Byla I-7192-244/2007
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Veslavos Ruskan, teisėjų Liudmilos Zaborovskos (pranešėja), Audriaus Bakavecko, sekretoriaujant Linai Jasiulionytei, dalyvaujant pareiškėjui J. B. , jo atstovui Vladislavui Latušinskiui, atsakovo atstovams Kornelijai Tiesnesytei ir Mariui Jukoniui, viešame teismo posėdyje, išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo J. B. skundą atsakovui Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2pareiškėjas skunde (b. l. 4–5) prašo įpareigoti atsakovą išmokėti jam piniginį prizą - 10000 Lt litų sumą ir priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad 2005 m. rugsėjo mėnesį Sankt Peterburge, Rusijos Federacijoje, „Universalios kovos“ peilio sportinio svaidymo pasaulio VI čempionate iškovojo du pasaulio čempiono vardus. 2000 m. rugpjūčio 16 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 927 buvo nustatyta „Piniginių prizų, skiriamų sportininkams, pasiekusiems gerų rezultatų Olimpinėse žaidynėse, Pasaulio ir Europos čempionatuose, sporto žaidimų Europos taurių varžybose, ir jų treneriams, dydžiai ir skyrimo tvarka“ (toliau – Nutarimas). Siekdama skatinti Lietuvos sportininkus ir jų trenerius, taip pat sudaryti sportininkams sąlygas rengtis svarbiausioms tarptautinėms varžyboms LR Vyriausybė nustatė, kad už laimėjimą pasaulio čempionate pačiam sportininkui sumokamas 10 000 Lt piniginis prizas, o treneriui – 50 proc. sportininko gaunamo piniginio prizo dydžio suma (Nutarimo 2 p.). Atsakovas atsisako mokėti piniginius prizus.

3Atsakovas Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LR Vyriausybės (toliau – Departamentas) atsiliepime į skundą (b. l. 46–48) su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad LR kūno kultūros ir sporto įstatymo nurodyta, kad vienoje sporto šakos tarptautinėje federacijoje (sąjungoje, asociacijoje) atitinkamai sporto šakai gali atstovauti tik viena tos šakos federacija (sąjunga, asociacija). J. B. yra Lietuvos pankrationo federacijos atstovas. Už kiekvieną iš šių rungčių (universalią kovą ir peilių mėtymą) yra skiriami medaliai ir kiekvienas sportininkas prizininkas šiose rungtyse laikomas čempionu, tačiau atskirai už neolimpinės sporto šakos rungtis piniginiai prizai nėra mokami. Pateiktas skundas nėra teismingas Vilniaus apygardos administraciniam teismui, nes pareikštas piniginis reikalavimas.

4Skundas perduotinas bendrosios kompetencijos teismui.

5Byloje nustatyta, kad Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LR Vyriausybės 2006-10-12 raštu Nr. S-853 atsisakė J. B. išmokėti piniginį prizą, nes 2006 m. įsigaliojo naujas teisės aktas, kuris nustato, kad neolimpinių sporto šakų sportininkams premijos mokamos, jeigu varžybose dalyvauja ne mažiau kaip 32 varžovai, ne mažiau kaip 16 valstybių atstovai (b. l. 43).

6Pagal LR administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalį administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje. Administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios priskirtos bendrosios kompetencijos teismams (LR ABTĮ 16 str. 1 d.). Civilinio proceso kodekso 22 straipsnio 1 dalis numato, kad bendrosios kompetencijos teismams priskiriami nagrinėti ginčai, kylantys iš civilinių, šeimos, darbo, intelektinės nuosavybės, bankroto, restruktūrizavimo ir kitų privatinių teisinių santykių.

7Bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų jurisdikcija atribojama ne tik pagal ginčo santykio subjektus. Esminis kriterijus, nulemiantis ginčo priskyrimą bendrosios kom­petencijos arba administraciniam teismui, yra teisinių santykių, iš kurių ki­lęs ginčas, prigimtis ir pobūdis. Šiuo atveju pareiškėjas skunde prašo išmokėti jam 10 000 litų piniginį prizą, t. y. byloje pareikštas piniginis reikalavimas. Atsižvelgiant į tai, kad kilęs ginčas laikytinas kilusiu iš civilinių teisinių santykių, byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

8LR administracinių bylų teisenos įstatymo 70 str. 3 d. paaiškėjus, kad byla priskirtina bendrosios kompetencijos teismui, administracinis teismas nutartimi bylą perduoda atitinkamam bendrosios kompetencijos teismui.

9Atsižvelgdamas į tai, administracinė byla perduotina nagrinėti pagal teismingumą bendrosios kompetencijos teismui (LR ABTĮ 70 str. 1 d. 2 p.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 str. 1 d. 2 p., 105 - 106 str.,

Nutarė

11Administracinę bylą pagal pareiškėjo J. B. skundą atsakovui Kūno kultūros ir sporto departamentui prie LR Vyriausybės dėl įpareigojimo atlikti veiksmus perduoti nagrinėti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui pagal teismingumą.

12Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti apskųsta Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai