Byla 2S-1297-302/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,

3kolegijos teisėjai Algirdas Auruškevičius ir Dalia Višinskienė,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Intervid pramogos“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. balandžio 22 d. nutarties, kuria ieškinys nepriimtas ir grąžintas, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Intervid pramogos“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei EVP International“ dėl prievolės vykdymo tvarkos ir terminų nustatymo.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Ieškovas UAB „Intervid pramogos“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas nustatyti tokius ieškovo skolos atsakovui UAB „EVP International“ mokėjimo tvarką ir terminus – skola, sudaranti 236 715,38 Lt, sumokama per 16 mėnesių kasmėnesiniais mokėjimais po ne mažiau kaip 15 000 Lt per mėnesį, mokėjimus atliekant ne vėliau kaip paskutinę atitinkamo mėnesio dieną, kartu sumokant 6 proc. dydžio metines palūkanas už grąžinamą skolos dalį.

7Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2010 m. balandžio 22 d. nutartimi atsisakė priimti ieškinį vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 5 p. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad kitoje civilinėje byloje yra priimtas preliminarus sprendimas, kuriuo patenkintas UAB „EVP International“ ieškinys atsakovui UAB „Intervid pramogos“ dėl 236 715,38 Lt skolos priteisimo, kildinamos iš tos pačios bendradarbiavimo sutarties, kurią savo ieškinyje nurodo ieškovas, nutartį motyvavo tuo, kad ieškovas dėl šios prievolės vykdymo tvarkos ir terminų nustatymo ar pakeitimo vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 284 straipsniu, numatančiu sprendimo vykdymo išdėstymą, turi kreiptis į preliminarų sprendimą priėmusį teismą.

8Ieškovas UAB „Intervid pramogos“ atskiruoju skundu prašo skundžiamą teismo nutartį panaikinti ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teismo nutartis yra teisiškai nepagrįsta. Teismas taikė teisės normą (CPK 137 str. 2 d. 5 p.), kurios neturėjo taikyti, nes teismo žinioje nėra bylos dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Apeliantas nurodo, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama byla (civ.b.Nr. 2-1018-258/2010) pagal ieškovo UAB „EVP International“ ieškinį atsakovui UAB „Intervid pramogos“ dėl skolos ir netesybų pagal 2006 m. balandžio 27 d. bendradarbiavimo sutartį Nr. 27042006/1 priteisimo, o šioje byloje ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti prievolės, kylančios iš jau minėtos 2006 m. balandžio 27 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. 27042006/1, įvykdymo tvarką ir terminus, ieškinio pagrindu nurodydama esminį valstybės ekonominės situacijos pasikeitimą ir UAB „EVP International“ neteisėtus veiksmus UAB „Intervid pramogos“ atžvilgiu. Taigi nors ieškiniai tarpusavyje susiję, tačiau jie nėra tapatūs, todėl teismas, atsisakydamas priimti ieškinį, pažeidė ieškovo teisę į teisminę gynybą.

9Apeliantas taip pat nurodo, kad teismo išvada, kad dėl prievolės vykdymo tvarkos ir terminų nustatymo ieškovas turi kreiptis į preliminarų sprendimą priėmusį teismą, padaryta netinkamai taikius ir aiškinus Civilinio proceso kodekso 284 str., neteisingai įvertinus ieškinyje keliamų reikalavimų pobūdį, pažeidus dispozityvumo ir šalių lygiateisiškumo principus. Nagrinėjamu atveju ieškovas neprašo atidėti ar išdėstyti preliminaraus sprendimo įvykdymo ar pakeisti jo įvykdymo tvarkos. Teismas, įpareigodamas tai padaryti, faktiškai įpareigojo ieškovą pakeisti suformuluotą teisinį reikalavimą, nors tai yra ieškovo prerogatyva. Kreipimasis į preliminarų sprendimą priėmusį teismą su prašymu atidėti ar išdėstyti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 19 d. preliminarų sprendimą visiškai neatitiktų tų tikslų, kurių UAB „Intervid pramogos“ siekia pareikštu ieškiniu. Kadangi ieškiniu UAB „Intervid pramogos“ prašo pakeisti sutarties, o ne teismo sprendimo įvykdymo tvarką bei tokį savo reikalavimą kildina iš tarp šalių susiklosčiusių materialinių teisinių santykių ir grindžia aplinkybėmis, tiesiogiai susijusiomis su tarp šalių kilusiu ginču, todėl tokio UAB „Intervid pramogos" reikalavimo tinkamas išsprendimas CPK 284 str. numatyta tvarka nėra įmanomas, o yra galimas tik iš esmės išnagrinėjus bylą ginčo teisenos tvarka. Ieškovo reikalavimas, be to, negali būti išnagrinėtas preliminarų sprendimą priėmusiame teisme ne tik CPK 284 str. numatyta tvarka, bet ir iš esmės, kadangi bylą nagrinėjant dokumentinio proceso tvarka UAB „Intervid pramogos“, vadovaujantis CPK 430 str. 4 d., negalėjo reikšti priešieškinio, o teismas negalėjo jo priimti nagrinėti.

10Be to, teismas priimdamas nutartį, nepagrįstai vadovavosi neįsiteisėjusiu preliminariu teismo sprendimu.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo argumentus, bylos medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai atsisakė priimti ieškinį, todėl atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti skundžiamos teismo nutarties nėra teisinio pagrindo.

13Pagal Civilinio proceso kodekso 5 straipsnio 1 dalį kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Ši teisė įgyvendinama specialia Civilinio proceso kodekso nustatyta procesine tvarka. Teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, privalo ex officio aiškintis, ar yra asmens teisės kreiptis į teismą prielaidų ir tinkamo įgyvendinimo sąlygos. Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra viena iš tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, padedanti užtikrinti asmens teisę į teisminę gynybą.

14Apeliantas nurodo, kad teismas netinkamai taikė procesinės teisės normą, kurios pagrindu atsisakė priimti ieškinį, o būtent - Civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 5 p., kadangi teismo žinioje nėra ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pagrindu, tačiau kolegija sprendžia, kad teismo netinkamai nurodyta procesinės teisės norma skundžiamoje nutartyje neįtakoja šios nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, kadangi teismas ieškinio priėmimo klausimą išsprendė teisingai bei jį tinkamai motyvavo, o būtent, teismas nurodė, kad toks reikalavimas, kokį pareiškė ieškovas, turi būti nagrinėjamas specialia tvarka kreipiantis į sprendimą kitoje civilinėje byloje priėmusį teismą, t.y. kad pareikštas reikalavimas yra teismingas Vilniaus apygardos teismui remiantis funkcinio teismingumo taisykle (Civilinio proceso kodekso 25 str.).

15Pasak apelianto, teismas netinkamai taikė ir aiškino Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio nuostatas, tačiau kolegija nesutinka su jo dėstomais argumentais šiuo aspektu.

16Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką <...>. Pagal to paties straipsnio 2 dalį, jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodyti klausimai nebuvo išspręsti teismo sprendimu, jie išnagrinėjami teismo posėdyje, pranešus dalyvaujantiems byloje asmenims. Šių asmenų neatvykimas nekliudo išspręsti teismui iškeltą klausimą.

17Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas padarė teisingą ir pagrįstą išvadą, kad ieškovas siekia ginti jo pažeidžiamas teises reikšdamas reikalavimą ne dėl sutarties modifikavimo, tačiau dėl sprendimo įvykdymo tvarkos pakeitimo, kadangi, kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas kreipėsi į teismą su šiuo reikalavimu jau po to, kai buvo priimtas preliminarus sprendimas ieškovo atžvilgiu kitoje civilinėje byloje dėl tokio paties dydžio skolos, kildinamos iš tos pačios bendradarbiavimo sutarties, priteisimo, susidariusios skolos jis neginčija ir su jos dydžiu sutinka, tačiau dėl ieškinyje nurodomų objektyvių priežasčių jis siekia skolos mokėjimo terminą išdėstyti. Atsižvelgiant į tai, kad skola yra priteista teismo sprendimu, kuriam įsiteisėjus bus pradėtas vykdymo procesas ir imtasi priverstinio pobūdžio priemonių, teismui nebuvo pakankamo pagrindo manyti, kad ieškovas siekia pakeisti sutarties sąlygą ir kad toks reikalavimas turi būti nagrinėjamas bendrosios ginčo teisenos tvarka.

18Kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentu, jog teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai vadovavosi preliminariu sprendimu, kuris nebuvo įsiteisėjęs, spręsdamas ar yra pagrindas ieškinį priimti. Pažymėtina, kad teismas Civilinio proceso kodekso 284 str. įtvirtinta teise išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą turi teisę naudotis tiek priimant sprendimą, tiek po jo priėmimo, tai priklauso nuo to, kada asmuo, kurio atžvilgiu priimtas nepalankus teismo sprendimas, pareiškia tokį prašymą. Taigi, kolegijos vertinimu, teismui nustačius tą aplinkybę, kad ieškovo atžvilgiu yra priimtas preliminarus sprendimas kitoje civilinėje byloje, kuriuo yra priteista 236 715,38 Lt skola, kildinama iš tos pačios bendradarbiavimo sutarties, sudarytos tarp tų pačių šalių, kuria remiasi ieškovas šioje byloje, be to, kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazės, skundžiamos teismo nutarties priėmimo dieną buvo priimtas galutinis teismo sprendimas, kuriuo preliminarus teismo sprendimas buvo paliktas nepakeistas, tačiau jis nėra įsiteisėjęs, nes apskųstas apeliacine tvarka, ir įvertinus tą faktą, kad ieškovas šiuo sprendimu priteistos skolos neginčija, su ja sutinka, nebuvo pagrindo priimti ieškovo ieškinio. Kolegija, sutikdama su pirmosios instancijos teismo motyvais, nurodo, kad tokį reikalavimą – dėl skolos vykdymo tvarkos ir termino nustatymo – turi spręsti sprendimą kitoje civilinėje byloje, kurioje išnagrinėtas reikalavimas dėl skolos priteisimo iš ieškovo UAB „Intervid pramogos“ atsakovo UAB „EVP International“ naudai, priėmęs teismas, o būtent – Vilniaus apygardos teismas.

19Esant nustatytoms aplinkybėms, skundžiama teismo nutartis yra paliktina nepakeista, atskirasis skundas atmestinas (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 p.).

20Apeliacinės instancijos teismas turėjo 2,80 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, todėl atmetus atskirąjį skundą šios išlaidos priteistinos iš ieškovo valstybės naudai (Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 p., 92 straipsnis, 96 straipsnio 2 dalis).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 straipsniais, kolegija

Nutarė

23Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. balandžio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Priteisti iš UAB „Intervid pramogos“ 2,80 Lt pašto išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybės naudai (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,... 3. kolegijos teisėjai Algirdas Auruškevičius ir Dalia Višinskienė,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. Ieškovas UAB „Intervid pramogos“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 7. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2010 m. balandžio 22 d. nutartimi... 8. Ieškovas UAB „Intervid pramogos“ atskiruoju skundu prašo skundžiamą... 9. Apeliantas taip pat nurodo, kad teismo išvada, kad dėl prievolės vykdymo... 10. Be to, teismas priimdamas nutartį, nepagrįstai vadovavosi neįsiteisėjusiu... 11. Atskirasis skundas atmestinas.... 12. Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo argumentus, bylos medžiagą,... 13. Pagal Civilinio proceso kodekso 5 straipsnio 1 dalį kiekvienas suinteresuotas... 14. Apeliantas nurodo, kad teismas netinkamai taikė procesinės teisės normą,... 15. Pasak apelianto, teismas netinkamai taikė ir aiškino Civilinio proceso... 16. Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas turi... 17. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas padarė teisingą ir... 18. Kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentu, jog teismas skundžiamoje... 19. Esant nustatytoms aplinkybėms, skundžiama teismo nutartis yra paliktina... 20. Apeliacinės instancijos teismas turėjo 2,80 Lt išlaidų, susijusių su... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325,... 23. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. balandžio 22 d. nutartį... 24. Priteisti iš UAB „Intervid pramogos“ 2,80 Lt pašto išlaidų apeliacinės...