Byla e2-356-949/2017
Dėl turto pardavimo pasiūlytam pirkėjui akto ir pirkimo – pardavimo sandorio pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir turto perdavimo valstybės nuosavybėn, rašytinio proceso tvarka

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rima Gudienė civilinėje byloje pagal ieškovo D. Č. patikslintą ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, D. Č., antstoliui Tomui Ubartui, IV-ojo notarų biuro notarei Gintarei Šatienei, V. G., V. T., M. T., tretiesiems asmenims be savarankiškų reikalavimų byloje, VĮ Valstybė žemės fondui, AS Reverta, atstovaujamai UAB „NIF Lietuva“ dėl turto pardavimo pasiūlytam pirkėjui akto ir pirkimo – pardavimo sandorio pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir turto perdavimo valstybės nuosavybėn, rašytinio proceso tvarka

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslino, prašydamas pripažinti negaliojančiu 2015-10-15 turto – žemės ūkio paskirties žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), adresu Šiaulių r. sav., ( - )k., pardavimo pasiūlytam pirkėjui, atsakovui V. G., aktą, surašytą antstolio Tomo Ubarto, kaip prieštaraujantį imperatyvioms teisės normoms; pripažinti negaliojančia 2015-11-17 žemės ūkio paskirties žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), adresu Šiaulių r. sav., ( - )k., pirkimo – pardavimo sutartį, sudarytą tarp V. G. ir V. T., patvirtintą notarės Gintarės Šatienės, kaip prieštaraujančią imperatyvioms teisės normoms; taikyti dvišalę restituciją – šalis V. G. ir V. T. grąžinant į pradinę buvusią iki sandorių sudarymo padėtį, o iš V. G. perduodant žemės ūkio paskirties žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), adresu Šiaulių r. sav., ( - ) k., valstybės nuosavybėn.

3Atsižvelgiant į tai, kad teismui priėmus ieškinį paaiškėjo, jog žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), adresu Šiaulių r. sav., ( - )k., ir daiktinės teisės į jį Nekilnojamojo turto registre išregistruotos, dėl to nebėra nekilnojamojo turto objekto, kuris pagal ieškovo reikalavimus taikant restituciją galėtų būti perduotas valstybės nuosavybėn, Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. sausio 5 d. nutartimi ieškovui buvo nustatytas 14 dienų terminas trūkumams pašalinti, t. y. ieškovas buvo įpareigotas patikslinti ieškinio reikalavimus (dalyką) (CPK 135 str. 1 d. 4 p.).

4Iki nurodyto termino ieškovas į teismą nesikreipė ir 2017-01-05 nutartyje nurodytų ieškinio trūkumų nepašalino. Civilinio proceso įstatymas imperatyviai nustato, jog procesiniai veiksmai atliekami per įstatymo nustatytus ar teismo paskirtus terminus (CPK 73 str.). Dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 str. 2 d.).

5Kadangi teismui priėmus patikslintą ieškinį paaiškėjo, jog jis neatitinka ieškinio formai ir turiniui keliamų reikalavimų, kurių neištaisius byla negali būti tinkamai išnagrinėta, ieškinys paliktinas nenagrinėtas (CPK 296 str. 1 d., 11 p.), ieškovui išaiškinant, kad pašalinus aplinkybes, dėl kurių ieškinys buvo paliktas nenagrinėtas, jis turi teisę kreiptis į teismą iš naujo bendra tvarka.

6Atsakovų V. G., M. T. ir V. T. atstovas advokatas Giedrius Mikalauskas teismui pateikė prašymus, kuriais prašo priteisti iš ieškovo atsakovui V. G. 300 Eur išlaidas už teisinę pagalbą, bei atsakovams M. T. ir V. T. 480 Eur išlaidas už teisinę pagalbą ir pateikė šias išlaidas pagrindžiančius rašytinius įrodymus.

7Kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto atsižvelgdamas į tai, ar šalių elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 94 str. 1 d.). CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R–85 patvirtintose rekomendacijose dėl „Civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“. Pažymėtina ir tai, kad atsakomybė ir kaltė dėl bylinėjimosi išlaidų nustatoma pagal procesinius šalių santykius, jų procesinį elgesį, t. y. vertinamas bylinėjimosi išlaidų priežastingumas, šalių apdairumas ir rūpestingumas, atliekant procesinius veiksmus. Dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu.

8Įvertinęs tai, kad procesas tarp ieškovo ir atsakovų, tame tarpe ir atsakovų V. G., M. T. ir V. T., baigiamas nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, o atsakovai V. G., M. T. ir V. T. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, todėl pateikė jų atstovo advokato Giedriaus Mikalausko parengtus atsiliepimus į ieškinį; į tai, kad ieškovas D. Č. nebuvo apdairus ir rūpestingas bei teismui jį įpareigojus iki nustatyto termino pašalinti ieškinio trūkumus, šio įpareigojimo neįvykdė, teismas sprendžia, kad ieškovui D. Č. kyla pareiga atlyginti atsakovų patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

9Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, įvertinęs pateiktų išlaidų advokato pagalbai dydį pagrindžiančius dokumentus, išlaidų detalizaciją, teismas sprendžia, kad nurodytos išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra pagrįstos, visos patirtos išlaidos yra susijusios su byloje reikalingų procesinių veiksmų atlikimu ir procesinių dokumentų parengimu, yra protingo dydžio, todėl iš ieškovo D. Č. atsakovui V. G. priteistinos 300 Eur išlaidos už advokato teisinę pagalbą bei atsakovams V. T. bei M. T. priteistinos 480 Eur išlaidos už advokato teisinę pagalbą (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 94 str., 98 str.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 290-292 straipsniais, 296 straipsnio 1 dalies 11 punktu, teismas

Nutarė

11ieškovo D. Č. patikslintą ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, D. Č., antstoliui Tomui Ubartui, IV-ojo notarų biuro notarei Gintarei Šatienei, V. G., V. T., M. T., tretiesiems asmenims be savarankiškų reikalavimų byloje, VĮ Valstybė žemės fondui, AS Reverta, atstovaujamai UAB „NIF Lietuva“ dėl turto pardavimo pasiūlytam pirkėjui akto ir pirkimo – pardavimo sandorio pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir turto perdavimo valstybės nuosavybėn palikti nenagrinėtą.

12Išaiškinti ieškovui, kad pašalinus aplinkybes, dėl kurių ieškinys buvo paliktas nenagrinėtas, jis turi teisę kreiptis į teismą iš naujo bendra tvarka.

13Priteisti iš ieškovo D. Č., asmens kodas ( - ) atsakovui V. G., asmens kodas ( - ) 300,00 Eur (tris šimtus eurų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

14Priteisti iš ieškovo D. Č., asmens kodas ( - ) atsakovams V. T., asmens kodas ( - ) ir M. T., asmens kodas ( - ) 480,00 Eur (keturis šimtus aštuoniasdešimt eurų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

15Nutarties nuorašus išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai