Byla P-143-153-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo I. Š., R. Š., V. V., P. N. (P. N.), S. V.,

2M. R., H. K., I. P., J. J. ir S. S. prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje

3Nr. I-647-8/2005 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,JGK Statyba“ skundą atsakovui Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei korporacijai ,,Matininkai“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I.

6Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „JGK Statyba“ (toliau – pareiškėjas, UAB „JGK Statyba“) skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos 2004 m. gruodžio 22 d. sprendimo dalį

7ir patenkinti UAB „JGK Statyba“ skundą įpareigojant atsakovą Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių (toliau – ir atsakovas) užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos (toliau – Tvarka) 12 punkto vykdymą, projekto papildymo eigos kontrolę, pavedant trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei korporacijai ,,Matininkai“ (toliau – trečiasis suinteresuotas asmuo, UAB Korporacija ,,Matininkai“) suderinti su UAB ,,JGK Statyba“ 1 500 gyventojų komplekso ,,Salotė“ individualių gyvenamųjų namų ir jų aptarnaujančių objektų statybai skirtos teritorijos ribas.

8Pareiškėjas nurodė, kad su 2004 m. rugsėjo 23 d. prašymu Nr. 01/196 kreipėsi į Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių, prašydamas užtikrinti Tvarkos 12 punkto vykdymą – pavedant UAB Korporacijai ,,Matininkai“ projekto papildymo eigos kontrolę suderinti su UAB ,,JGK Statyba“ 1 500 gyventojų komplekso ,,Salotė“ individualių gyvenamųjų namų ir jų aptarnaujančių objektų statybai skirtos teritorijos ribomis. Tačiau į šį raštą atsakymo iš minėtų institucijų negavo, todėl vadovaudamasis Viešojo administravimo įstatymo 28 straipsniu kreipėsi į Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisiją. Pareiškėjas nurodė, jog pagal Tvarkos 12 punktą žemės reformos žemėtvarkos projektuose projektuojamų sklypų ribos aptariamos su kiekvienu asmeniu, pageidaujančiu privatizuoti ar nuomoti žemę, tačiau niekas su UAB ,,JGK Statyba“ sklypo ribų neaptarinėjo, todėl yra pažeistas minėto teisės akto vykdymas. Pareiškėjas taip pat nurodė,

9jog pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 376 patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikos (toliau – Metodika) 40 punktą, kai piliečiai, su kuriais derinami suprojektuoti žemės sklypai, nesutinka su suprojektuotų žemės sklypų vieta ir ribomis, jie per 15 darbo dienų nuo projekto derinimo savo nesutikimą bei pretenzijas raštu pateikia žemėtvarkos skyriui, kuri privalo per 15 darbo dienų nuo pretenzijų pateikimo jas išnagrinėti. Tačiau su UAB ,,JGK Statyba“ niekas nederino sklypo ribų, o taip pat ir nesuteikė informacijos apie žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimą, todėl pareiškėjas negalėjo pasinaudoti minėtuose poįstatyminiuose teisės aktuose jam suteikta galimybe – reikšti savo nesutikimą ar pretenzijas. Pareiškėjas pažymėjo, jog pagal Metodikos 19.7 punktą informacija, susijusi su žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimu, yra vieša. Pareiškėjas skundą grindė ir Viešojo administravimo įstatymo 19 straipsnio ir 28 straipsnio nuostatomis.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. balandžio 1 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino. Teismas panaikino Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos 2004 m. gruodžio 22 d. sprendimą ir įpareigojo Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių užtikrinti, kad žemės reformos žemėtvarkos projekto rengėjas UAB Korporacija „Matininkai“, rengdamas Vilniaus rajono Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, įvykdytų Tvarkos 12 punktą ir suderintų su UAB „JGK Statyba“ 1 500 gyventojų komplekso „Salotė“ individualių gyvenamųjų namų ir jų aptarnaujančių objektų statybai skirto 33 ha ploto žemės sklypo, esančio Vilniaus miesto Pilaitės seniūnijoje, ribas.

12Dėl Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos 2004 m. gruodžio 22 d. sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Teismas konstatavo, kad atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad išnagrinėjo pareiškėjo 2004 m. rugsėjo 23 d. prašymą Nr. 01/196 bei pranešė jam apie prašymo nagrinėjimo rezultatus. Todėl atsakovo pozicija pagrįstai pripažinta kaip neveikimas, nes jis neveikė taip, kaip privalėjo veikti pagal Viešojo administravimo įstatymo 19, 28 bei 31 straipsnių reikalavimus. Esant šioms aplinkybėms, administracinių ginčų komisija pagrįstai, vadovaujantis Administracinių ginčų komisijų įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi, priėmė pareiškėjo skundą nagrinėti, tačiau nepagrįstai nutraukė bylą kaip nežinybingą komisijai. Komisijos sprendimo priėmimo metu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio 16 d. sprendimas pagal UAB „JGK Statyba“ skundą dar nebuvo įsiteisėjęs, todėl jis negalėjo būti pagrindu nutraukti bylą (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 96 str. 4 d.). Teismo nuomone, administracinių ginčų komisija taip pat padarė nepagrįstą išvadą, jog pareiškėjas, teikdamas skundą, privalėjo laikytis Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio

132 dalyje numatytos ginčo sprendimo tvarkos, kadangi skundams dėl žemės reformą vykdančių institucijų neveikimo įstatymas išankstinės ginčo sprendimo tvarkos nenustato. Atsakovas šiuo atveju yra žemės reformos vykdymo institucija ir privalėjo atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus. Jai neatlikus tokių veiksmų, pareiškėjo skundą administracinių ginčų komisija privalėjo išnagrinėti iš esmės, o ne nutraukti bylą kaip nežinybingą. Remdamasis šiais pagrindais, teismas panaikino administracinių ginčų komisijos sprendimą, kadangi dėl nurodytų teisės aktų pažeidimų jis yra neteisėtas (ABTĮ 89 str. l d. l p.). Dėl skundo reikalavimo įpareigoti atsakovą atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus. Teismas konstatavo, jog turi pagrindą išspręsti skundo reikalavimus iš esmės. Teismas, įvertinęs atsakovo veiksmus, padarė išvadą, jog jis neveikė taip, kaip privalėjo veikti pagal suteiktus įgaliojimus vykdant žemės reformą. Teismas pabrėžė, jog įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio 16 d. sprendimu nustatyta, kad pareiškėjas teisėtai naudoja 33 ha žemės sklypą, esantį Vilniaus miesto Pilaitės seniūnijoje, ir siekia įteisinti faktinius nuomos santykius (ABTĮ 58 str. 2 d.). Pagal Civilinio kodekso 6.546 straipsnį, žemės nuomos sutarties dalykas yra valstybinės žemės ir privačios žemės sklypas (jo dalis), suformuotas pagal žemėtvarkos projektą ar kitą detalų teritorijų planavimo dokumentą ir įstatymų nustatytą įregistruotas viešame registre. Todėl pareiškėjas pagrįstai kelia reikalavimą taikyti ginčo santykiams Tvarkos nuostatas. Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 5516-01 nuo 2003 m. lapkričio 15 d. buvo pradėtas rengti Vilniaus Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymas, į kurio rengimo teritoriją patenka ir pareiškėjo valdomas žemės sklypas. Pagal Tvarkos 12 punktą, žemės reformos žemėtvarkos projektuose projektuojamų sklypų ribos aptariamos su kiekvienu asmeniu, pageidaujančiu privatizuoti ar nuomoti žemę. Pareiškėjas nurodė ir atsakovas nepaneigė, jog žemės sklypo ribų niekas neaptarinėjo, nors yra rengiamas žemės reformos projekto papildymas. Kadangi žemės sklypo ribos nederinamos su pareiškėju, yra ribojama jo teisė dalyvauti rengiant žemės reformos projektą, todėl ši pareiškėjo teisė

14turi būti ginama (Metodikos 9.4, 40 p.). Pagal Metodikos 90 punktą, žemėtvarkos skyrius kontroliuoja žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimą, todėl pagrįstas pareiškėjo reikalavimas įpareigoti atsakovą užtikrinti Tvarkos 12 punkto vykdymą. Atsižvelgdamas į tai, teismas patenkino pareiškėjo reikalavimą dėl įpareigojimų atsakovui užtikrinti 1 500 gyventojų komplekso ,,Salotė” individualių gyvenamųjų namų ir jų aptarnaujančių objektų statybai skirto 33 ha ploto žemės sklypo, esančio Vilniaus miesto Pilaitės seniūnijoje, ribų suderinimą su UAB „JGK Statyba“.

15III.

16Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005 m. rugsėjo 8 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 1 d. sprendimą paliko nepakeistą, o atsakovo apeliacinį skundą atmetė.

17Teismas pažymėjo, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu administracinėje byloje

18Nr. I4-1078/2004, kurioje dalyvavo tos pačios šalys, kaip ir šioje byloje, nustatyta, jog pareiškėjui suteiktas žemės sklypas patenka į Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo rengimo teritoriją. Šis projektas buvo patvirtintas Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 5516-01 (ABTĮ 58 str. 2 d.). Minėtu teismo sprendimu atsakovas buvo įpareigotas žemės reformos žemėtvarkos projekto rengėjui (UAB Korporacijai „Matininkai“) pateikti Buivydiškių kadastro vietovės valstybės išperkamos ir neprivatizuotinos žemės planą, į kurį patenka ir pareiškėjui priskirtas žemės sklypas. Teismas padarė išvadą, kad tarp pareiškėjo ir atsakovo buvo atsiradę teisiniai santykiai rengiant

19žemės reformos žemėtvarkos projektą Buivydiškių kadastro vietovėje, kurie tiek pareiškėjui, tiek atsakovui sukūrė atitinkamas teises ir pareigas. Teismas nurodė, kad byloje nustatyta, jog pareiškėjas 2004 m. rugsėjo 23 d. raštu kreipėsi į atsakovą, nurodydamas, jog žemės reformos žemėtvarkos projekto rengėjas neatlieka su juo jam priskirto žemės sklypo ploto ir vietos ribų suderinimo veiksmų, bei prašė užtikrinti šių veiksmų atlikimą. Į šį pareiškėjo prašymą atsakovas neatsakė, t. y. dėl šio prašymo nustatyta tvarka nepriėmė jokio sprendimo. Vadovaujantis Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 5516-01 3.2.3 punktu, atsakovui buvo pavesta kontroliuoti projekto rengimo eigą. Tvarkos 18 punkte (2002 m. balandžio 20 d. redakcija) atsakovas buvo įpareigotas per 15 darbo dienų išnagrinėti pateiktas tokio pobūdžio pretenzijas. Todėl atsakovui nesiėmus jokių veiksmų dėl pareiškėjo pateikto prašymo, jis neatliko jam priskirtų pareigų, nes neįvykdė minėtų teisės aktų reikalavimų bei kartu pažeidė ir pareiškėjo teises, kurios pastarajam atsirado žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo procese. Teismas konstatavo, kad esant šioms aplinkybėms patenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais nėra pagrindo.

20IV.

21I. Š., R. Š., V. V., P. N., S. V., M. R., H. K., I. P., J. J. ir S. S. (toliau – pareiškėjai) 2006 m. gegužės 17 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-647-8/2005 pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 7 punktą. Prašymas grindžiamas šiais argumentais:

221. Jie yra pretendentai atkurti nuosavybės teisę į iki nacionalizacijos turėtą žemę buvusiame Salotės rėžiniame kaime, todėl Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 5516-01 pagrindu rengiamas Vilniaus miesto Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas turi tiesioginę įtaką jų teisėms. Teismas turėjo juos įtraukti į bylą trečiaisiais suinteresuotais asmenimis.

232. Įsiteisėjusį Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 1 d. sprendimą gavo kartu su Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus 2006 m. kovo 10 d. raštu

24Nr. S20-138.

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26V.

27Prašymas atmestinas. Procesą atsisakytina atnaujinti.

28Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas ABTĮ 23 skirsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka (ABTĮ 153 str. 1 d.).

29Pareiškėjai prašo atnaujinti procesą pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 7 punktą.

30Procesas gali būti atnaujinamas pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 7 punktą, jeigu sprendime teismas pasisakė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ar pareigų. Įsiteisėjusio teismo sprendimo (nutarties) įtaka į bylą neįtraukto ir joje nedalyvavusio asmens teisėms ir pareigoms nustatytina atsižvelgiant į konkrečių ginčijamų teisinių santykių turinį.

31Pareiškėjai prašo atnaujinti procesą šioje byloje, nes jie pretenduoja atkurti nuosavybės teises į žemę, kuri patenka į Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. spalio 30 d. įsakymo

32Nr. 5516-01 pagrindu rengiamo Vilniaus miesto Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto teritoriją. Tačiau šis įsakymas ir jo pagrindu rengiamas projektas nebuvo šios bylos ginčo dalykas. Šiuo atveju ginčas vyko dėl atsakovo neveikimo, t. y. jo įpareigojimo, kad šis užtikrintų, jog žemės reformos žemėtvarkos projekto rengėjas – trečiasis suinteresuotas asmuo – pagal teisės aktų reikalavimus atliktų pareiškėjui suteikto žemės sklypo ribų suderinimo veiksmus. Pareiškėjo teisės buvo pažeistos atsakovui nesiėmus jokių veiksmų dėl jo prašymo užtikrinti šių veiksmų atlikimą. Taigi toks teismo sprendimas neturi įtakos pareiškėjų teisėms.

33Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, galima daryti išvadą, jog pareiškėjų prašymas dėl proceso atnaujinimo yra nepagrįstas įstatymo numatytais proceso atnaujinimo pagrindais, todėl atmestinas, o procesą administracinėje byloje atsisakytina atnaujinti (ABTĮ 159 str. 1 d.).

34Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

35I. Š., R. Š., V. V., P. N. (P. N.), S. V., M. R., H. K., I. P., J. J. ir S. S. prašymą atmesti.

36Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-647-8/2005 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,JGK Statyba“ skundą atsakovui Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei korporacijai ,,Matininkai“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,... 2. M. R., H. K., I. P., J. J. ir S. S. prašymą atnaujinti procesą... 3. Nr. I-647-8/2005 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,JGK... 4. Teisėjų kolegija... 5. I.... 6. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „JGK Statyba“ (toliau –... 7. ir patenkinti UAB „JGK Statyba“ skundą įpareigojant atsakovą Vilniaus... 8. Pareiškėjas nurodė, kad su 2004 m. rugsėjo 23 d. prašymu Nr. 01/196... 9. jog pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 26 d.... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. balandžio 1 d. sprendimu... 12. Dėl Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos 2004 m.... 13. 2 dalyje numatytos ginčo sprendimo tvarkos, kadangi skundams dėl žemės... 14. turi būti ginama (Metodikos 9.4, 40 p.). Pagal Metodikos 90 punktą,... 15. III.... 16. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005 m. rugsėjo 8 d. nutartimi... 17. Teismas pažymėjo, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu administracinėje... 18. Nr. I4-1078/2004, kurioje dalyvavo tos pačios šalys, kaip ir... 19. žemės reformos žemėtvarkos projektą Buivydiškių kadastro vietovėje,... 20. IV.... 21. I. Š., R. Š., V. V., P. N., S. V., M. R., H. K., I. P., J. J. ir S. S.... 22. 1. Jie yra pretendentai atkurti nuosavybės teisę į iki nacionalizacijos... 23. 2. Įsiteisėjusį Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio... 24. Nr. S20-138.... 25. Teisėjų kolegija... 26. V.... 27. Prašymas atmestinas. Procesą atsisakytina atnaujinti.... 28. Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi,... 29. Pareiškėjai prašo atnaujinti procesą pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 7... 30. Procesas gali būti atnaujinamas pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 7 punktą,... 31. Pareiškėjai prašo atnaujinti procesą šioje byloje, nes jie pretenduoja... 32. Nr. 5516-01 pagrindu rengiamo Vilniaus miesto Buivydiškių kadastro vietovės... 33. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, galima daryti išvadą, jog... 34. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1... 35. I. Š., R. Š., V. V., P. N. (P. N.), S. V., M. R., H. K., I. P., J. J. ir S.... 36. Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-647-8/2005 pagal... 37. Nutartis neskundžiama....