Byla 1S-774-376-2009
Dėl Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2009 m. rugsejo 2 d. nutarties ir 2009 m. rugpjucio 11 d. Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos nutarimo atsisakyti pradeti ikiteismini tyrima

1Vilniaus apygardos teismo baudžiamuju bylu skyriaus teisejas Ryšardas Skirtunas,

2sekretoriaujant Jurgitai Ravinskienei,

3dalyvaujant prokurorei Rutai Navasaitienei,

4teismo posedyje išnagrinejo pareiškejo UAB „JGK statyba“ skunda del Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2009 m. rugsejo 2 d. nutarties ir 2009 m. rugpjucio 11 d. Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos nutarimo atsisakyti pradeti ikiteismini tyrima,

5n u s t a t e :

62009 m. liepos 17 d. Vilniaus miesto apylinkes prokuraturoje gautas pareiškejo UAB „JGK statyba“ prašymas pradeti ikiteismini tyrima J. P. atžvilgiu pagal LR BK 22 str. 1 d., 181 str., 202 str. 1 d., 300 str. 1 d. ir sujungti ji su ikiteisminio tyrimo medžiaga Nr. 10-9-0139-08 bei UAB „JGK statyba“ pripažinti civiliniu ieškovu baudžiamojoje byloje Nr. 10-9-0139-08.

7Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos skyriaus prokurore Ruta Navasaitiene 2009 m. rugpjucio 11 d. nutarimu atsisake pradeti ikiteismini tyrima pagal UAB „JGK statyba“ generalinio direktoriaus A. K. pareiškima, motyvuodama tuo, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymiu (b.l. 12-13).

8Pareiškejas UAB „JGK statyba“ apskunde ši Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos 2009 m. rugpjucio 11 d. nutarima Vilniaus miesto 1 apylinkes teismui, kuris 2009 m. rugsejo 2 d. nutartimi netenkino UAB „JGK statyba“ generalinio direktoriaus A. K. skundo del Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos skyriaus prokurores Rutos Navasaitienes 2009 m. rugpjucio 11 d. nutarimo atsisakyti pradeti ikiteismini tyrima panaikinimo (b.l. 40-42).

9Pareiškejas UAB „JGK statyba“ skundu prašo panaikinti 2009-08-11 Vilniaus miesto prokuraturos nutarima, Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2009-09-02 nutarti ir pradeti ikiteismini tyrima pagal LR BK 22 str., 181 str., 202 str. 1 d., 300 str. 1 d. Nurodo, kad 2008-11-20 Vilniaus apygardos prokuraturoje pagal UAB „JGK statyba“ prašyma pradetas ikiteisminis tyrimas Nr. 10-2-00139-08 pagal LR BK 300 str. del oficialiu dokumentu klastojimo ir panaudojimo, trukdant teismams atlikti pareigas, su tikslu prievartauti turta ir padaryti turtine žala. Nurodo, kad L. S., I. N., J. V., V. V. ir Z. S. del sunkios turtines padeties privalejo pažadeti parduoti dali žemes natura, juos neteisetai finansuojanciam J. P.. Taip pat pareiškejas nurode, kad 2008-07-17 rašysenos eksperte I. I. preliminariai nustate, kad J. V., I. N. ir kiti parašai pasirašyti skirtingu asmenu, nes už ieškoves J. V., I. N. ir kasatorius pasiraše ne jie, turintys mažarašciu rašysena, o asmenys, turintys išlavinta rašysena, ir kad butinas rašysenos ekspertizes atlikimas.

10Šiu asmenu parašu, kuriu dali patvirtino advokatas S.Šedbaras, pagrindu UAB „JGK statyba“ Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo civilineje byloje Nr. 2-827-18/04 (2-0616-433/2005) 44 menesiams taikytos laikinosios apsaugos priemones ir UAB „JGK statyba“ padaryta 330 567,66 žala. Išnagrinejus iš esmes civiline byla Nr. 2-827-18/04, ieškoviu J. V., L. S., I. N. ieškinys atmestas, panaikintos laikinosios priemones, taciau žala neatlyginta.

112008-06-03 LAT nutartimi pagal nurodytu asmenu kasacini skunda, pateikto advokato S.Šedbaro, vel pritaikytos laikinosios priemones - sustabdytos statybos, padaryta papildoma žala. Teismo nutartis priimta pateikiant teismui 2008-06-02 prašyma su minetu asmenu parašais, kurie vizualiai skiriasi nuo parašu, kurie yra 2003-03-31 I. N. ir 2004-07-19 J. V. notariškai patvirtintose igaliojimuose, suteikianciuose teise atstovauti ju interesus I. N. žentui J. S.. Mineti ieškoviu parašai igaliojimuose taip pat skiriasi nuo 2008-04-25 parašu atstovavimo sutartyje Nr. 36 su advokatu S.Šedbaru ir kasaciniame skunde. Kadangi parašus partvirtino advokatas S.Šedbaras, LAT atrankos kolegija neturejo pagrindo itarti, kad parašai yra suklastoti. Taciau ir po 2008-11-20 prašymo pateikimo Vilniaus apygardos prokuraturai pradeti ikiteismini tyrima del oficialiu dokumentu, pateikiamu teismams bei kitiems teisesaugos organams, nusikalstama veika yra tesiama ir toliau klastojant J. V. vaiku –V. V. ir Z. S. parašus svarbiuose dokumentuose.

12Taip 2009-07-10 UAB „JGK statyba“ gavo 2009-02-21 Vilniaus apygardos teismui V. V. ir Z. S. pateikta ieškinio kopija ir 2008-10-30 S.Šedbaro advokatu kontoros su minetai asmenimis sudaryta teisiniu paslaugu teikimo sutarties Nr. 84-T/08 kopija. V. V. ir Z. S. taip pat pateike Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui 2005-09-26 apeliacini skunda del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005-09-14 ir Vilniaus apygardos teismui 2007-12-22 atskiraji skunda del Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo 2007-12-06 nutarties.

13Nurodytu dokumentu kopijas pareiškejas pateike Vilniaus miesto apylinkes prokuraturai kartu su 2009-07-13 prašymu Nr. 01/49 pradeti ikiteismini tyrima pagal LR BK 22 str., 181 str. ir 202 str. 1 d., 300 str. 1 d. nusikaltimo požymius ir praše sujungti ji su ikiteisminiu tyrimu Nr.10-2-00139-08, nes palyginus V. V. ir Z. S. parašus su V. V. ir Z. S. ankstesniais parašais, isitikino, kad V. V. ir Z. S. parašai ant ieškinio ir kituose procesiniuose dokumentuose netgi vizualiai yra skirtingi.

142009-07-13 prašyme Nr. 01/49 Vilniaus apylinkes prokuraturai pareiškejas išdeste ir kitas aplinkybes, kurios leidžia itarti, kad pareiškeju parašus galimai klastojo ir ju vardu veikia kiti asmenys, suinteresuoti perimti UAB „JGK statyba“ valdyma, nes ju bendrove ne vienerius metus naudoja dideles verties 33 ha ploto valstybines ne žemes ukio paskirties valstybes išperkama iš buvusiu savininku žemes sklypa, skirta 1500 gyventoju „JGK Salote“ gyvenamuju namu komplekso statybai.

15Taip pat pridejo dokumentu, rodanciu turinciu mažarašciu rašysena pretendentu priklausomybe nuo J. P., mainais už paskola ir juridiniu paslaugu teikima perduoti nuosavyben jam natura iki 40 procentu iš UAB „JGK STATYBA“ atimtos teisetai valdomos valstybines ne žemes ukio paskirties žemes, tame tarpe „perrašyti“ J. P. nuosavyben svetima J. G. naudojama žemes sklypa Nr. 163.

16Taciau, nežiurint i pateiktus rašytinius irodymus, Vilniaus miesto apylinkes prokuratura 2009-08-11 nutarimu atsisake pradeti ikiteismini tyrima, neapklausant bendroves valdybos pirmininko ir pagrindinio bendroves akcininko J. G. del psichines prievartos panaudojimo, taciau nurode, kad butinas turto prievartavimo požymis - psichines prievartos panaudojimas, galintis pasireikšti ivairiais grasinimais prieš nukentejusiji ar kita asmeni.

17Su tokia prokurores pozicija nesutinka, nes prieš UAB „JGK statyba“ valdybos pirmininka ir pagrindini bendroves akcininka J. G. ir generalini direktoriu L. K. yra pradetas ir tesiamas neregeto masto psichinis spaudimas, pasireiškiantis ne tik neregeto masto šmeižikiškos kampanijos visuomenes informacijos priemonese, ivykdytais bei tesiamais grasinimais sustabdyti neribotam laikui 1500 gyventoju „JGK Salote“ gyvenamuju namu komplekso statyba, bet ir realiais jau ivykdytais šiame rašte nurodytais neteisetais veiksmais.

18Prokurore R. Navasaitiene 2009-08-11 nutarime atsisakyti pradeti ikiteismini tyrima nurode, kad Vilniaus AVPK Vilniaus m. 7 PK atliekami keli ikiteisminiai tyrimai, kuriu metu liudytojais buvo apklausiami J. V., L. S. J. N., J. V. vaikai - V. V. ir Z. S., ne vienas iš ju nenurode jokiu objektyviu duomenu, kad ju atžvilgiu butu prievartaujamas turtas. Taciau su viena iš šios bylos medžiaga susipažinusi advokate nurode susipažinimo protokole, kad turi pagrindo manyti, kad pareiškeju parašai teisesaugos organams, pagal kuri atliekamas vienas iš tyrimu, yra suklastoti. I šia advokates nuoroda, kaip jiems žinoma, nesureaguota.

19Taciau, kaip matyti iš pateiktu pakvitavimu, minetiems liudytojams gali buti daromas poveikis ir jie bijodami, kad teks iš pensiju gražinti J. P. skolintus pinigus, neišdriso visai liudyti ne apie ju parašu klastojima, nei apie J. P. ir V.Beperšc siekiamus tikslus, nei kaip nors kitaip liudyti prieš asmenis, kurie jos vardu pateike prašymus ir pasieke, kad keleta kartu butu sustabdytas statybos procesas už J. V., L. S. ir I. N. pageidautino susigražinti 24 228 kv.m. sklypo ribu.

20Be to, prokurore nurodo, kad neivardinti UAB „JGK statyba“ prašyme dideles vertes turto nusikalstamo nuosavybes peremimo specialistai - „reideriai“, suinteresuoti turto prievartavime, taciau šiu asmenu nustatymas yra ikiteisminio tyrimo pareiga. Iš pateiktu duomenu akivaizdu, kad per tuos pacius pretendentus - L. S., J. V. ir advokata V.Beperšc „reideriai“ 2006-2007 metais jau sieke psichiškai palaužyti J. G. valia, nes Vilniaus 2 apylinkes teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. PK-204-468-06 nustatyti faktai liudija apie advokato V.Beperšc siekius per prievarta iš UAB „JGK STATYBA“ pagrindinio akcininko J. G. gauti nuo 90 iki 200 tukstanciu litu „kompensacijos“.

21Esama situacija, kai i parašu klastojima, pateikiant teismui ieškini, prašymus taikyti laikinasias apsaugos priemones, t.y. taikyti procesines prievartos priemones, kuriomis daroma žala, trukdant teismams vykdyti teisinguma, prokuratura nereaguoja, o Vilniaus miesto apylinkes teismo ikiteisminio tyrimo teisejas galima parašu klastojima procesiniuose dokumentuose ir ju panaudojima, siekiant už J. V., L. S. ir I. N. pageidautino susigražinti 24 228 kv.m. ribu, 44 menesiams sustabdyti statyba ir svetima J. G. naudojama žemes sklypa Nr. 163 „perrašyti“ J. P. nuosavyben, tuos veiksmus pateisino konstitucines teises igyvendinimu, yra prieštaraujanti ne tik LR Konstitucijos 30 str. itvirtintai asmens teisei kreiptis i teisma teismines gynybos, bet ir paprastai logikai.

22Teismas taikyti procesines prievartos priemones gali tik ieškinio ribose ir pagal procesinius dokumentus, atitinkancius LR CPK 111 str. 2 d. 6 p. reikalavimus, o ne galimai panaudojant suklastota dokumenta, tikslu padaryti didele žala UAB „JGK statyba“ ar J. G. (LR BK 300 str. 2 d.). UAB „JGK Statyba“ teismui apskunde ne J. V. vaiku - V. V. ir Z. S. i teisma kreipimosi fakta, o ju parašu galima klastojima ir panaudojima procesiniuose dokumentuose, siekiant padaryti UAB „JGK statyba“ didele žala.

23Taip pat UAB „JGK statyba“ skunde Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos skyriaus prokurorei Rutai Navasaitienei J. P., J. V., L. S. ir I. N. ne pinigu skolinimosi faktus, o parode, kad iš pateiktu pakvitavimu minetiems liudytojams gali buti daromas poveikis, nes jie nera savarankiški pasirenkant ju galimai pažeistu teisiu gynimo budus ir duodant parodymus ne vienoje iškeltoje baudžiamojoje byloje. Taciau prokurore ir ikiteisminio tyrimo teisejas visai nevertino kito fakto, o butent J. P. siekio, nebunant juristu, iš neraštingos pensininkes už juridines paslaugas gauti natura iki 40 procentu žemes, kurios vieno aro rinkos kaina yra 38500 Lt, tame tarpe svetima J. G. naudojama 10,68 aro ploto žemes sklypa Nr. 163 „perrašyti“ savo nuosavyben.

24UAB „JGK statyba“ atstovai negalejo prokurorei tiesiogiai nurodyti ar L. S. advokatas Viaceslavas Beperšc savo iniciatyva dar 2005 m. prievartavo UAB „JGK statyba“ pagrindini akcininka J. G., ar tai skatino daryti P., skolindamas 2005 m. pareiškejoms pinigus „juridiniu paslaugu“ apmokejimui ir imdamas pasižadejimus perduoti jam natura iki 40 procentu iš UAB „JGK statyba“ atimtos teisetai valdomos valstybines ne žemes ukio paskirties žemes, arba buves V.Beperšc kaimynas G. G., nusikalstamu budu užvaldes gyv. nama Rasytes g. 12. Tai galima atskleisti tik atlikus ikiteismini tyrima, nes J. P. siekis, nebunant juristu, prisidengiant juridiniu paslaugu teikimu iš pretendentes gauti natura iki 40 procentu, sudaranciu 242 aro x 0,4 = 968 aro žemes, nes J. P. pasiraše tokius pat pasižadejimus ir su I. N., ir su L. S., yra komerciškai labai pelningas, bet leidžiantis užmaskuotai stambiu mastu verstis juristo profesine veikla neisteigus personalines imones ar neturedamas licencijos užsiimti juridiniu paslaugu teikimu.

25Taciau 2009-08-11 nutarime prokurore nurode, kad J. P. savo veiksmais sukure civilinius teisinius santykius, nes ivertino tik dali UAB „JGK Statyba“ turimu ir pateiktu dokumentu, nevertinant visu pretendentu slaptai pasirašytu pasižadejimu, tame tarpe 2005-08-05 J. V. pasižadejimo UAB „JGK statyba“ akcininko J. G. valdoma 10,68 aro ploto žemes sklypa, detaliajame plane pažymeta Nr. 163, perrašyti J. P. nuosavyben ir 10 procentu nuo likusios dalies, kurios bendras plotas sudaro 2,4228 ha. Taciau minetas žemes sklypas Nr. 163 nuo 2001-12-13 yra iregistruotas viešame Žemes ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registre J. G. vardu. Todel apie tai privalejo žinoti ir žinojo J. P., isipareigojes J. V. teikti juridines paslaugas ir pasirašant su ja 2005-08-05 pasižadejima del perrašymo jo nuosavyben svetimo žemes sklypo, nes tiksliai nurode šio žemes sklypo detaliame plane ir NT kadastre nurodyta numeri.

26Todel neištyrus visu nurodytu aplinkybiu visumos, nera pagrista prokurores R.Navasaitienes ir Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo išvada, kad J. P. veiksmai turi buti vertinami kaip civiliniu teisiniu santykiu susiklostimas tarp fiziniu asmenu bei, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymiu (LR BPK 3 str. 1 d. 1 p.).

27Skundas atmestinas.

28Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2009 m. rugsejo 2 d. nutartis pagrista, todel ja naikinti skunde išdestytais motyvais, nera pagrindo.

29Kaip matyti iš pareiškejo UAB „JGK statyba“ skundo, skunde iš esmes destomos tos pacios aplinkybes, kaip ir skunde Vilniaus miesto 1 apylinkes teismui. Pareiškejas prašo pradeti ikiteismini tyrima pagal požymius nusikalstamu veiku, numatytu LR BK 22 str. 1 d. ir 181 str. 1 d., bei 202 str. 1 d. ir 300 str. 1 d. Tiek Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos 2009 m. rugpjucio 11 d. nutarimu, tiek ir Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2009 m. rugsejo 2 d. nutartimi buvo pagristai atsisakyta pradeti ikiteismini tyrima, nes iš pareiškejo UAB „JGK statyba“ skunde išdestytu aplinkybiu nera pagrindo daryti išvada, kad yra padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymiu (BPK 3 str. 1 d. 1 p.).

30Teismas sprendžia, kad apylinkes teismas teisingai ivertino skunde nurodytas aplinkybes ir prieme teiseta bei pagrista sprendima, netenkindamas pareiškejo skundo.

31Pareiškejas prašo pradeti ikiteismini tyrima pagal LR BK 300 str. 1 d., nurodydamas, kad procesiniuose dokumentuose klastojami asmenu (ieškovu) parašai, taciau kaip matyti iš pateiktos medžiagos, Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto 7 PK pagal UAB „JGK statyba“ valdybos pirmininko J. G. pareiškima jau yra atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 10-9-0139-08 del dokumentu klastojimo, todel apylinkes teismas pagristai nusprende, kad pradeti nauja ikiteismini tyrima netikslinga.

32Pareiškejas skunde nurodo, kad Vilniaus miesto apylinkes prokuratura 2009-08-11 nutarimu atsisake pradeti ikiteismini tyrima, neapklausiant bendroves valdybos pirmininko ir pagrindinio bendroves akcininko J. G. del psichines prievartos panaudojimo, taciau nurode, kad butinas turto prievartavimo požymis - psichines prievartos panaudojimas, galintis pasireikšti ivairiais grasinimais prieš nukentejusiji ar kita asmeni. Pareiškejo teigimu, prieš UAB „JGK statyba“ buvo vykdoma šmeižikiška kampanija visuomenes informacijos priemonese, tesiami grasinimai sustabdyti neribotam laikui 1500 gyventoju „JGK Salote“ gyvenamuju namu komplekso statyba.

33Teismas sprendžia, kad byloje nera nustatyta jokiu duomenu, leidžianciu pagristai manyti, kad pareiškejui buvo grasinama fiziniu ar psichiniu smurtu. Pareiškejo nurodytos aplinkybes, kad jam yra grasinama kreipimusi i teismus del UAB „JGK statyba“ pradetu statybu sustabdymo neribotam laikui, baudžiamuju ir kitu bylu iškelimo, teismo nuomone, negali buti traktuojami kaip psichine prievarta, siekiant prievartauti turta. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. itvirtinta asmens teise kreiptis i teisma teismines gynybos, todel konstitucines teises igyvendinimas negali buti vertinamas kaip psichines prievartos naudojimas. Butent tik teismas gali nuspresti, ar yra pažeisti asmenu interesai, del ko galetu buti stabdomi statybos darbai. Todel pareiškimu teismui padavimas del statybos darbu sustabdymo negali buti traktuotinas kaip pareiškejui UAB „JGK statyba“ ar bendroves nariams daromas psichinis smurtas. Kadangi byloje nera jokiu faktiniu duomenu, leidžianciu manyti, kad pareiškejui buvo grasinama, prokurore nutarime pagristai nurode, kad apklausti kitus asmenis del tariamo turto prievartavimo fakto, nera pagrindo.

34Prokurore R. Navasaitiene 2009-08-11 nutarime atsisakyti pradeti ikiteismini tyrima nurode, kad Vilniaus AVPK Vilniaus m. 7 PK atliekami keli ikiteisminiai tyrimai, kuriu metu liudytojais buvo apklausiami J. V., L. S. J. N., J. V. vaikai - V. V. ir Z. S., ne vienas iš ju nenurode jokiu objektyviu duomenu, kad ju atžvilgiu butu prievartaujamas turtas. Pareiškejo skunde nurodytos aplinkybes, kad minetiems liudytojams gali buti daromas poveikis ir jie bijodami, kad teks iš pensiju gražinti J. P. skolintus pinigus, neišdriso visai liudyti nei apie ju parašu klastojima, nei apie J. P. ir V.Beperšc siekiamus tikslus. Teismas sprendžia, kad jei net ikiteisminiu tyrimu metu apklaustieji liudytojai nepatvirtino, jog ju atžvilgiu butu prievartaujamas turtas, be to, nera jokiu objektyviu duomenu, patvirtinanciu, kad minetiems liudytojams galejo buti daromas koks nors poveikis, todel prokurore pagristai atsisake pradeti ikiteismini tyrima del nusikaltimo, numatyto LR BK 181 str.

35Pareiškejas taip pat praše pradeti ikiteismini tyrima pagal LR BK 202 str. 1 d., t.y. del J. P. neteiseto vertimosi ukine, komercine, finansine ar profesine veikla. J. P. nusikalstama veika patvirtina pateikti pasižadejimai ir pakvitavimai. Iš šiu dokumentu matyti, kad J. P. pagal 2004-11-26 pakvitavima L. S. paskolino 2500 Lt, 2005-05-31 – 8000 Lt, pagal 2005-06-02 pakvitavima I. N. paskolino 4000 Lt, o pagal 2005-07-05 pakvitavima J. V. – 8000 Lt. Taigi, J. P. 2004-2005 metais suteike keturias paskolas fiziniams asmenims bendrai 22500 Lt sumai. Šiu paskolu suteikimas nera nuolatinis ar papildomas J. P. pajamu šaltinis, paskolintu pinigu suma neviršija 500 MGL dydžio sumos, todel tiek prokurore, tiek teismas padare pagrista išvada, kad J. P. veiksmai suteikiant paskolas negali buti kvalifikuojama kaip neteisetas vertimasis ukine, finansine ar profesine veikla, o turi buti vertinama kaip civiliniu teisiniu santykiu susiklostimas tarp fiziniu asmenu.

36Teismas, išanalizaves ir ivertines pareiškejo UAB „JGK statyba“ skunde išdestytus argumentus, sprendžia, kad prokurore R.Navasaitiene pagristai atsisake pradeti ikiteismini tyrima pagal jo skunda, prieme teiseta ir pagrista nutarima, o Vilniaus miesto 1 apylinkes teismas 2009 m. rugsejo 2 d. prieme teiseta ir pagrista nutarti, kurios naikinti nera jokio objektyvaus pagrindo.

37Esant nurodytoms aplinkybems, atmestinas pareiškejo UAB „JGK statyba“ skundas ir paliekama galioti Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2009 m. rugsejo 2 d. nutartis.

38Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 442 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

39Pareiškejo UAB „JGK statyba“ skunda atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2009 m. rugsejo 2 d. nutarti.

40Nutartis yra galutine ir neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo baudžiamuju bylu skyriaus teisejas Ryšardas... 2. sekretoriaujant Jurgitai Ravinskienei,... 3. dalyvaujant prokurorei Rutai Navasaitienei,... 4. teismo posedyje išnagrinejo pareiškejo UAB „JGK statyba“ skunda del... 5. n u s t a t e :... 6. 2009 m. liepos 17 d. Vilniaus miesto apylinkes prokuraturoje gautas pareiškejo... 7. Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos skyriaus prokurore Ruta Navasaitiene... 8. Pareiškejas UAB „JGK statyba“ apskunde ši Vilniaus miesto apylinkes... 9. Pareiškejas UAB „JGK statyba“ skundu prašo panaikinti 2009-08-11 Vilniaus... 10. Šiu asmenu parašu, kuriu dali patvirtino advokatas S.Šedbaras, pagrindu UAB... 11. 2008-06-03 LAT nutartimi pagal nurodytu asmenu kasacini skunda, pateikto... 12. Taip 2009-07-10 UAB „JGK statyba“ gavo 2009-02-21 Vilniaus apygardos... 13. Nurodytu dokumentu kopijas pareiškejas pateike Vilniaus miesto apylinkes... 14. 2009-07-13 prašyme Nr. 01/49 Vilniaus apylinkes prokuraturai pareiškejas... 15. Taip pat pridejo dokumentu, rodanciu turinciu mažarašciu rašysena... 16. Taciau, nežiurint i pateiktus rašytinius irodymus, Vilniaus miesto apylinkes... 17. Su tokia prokurores pozicija nesutinka, nes prieš UAB „JGK statyba“... 18. Prokurore R. Navasaitiene 2009-08-11 nutarime atsisakyti pradeti ikiteismini... 19. Taciau, kaip matyti iš pateiktu pakvitavimu, minetiems liudytojams gali buti... 20. Be to, prokurore nurodo, kad neivardinti UAB „JGK statyba“ prašyme dideles... 21. Esama situacija, kai i parašu klastojima, pateikiant teismui ieškini,... 22. Teismas taikyti procesines prievartos priemones gali tik ieškinio ribose ir... 23. Taip pat UAB „JGK statyba“ skunde Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos... 24. UAB „JGK statyba“ atstovai negalejo prokurorei tiesiogiai nurodyti ar 25. Taciau 2009-08-11 nutarime prokurore nurode, kad J. P.... 26. Todel neištyrus visu nurodytu aplinkybiu visumos, nera pagrista prokurores... 27. Skundas atmestinas.... 28. Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2009 m. rugsejo 2 d. nutartis pagrista,... 29. Kaip matyti iš pareiškejo UAB „JGK statyba“ skundo, skunde iš esmes... 30. Teismas sprendžia, kad apylinkes teismas teisingai ivertino skunde nurodytas... 31. Pareiškejas prašo pradeti ikiteismini tyrima pagal LR BK 300 str. 1 d.,... 32. Pareiškejas skunde nurodo, kad Vilniaus miesto apylinkes prokuratura... 33. Teismas sprendžia, kad byloje nera nustatyta jokiu duomenu, leidžianciu... 34. Prokurore R. Navasaitiene 2009-08-11 nutarime atsisakyti pradeti ikiteismini... 35. Pareiškejas taip pat praše pradeti ikiteismini tyrima pagal LR BK 202 str. 1... 36. Teismas, išanalizaves ir ivertines pareiškejo UAB „JGK statyba“ skunde... 37. Esant nurodytoms aplinkybems, atmestinas pareiškejo UAB „JGK statyba“... 38. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 442 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 39. Pareiškejo UAB „JGK statyba“ skunda atmesti ir palikti galioti Vilniaus... 40. Nutartis yra galutine ir neskundžiama....