Byla 2S-1066-160/2013
Dėl darbo užmokesčio priteisimo už uždelstą atsiskaityti laiką

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Zitos Smirnovienės, kolegijos narių Henricho Jaglinskio ir Jadvygos Mardosevič rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo UAB „Psyops Media“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-03-18 nutarties netenkinti UAB „Psyops Media“ pareiškimo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-02-01 sprendimo už akių peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo O. P. ieškinį atsakovui UAB „Psyops Media“ dėl darbo užmokesčio priteisimo už uždelstą atsiskaityti laiką,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3O. P. patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš UAB „Psyops Media“ 863,45 Lt nesumokėto darbo užmokesčio, 301,37 Lt kompensaciją už nepanaudotas atostogas, 13751,91 Lt vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką, 400 Lt skolą už automobilio nuomą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už 400 Lt sumą. Paaiškino, kad nuo 2011-03-02 iki 2011-07-15 pagal darbo sutartį dirbo pas atsakovą. Nutraukus darbo sutartį atsakovas su ieškovu neatsiskaitė, vengia bendradarbiauti.

4UAB „Psyops Media“ prašė ieškinį atmesti, skirti ieškovui 20000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesu. Paaiškino, kad su ieškovu yra pilnai atsiskaityta, tačiau ieškovas vis tiek nepagrįstai reiškia pretenzijas atsakovui.

5Atsakovas į 2013-02-01 teismo posėdį neatvyko, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-02-01 priėmė sprendimą už akių, kuriuo ieškinį tenkino iš dalies – priteisė O. P. naudai iš UAB „Psyops Media“ 863,45 Lt neišmokėtą darbo užmokestį, 301,37 Lt kompensaciją už nepanaudotas atostogas (atskaičius visus privalomus mokesčius), 1500 Lt darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką, 400 Lt už automobilio nuomą, 5 proc. metines palūkanas nuo 400 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-06-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 200 Lt už advokato padėjėjo paslaugas; likusią ieškinio dalį atmetė. Padarė išvadą, jog atsakovas neišmokėjo ieškovui 863,45 Lt darbo užmokesčio už 2011 m. liepos mėn. (atskaičius visus privalomus mokėjimus) ir 301,37 Lt kompensacijos už nepanaudotas atostogas. Ankstesniuose atsakovo mokėjimuose ieškovui nėra nurodyta, kad ieškovui avansu mokamas darbo užmokestis už 2011 m. liepos mėn., nors ieškovui išmokėtos pinigų sumos viršija atsakovo deklaruotas draudžiamąsias pajamas SODRA. Atsakovas taip pat yra skolingas ieškovui už 2011 m. liepos mėn. automobilio nuomą 400 Lt, kadangi automobilio nuomos sutartis galiojo ir po 2011-05-31, ką liudija paties atsakovo pateikta jų sąskaitos istorija. Ieškovo prašomas priteisti vidutinis darbo užmokestis 13751,91 Lt už uždelstą atsiskaityti laiką sumažintas iki 1500 Lt, kadangi neatsiskaityta buvo tik už vieną mėnesį, suma nedidelė, atsakovas iki tol mokėjo ieškovui daugiau, negu yra deklaruota SODRA pažymoje.

6UAB „Psyops Media“ padavė pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-02-01 sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės. Paaiškino, kad atsakovo atstovas direktorius neatvyko į paskirtą teismo posėdį dėl svarbios priežasties, kadangi turėjo skubiai netikėtai ir neplanuotai važiuoti į komandiruotę į Klaipėdą, kur vyko darbų pridavimas objekte. Atleidus ieškovą iš darbo, su juo buvo visiškai atsiskaityta. Ieškovui priklausantis atlyginimas už 2011 m. liepos mėnesį buvo išmokėtas dalimis 2011-06-27 ir 2011-07-08, todėl teismas nepagrįstai liepos mėnesio atlyginimą kartu su kompensacija už nepanaudotas atostogas vertino kaip neišmokėtą ieškovui. Teismo argumentas, jog automobilio nuomos sutartis galiojo iki 2011 liepos mėnesi nepagrįstas, nes, atsakovas nuosekliai atsiskaitydavo su J. M. už automobilio nuomą.

7O. P. pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo prašo atmesti. Paaiškino, kad atsakovas be pateisinamos priežasties neatvyko į 2013-02-01 teismo posėdį, nors apie teismo posėdį buvo tinkamai informuotas. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kurie galėtų turėti įtakos priimto teismo sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui, nes atsakovas naujai pateikė tik anksčiau byloje jo paties pateiktą lentelę, kuri negali būti laikoma įrodymu, suteikiančiu pagrindą kitokiam teismo sprendimui priimti.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-03-18 nutartimi netenkino UAB „Psyops Media“ pareiškimo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-02-01 sprendimo už akių peržiūrėjimo. Padarė išvadą, jog atsakovo atstovas būdamas atsakovo direktoriumi galėjo paskirti kitą komandiruotės datą, o komandiruotės tikslas bei nenuvykimo padariniai nesusiję su byla. Atsakovas pateikdamas pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nenurodė ir nepridėjo jokių naujų įrodymų dėl ginčo esmės, kurių teismas nebūtų įvertinęs priimdamas sprendimą už akių ir kurie galėtų turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11UAB „Psyps Media“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-03-18 nutartį ir 2013-02-01 sprendimą už akių. Paaiškino, kad atsakovo atstovas į posėdį neatvyko, kadangi buvo komandiruotėje, privalėjo asmeniškai dalyvauti priduodant objektą ir negalėjo vietoj savęs deleguoti kito asmens. Byloje yra pakankamai įrodymų, patvirtinančių atsiskaitymo su ieškovo faktą. Pirmos instancijos teismas painioja skirtumą tarp priskaičiuotų su mokesčiais ir išmokėtų sumų. Teismas priėjo netinkamos išvados, jog automobilio nuomos sutartis galiojo iki 2011 m. liepos mėn., kadangi sutartis sudaryta ne su ieškovu, o su J. M., su kuriuo buvo tinkamai atsiskaitoma.

12O. P. atsiliepimu prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-03-18 nutartį palikti nepakeistą. Paaiškino, kad UAB „Psyops Media“ nepridėjo jokių naujų įrodymų, dėl kurių būtų pagrindas kitokiam sprendimui priimti, apeliantas pats pripažįsta, jog jo tikslas yra ne pateikti naujus įrodymus, o kvestionuoti jau esamus. Teismas pagrįstai priteisė nuomos mokestį už automobilį, nes buvo J. M. sutikimas, kad nuomos mokestis būtų mokamas ieškovui.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkinamas.

15Pagal CPK 285 str. 1 d. tais atvejais, kai į teismo posėdį neatvyksta viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, ir iš jos negautas prašymas bylą nagrinėti jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo priimti sprendimą už akių, sprendimas už akių gali būti priimamas. Priimtas sprendimas už akių panaikinamas ir bylos nagrinėjimas iš esmės atnaujinamas, jeigu šalies pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui.

16Atsakovas pareiškime dėl bylos atnaujinimo paaiškino, kad išmokėtos ieškovui darbo užmokesčio sumos sutampa su jam priskaičiuotu ir pagal darbo sutartį sulygtu atlyginimu, taip pat su SODRAi deklaruotu ieškovo darbo užmokesčiu. Šią aplinkybę pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą už akių, įvertino remiantis ieškovo paaiškinimais. Tačiau nepasisakė, kokiu pagrindu atlyginimo ieškovui iki 2011-07-08 buvo išmokėta daugiau, negu buvo sutarta pagal darbo sutartį ir deklaruota SODRAi, tai yra neišnagrinėjo aplinkybės, kad darbo užmokestis ieškovui buvo mokamas avansu. Šios aplinkybės išnagrinėjimas gali turėti įtakos priimto teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, o tai sudaro pagrindą sprendimo už akių panaikinimui ir bylos nagrinėjimo iš esmės atnaujinimui.

17Be to, iš ieškovo paaiškinimo matyti, kad darbo sutartis buvo nutraukta ieškovo pareiškimu nuo 2011-07-15. Tačiau į bylą nėra išreikalauti dokumentai, patvirtinantys darbo sutarties nutraukimo pagrindą ir neišsiaiškintos tikrosios darbo sutarties nutraukimo priežastys, kurios iš dalies galėtų turėti įtakos vertinant situaciją dėl automobilio nuomos sutarties galiojimo laiko. J. M. prašyme pinigus už automobili nuomą mokėti O. P. (b. l. 106) nurodoma, kad prašymas pridedamas prie sutarties Nr. 012. Automobilio nuoma pagal sutartį su J. M. raštu buvo pratęsta tik iki 2011-05-31. J. M. į bylos nagrinėjimą nebuvo įtrauktas ir jo paaiškinimai dėl automobilio nuomos laiko negauti. Todėl automobilio nuomos sutarties galiojimo aplinkybė nėra tinkamai ištirta, atnaujinus bylos nagrinėjimą įrodymai dėl šios aplinkybės turėtų būti renkami ir vertinami iš naujo.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

19Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-03-18 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės:

20Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-02-01 sprendimą byloje Nr. 2-1804-235/2013 už akių ir perduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui bylą nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai