Byla 2A-1556-395/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Albino Čeplinsko, kolegijos teisėjų Arūno Rudzinsko, Algirdo Remeikos, sekretoriaujant Irenai Nikolajenko, dalyvaujant ieškovui V. V., atsakovo atstovui R. M., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. V. apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-258-835/2011 pagal ieškovo V. V. ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, V. B. dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3ieškovas prašė pritiesti iš atsakovų solidariai 19462,86 Lt žalą, kurią sudaro 2106,86 Lt išlaidos, patirtos bylinėjimosi teisme metu dėl neteisėtai pareikštų kaltinimų, 800,00 Lt už teisines advokato padėjėjos paslaugas, 10,95 Lt už įrodymų rinkimą, 1295,91 Lt už ekspertizę, 220,00 Lt už priverstinį automobilio nuvežimą ir saugojimą, 17136,00 Lt už automobilio nuomą, bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2009 m. vasario 9 d. atsakovas V. B. melagingai pranešė apie eismo įvykį, dėl kurio jam buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimo, nulėmusio kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių apgadinimo ir alkoholio vartojimo po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo ir Varėnos rajono apylinkės teismas 2009 m. spalio 12 d. nutarimu skyrė jam administracinę nuobaudą, tačiau Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) 2010 m. gegužės 21 d. nutarimu bylą nutraukė nenustačius pažeidimo įvykio ir sudėties. Dėl atsakovo V. B. melagingo pranešimo ir atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento neteisėtų veiksmų, kuriais jis siekė nepagrįstai gauti draudimo išmoką, neteisėtai veikdamas per savo darbuotoją V. B., jam buvo padaryta turtinė žala.

4Alytaus rajono apylinkės teismas 2011 m. balandžio 18 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo 26,80 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Teismas konstatavo, kad ieškovas neįrodė civilinei atsakomybei atsirasti visų būtinų keturių sąlygų – neteisėtų veiksmų, priežastinio ryšio, kaltės, žalos ir nuostolių (CK 6.245-6.249 str.). Sprendime nurodė, jog tai, kad V. B. pranešimas apie 2009 m. vasario 9 d. eismo įvykį yra nesąžiningas (melagingas) ir asmuo, įgyvendindamas savo teises bei laisves, peržengė šių teisių realizavimo ribas ir pažeidė kitų asmenų laisves ir teises, nėra nustatyta nei Varėnos rajono apylinkės teismo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6-123-770/2009, nei LVAT 2010 m. gegužės 21 d. nutarimu administracinėje byloje Nr. N63-2411/2010. Administracinėje byloje nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo byla prieš V. V. nutraukta dėl to, jog pažeidimo byloje nebuvo vienareikšmiškų įrodymų, patvirtinančių pažeidimo padarymo aplinkybes, todėl visi neaiškumai buvo vertinami pareiškėjo naudai. Kartu pažeidimo byloje buvo nustatyta, kad pareiškėjas betarpiškai prieš jo neblaivumo patikrinimo procedūrą vartojo alkoholį (admin. b. l. 14). Alkoholio vartojimo faktas vertinamas kaip esminė aplinkybė, turėjusi įtakos ieškovo patraukimui administracinėn atsakomybėn. Iš administracinio teisės pažeidimo bylos ir nurodytų aplinkybių nustatyta, kad atsakovas turėjo pagrindą kreiptis į kompetentingas valstybės institucijas, siekdamas apginti savo teises ar teisėtus interesus. Jo pranešimas apie eismo įvykį buvo sąžiningas, pagrįstas ir nepažeidė kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Taip pat teismas nurodė, jog nei šioje byloje, nei prijungtoje administracinio teisės pažeidimo byloje nėra pateikta įrodymų, kad ieškovas realiai patyrė 2106,86 Lt išlaidas bylinėjimosi teisme metu dėl neteisėtai pareikštų kaltinimų ir apmokėjo 17136,00 Lt sąskaitą Nr. 0011126 už automobilio nuomą (b. l. 17). Taip pat ieškovas neįrodė kaltinimų, kad atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, siekė nepagrįstai gauti draudimo išmoką, neteisėtai veikė per savo darbuotoją atsakovą V. B. ir tuo jam padarė žalą.

5Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2011m. balandžio 18 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, priteisti iš atsakovų 800,00 Lt už teisines advokato padėjėjos paslaugas, 10,95 Lt už įrodymų rinkimą, 1295,91 Lt už ekspertizę, 220,00 Lt už priverstinį automobilio nuvežimą ir patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad su teismo sprendimo nesutinka dėl šių motyvų:

61. Teismas išėjo iš ieškinio reikalavimų ribų pasisakydamas dėl draudimo išmokos, nes ieškinyje tokio reikalavimo ieškovas nekėlė ir už jį nebuvo mokamas žyminis mokestis.

72. Teismas neįsigilino į ieškinio esmę, vienu atveju teigdamas, kad byloje yra nustatyta, jog ieškovas už advokato padėjėjo teisines paslaugas sumokėjo 800 Lt, už ekspertizę 1295,91 Lt, už įrodymų rinkimą 10,95 Lt, o kitu atveju teigia, jog nėra byloje įrodymų, kad ieškovas realiai patyrė 2106,86 Lt, nors būtent 2106,86 Lt ir sudaro bylinėjimosi išlaidas (800 Lt+1295,91 Lt+10,95 Lt).

83. Teismas nustatė, kad žalos atsiradimą ieškovas sieja su atsakovo V. B., kaip eismo dalyvio, neteisėtais veiksmais inicijuojant administracinio teisės pažeidimo bylą. Todėl nesuprantami teismo argumentai, jeigu administracinio teisės pažeidimo bylą inicijavo V. B. savo veiksmais ir dėl to ieškovas realiai patyrė nuostolius, tai kodėl atsakovas neturi atlyginti ieškovo patirtų nuostolių, nors LVAT 2010 m. gegužės 21 d. nutartimi nusprendė, kad jokio administracinio pažeidimo ieškovas nepadarė ir bylą nutraukė. Tai patvirtina ir ekspertizės aktas.

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas LR Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo šiuos argumentus:

101. Teismas priimdamas sprendimą neišėjo iš ieškinio reikalavimo ribų. Apeliantas ieškinyje atsakovus kaltino veikimu per savo darbuotoją, siekiant gauti draudimo išmokas, tačiau jokių argumentų ar dokumentų jiems įrodyti nepateikė, todėl teismas teisingai pasisakė sprendime, kad ieškovas šių kaltinimų neįrodė.

112. Teismas bylos nagrinėjimo metu išsiaiškino visas V. V. ieškinio pareiškime nurodytas ir dokumentais pagrįstas jo prašomas priteisti išlaidas, bei sprendime pateikė išlaidų įvertinimo išvadas, nurodydamas, kad nėra pateikta įrodymų, jog ieškovas realiai patyrė 2106,86 Lt, išlaidas bylinėjimosi teisme metu dėl neteisėtai pareikštų kaltinimų ir apmokėjo 17136,00 Lt sąskaitą Nr. 0011126 už automobilio nuomą. Teismas šia nuostata pabrėžė, dėl V. V. minėtų išlaidų nepatyrė dėl neteisėtai pareikštų kaltinimų, t. y. minėtos išlaidos neatsirado dėl atsakovų veiksmų. Darydamas šią išvadą rėmėsi ne tik V. V. prašoma priteisti žala, bet ir visomis byloje esančiomis aplinkybėmis ir teisės aktais, nurodytais sprendime.

123. Teismas iš bylos ir šalių paaiškinimų nustatė, kad žalos atsiradimą ieškovas sieja su atsakovo V. B., kaip eismo dalyvio, neteisėtais veiksmais inicijuojant administracinio teisės pažeidimo bylą. Šią žalą prašo priteisti iš atsakovo V. B. ir iš jo darbdavio atsakovo LR aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento. Teismas sprendime pateikė tik iš bylos ir šalių paaiškinimų nustatytus ieškinio padavimo pagrindus, ir sprendime nenurodė, kad administracinio teisės pažeidimo bylą iniciavo savo veiksmais V. B.. Teismas nustatė, kad V. B. pranešdamas 2009 m. vasario 9 d. apie eismo įvykį Varėnos policijos komisariatui nesielgė nesąžiningai, melagingai, o įgyvendindamas savo teises bei laisves neperžengė šių teisių realizavimo ribų ir nepažeidė kitų asmenų laisvių ir teisių. Be to, Varėnos rajono policijos komisariato pareigūnai atvykę į įvykio vietą iniciavo administracinio teisės pažeidimo bylą ir priėmė visus administracinėje byloje reikalingus procesinius veiksmus.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas V. B. prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas iš esmės grindžiamas tais pačiais motyvais, nurodytais atsakovo LR Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento atsiliepime į apeliacinį skundą.

14Apeliacinis skundas atmestinas.

15Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, tai yra priimtas nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitikti materialiosios ir proceso teisės normų reikalavimus (CPK 263 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas privalo patikrinti tiek faktinį, tiek teisinį apeliacinio skundo pagrindą bei absoliučius sprendimo negaliojimo pagrindus (CPK 320 straipsnio 1 dalis).

16Teisėjų kolegija sprendžia, kad šioje byloje teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes, svarbias nagrinėjamam ginčui, surinktus įrodymus ištyrė bei įvertino laikydamasis CPK 176-185 straipsniuose nustatytų taisyklių, tinkamai išaiškino bei pritaikė teisės normas ir, atmesdamas ieškinį, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 263 straipsnio 1 dalis). Absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl byla nagrinėjama neperžengiant ieškovo apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

17Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, ieškovas, tiek savo ieškinio pareiškime, tiek bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme bei apeliacinėje instancijoje neigė aplinkybes, įvardintas jam surašytame 2009-02-18 administracinio teisės pažeidimo protokole (administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. A2.6-123-770/2009, l. 3), kuriame Alytaus apskrities Varėnos rajono PK VTS patrulių būrio patrulis A. D. užfiksavo ieškovo V. V. 2009-02-09 padarytą KET reikalavimų pažeidimą. Būtent už šio administracinio teisės pažeidimo, numatyto LR ATPK 1241 straipsnio 6 d., 126 straipsnio 4 d. ir 127 straipsnio 2 d. padarymą V. V. 2009 m. spalio 12 d. Varėnos rajono apylinkės teismas paskyrė 2500 Lt baudą su teisės vairuoti transporto priemones 2 metams ir 6 mėnesiams (administracinės bylos l. 136-141).

18Esant šioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas, teisėjų kolegijos nuomone, pagrįstai nelaikė, jog Lietuvos Vyriausiajam Administraciniam Teismui 2010-05-21 nuarimu panaikinus ieškovui paskirtą administracinę nuobaudą ir jo atžvilgiu nutraukus administracinę bylą dėl to, kad surinkta nepakankami įrodymų patvirtinančių V. V. kaltę dėl Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui padarytos žalos, sudarė pagrindą ieškovui reikalauti žalos atlyginimo iš atsakovo. Šiuo atveju neabejotinai svarbu, kad civilinei atsakomybei atsirasti būtinos keturios sąlygos, o būtent neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė dėl atsiradusios žalos ir nuostolių (CK 6.245-6.249 straipsniai). Pirmosios instancijos teismas, vertindamas visas reikšmingas bylai aplinkybes pagrįstai konstatavo, jog ginčo atveju nenustatyta Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojo trečiojo asmens V. B. neteisėtų veiksmų, tiek pranešant Kelių policijai apie 2009-02-09 eismo įvykį, tiek įforminant pažeidimą ATPK nustatyta tvarka, todėl akivaizdu, kad nėra pagrindo apeliantui teigti apie neteisėtų pareigūno veiksmų fakto egzistavimą ginčo situacijoje. Tuo pačiu nenustatyta, kad ginčo atveju savo tarnybinius įgaliojimus būtų viršiją arba elgęsi neteisėtai įformindami eismo įvykį ir Varėnos rajono PK VTS patrulių būrio pareigūnai, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog nėra pagrindo ieškovui reikalauti žalos atlyginimo iš atsakovo ne tik CK 6.271 straipsnyje numatytais pagrindais, bet ir dėl to, kad ieškovas neįrodė patyręs žalą dėl atsakovo kaltės. Pažymėtina, kad vien išlaidų turėjimas, skiriant autotechninę ekspertizę administracinio teisės pažeidimo byloje autotransporto priemonių apgadinimo mechanizmui išsiaiškinti bei išlaidos už advokato teisinės paslaugas, ginčijant teismo paskirtos administracinės nuobaudos pagrįstumą ginčo atveju nesudaro atsakovo atsakomybės pagrindo.

19Įvertinusi aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs visas turinčias reikšmę aplinkybes bei atsižvelgdamas į tai, jog administracinio teisės pažeidimo byla ieškovui V. V. nutraukta nereabilitaciniais pagrindais, pagrįstai atmetė ieškovo ieškinį ir CPK 178 -185 straipsnių nuostatas taikė tinkamai. Kitus apeliacinio skundo argumentus, susijusius su draudimo išmokų aptarimu bei nuostolių administracinėje byloje atlyginimo ypatumais teisėjų kolegija laiko teisiškai nereikšmingais ir dėl jų smulkiau nepasisako.

20Esant teisėjų kolegijos aukščiau nurodytoms aplinkybėms, skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas pripažintinas teisėtu ir pagrįstu, todėl paliekamas nepakeistu, o ieškovo apeliacinis skundas atmetamas kaip nepagrįstas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331straipsniu,

Nutarė

22Alytaus rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. ieškovas prašė pritiesti iš atsakovų solidariai 19462,86 Lt žalą, kurią... 4. Alytaus rajono apylinkės teismas 2011 m. balandžio 18 d. sprendimu ieškinį... 5. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo... 6. 1. Teismas išėjo iš ieškinio reikalavimų ribų pasisakydamas dėl draudimo... 7. 2. Teismas neįsigilino į ieškinio esmę, vienu atveju teigdamas, kad byloje... 8. 3. Teismas nustatė, kad žalos atsiradimą ieškovas sieja su atsakovo V. B.,... 9. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas LR Aplinkos ministerijos Alytaus... 10. 1. Teismas priimdamas sprendimą neišėjo iš ieškinio reikalavimo ribų.... 11. 2. Teismas bylos nagrinėjimo metu išsiaiškino visas V. V. ieškinio... 12. 3. Teismas iš bylos ir šalių paaiškinimų nustatė, kad žalos atsiradimą... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas V. B. prašo ieškovo apeliacinį... 14. Apeliacinis skundas atmestinas.... 15. Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, tai yra priimtas... 16. Teisėjų kolegija sprendžia, kad šioje byloje teismas visapusiškai ir... 17. Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, ieškovas, tiek savo ieškinio... 18. Esant šioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas, teisėjų kolegijos... 19. Įvertinusi aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 20. Esant teisėjų kolegijos aukščiau nurodytoms aplinkybėms, skundžiamas... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Alytaus rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 18 d. sprendimą palikti...