Byla AS-492-414-13

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas), Dalios Višinskienės ir Virginijos Volskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių lyra“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų uždarųjų akcinių bendrovių: „Ramunėlės vaistinė“, „Satera“, „Aniužė“ „Limest“, „Apkaba“, „Mūsų butas“, „Vagos prekyba“, „Biržų duona“, „Dukantas“, taip pat V. J. įmonės, E. J., M. J., V. E., G. K., S. S. įmonės skundą atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės tarybai ir trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių lyra“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą su skundu, prašydami panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimą Nr. T-32 „Dėl detaliojo plano ( - )rengimo“ (toliau – ir Sprendimas).

5Šiaulių apygardos administracinis teismas 2013 m. kovo 19 d. pareiškėjų skundą atsisakė priimti kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjų atskirąjį skundą, 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi pareiškėjų atskirąjį skundą atmetė.

7II.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Šiaulių lyra“ 2013 m. rugsėjo 12 d. padavė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo.

9Nurodo, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutartis priimta UAB „Šiaulių lyra“ naudai, todėl remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 2 dalimi trečiasis suinteresuotas asmuo turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Paaiškina, jog UAB „Šiaulių lyra“ patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro piniginių lėšų suma, sumokėta viešajai įstaigai „Kultūros vizija“ už suteiktas teisines paslaugas. Pažymi, jog teisinių paslaugų teikimo veikla yra numatyta minėtos įmonės įstatuose. Mano, jog tokios išlaidos turi būti pripažintinos būtinomis, racionaliomis ir pagrįstomis ir priteistos iš pareiškėjų.

10Pareiškėjai pateikė atsiliepimą, kuriame prašė atmesti trečiojo suinteresuoto asmens prašymą.

11Nurodo, kad teismas turėtų atsižvelgti į tai, jog pareiškėjai kreipėsi į teismą siekdami apginti ne tk savo, bet ir viešąjį interesą. Mano, jog UAB „Šiaulių lyra“ prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra pernelyg didelės, pateikti duomenys yra nepakankami patirtoms išlaidoms pagrįsti.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13III.

14Prašymas atmetamas.

15Bylinėjimosi išlaidų institutas yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) šeštajame skirsnyje. ABTĮ yra išskiriamos dvi bylinėjimosi išlaidų rūšys, t. y. žyminis mokestis, kuriam skirti ABTĮ 38-42 straipsniai ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Pažymėtina, jog bylinėjimosi išlaidos yra specifinės išlaidos, turinčios tik šiai išlaidų rūšiai būdingus požymius, specialių subjektų ratą. Bylinėjimosi išlaidos yra ne bet kokios išlaidos, o tokios, kurios susijusios su konkrečios administracinės bylos nagrinėjimu. Kitas svarbus bylinėjimosi išlaidų požymis yra tas, kad šių išlaidų subjektas yra byloje dalyvaujantis asmuo ir teismas. ABTĮ 43 straipsnio 6 dalis numato, kad teismas išmoka sumas, priklausančias liudytojams, specialistams ir ekspertams, jiems atlikus savo pareigas, iš teismo specialios sąskaitos, o vertėjams – iš tam skirtų biudžeto lėšų. Proceso šalių išlaidų atlyginimą reglamentuoja ABTĮ 44 straipsnis. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis numato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Formuluotė „kurios naudai priimtas sprendimas“ – reiškia, kad išlaidos priteisiamos tai šaliai, kuri laimi bylą, t. y. kurios atžvilgiu priimtas teismo baigiamasis aktas yra palankus (patenkinti materialiniai reikalavimai) (LVAT 2010 m. rugpjūčio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822–485/2010). Tretieji suinteresuoti asmenys teisę į išlaidų atlyginimą įgyja, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos jų teisės (ABTĮ 44 str. 5 d.).

16Paminėtas teisinis reglamentavimas ir LVAT jurisprudencija patvirtina, jog teisė į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą siejama su išnagrinėtoje administracinėje byloje priimtu baigiamuoju aktu. Gali būti atlyginamos įstatyme numatytos bylą laimėjusios šalies bylinėjimosi išlaidos, taip pat trečiųjų suinteresuotų asmenų išlaidos, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos jų teisės.

17Teisėjų kolegija konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju administracinė byla net nebuvo iškelta, t. y. pareiškėjų skundas nebuvo priimtas, todėl šiuo atveju UAB „Šiaulių lyra“ nelaikytina byloje dalyvaujančiu asmeniu, o jos patirtos išlaidos negali būti laikomos bylinėjimosi išlaidomis.

18Pažymėtina, jog įstatymas nenumato pareigos teikti atsiliepimą į pareiškėjo atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria buvo atsisakyta priimti pareiškėjo skundą, todėl darytina išvada, jog UAB „Šiaulių lyra“, pateikdama tokį atsiliepimą, veikė savo rizika ir jos patirtos išlaidos negali būti atlyginamos remiantis ABTĮ 44 straipsniu.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

20Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Šiaulių lyra“ prašymą atmesti.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai