Byla A2-451-227/2011

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Margarita Dzelzienė,

2sekretoriaujant Lolitai Kudabienei,

3nedalyvaujant ieškovui ir atsakovo atstovui

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. B. prašymą dėl proceso atnaujinimo Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr.2-1270-41/06 pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Teisingumo ministerijos, dėl žalos, padarytos neteisėtais teismo veiksmais taikant procesinės prievartos priemones, atlyginimo ir

Nustatė

5Ieškovas A. B. ieškiniu atsakovui Lietuvos Respublikai prašė teismą pripažinti, kad Kauno miesto apylinkės ir apygardos teismai baudžiamojoje byloje Nr.1-105/2005 neteisėtai pritaikė jo atžvilgiu procesinės prievartos priemonę- atvesdinimą į teisiamąjį posėdį ir tuo suvaržė bei pažeidė jo, kaip sergančio, nevaikštančio I grupės invalido teises. Prašė priteisti iš atsakovo 300 050 Lt turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. kovo 28 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.2-1270-41/2006 ieškinį atmetė.

6Ieškovas A. B. 2008 -09 -04 prašymu(registruotas teisme 2008-09-08, reg. Nr. 2-6931) kreipėsi į teismą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.2-1270-41/2006. Nurodė, kad 2008-06-09 Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinės bylos Nr.1-1227-602/2008 teismo posėdyje buvo gauti dokumentai dėl advokato A. V. pripažinimo netekus teisės dirbti advokatu. Nurodė, kad advokatas A. V. pripažino, kas jis viršijo jam suteiktus įgaliojimus atstovauti ieškovą Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr.2-1270-41/2006 ir tuo pačiu suklastojo atstovavimo sutartį dėl teisėjos A. R. panaudoto neteisėto spaudimo advokato atžvilgiu. Paaiškėjusi aplinkybė dėl atstovavimo sutarties suklastojimo ir įgaliojimų viršijimo dėl teisėjos A. R. veiksmų advokato A. V. atžvilgiu parengiamajame teismo posėdyje nebuvo ir negalėjo būti žinoma civilinės bylos Nr.2-1270-41/2006 nagrinėjimo teisme metu ir tapo žinoma 2008-06-09. Mano, kad panaudotas suklastotas oficialus dokumentus tikslu neleisti jam(A. B.) realizuoti teisių į gynybą ir tinkamą bei teisėtą atstovavimą, priimti neteisėtą ir nepagrįstą, jam nepalankų 2006-03-28 sprendimą, kuris apeliacinės instancijos teismo būtų panaikintas, jeigu būtų paaiškėjęs atstovavimo sutarties suklastojimo faktas civilinės bylos nagrinėjimo metu.

7Atsakovas Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, su pareiškėjo prašymu nesutiko, prašė jo netenkinti(b.l.81-82). Nurodė, kad pareiškėjas 2006-03-27 skundu kreipėsi į Teisingumo ministeriją prašydamas iškelti advokatui A. V. drausmės bylą, nes su juo nebuvo sudaręs atstovavimo sutarties, neturėjo jos nuorašo. Apeliaciniame skunde nurodė, kad advokatas A. V. buvo įgaliotas atstovauti ieškovą tik parengiamajame teismo posėdyje, todėl teismas neteisėtai bylą išnagrinėjo 2006-03-17 posėdyje. Daro išvada, jog ieškovo nurodyta aplinkybė dėl 2006-03-15, neva, suklastotos atstovavimo sutarties jam buvo žinoma nagrinėjant civilinę bylą Nr.2-1270-41/2006. Pažymėjo, kad pareiškėjas 2006-05-22 kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą , kuriame nurodė, jog teisingumo ministerija neišsiaiškino, ar pareiškėjo tėvas pasirašė 2006-03-15 teisinių paslaugų sutartį Nr.66, taip pat skunde kelia klausimą dėl dokumentų ir parašų klastojimo. Tai įrodo, kad ieškovas žinojo apie galimai suklastotą 2006-03-15 atstovavimo sutartį jau bylos nagrinėjimo metu.Be to, nėra pateikta įrodymų apie galimą sutarties suklastojimą. Todėl atmestinas ieškovo teiginys, jog nurodytas aplinkybes sužinojo tik 2008-06-09. Dėl to, kad praleido trijų mėnesių terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti, prašo jį atmesti.

8Pareiškimas paliekamas nenagrinėtu(CPK 246 str. 1d).

9Panevėžio apygardos teismas 2010 m. gruodžio 29 d. nutartimi civilinę bylą paskyrė nagrinėti 2011 m. vasario 8 d. 9 val. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešė A. B. ir Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.

10Į 2011 m. vasario 8 d. skelbtą teismo posėdį šalys neatvyko.

11Panevėžio apygardos teismas ieškovui A. B. teismo šaukimą siuntė tris kartus per pašto įstaigą jo nurodytu adresu: ( - ) (b. l.148), tačiau Lietuvos paštas 2011-01-08 ir 2011-01-25 teismo siųstus ieškovui A. B. dokumentus grąžino, nurodant, kad adresatas siųstų dokumentų neatsiėmė (b. l. 164, 165). Teismas A. B. šaukimą išsiuntė 2011 -01-26 jo nurodytu faksu (8 34950789) (b.l.166-169), o 2011-01-28 Lietuvos paštas grąžino teismo šaukimo įteikimo pažymą, iš kurios matyti, kad A. B. asmeniškai 2011-01-28 gavo teismo šaukimą(b.l.170).

12Atsakovo Lietuvos Respublikai atstovaujanti Teisingumo ministerija 2011-02-08 prašyme bylą nagrinėti jai nedalyvaujant, teismui nurodė, kad palaiko atsiliepime nurodytus motyvus ir neprašo priimti sprendimo už akių.

13Iš to seka, kad ieškovas, žinodamas apie teismo posėdį, į jį neatvyko be pateisinamų priežasčių. Jis nepateikė dokumentų, pateisinančių jo neatvykimą ir neprašė bylos nagrinėjimą atidėti, ar bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Todėl teismas, vadovaudamasis LR CPK 246 straipsnio 1 dalimi, pareiškimą palieka nenagrinėtą.

14Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 246 str.1 d., 290- 291str. teismas

Nutarė

15Palikti nenagrinėtą ieškovo A. B. prašymą dėl proceso atnaujinimo Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr.2-1270-41/06 pagal A. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Teisingumo ministerijos, dėl žalos, padarytos neteisėtais teismo veiksmais taikant procesinės prievartos priemones, atlyginimo.

16Nutarties nuorašą nusiųsti šalims.

17Nutarties per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai