Byla 2-166-236/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovėms bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Construction Ace“ ir bankrutavusiai kooperatinei bendrovei kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Finiens“ ir antstolis Donatas Kisielius,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti negaliojančiais ab initio (liet. nuo sudarymo momento) 2012 m. lapkričio 5 d. sutartinės hipotekos sandorį (identifikavimo kodas 20120120018995), 2013 m. sausio 7 d. sutartinės hipotekos sandorį (identifikavimo kodas 20120130000854) ir 2013 m. sausio 14 d. sutartinio įkeitimo sandorį (identifikavimo kodas 20220130002293).
 2. Atsakovės BUAB „Construction Ace“ ir BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ su ieškiniu nesutiko. Byla buvo skirta nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje 2017 m. birželio 12 d. Minėtas teismo posėdis ieškovės prašymu buvo atidėtas 2017 m. rugpjūčio 1 d. Ieškovė prašė atidėti ir 2017 m. rugpjūčio 1 d. teismo posėdį, tačiau teismas skyrė bylą nagrinėti teismo posėdyje 2017 m. rugpjūčio 21 d. Šį posėdį ieškovė taip pat prašė atidėti, teismas jos prašymą patenkino ir bylos nagrinėjimą atidėjo 2017 m. rugsėjo 20 d. Visus prašymus ieškovė grindė naujų įrodymų išreikalavimo būtinybe ir laiko trūkumu susipažinti su pateiktais įrodymais. Ieškovė (jos atstovas) neatvyko į 2017 m. rugsėjo 20 d. teismo posėdį, iki jo pradžios pateikė teismui prašymą jį atidėti.
 3. 2017 m. rugsėjo 20 d. nutartimi teismas ieškinį paliko nenagrinėtą, nenustačius ieškovės neatvykimo į paskirtą teismo posėdį svarbių priežasčių ir (ar) posėdžio atidėjimo būtinumo, bei panaikino byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nutartyje nurodė, jog ji, atsižvelgiant į tai, kad byla išnagrinėta žodinio proceso tvarka, gali būti skundžiama atskiruoju skundu per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos (CPK 335 str. 1 d.).
 4. 2017 m. spalio 2 d. teisme gautas ieškovės atskirasis skundas dėl 2017 m. rugsėjo 20 d. nutarties.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. spalio 4 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovės atskirąjį skundą ir grąžino jį pateikusiam asmeniui.
 2. Iš byloje esančio voko, kuriame teismui atsiųstas ieškovės atskirasis skundas, teismas nustatė, kad jis išsiųstas 2017 m. rugsėjo 29 d. Šią aplinkybę patvirtino ir vieši duomenys iš Lietuvos pašto siuntų paieškos sistemos www.post.lt. Todėl teismas sprendė, jog aptariamas atskirasis skundas pateiktas praleidus nustatytą septynių dienų terminą, skaičiuojamą nuo 2017 m. rugsėjo 20 d. Ieškovė atskirajame skunde nenurodė jokių aplinkybių, dėl kurių praleido terminą atskirajam skundui pateikti, be to, neprašė šio termino atnaujinti. Teismas taip pat nenustatė pagrindų savo iniciatyva atnaujinti praleistą terminą.
 1. Atskirojo skundo argumentai
 1. Ieškovė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 4 d. nutartį panaikinti, atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti bei priimti pateiktą atskirąjį skundą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Priimdamas skundžiamą nutartį, teismas neįvertino svarbių apskundimo termino praleidimo priežasčių, t. y. kad 2017 m. rugsėjo 20 d. žodiniame teismo posėdyje ieškovė nedalyvavo, apie nutarties priėmimą sužinojo likus tik vienai dienai iki apskundimo termino pabaigos ir byloje ji nebuvo atstovaujama profesionalaus teisininko. Be to, terminas praleistas nežymiai (dvi dienas).
  2. Teismas turėtų atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti. Tai jis gali padaryti net ir savo iniciatyva, nesant suinteresuotos šalies prašymo.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).
 2. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovės atskirąjį skundą, kaip pateiktą praleidus nustatytą terminą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

5Dėl naujų įrodymų

 1. Kartu su atskiruoju skundu ieškovė pateikė teismui naujus įrodymus – voko su 2017 m. rugsėjo 20 d. nutartimi kopiją bei Lietuvos pašto siuntų paieškos informaciją. Kadangi byloje nekyla ginčas dėl to, jog 2017 m. rugsėjo 20 d. nutartis ieškovei buvo įteikta 2017 m. rugsėjo 26 d., teismas minėtus įrodymus atsisako priimti į bylą.

6Dėl ginčo esmės

 1. Vienas svarbiausių civilinio proceso teisės principų yra teisminės gynybos prieinamumo principas, kuris reiškia, jog kiekvienam asmeniui, manančiam, kad yra pažeistos jo teisės, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Tačiau ši teisė negali būti suprantama kaip galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu. Siekiant įgyvendinti visų asmenų vienodą teisę naudotis teismine gynyba, proceso ekonomiškumo, koncentruotumo ir kitus principus, CPK aiškiai reglamentuoja specialią tvarką, kaip asmenys gali įgyvendinti minėtą savo procesinę teisę.
 2. Viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio byloje asmens teisė apeliacine tvarka apskųsti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą. Tačiau bylinėjimosi procesas negali trukti neapibrėžtą laiką, todėl įstatymų leidėjas, siekdamas užkirsti kelią byloje dalyvaujantiems asmenims nepagrįstai vilkinti procesą bei turėdamas tikslą užtikrinti greitą ir efektyvų teisminių ginčų nagrinėjimą, byloje dalyvaujančių asmenų procesiniams veiksmams atlikti nustatė konkrečius procesinius terminus (CPK 73 str. 1 d.). Vadovaujantis CPK 335 straipsniu, atskirieji skundai paduodami per 7 dienas nuo teismo nutarties priėmimo dienos, o jeigu skundžiama teismo nutartis priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per 7 dienas nuo teismo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos. Praleidus įstatymo nustatytą septynių dienų terminą, teisė paduoti atskirąjį skundą išnyksta, tačiau, remiantis CPK 78 straipsnio 1 dalimi, asmeniui, praleidusiam šį terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, jis gali būti atnaujinamas. CPK 315 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta, jog apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundas paduotas praleidus nustatytą apeliacinio skundo padavimo terminą ir šis terminas neatnaujinamas.
 3. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 20 d. nutartimi paliko nenagrinėtu ieškovės UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovėms BUAB „Construction Ace“ ir BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, taip pat panaikino byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nutarties rezoliucinėje dalyje teismas nurodė, kad ši nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui. Ši nutartis ieškovei, nedalyvavusiais žodiniame teismo posėdyje, buvo išsiųsta paštu. Byloje esanti įteikimo pažyma patvirtina, kad ji ieškovei įteikta 2017 m. rugsėjo 26 d., t. y. likus vienai dienai iki nutarties apskundimo termino pabaigos. Nepaisant to, atskirąjį skundą dėl 2017 m. rugsėjo 20 d. nutarties ieškovė teismui išsiuntė tik 2017 m. rugsėjo 29 d. Šiame atskirajame skunde ieškovė neprašė teismo atnaujinti praleistą nutarties apskundimo terminą, nenurodė jokių aplinkybių kodėl jis nebuvo pateiktas laiku. Dėl nurodytų priežasčių darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog ieškovės atskirasis skundas paduotas praleidus CPK 335 straipsnio 1 dalyje nustatytą atskirojo skundo padavimo terminą bei pagrįstai savarankiškai nesvarstė galimybės jį atnaujinti, nes jokių svarbių termino praleidimo priežasčių ieškovė teismui nenurodė.
 4. Tuo tarpu nagrinėjamame atskirajame skunde ieškovės nurodytos priežastys (nedalyvavimas teismo posėdyje, nutarties gavimas priešpaskutinę apskundimo dieną bei dalyvavimas byloje be profesionalaus teisininko) nėra aplinkybės, kurias teismas turėtų savarankiškai išskirti kaip svarbias ir sutrukdžiusias ieškovei jei ne laiku pateikti atskirąjį skundą, tai bent jau pavėluotai pateiktame skunde suformuluoti prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo. Pažymėtina, kad ieškovė inicijavo nagrinėjamą civilinę bylą, teikė teismui prašymą atidėti 2017 m. rugsėjo 20 d. teismo posėdį, todėl turėjo ne tik teisę, bet ir pareigą pasidomėti šio teismo posėdžio baigtimi ir savo iniciatyva, o ne tik gavusi teismo nutartį.
 5. Be to, sprendžiant klausimą dėl 2017 m. spalio 4 d. nutarties teisėtumo nenagrinėtinas dėl šios nutarties pateiktame atskirajame skunde nurodytas prašymas atnaujinti praleistą 2017 m. rugsėjo 20 d. nutarties apskundimo terminą, nes, kaip minėta, jis turėjo būti pateiktas atskirajame skunde, pateiktame dėl 2017 m. rugsėjo 20 d. nutarties.
 6. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamą nutartį panaikinti, apeliantė nenurodė ir teismas nenustatė. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 320, 338 str.).

7Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

8Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai