Byla 2S-2016-259/2010
Dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-5989-848/2010, kuria patenkintas pareiškėjos antstolės L. U. D. prašymas pakeisti šalį vykdomosiose bylose

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Arvydo Žibo, kolegijos teisėjų Leono Jachimavičiaus, Albino Čeplinsko, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-5989-848/2010, kuria patenkintas pareiškėjos antstolės L. U. D. prašymas pakeisti šalį vykdomosiose bylose, ir

Nustatė

2Kauno miesto apylinkės teismas 2010-08-24 nutartimi (b.l.85-89) vykdomosiose bylose Nr. 0050/02/01080, Nr. 0050/02/03024, Nr. 0050/02/01081 ir Nr. 0050/02/01079 pakeitė skolininką V. A. V., a.k. ( - ) į skolininką Kauno apskrities valstybinę mokesčių inspekciją. Teismas nustatė, kad 2000 – 2002 metų laikotarpiu teismo antstolių kontorai prie Kauno m. apylinkės teismo buvo perduoti vykdymui Kauno m. apylinkės teismo priimtų sprendimų pagrindu išduoti vykdomieji raštai dėl skolos išieškojimo iš V. A. V. išieškotojams UAB „Kauno vandenys“ (vykdomoji byla Nr. 0050/02/01079), SĮ „Namų priežiūra“ (vykdomoji byla Nr. 0050/02/01080), AB „Kauno energija“ (vykdomoji byla Nr. 0050/02/01081) ir AB TEO LT (vykdomoji byla Nr. 0050/02/03024). 2004-01-04 antstolė L. U. D. priėmė patvarkymus vykdyti perduotus vykdomuosius dokumentus, nukreipiant skolų išieškojimą į skolininko gaunamas pajamas (vykdomosios bylos b.l.8, 19, 30, 40). 2004-10-13 priimtas patvarkymas areštuoti skolininko turtą - butą Kauno m. Partizanų g. 7-206, areštas Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos skyriaus turto arešto aktų registre įregistruotas 2004-10-13. 2005-02-11 antstolės kontoroje gautas skolininko mirties liudijimas, kuriame nurodyta, kad skolininkas mirė 2004-12-14 (vykdomosios bylos b.l.55). 2005-05-02 patvarkymu Nr. 0050/02/01080 antstolė kreipėsi į palikimo atsiradimo vietos notarų biurą skolininko turto paveldėtojų išsiaiškinimo tikslu ir tą pačią dieną vykdomąją bylą sustabdė, patvarkymą išsiųsdama išieškotojui (vykdomosios bylos b.l.57). Atsižvelgdamas į šią aplinkybę, teismas atmetė suinteresuoto asmens Kauno apskrities VMI argumentus apie antstolės pareigos sustabdyti vykdomąją bylą neįvykdymą. 2005-05-12 ir 2006-04-04 antstolė buvo informuota, kad Kauno m. 22-me notarų biure nebuvo gauta V. A. V. įpėdinių pareiškimų apie palikimo priėmimą (vykdomosios bylos b.l.59, 61). Teismas nustatė, jog 2006-10-27 Kauno apskrities VMI kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą su prašymu dėl paveldimo turto apyrašo sudarymo (civ. b. Nr.2-15381-713/2006 b.l.3). 2006-11-30 antstolė N. M. sudarė turto apyrašą (b.l.12-13), kurio pagrindu Kauno apskrities VMI buvo išduotas 2007-02-22 paveldėjimo teisės liudijimas (b.l.76-77). Atsižvelgdamas į šias nustatytas aplinkybes, teismas pripažino, jog valstybė laikytina skolininko V. A. V. turtinių teisių ir prievolių perėmėja ir, neviršydama paveldėto turto tikrosios vertės (CK 5.62 str. 3 d.), atsako už palikėjo skolas.

3Teismas atmetė suinteresuoto asmens Kauno apskrities VMI argumentus, jog palikėjo kreditoriai turėjo pareigą per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus palikimą priėmusiems įpėdiniams arba pareikšti ieškinį teisme dėl paveldimo turto, todėl kreditoriams šios pareigos neįvykdžius, Kauno apskrities VMI neturi apmokėti iki palikėjo mirties susidariusių skolų. Teismas nurodė, jog sistemiškai aiškinant CK 5.53 str. nuostatas bei atsižvelgiant į apyrašo sudarymo tikslą, darytina išvada, jog dėl apyrašo papildymo (sužinojus apie į apyrašą neįtrauktą palikėjo turtą arba skolines teises ir pareigas) į teismą gali kreiptis ir įpėdiniai, ir kreditoriai. CK 5.53 str. 7 d. įtvirtinta įpėdinio pareiga sužinojus, kad yra likę neįtraukto į apyrašą palikėjo turto, turtinių teisių ar pareigų, pranešti apie tai palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismui per tris darbo dienas nuo minėtų aplinkybių sužinojimo dienos, kad antstolis papildytų apyrašą, tuo tarpu kreditoriui suteikta tik tokia teisė, bet ne pareiga (t.y. CK 5.53 str. 7 d. kreditoriui netaikytina). Teismas atkreipė dėmesį, jog antstolė šiuo atveju vykdė skolų išieškojimą pagal kreditorių pateiktus vykdomuosius dokumentus, ji nėra skolininko kreditorius, todėl jai negali būti taikomi reikalavimai kaip kreditoriui. Teismas taip pat atmetė Kauno apskrities VMI argumentus, jog apyrašo sudarymo metu įpėdiniui apie palikėjo skolas žinoma nebuvo, kadangi teismas nustatė, jog turto apyrašo sudarymo metu palikėjo butas buvo areštuotas, tiek turtą sudarančiai antstolei, tiek VMI yra prieinamas bendras vykdomųjų bylų sąvadas, ką teismo posėdžio metu patvirtino ir VMI atstovė (b.l.81), be to, kad VMI buvo žinoma apie palikėjo skolas patvirtina ir VMI 2007-06-05 prašymas antstolei pateikti VMI vykdomųjų dokumentų kopijas, kurias antstolė VMI pateikė 2007-06-06 (vykdomosios bylos b.l. 62-63). Atsižvelgdamas į visas šias nustatytas aplinkybes, teismas sprendė, jog yra CPK 596 str. 1 d. nustatytas pagrindas pakeisti vykdomosiose bylose Nr. 0050/02/01080, Nr. 0050/02/03024, Nr. 0050/02/01081 ir Nr. 0050/02/01079 skolininką V. A. V. į skolininką Kauno apskrities VMI.

4Atskiruoju skundu (b.l.96) suinteresuotas asmuo Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija su teismo nutartimi nesutiko, prašė nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės, dėl šių motyvų:

51) išieškotojas UAB „Kauno vandenys“, vadovaudamasis CK 5.63 str., 2007 m. kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą su ieškiniu dėl paveldėto turto ir kreditorinių reikalavimų termino pratęsimo po skolininko A. V. V. mirties. Kauno miesto apylinkės teismas 2008-03-26 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-01228-221/2008 ieškinį patenkino dalinai ir priteisė kreditoriui UAB „Kauno vandenys“ 785,60 Lt mokesčių už tiektą vandenį ir nukanalizavimą nuo 1998-10-01 iki 2004-12-01, apmokant iš valstybės asignavimo lėšų. Pagal LR CK 5.53 str. 1 d. įpėdinis, priėmęs palikimą, pagal teismo antstolio sudarytą aprašą už palikėjo skolas atsako tik paveldėtu turtu. Kadangi paveldėtą sumą nustatė teismas, už palikėjo skolas Kauno apskrities VMI buvo skolinga UAB „Kauno vandenys“ 785,60 Lt sumos ribose, todėl skolininko pakeitimas vykdomojoje byloje Nr. 0050/02/01079 yra negalimas, kadangi paveldėtos sumos ribose su kreditoriumi Kauno apskrities VMI yra atsiskaičiusi ir jos pareiga sumokėti bet kokias kitas palikėjo skolas yra pasibaigusi. Teismas, neturėdamas UAB „Kauno vandenys“ paaiškinimų ir įrodymų, nepagrįstai sprendė, jog teisių perėmimas vykdymo procese yra galimas. Tokiu būdu buvo pažeistos Kauno apskrities VMI teisės, kas laikytina absoliučiu teismo nutarties negaliojimo pagrindu. Vykdomojoje byloje Nr. 0050/02/01079 skola pereiti negali, todėl antstolė privalėjo vykdomąją bylą nutraukti (CPK 629 str. 1 d. 3 p.);

62) teismas nepagrįstai nurodė, jog valstybę atstovaujanti Kauno apskrities VMI privalo įtraukti visus skolininkus į antstolio sudaromą turto apyrašą. Valstybė, kurią atstovauja Kauno apskrities VMI, nėra įpareigota ieškoti kreditorių. Kreditorinių reikalavimų įtraukimas į turto apyrašą nesuteikia savaiminio kreditorinių reikalavimų patenkinimo, kol kreditoriai pagal CK 5.63 str. 1 d. reikalavimus teismine tvarka neatstato praleisto kreditorinių reikalavimų pareiškimo termino. Tik kreditoriui pateikus teismo sprendimą dėl praleisto kreditorinių reikalavimų termino atstatymo, Kauno apskrities VMI gali spręsti kreditorinių reikalavimų patenkinimo klausimą. Todėl Kauno apskrities VMI neturi apmokėti kreditoriams iki palikėjo mirties susidariusių skolų, kurios buvo pareikštos nesilaikant CK 5.63 str. nustatyto termino ir neįtrauktos į palikėjo turto apyrašą;

73) 2009 m. kreipdamasi į teismą dėl šalių pakeitimo vykdomosiose bylose, antstolė nežinojo skolininko V. A. V. mirties datos ir nurodė 2005-01-06, kai iš tikrųjų skolininkas mirė 2004-12-14. Antstolė dėl skolininko pakeitimo vykdomojoje byloje kreipėsi praėjus šešeriems metams po skolininko mirties;

84) vykdomosiose bylose nėra duomenų apie procesinį teisių perėmimą, nepateikti duomenys apie konkretų paveldėjimo pagrindą, paveldėtų skolinių įsipareigojimų apimtį, analogiškos teisės normos, kuri saugotų paveldėtojo interesus vykdymo procese, Lietuvos Respublikos teisės aktuose nėra įtvirtinta, tačiau tai nereiškia, jog paveldėtojo interesai vykdymo procese neturi būti saugomi ir ginami.

9Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l.100) pareiškėja antstolė L. U. D. su atskiruoju skundu nesutiko, prašė teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l.101) suinteresuotas asmuo AB „Kauno energija“ prašė dėl suinteresuoto asmens Kauno apskrities VMI atskirojo skundo spręsti teismo nuožiūra.

10Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l.103-105) suinteresuotas asmuo UAB „Kauno vandenys“ su atskiruoju skundu nesutiko, prašė jį atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą, dėl šių motyvų:

111) skundžiama nutartis pagrįsta ir motyvuota, atskirasis skundas yra be motyvų. Skunde tvirtinami ir kartojami tie patys teiginiai, kurie skundžiamoje nutartyje ir Kauno apygardos teismo nutartyje (b.l.41-44) yra išaiškinti ir paneigti. Šioje byloje kreditorių kreditoriniai reikalavimai pagrįsti įsiteisėjusiais teismo sprendimais ir yra vykdymo procese. Kauno apygardos teismas šioje byloje pasisakė, jog išieškotojų kreditorinių reikalavimų teisę patvirtina teismo sprendimai, išieškojimo teisės realizavimą - per antstolį įgyvendinamas vykdymo procesas, kurio metu skolininko procesinių teisių perėmimas turi būti sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka;

122) skunde iškraipomos bylos aplinkybes, teigiama, kad vykdomojoje byloje Nr. 0050/02/01079 vykdomas ne 1999-02-22 Kauno m. apylinkės teismo sprendimas, priimtas civ. byloje Nr. 2-6583/1999 (vykd. raštas išduotas 1999-03-09), bet 2008-03-26 Kauno m. apylinkės teismo sprendimas, priimtas civ. byloje Nr. 2-01228-221/2008 (vykd. raštas išduotas 2008-04-28). Vykdomosios bylos Nr. 0050/02/01079 ir šioje byloje vykdomas teismo sprendimas - 1999-02-22 Nr. 2-6583/1999 - teisingai nurodytas ir antstolės L. U. D. prašyme teismui dėl skolininko pakeitimo vykdomojoje byloje, ir skundžiamoje nutartyje. Be to, Kauno apskrities VMI gerai žinoma, kad vykdomasis raštas, išduotas pagal 2008-03-26 teismo sprendimą civ. byloje Nr. 2-01228-221/2008, niekada nebuvo perduotas vykdyti jokiam antstoliui (Kauno apskrities VMI prašymu) ir kad civ. byloje Nr. 2-01228-221/2008 priteistą skolą Kauno apskrities VMI sumokėjo bendrovei pati 2008-07-16. Tai, kad Kauno apskrities VMI buvo gerai žinoma apie 1999-02-22 teismo sprendimu civ. byloje Nr. 2-6583/1999 iš palikėjo V. A. V. priteistą skolą, patvirtina Kauno apskrities VMI 2007-11-13 raštas Nr. (15.25-14)-K-12852 (b.l.109).

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka yra nustatyta, kad 2000 – 2002 metų laikotarpiu teismo antstolių kontorai prie Kauno m. apylinkės teismo buvo perduoti vykdymui Kauno m. apylinkės teismo priimtų sprendimų pagrindu išduoti vykdomieji raštai dėl skolos išieškojimo iš V. A. V. išieškotojams UAB „Kauno vandenys“ (vykdomoji byla Nr. 0050/02/01079), SĮ „Namų priežiūra“ (vykdomoji byla Nr. 0050/02/01080), AB „Kauno energija“ (vykdomoji byla Nr. 0050/02/01081) ir AB TEO LT (vykdomoji byla Nr. 0050/02/03024). 2004-01-04 antstolė L. U. D. priėmė patvarkymus vykdyti perduotus vykdomuosius dokumentus, nukreipiant skolų išieškojimą į skolininko gaunamas pajamas (vykdomosios bylos b.l.8, 19, 30, 40). Skolininkas A. V. mirė 2004-12-14 (vykdomosios bylos b.l.55). Nei testamentinių nei įstatyminių įpėdinių į A. V. palikimą neatsirado. 2006-10-27 Kauno apskrities VMI kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą su prašymu dėl paveldimo turto apyrašo sudarymo (civ. b. Nr.2-15381-713/2006 b.l.3). Šio apyrašo pagrindu Kauno apskrities VMI buvo išduotas 2007-02-22 paveldėjimo teisės liudijimas į butą kambarį, esantį Kauno miesto savivaldybėje, Kauno mieste, ( - ) (b.l.76-77). Šį butą Kauno apskrities VMI pardavė J. R. už 301045 Lt (Vykdomoji byla Nr. 0050/02/01080, b.l. 64).

15Teisėjų kolegija sprendžia, kad šių nustatytų aplinkybių pagrindu valstybė tapo skolininko V. A. V. turtinių teisių ir prievolių perėmėja (LR CK 5.53 str. 1 d.) ir, neviršijant paveldėto turto tikrosios vertės, atsako už mirusio palikėjo skolas ir skolinius įsipareigojimus.

16Byloje nustatyta, kad Kauno miesto apylinkės teismas 2010-08-24 nutartimi (b.l.85-89) vykdomosiose bylose Nr. 0050/02/01080, Nr. 0050/02/03024, Nr. 0050/02/01081 ir Nr. 0050/02/01079 pakeitė skolininką V. A. V., a.k. ( - ) į skolininką Kauno apskrities valstybinę mokesčių inspekciją. Teisėjų kolegija laiko, kad pirmosios instancoijso teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą LR CPK 596 str. 1 d. pagrindu pakeisti vykdomosiose bylose Nr. 0050/02/01080, Nr. 0050/02/03024, Nr. 0050/02/01081 ir Nr. 0050/02/01079 skolininką V. A. V. į skolininką Kauno apskrities VMI.

17Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo motyvais, jog paveldėtos sumos ribose su kreditoriumi Kauno vandenimis Kauno apskrities VMI yra atsiskaičiusi ir jos pareiga sumokėti bet kokias kitas palikėjo skolas yra pasibaigusi. Visi kreditoriai turi teisę perimti reikalavimo teisę į Kauno apskrities VMI, šiai pareiškus norą ir faktiškai tapus turtinių teisių turėtoja paveldėjimo procese, ši pareiga yra tik ribojama paveldėto turto verte (LR CK 5.53 str. 1 d.). Esant nustatytoms aplinkybėms byloje, pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeisti skolininką V. A. V., a.k. ( - ) į skolininką Kauno apskrities valstybinę mokesčių inspekciją pagrįstas tiek faktinėmis bylos aplinkybėmis, tiek teisiniu pagrindu.

18Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo motyvais, jog teismas sprendimą pakeisti skolininką priėmė, neturėdamas UAB „Kauno vandenys“ paaiškinimų ir įrodymų, dėl ko nepagrįstai sprendė, jog teisių perėmimas vykdymo procese yra galimas. Atkreiptinas dėmesys, kad išieškojimą vykdė antstolė ir ji kreipėsi į teismą dėl skolininko pakeitimo. Nagrinėjamu atveju išieškotojo UAB „Kauno vandenys“ turtinės teisės ir įstatymo saugomi interesai buvo nepažeisti, nes antstolė veikė išieškotojo interesais, o kokių įrodymų skundžiama sprendimui priimti trūko, apeliantas nenurodo.

19Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentais, kuriuose teigiama, kad valstybė, kurią atstovauja Kauno apskrities VMI, nėra įpareigota ieškoti kreditorių, o šiems kreditoriams privalu pateikti teismo sprendimą dėl praleisto kreditorinių reikalavimų termino atstatymo, tik tada jiems atsiranda reikalavimo teisė į turtinių teisių perėmėją. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju kreditorių kreditoriniai reikalavimai kilę iš įsiteisėjusių teismų sprendimų ir tiek palikėjo mirties metu, tiek įpėdiniui (Kauno apskrities VMI priimant palikimą) buvo priverstinio skolos vykdymo procese, todėl kreditorinių reikalavimų termino atnaujinimo procesas nagrinėjamu atveju negali būti taikomas ir reikalaujamas.

20Teisėjų kolegija nustatytų faktinių aplinkybių pagrindu sprendžia, kad atskirasis ksundas atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas, o skundžiama apeliacine tvarka teismo nutartis paliktina nepakeista.

21Teisėjų kolegija plačiau nepasisako dėl atskirojo skundo motyvų, kuriuose aptariamos tos faktinės aplinkybės, jog antstolė nežinojo skolininko V. A. V. tikrosios tikslios mirties datos, vykdomosiose bylose nėra duomenų apie procesinį teisių perėmimą, nepateikti duomenys apie konkretų paveldėjimo pagrindą, paveldėtų skolinių įsipareigojimų apimtį, analogiškos teisės normos, kuri saugotų paveldėtojo interesus vykdymo procese, Lietuvos Respublikos teisės aktuose nėra įtvirtinta, tačiau tai nereiškia, jog paveldėtojo interesai vykdymo procese neturi būti saugomi ir ginami. Šios aplinkybės neturi teisininės reikšmės skundžiamos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, nes netikslus skolininko mirties datos nurodymas pareiškime negali būti pagrindu atmesti tokį pareiškimą. Duomenys apie Kauno apskrities VMI procesinių teisų perėmimą įrodomi paveldėjimo faktu, paveldėtojo turtines teises gina ir saugo įstatymo leidėjo nuostata, jog įpėdinis už palikėjo skolas atsako tik paveldėto turto verte (LR CK 5.53 str. 1 d.).

22Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka taip pat nenustatė absoliučių skundžiamoms teismo nutarties negaliojimo pagrindų (LR CPK 329 str. 2, 3 dalys).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

24atskirąjį skundą atmesti.

25Kauno miesto apylinkės teismo 2010-08-24 nutartį palikti nepakeistą

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kauno miesto apylinkės teismas 2010-08-24 nutartimi (b.l.85-89) vykdomosiose... 3. Teismas atmetė suinteresuoto asmens Kauno apskrities VMI argumentus, jog... 4. Atskiruoju skundu (b.l.96) suinteresuotas asmuo Kauno apskrities valstybinė... 5. 1) išieškotojas UAB „Kauno vandenys“, vadovaudamasis CK 5.63 str., 2007... 6. 2) teismas nepagrįstai nurodė, jog valstybę atstovaujanti Kauno apskrities... 7. 3) 2009 m. kreipdamasi į teismą dėl šalių pakeitimo vykdomosiose bylose,... 8. 4) vykdomosiose bylose nėra duomenų apie procesinį teisių perėmimą,... 9. Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l.100) pareiškėja antstolė L. U. D. su... 10. Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l.103-105) suinteresuotas asmuo UAB... 11. 1) skundžiama nutartis pagrįsta ir motyvuota, atskirasis skundas yra be... 12. 2) skunde iškraipomos bylos aplinkybes, teigiama, kad vykdomojoje byloje Nr.... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka yra nustatyta, kad 2000 – 2002 metų... 15. Teisėjų kolegija sprendžia, kad šių nustatytų aplinkybių pagrindu... 16. Byloje nustatyta, kad Kauno miesto apylinkės teismas 2010-08-24 nutartimi... 17. Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo motyvais, jog paveldėtos... 18. Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo motyvais, jog teismas... 19. Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentais, kuriuose... 20. Teisėjų kolegija nustatytų faktinių aplinkybių pagrindu sprendžia, kad... 21. Teisėjų kolegija plačiau nepasisako dėl atskirojo skundo motyvų, kuriuose... 22. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka taip pat nenustatė... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. atskirąjį skundą atmesti.... 25. Kauno miesto apylinkės teismo 2010-08-24 nutartį palikti nepakeistą...