Byla 2-566/2007

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens bankrutavusios J. Valionienės firmos „Egstama“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Bankrotera“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. liepos 3 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-2249-28/2007 pagal pareiškėjo akcinės bendrovės Turto bankas skundą dėl bankrutavusios J. Valionienės firmos „Egstama“ kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Bankrutavusios J. Valionienės firmos „Egstama“ kreditorių susirinkimo 2007 m. birželio 12 d. nutarimu nutarta pritarti taikos sutarties (pagal pateiktą projektą) sudarymui Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1795-51/2007, iškeltoje pagal bankrutavusios J. Valionienės firmos „Egstama“ administratoriaus ieškinį atsakovei J. V. dėl žemės sklypo priteisimo, taip pat įpareigoti bankroto administratorių pasirašyti šią taikos sutartį.

5Pareiškėjas AB Turto bankas (kreditorius J. Valionienės firmos „Egstama“ bankroto byloje) pateikė teismui skundą ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (2001 m. kovo 20 d. Nr. IX-216) (toliau–ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 24 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau-CK) 1.2, 1.137, 2.50, 3.88 straipsniais prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2007 m. birželio 12 d. bankrutavusios J. Valionienės firmos „Egstama“ kreditorių susirinkimo metu priimtą nutarimą, kuriuo nutarta pritarti taikos sutarties sudarymui civilinėje byloje Nr. 2-1795-51/2007 ir įpareigoti bankroto administratorių pasirašyti minėtą taikos sutartį.

6Pareiškėjas pažymėjo, kad skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas yra nepagrįstas ir naikintinas, nes priimtas pažeidžiant kreditorių teises ir teisėtus interesus, CK ir įmonių bankroto procedūrą reglamentuojančias teisės normas. Nutarimas priimtas už jį balsuojant tik vieninteliam kreditoriui UAB „Ervėja“, turinčiam 360125,83 balsų arba 52,52 procentus visų kreditorių balsų. Pareiškėjas atkreipė dėmesį į tai, kad J. Valionienės firma „Egstama“ buvo įsteigta 2001 m. gegužės 3 d., E. V. ir J. V. santuokos metu, todėl laikytina, jog ši įmonė yra jų bendroji jungtinė nuosavybė. Tiek E. V. , tiek J. V. tenka pareiga atsakyti pagal įmonės turtines prievoles kreditoriams, todėl vykdant įmonės bankroto procedūrą, išieškojimas nukreiptinas į abiejų sutuoktinių turtą (bendrą ar asmeninį). Ginčijamu nutarimu pritarta taikos sutarties projektui, pagal kurį bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimams tenkinti atitenka tik ½ dalis žemės sklypo, turinčio 3,9410 ha bendro ploto, esančio Abromiškių k., Elektrėnų sav. ( - ). Viso žemės sklypo rinkos vertė yra nuo 300 000 Lt iki 350 000 Lt. Sudarius siūlomą taikos sutartį, nukenčia pareiškėjo, kaip antros eilės kreditoriaus interesai. Padalinto sklypo vertė sumažėtų mažiausiai per pusę, be to, pirmiausiai būtų dengiamos bankroto administravimo išlaidos, o tik po to likusios lėšos būtų skirtos tenkinti pareiškėjo 289 997,50 Lt kreditorinį reikalavimą. Skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas padeda asmenims, atsakingiems už bankrutavusios įmonės prievoles, išvengti dalies įsipareigojimų įvykdymo, nenukreipiant išieškojimo į dalį aukščiau nurodyto žemės sklypo. Antros eilės kreditorius, atstovaujantis valstybę, praras galimybę gauti pinigines lėšas, kurios galėtų būti skiriamos visuomenės poreikių tenkinimui.

7Pareiškėjas nurodė, kad iki bus išnagrinėta byla, tikslinga uždrausti bankrutavusios J. Valionienės firmos „Egstama“ administratoriui sudaryti taikos sutartį (pagal pateiktą projektą) teisme nagrinėjamoje kitoje civilinėje byloje. Taikyti laikinąsias apsaugos priemones būtina, nes yra pagrindo manyti, kad nesiėmus šių priemonių ir sudarius taikos sutartį, E. V. gali perleisti jam atiteksiančią ½ dalį žemės sklypo. Dėl šios priežasties gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas teismo sprendimo įvykdymas, kadangi daikto išreikalavimą iš sąžiningo trečiojo asmens riboja įstatymas.

8Vilniaus apygardos teismas 2007 m. liepos 3 d. nutartimi patenkino pareiškėjo AB Turto bankas prašymą - uždraudė bankrutavusios J. Valionienės firmos „Egstama“ kreditoriams ir bankroto administratoriui vykdyti 2007 m. birželio 12 d. bankrutavusios J. Valionienės firmos „Egstama“ kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta pritarti taikos sutarties (pagal pateiktą projektą) sudarymui civilinėje byloje Nr. 2-1795-51/2007 ir įpareigoti bankroto administratorių pasirašyti minėtą taikos sutartį.

9Teismas pažymėjo, kad bankroto proceso metu iškilę nesutarimai dėl bankrutavusios J. Valionienės firmos „Egstama“ kreditorių susirinkimo nutarimo sudaro pakankamą pagrindą imtis laikinųjų apsaugos priemonių, kurios yra susijusios su tam tikrų bankrutavusios J. Valionienės firmos „Egstama“ kreditorių susirinkimo ir kitų asmenų teisių laikinu suvaržymu.

10Atskiruoju skundu suinteresuoto asmens bankrutavusios J. Valionienės firmos „Egstama“ administratoriaus UAB „Bankrotera“ atstovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. liepos 3 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – netenkinti pareiškėjo AB Turto banko prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Administratoriaus atstovas atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Teismo nutartis yra be motyvų, todėl privalo būti panaikinta CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu. Teismo nurodytas teiginys, jog bankroto proceso metu kilę nesutarimai dėl bankrutavusios J. Valionienės firmos „Egstama“ kreditorių susirinkimo nutarimo sudaro pagrindą imtis laikinųjų apsaugos priemonių, negali būti argumentu, pagrindžiančių teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių būtinybę. Vien tai, jog bankroto proceso metu yra iškilę nesutarimai tarp bankroto proceso dalyvių, neleidžia konstatuoti, kad teismo sprendimo įvykdymas šioje byloje gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas.

122. Teismo nutartis nepagrįstai vilkina bankrutavusios J. Valionienės firmos „Egstama“ bankroto procedūras. Nutartimi sudarytos kliūtis vykdyti daugumos bankrutavusios J. Valionienės firmos „Egstama“ kreditorių valią. Nutartis nesiderina su CPK 7 straipsnyje įtvirtintais, bankroto procedūrose ypač reikšmingais koncentruotumo bei ekonomiškumo principais.

133. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės neužtikrina galutinio teismo sprendimo (nutarties) įvykdymo byloje. Jos neatlieka tiesioginės paskirties. Pareiškėjui AB Turto bankui palankus teismo sprendimas būtų toks – pripažinti 2007 m. birželio 12 d. bankrutavusios J. Valionienės firmos „Egstama“ kreditorių susirinkime priimtą nutarimą neteisėtu ir jį panaikinti. Nėra aišku, kokiu būdu taikytos laikinosios apsaugos priemonės - draudimas bankrutavusios J. Valionienės firmos „Egstama“ kreditoriams ir administratoriui vykdyti kreditorių susirinkimo nutarimą, gali padėti užtikrinti pareiškėjui palankų galimą teismo procesinį sprendimą.

144. Nepaisant tai, jog teismas 2007 m. liepos 3 d. nutartimi uždraudė kreditoriams ir administratoriui vykdyti 2007 m. birželio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, tačiau dar 2007 m. birželio 22 d. taikos sutartis civilinėje byloje Nr. 2-1795-51/07 buvo šalių pasirašyta, o 2007 m. birželio 26 d. vykusiame teismo posėdyje pateikta teismui tvirtinti. Teismas 2007 m. liepos 3 d. priėmė nutartį, kuria uždraudė atitinkamiems asmenims atlikti veiksmus, kurie iš esmės buvo atlikti dar 2007 m. birželio 22 ir 26 d. Nei administratoriui, nei kreditoriams nežinant ir objektyviai negalint žinoti apie 2007 m. liepos 3 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, 2007 m. birželio 22 ir 26 d. buvo atlikti veiksmai, kurie vėliau buvo uždrausti skundžiama nutartimi. Teismo nutartis yra nepagrįsta, neefektyvi ir neatlieka tiesioginės paskirties.

15Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis).

18Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą. Tokių priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui (pareiškėjui), įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 185 straipsnis įpareigoja teismą įvertinti byloje esančius įrodymus pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu. Šia įrodymų vertinimo taisykle yra grindžiamas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumas, pirmiausiai įvertinant galimą grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumą siekiamiems tikslams (CPK 144 str.).

19Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas AB Turto bankas kreipėsi į teismą su skundu dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu. Taip pat pareiškėjas, iki bus išnagrinėta byla pagal jo skundą, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - uždrausti administratoriui sudaryti taikos sutartį (pagal pateiktą projektą) Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1795-51/2007 (b.l. 1-3). Skundžiama nutartimi teismas patenkino pareiškėjo AB Turto bankas prašymą - uždraudė bankrutavusios J. Valionienės firmos „Egstama“ kreditoriams ir bankroto administratoriui vykdyti 2007 m. birželio 12 d. bankrutavusios J. Valionienės firmos „Egstama“ kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta pritarti taikos sutarties (pagal pateiktą projektą) sudarymui civilinėje byloje Nr. 2-1795-51/2007 ir įpareigoti bankroto administratorių pasirašyti minėtą taikos sutartį (b.l. 12-13).

20Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, jog teismo nutartis yra be motyvų, todėl privalo būti panaikinta CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu. Skundžiamoje nutartyje nurodyta, kad bankroto proceso metu iškilę nesutarimai dėl bankrutavusios J. Valionienės firmos „Egstama“ kreditorių susirinkimo nutarimo sudaro pakankamą pagrindą imtis laikinųjų apsaugos priemonių, kurios yra susijusios su tam tikrų bankrutavusios J. Valionienės firmos „Egstama“ kreditorių susirinkimo ir kitų asmenų teisių laikinu suvaržymu, todėl teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones (b.l. 12-13). Pirmosios instancijos teismas vadovavosi CPK 144 straipsniu ir nurodė, kad įstatymas suteikia teismui galimybę laikinai suvaržyti vienos šalies (šiuo atveju – atsakovo bankrutavusios J. Valionienės firmos „Egstama“ administravimą vykdančio asmens) teises tam, kad būtų užtikrintos į teismą su skundu besikreipiančios šalies (kreditoriaus tos pačios firmos bankroto byloje) teisės į efektyvią teisminę gynybą.

21Skundžiamoje nutartyje yra nurodytas esminis šio procesinio veiksmo motyvas, lėmęs tikslingumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir tai patvirtina nutarties turinys. Pirmosios instancijos teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą siejo su pareiškėjo skunde pareikštais reikalavimais ir pagrįstai bei motyvuotai taikė laikinąsias apsaugos priemones. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, esant tokioms aplinkybėms nėra teisinio pagrindo teigti, kad skundžiama nutartis nemotyvuota. Nutartyje teismo motyvai, nors ir nepakankamai išsamiai, tačiau yra nurodyti, o toks teismo procesinio dokumento trūkumus nėra absoliutus jo negaliojimo pagrindas.

22Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti ir su apelianto argumentu, kad skundžiama nutartis nepagrįstai vilkina bankrutavusios J. Valionienės firmos „Egstama“ bankroto procedūras ir taip yra pažeidžiamas proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principas. Teisėjų kolegija pažymi, kad Įmonių bankroto įstatymas (2001 m. kovo 20 d. redakcija) įtvirtina kreditoriaus teisę įstatymo nustatyta tvarka skųsti kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus (Įstatymo 21 str. 1 d. 2 p., 24 str. 5 d.). CPK XI skyriaus 5 skirsnio normos suteikia galimybę kreipiantis į teismą pateikti prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pats prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra įstatymo numatyta procesinė priemonė, laikinas ginčo apsaugos mechanizmas, kuriuo siekiama užtikrinti materialinių teisių gynybą. Kreipimasis į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones nereiškia piktnaudžiavimo šalies teisėmis ar nesąžiningo šalies elgesio. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes sprendžia, kad pareiškėjas teisėtai naudojasi jam įstatymo suteiktomis teisėmis, todėl negalima teigti, jog jam pareiškus prašymą ir teismui pagrįstai taikius laikinąsias apsaugos priemones, nepagrįstai vilkinamos bankrutavusios J. Valionienės firmos „Egstama“ bankroto procedūros bei pažeidžiami proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principai.

23Teisėjų kolegija dar kartą pažymi, jog CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Skundžiama nutartimi teismas uždraudė bankrutavusios J. Valionienės firmos „Egstama“ administratoriui vykdyti 2007 m. birželio 12 d. bankrutavusios J. Valionienės firmos „Egstama“ kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta pritarti taikos sutarties (pagal pateiktą projektą) sudarymui civilinėje byloje Nr. 2-1795-51/2007 ir įpareigoti bankroto administratorių pasirašyti minėtą taikos sutartį. Pareiškėjas skunde pareiškė reikalavimą, kuriuo prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2007 m. birželio 12 d. bankrutavusios J. Valionienės firmos „Egstama“ kreditorių susirinkimo metu priimtą nutarimą, kuriuo nutarta pritarti taikos sutarties sudarymui civilinėje byloje Nr. 2-1795-51/2007 ir įpareigoti bankroto administratorių pasirašyti minėtą taikos sutartį. Teisėjų kolegijos manymu, teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, kurios yra tiesiogiai susijusios su skunde reiškiamais reikalavimais. Teismo taikytos procesinės priemonės nukreiptos užtikrinti, kad būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymas nepasunkėtų ar nepasidarytų nebeįmanomas. Tokia išvada darytina teisinių pasekmių, kurias sukeltų laikinosiomis apsaugos priemonėmis uždraustų veiksmų faktinio atlikimo galimas rezultatas – teisminis taikos sutarties patvirtinimas, aspektu. Jeigu teisme būtų patvirtinta taikos sutartis, kuriai sudaryti, pasirašyti ir pateikti teismui tvirtinti pagrindas yra ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas, tokiu atveju galimas teismo sprendimas pripažinti tokį kreditorių susirinkimo nutarimą neteisėtu ir naikintinu įgautų formalų pobūdį, jo privalomumas vykdyti netektų teisinės reikšmės. Vertinant šiuo požiūriu, negalima sutikti su apelianto argumentais, jog skundžiama nutartimi buvo pritaikytos tiesioginės paskirties neatliekančios ir neefektyvios laikinosios apsaugos priemonės.

24Pirmosios instancijos teismas skundžiamą nutartį priėmė 2007 m. liepos 3 d. (b.l. 12-13). 2007 m. birželio 22 d. taikos sutartis civilinėje byloje Nr. 2-1795-51/07 buvo pasirašyta (b.l. 27-28), o 2007 m. birželio 26 d. vykusiame teismo posėdyje pateikta teismui tvirtinti (b.l. 26). Teisėjų kolegija akcentuoja, kad pagal pirmosios instancijos teismo turėtą informaciją ir duomenis skundžiamos nutarties priėmimo momentu, buvo pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Paaiškėjus, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis uždrausti veiksmai faktiškai jau buvo anksčiau atlikti, šios priemonės iš tikrųjų netektų savo paskirties, o teismo nutartis dėl jų negalėtų būti realiai įvykdoma. Kolegijos įsitikinimu, esminę reikšmę nagrinėjamu atveju turi ta aplinkybė, kad skundžiama teismo nutartis nepažeidžia apelianto teisių, nes jis, faktiškai jau anksčiau atlikęs veiksmus, kurie yra uždraudžiami skundžiama nutartimi taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis, nebeturi teisinės pareigos tų draudimų laikytis.

25Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės ir argumentai nepatvirtina skundžiamos nutarties nepagrįstumo ir neteisėtumo, todėl atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

26Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad nors skundžiama nutartimi taikytomis apsaugos priemonėmis uždrausti veiksmai jau buvo faktiškai atlikti, skundą padavusio asmens teisių ir interesų apsaugą užtikrina ta aplinkybė, jog yra sustabdytas bylos, kurioje spręstinas klausimas dėl taikos sutarties patvirtinimo, procesas, iki bus priimtas teismo sprendimas dėl AB Turto bankas skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo. Šia informacija teisėjų kolegija remiasi pagal duomenis teismų informacinėje sistemoje „Liteko“.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2007 m. liepos 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Bankrutavusios J. Valionienės firmos „Egstama“ kreditorių susirinkimo... 5. Pareiškėjas AB Turto bankas (kreditorius J. Valionienės firmos „Egstama“... 6. Pareiškėjas pažymėjo, kad skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas... 7. Pareiškėjas nurodė, kad iki bus išnagrinėta byla, tikslinga uždrausti... 8. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. liepos 3 d. nutartimi patenkino pareiškėjo... 9. Teismas pažymėjo, kad bankroto proceso metu iškilę nesutarimai dėl... 10. Atskiruoju skundu suinteresuoto asmens bankrutavusios J. Valionienės firmos... 11. 1. Teismo nutartis yra be motyvų, todėl privalo būti panaikinta CPK 329... 12. 2. Teismo nutartis nepagrįstai vilkina bankrutavusios J. Valionienės firmos... 13. 3. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės neužtikrina galutinio teismo... 14. 4. Nepaisant tai, jog teismas 2007 m. liepos 3 d. nutartimi uždraudė... 15. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar... 19. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas AB Turto bankas kreipėsi į... 20. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, jog teismo nutartis yra be... 21. Skundžiamoje nutartyje yra nurodytas esminis šio procesinio veiksmo motyvas,... 22. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti ir su apelianto argumentu, kad... 23. Teisėjų kolegija dar kartą pažymi, jog CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato,... 24. Pirmosios instancijos teismas skundžiamą nutartį priėmė 2007 m. liepos 3... 25. Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija sprendžia, kad... 26. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad nors skundžiama nutartimi... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. liepos 3 d. nutartį palikti nepakeistą....