Byla 2-125-372/2007

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Birutė Simonaitienė, sekretoriaujant Ignei Urlakienei, dalyvaujant ieškovo atstovams Genutei Vaserei, adv. padėjėjui Edmundui Luotei, atsakovo atstovams Romualdui Sakalauskui, Romaldui Paradnikui,

2teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Stiklo briauna“ ieškinį atsakovui Mažeikių rajono savivaldybei, tretiesiems asmenims, nepareiškusiems savarankiškų reikalavimų, uždarajai akcinei bendrovei „Plintas“, uždarajai akcinei bendrovei „Virdaleka“ dėl viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimo pašalinimo ir

Nustatė

3Ieškovo atstovai prašė pašalinti viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimą, pripažįstant atsakovo sprendimą „Dėl preliminarios eilės sudarymo“ 2006-10-11 Nr.R8-239 ir 2006-10-23 Nr.R8-239-2306 negaliojančiu. Ieškovo atstovai prašė palikti galioti 2006-09-21 pasiūlymų preliminarią eilę. Jie nurodė, kad atsakovas paskelbė supaparastintą atvirą konkursą Kapėnų pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcijos darbams. Ieškovas šiame konkurse dalyvavo ir 2006-09-21 atsakovas pranešė, kad jis yra pirmasis preliminarioje eilėje. Pateikus UAB „Plintas“ pretenziją, atsakovas 2006-10-11 pranešė apie tai, kad yra atmestas ieškovo pasiūlymas. Ieškovo pretenzija taip pat buvo atmesta. Ieškovo atstovai nurodė, kad UAB „Stiklo briauna“ pasiūlymas buvo atlikti darbus už 443004 Lt, o UAB „Plintas“ pasiūlymas buvo 556084 Lt. Ieškovo atstovai nurodė, kad konkursas vyko pagal mažiausią kainą, tačiau buvo išrinktas UAB „Plintas“. Abiejų įmonių darbai įvertinami maždaug vienodai, tačiau ieškovas sumažina papildomas išlaidas. Dėl to atsakovui susidarė klaidingas įspūdis, kad jo pasiūlymo kaina yra nereali. Ieškovo atstovai nurodė, kad pretenzijų pateikimo ir nagrinėjimo terminai buvo pažeidžiami. Ieškovo pretenzija buvo išnagrinėta formaliai, protokole motyvai yra trumpi. Tuo tarpu UAB „Plintas“ pretenzija buvo išanalizuota labai kruopščiai, komisijos protokolas yra ilgas.

4Atsakovo atstovai prašė ieškinį atmesti. Jie nurodė, kad ieškovo pasiūlymo kaina buvo neįprastai maža. Dėl šios priežasties jie pareikalavo pateikti išplėstinę lokalinę sąmatą. Taip pat jie nurodė dėl savo abejonių kreipęsi į Viešųjų pirkimų tarnybą, kurios specialistai pasiūlė labai detaliai analizuoti pasiūlymus, turinčius neįprastai mažą kainą. Gavę ieškovo patikslintus dokumentus, viešųjų pirkimų komisija nustatė preliminarią eilę, kurioje pirmuoju nurodytas ieškovas. Gavus UAB „Plintas“ pretenziją, komisija detaliai įvertino ieškovo pasiūlymus ir nustatė, jog jis pažeidė konkurso sąlygas – kai kurie būtini darbai buvo neįtraukti, o stogo dangos medžiagos nurodytos kitokios nei konkurso sąlygose. Atsakovo atstovai pripažino, kad komisijos nariai netinkamai atliko savo darbą, kadangi šie pažeidimai turėjo paaiškėti dar sudarant pirmąją preliminarią eilę. Jie nurodė, kad konkursas tikrai buvo skelbiamas pagal mažiausią kainą, kuri labiausiai atitiktų atsakovo interesus, tačiau vėliau būtų iškilusi problema sudarinėti sutartis su kitais rangovais atlikti darbus, kuriuos pagal ieškovo pateiktą lokalinę sąmatą nebūtų privalėjęs atlikti jis pats. Tada darbai būtų užsitęsę ir kainavę dar brangiau.

5Ieškinys atmestinas.

6Teismas nustatė, kad atsakovas paskelbė supaprastintą atvirą konkursą Kapėnų pagrindinės mokyklos rekonstrukcijos darbams. Konkurse pareiškė norą dalyvauti 5 įmonės. Ieškovas pasiūlė mažiausią kainą, tačiau ji viešųjų pirkimų komisijai pasirodė neįprastai maža. Pareikalavus išplėstinės lokalinės sąmatos, komisija padarė išvadą, kad ieškovas, kaip mažiausią kainą pasiūliusi įmonė, įtraukta pirmąja į preliminarią eilę. Po UAB „Plintas“, kuri įtraukta į šią eilę antrąja, pretenzijos komisija detaliau išanalizavo ieškovo pasiūlymą ir nustatė, kad ieškovo pateiktoje išplėstinėje lokalinėje sąmatoje nėra įtraukti kai kurie darbai, o stogo danga nurodyta kitokia, nei numatyta konkurso sąlygose. Dėl šios priežasties atsakovai pašalino ieškovą iš konkurso.

7Teismas laiko, kad pasiūlyta kaina yra svarbus kriterijus sprendžiant konkurso nugalėtojo klausimą, tačiau prieš pasiūlymų vertinimą komisija privalo patikrinti ir įsitikinti, kad tiekėjų pateikti dokumentai atitinka konkurso sąlygų nustatytus reikalavimus. Tik tada komisija leidžia dalyvauti konkurse bei vertina ir sprendžia, kas laimėjo šį konkursą. Kaip matyti iš Konkurso sąlygų „ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Kapėnų pagrindinės mokyklos pastato atnaujinimas ir energetinio ūkio modernizavimas“ rekonstrukcijos darbai“ Darbų kiekių žiniaraštyje konkurso dalyviams buvo detaliai išdėstyti visi privalomi darbai, taip pat būtinos medžiagos darbų atlikimui. Pats faktas, kad kuris nors konkurso dalyvis nesilaikė bent vienos sąlygos, yra pagrindas neleisti šiam dalyviui dalyvauti konkurse. Kaip matyti iš ieškovo pateiktos lokalinės sąmatos stogo darbų atlikimui N12-50 ( b.l. 92, t.1), ieškovas nurodė atliksiantis darbus denginių šilumos izoliacijos putų polistirolo plokštėmis, priklijuojant bitumine mastika, kai pagrindas šlapias.. Pagal konkurso sąlygas stogas turėjo būti įrengiamas papildomu sluoksniu prilydomąja bitumine ritinine stogo danga Mida ( prijungtos prie bylos Konkurso sąlygos). Kad medžiagos yra netinkamos, matyti ir iš skirtingų kodų – N12-50 ir N12-150. Teismui pateikti dokumentai patvirtina, kad ieškovas į pareikalautą išplėstinę lokalinę sąmatą neįtraukė darbų ir medžiagų už 35221 Lt ( b.l.211-217, t.1), tuo pačiu nesąžiningai sumažindamas savo pasiūlymą atlikti darbus pagal supaprastintą atvirą konkursą. Teismas pripažįsta, kad skelbdamas šį konkursą dėl darbų pirkimo mažiausiomis kainomis (b.l.37, t.1), atsakovas turėjo ginti viešąjį interesą, kadangi pinigai atsiskaityti už darbus ir medžiagas buvo skirti iš ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir savivaldybės lėšų ( b.l. 118, t.1). Tačiau viešasis interesas viešųjų pirkimų teisiniuose santykiuose negali būti siaurinamai suprantamas tik žemiausios kainos pasirinkimo prasme. Ieškovo patikimumas yra toks pat reikšmingas garantuojant viešųjų interesų apsaugą. Nustatęs, kad ieškovas iš esmės pažeidė konkurso sąlygas, neįtraukdamas į konkurso sąlygose atliktinų darbų bei pakeisdamas kai kurias statybines medžiagas, atsakovas iš viso neturėjo teisės svarstyti ieškovo pasiūlymų. Jis turėjo būti įvertinamas kaip neatitinkantis konkurso sąlygų. Tai, kad konkurso komisija aplaidžiai atliko savo pareigas ir neatidžiai išanalizavo pasiūlymus, negali būti pagrindu konkurso laimėtoju paskelbti ieškovą. Tiek Objektinėje sąmatoje ( b.l.75-82, t.1), tiek išplėstinėse lokalinėse sąmatose ( b.l. 86-105, t.1) ieškovas nurodė tuos pačius neatliekamus darbus ir netinkamai panaudotas medžiagas. Dėl šių priežasčių teismas daro išvadą, kad ieškovas pagrįstai pašalintas iš konkurso ir nebeįtrauktas į preliminarią pasiūlymų eilę ( b.l.111, t.1).

8Ieškovo atstovai nurodo, kad atsakovas padarė pretenzijų nagrinėjimo tvarkos pažeidimų. Teismas laiko, kad atsakovas pažeidė kai kuriuos pretenzijų nagrinėjimo terminus ( Viešųjų pirkimų įstatymo 121 str.). Negalima nuginčyti, kad UAB „Plintas“ pateikta pretenzija ( b.l.170, t.1) išnagrinėta tik 2006-10-10 ( b.l. 173, t.1). Tačiau nurodyto įstatymo 120 straipsnio 2 dalyje numatyta ieškovo teisė kreiptis į teismą 122 straipsnyje nustatyta tvarka. Teismas pagal ieškovo pateiktą ieškinį nagrinėja viešojo pirkimo konkurso teisėtumą iš esmės, todėl ieškovų teisės ginčyti jį nebuvo pažeistos ir pretenzijų nagrinėjimo terminų pažeidimai nelaikytini esminiu pagrindu naikinti viešųjų pirkimų komisijos nutarimus. Teismas atsižvelgia ir į tai, kad UAB „Plintas“ pretenzijų dėl terminų pažeidimo nepareiškė.

9Kiekviena šalis pagrindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus į juos ( CPK 178 str.). Tokiu atveju ieškovas privalėjo pateikti įrodymus, kad atsakovas buvo suinteresuotas konkurso rezultatais ir gynė vietinį protekcionizmą. Teismas laiko, kad tokių įrodymų pateikta nebuvo, todėl šis motyvas yra nepagrįstas. Teismui įvertinus ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį konkurso sąlygų, nebėra pagrindo teigti, jog pažeisti pagrindiniai pirkimų principai ( VPĮ 3 str.). Pats faktas, kad atsakovas jau buvo ieškovą įtraukęs į preliminarią pasiūlymų eilą, rodo, jog tik paties ieškovo netinkami veiksmai, nesilaikant esminių konkurso sąlygų, atėmė jam galimybę konkursą laimėti.

10Ieškovo atstovo motyvas, kad Viešųjų pirkimų komisija nepakankamai motyvuotai 2006 m. spalio 23 d. posėdyje išnagrinėjo ieškovo pretenziją, nepagrįstas. Šios komisijos posėdžio protokole Nr.A12-7/10 ( b.l. 24-25 , t.2) vienbalsiai nutarta palikti nepakeistą viešųjų pirkimų komisijos 2006-10-10 sprendimą dėl preliminarios eilės sudarymo ( b.l. 173-175, t. 1). Teismas laiko, kad ieškovo pretenzija ( b.l. 115-116, t.1) yra išnagrinėta ir įvertinta, kadangi joje iš esmės pasisakoma dėl procesinių pažeidimų. Nagrinėdama UAB „Plintas“ pretenziją ( b.l.173-175, t.1) dėl preliminarios eilės patvirtinimo, viešųjų pirkimų komisija pasisakė ir dėl ieškovo padarytų pažeidimų, kurie nebebuvo aptarti 2006-10-23 protokole.

11Atmetant ieškinį, bylinėjimosi išlaidos valstybei priteisiamos iš šalies, kurio reikalavimai atmesti ( CPK 96 str. 2 d.). Šiuo atveju jas sudaro išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu ( CPK 88 str. 1 d. 3 p.). Pagal pažymą ( b.l. 31, t.1) šios išlaidos sudaro 98,05 Lt.

12Šiaulių apygardos teismo 2006 m. lapkričio 14 d. nutartimi buvo sustabdytos konkurso procedūros ( b.l. 131, t. 1). Išnagrinėjus bylą ir priėmus ieškinį, laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos, kai įsiteisės teismo sprendimas (CPK 150 str. 4 p.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263, 265, 268-270 str, teismas

Nutarė

14

15Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Stiklo briauna“ ieškinį atmesti.

16Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Stiklo briauna“ ( įmonės kodas 123070845, buveinė Linkmenų g. 5, Vilnius) 98,05 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

17Įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2006 m. lapkričio 14 d. nutartimi taikytą laikinėją apsaugos priemonę – konkurso procedūrų sustabdymą.

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai