė vykdo vykdomąją bylą pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 29 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. eL2-3986-329/2016 dėl skolos ir delspinigių išieškojimo iš skolininkės I. J. išieškotojos Kalvarijos savivaldybės administracijos naudai. Antstolė nustatė, kad skolininkės sutuoktinis R. J. dirba ir gauna darbo užmokestį bei pasiūlė kreiptis į teismą dėl turto dalies nustatymo.

5Suinteresuotas asmuo R. J. pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su I. J. kartu negyvena ir jokio bendro ūkio neveda jau daugiau kaip 10 metų, santuoka nenutraukta, neturint tam lėšų, bei teismo prašo prašymą atmesti.

6Suinteresuoti asmenys I. J. ir antstolė Svajonė Žukaitienė atsiliepimų į pareiškėjos pareiškimą nepateikė, procesiniai dokumentai jiems įteikti tinkamai.

7Prašymas tenkintinas.

8Iš prijungtos vykdomosios bylos rašytinės medžiagos nustatyta, kad antstolės Svajonės Žukaitienės kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 0076/16/01672 pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 29 d. išduotą vykdomąjį dokumentą (teismo įsakymą) Nr. eL2-3986-329/2016 dėl 346,54 Eur nuomos mokesčio ir 22,26 Eur delspinigių išieškojimo iš skolininkės I. J. pareiškėjos naudai. Antstolė Svajonė Žukaitienė 2017 m. sausio 9 d. patvarkymu dėl skolininko sutuoktinio darbo užmokesčio arešto nustatė, jog skolininkė I. J. realizuotino turto neturi, nedirba, areštuotose sąskaitose lėšų judėjimo nėra, skolininkės sutuoktinis R. J. dirba pas M. B. ir gauna darbo užmokestį.

9Vykdymo proceso normos nustato, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 666 straipsnio 1 dalis). CPK 667 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendrąja su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Skolininko dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma teismo nutartimi, kuriai įsiteisėjus, išieškojimas nukreipiamas į šią dalį (CPK 667 straipsnio 2 ir 3 dalys).

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.88 straipsnio 2 dalies 5 punkte numatyta, jog pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, dividendai, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos yra pripažįstama bendrąją jungtine sutuoktinių nuosavybe. Preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios (CK 3.117 straipsnio 1 dalis). Sutuoktinių turtas, įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė tol, kol jis nėra padalytas arba kol bendrosios jungtinės nuosavybės teisė nėra pasibaigusi kitokiu būdu (CK 3.87 straipsnis).

11Byloje duomenų, kad po santuokos sudarymo suinteresuotų asmenų teisinis turto režimas būtų nustatytas pagal CK 3.101–3.108 straipsnių nuostatas, nėra. Teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis nustatyta, kad santuoka tarp I. J. ir R. J. nėra nutraukta. Vedybų sutarties I. J. ir R. J. nėra sudarę. Taip pat nepateikta duomenų, kad skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su sutuoktine, dalis jau būtų nustatyta. Nors R. J. teigia, kad su sutuoktine I. J. negyvena ir neveda bendro ūkio, tačiau teismui nepateikė jokių šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų ir jokių duomenų, kurie patvirtintų, jog jo gaunamas darbo užmokestis yra jo vieno asmeninė nuosavybė (CPK 178 straipsnis).

12Remiantis nustatytomis aplinkybėmis, preziumuojama, kad nurodytas turtas – skolininkės sutuoktinio R. J. gaunamas darbo užmokestis yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė (CK 3.88 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 2 dalis), todėl yra pagrindas tenkinti pareiškėjos prašymą ir nustatyti, kad skolininkei I. J. priklauso ½ dalis jos sutuoktinio R. J. gaunamo darbo užmokesčio.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 593 straipsniu, 667 straipsniu, teismas

Nutarė

14prašymą tenkinti.

15Nustatyti, kad skolininkei I. J., a. k. ( - ) priklauso ½ dalis sutuoktinio R. J., a. k. ( - ) gaunamo darbo užmokesčio.

16Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai