Byla 2-1770/2011
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 22 d. nutarties, kuria patvirtintas kreditoriaus Moldovos Respublikos įmonės SA „Orhei-Vit“ finansinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės „Accuratus“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino ir Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto IDS BORJOMI BEVERAGES CO.N.V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 22 d. nutarties, kuria patvirtintas kreditoriaus Moldovos Respublikos įmonės SA „Orhei-Vit“ finansinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės „Accuratus“ bankroto byloje.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 4 d. nutartimi iškėlė UAB „Accuratus“ bankroto bylą ir nustatė 45 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti. Įmonės bankroto administratorius prašė teismo netvirtinti kreditoriaus SA „Orhei-Vit“ finansinį reikalavimą dalyje dėl 736 028,18 eurų (2 541 358,09 Lt), nes Moldovos Respublikos likvidatorių ir administratorių asociacijos 2009 m. lapkričio 12 d. arbitražinis sprendimas, kuriuo kreditorius grindžia savo reikalavimą, nėra pripažintas Lietuvos apeliacinio teismo. Prašė patvirtinti SA „Orhei-Vit“ neginčytiną finansinį reikalavimą 50 366,66 eurų (173 906 Lt) sumoje.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 22 d. nutartimi įtraukė į BUAB „Accuratus“ trečiosios eilės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą Moldovos Respublikos įmonės SA „Orhei-Vit“ 173 906 Lt finansinį reikalavimą. Teismas nurodė, kad ši finansinio reikalavimo suma tvirtintina, nes dėl jos ginčo nėra. Likusi SA „Orhei-Vit“ 736 028,18 eurų (2 541 358,09 Lt) reikalavimo suma netvirtintina, nes Moldovos Respublikos likvidatorių ir administratorių asociacijos 2009 m. lapkričio 12 d. arbitražinis sprendimas, kuriuo priteista minėta suma, nėra pripažintas Lietuvos apeliacinio teismo.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu apeliantas IDS BORJOMI BEVERAGES CO.N.V. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodė, kad nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta. Atskirąjį skundą apeliantas grindžia šiais argumentais:

91.

10Skundžiama teismo nutartis neatitinka CPK 291 straipsnio reikalavimų, nes yra nemotyvuota. Teismas tik abstrakčiai nurodė, kad administratorius patikrino kreditoriaus finansinį reikalavimą pagal bendrovės apskaitos duomenis ir pateikė jį tvirtinti. Teismas nesiaiškino aplinkybės ar SA „Orhei-Vit“ reikalavimas iš tiesų atitinka bendrovės apskaitos duomenis, nepareikalavo įrodymų dėl minėto reikalavimo pagrįstumo ir jų nevertino.

112.

12Šiuo metu tarp BUAB „Accuratus“ ir SA „Orhei-Vit“ Vilniaus apygardos teisme vyksta teisminis ginčas dėl distribucijos sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia. Teismui ieškinį patenkinus, gali būti taikoma vienašalė restitucija, tokiu atveju būtų pripažinta, jog AS „Orhei-Vit“ apskritai neturi reikalavimo teisės į BUAB „Accuratus“.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Accuratus“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais;

141.

15Nutartis, kuria buvo patvirtintas kreditoriaus SA „Orhei-Vit“ finansinis reikalavimas, buvo priimta po to, kai šio reikalavimo pagrįstumas buvo išnagrinėtas teismo posėdyje, kreditorius SA „Orhei-Vit“ sutiko su tokio dydžio reikalavimo patvirtinimu. Šio reikalavimo dydis sutapo su įmonės buhalterinės apskaitos dokumentų duomenimis. Teismo posėdyje, kuriame buvo svarstomas kreditoriaus reikalavimas, apeliantas jokių prieštaravimų nereiškė.

162.

17Teismas neturėjo pareigos reikalauti iš bankroto administratoriaus visų įmonės dokumentų, patvirtinančių kreditoriaus finansinį reikalavimą, nes ginčo dėl jo nėra.

18Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo AS „Orhei-Vit“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, taip pat prašė skirti apeliantui įstatymo numatytą baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Atsiliepimą tretysis asmuo grindžia šiais argumentais:

191.

20AS „Orhei-Vit“ reikalavimo neginčytinumą įrodo į bylą pateiktas 2009-12-31 tarpusavio skolų suderinimo aktas, pasirašytas tarp AS „Orhei-Vit“ ir BUAB „Accuratus“. Šiame akte yra nurodytos sąskaitos, pagal kurias susidarė minėtas finansinis reikalavimas. Šios sąskaitos buvo pateiktos įmonės bankroto administratoriui kartu su prašymu dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo.

212.

22Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad Vilniaus apygardos teismui patenkinus ieškinį dėl distribucijos sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia būtų taikoma vienašalė restitucija, atliekant priešpriešinių reikalavimų įskaitymą ir AS „Orhei-Vit“ neturės reikalavimo teisės į BUAB „Accuratus“, nes bankroto byloje, tuo atveju, kai kreditorius yra ir bankrutuojančios įmonės debitorius, įskaitymą atlikti draudžiama. Tokios pat pozicijos laikosi ir pats apeliantas 2011-03-04 rašytiniuose paaiškinimuose.

233.

24Apeliantas, paduodamas akivaizdžiai nepagrįstą atskirąjį skundą elgiasi nesąžiningai ir piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, siekdamas vilkinti bylos nagrinėjimą.

25Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Atskirasis skundas netenkintinas.

28Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas patvirtino kreditoriaus Moldovos Respublikos įmonės SA „Orhei-Vit“ 173 906 Lt finansinį reikalavimą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

29Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas, skirtas bankroto bylų nagrinėjimui, yra Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

30ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad, iškėlus teisme bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį savo reiškiamus reikalavimus perduoti administratoriui, kuris, patikslinęs pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir pateikia jį teismui tvirtinti, o nepagrįstus kreditorių reikalavimus ginčija kreditorių susirinkime ir teisme (ĮBĮ 11 str. 3 d. 10 p.). Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį kreditorių reikalavimus tvirtina teismas, o kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai gali būti tvirtinami iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

31Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika ta, jog kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų. Todėl administratoriaus pateiktas teismui tvirtinti kreditorių reikalavimų sąrašas nereiškia šių reikalavimų nenuginčijamumo. Teismas nėra įpareigotas tvirtinti visus be išimties administratoriaus pripažintus reikalavimus, o gali patvirtinti administratoriaus ginčijamus kreditorių pareikštus reikalavimus, arba atsisakyti juos tvirtinti, sumažinti ar padidinti administratoriaus pripažintus teismui pateiktus tvirtinti kreditorių reikalavimus. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai.

32Apeliantas atskirąjį skundą grindžia tuo, kad skundžiama teismo nutartis yra nemotyvuota, nes teismas nesiaiškino aplinkybės ar SA „Orhei-Vit“ reikalavimas iš tiesų atitinka bendrovės apskaitos duomenis, bei tuo, kad tarp kreditoriaus ir bankrutuojančios įmonės vyksta teisminis ginčas. Šie apelianto argumentai yra nepagrįsti. Bankroto proceso metu, visi kreditorių finansinius reikalavimus pagrindžiantys įrodymai dėl kreditorių kiekio ir dokumentų apimties paprastai nėra pridedami byloje, o tik teismo įvertinami prieš tvirtinant kreditorių reikalavimus. Nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo išvadai, jog nei administratorius prieš pateikiant teismui tvirtinti kreditoriaus SA „Orhei-Vit“ finansinį reikalavimą, nei pirmosios instancijos teismas neįvertino rašytinių įrodymų, pagrindžiančių minėto reikalavimo pagrįstumą. Be to, pats apeliantas jokių įrodymų, patvirtinančių reikalavimo nepagrįstumą, teismui nepateikė (CPK 178 str.). Apeliantas, kaip BUAB „Accuratus“ kreditorius turėjo galimybę susipažinti su bankrutuojančios įmonės finansinės atskaitomybės dokumentais bei pateikti teismui savo abejones pagrindžiančius rašytinius įrodymus. Pažymėtina, kad apeliantas 2001-03-04 rašytiniuose paaiškinimuose dėl kreditoriaus SA „Orhei-Vit“ finansinio reikalavimo jokių prieštaravimų nereiškė, pateikti papildomus finansinius dokumentus, patvirtinančius minėto reikalavimo pagrįstumą, nereikalavo, o atvirkščiai, prašė teismo patvirtinti neginčytinus finansinius reikalavimus (b. l. 68-71).

33Skundžiama teismo nutartimi yra patvirtintas tik neginčytinas kreditoriaus reikalavimas 173 906 Lt sumai. Ginčytina suma teismo nebuvo patvirtinta. Tuo atveju, jeigu Vilniaus apygardos teismas, spręsdamas ginčą tarp SA „Orhei-Vit“ ir BUAB „Accuratus“, ieškinį dėl distribucijos sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia patenkins, priešpriešinių reikalavimų įskaitymas nebus galimas (ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p.). Pažymėtina, kad kreditorių finansiniai reikalavimai gali būti tikslinami iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 26 str. 1 d.).

34Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

35Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

36Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 4 d. nutartimi iškėlė UAB... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 22 d. nutartimi įtraukė į BUAB... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atskiruoju skundu apeliantas IDS BORJOMI BEVERAGES CO.N.V. prašo panaikinti... 9. 1.... 10. Skundžiama teismo nutartis neatitinka CPK 291 straipsnio reikalavimų, nes yra... 11. 2.... 12. Šiuo metu tarp BUAB „Accuratus“ ir SA „Orhei-Vit“ Vilniaus apygardos... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Accuratus“ prašo... 14. 1.... 15. Nutartis, kuria buvo patvirtintas kreditoriaus SA „Orhei-Vit“ finansinis... 16. 2.... 17. Teismas neturėjo pareigos reikalauti iš bankroto administratoriaus visų... 18. Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo AS „Orhei-Vit“ prašo... 19. 1.... 20. AS „Orhei-Vit“ reikalavimo neginčytinumą įrodo į bylą pateiktas... 21. 2.... 22. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad Vilniaus apygardos teismui patenkinus... 23. 3.... 24. Apeliantas, paduodamas akivaizdžiai nepagrįstą atskirąjį skundą elgiasi... 25. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 27. Atskirasis skundas netenkintinas.... 28. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos... 29. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 30. ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad, iškėlus teisme bankroto... 31. Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika ta, jog kreditoriai reikalavimus... 32. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia tuo, kad skundžiama teismo nutartis... 33. Skundžiama teismo nutartimi yra patvirtintas tik neginčytinas kreditoriaus... 34. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog... 35. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 36. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą....