Byla 2-1308/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Marytė Mitkuvienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 8 d. nutarties, kuria atsisakyta pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 5 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „EUROPART“ ieškinius dėl žalos atlyginimo, pareikštus atsakovams L. J. , akcinei bendrovei SEB bankui, uždarajai akcinei bendrovei „KPMG Baltics“, tretieji asmenys H. A. , Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 1 d. protokoline nutartimi sujungė civilinę bylą Nr. 2-4668-232/2012 pagal ieškovo UAB „EUROPART“ ieškinį dėl nuostolių atlyginimo, pareikštą atsakovei L. J. , su civiline byla Nr. 2-543-567/2012 pagal ieškovo UAB „Europart“ ieškinį dėl žalos atlyginimo, pareikštą atsakovams AB SEB bankui, UAB „KPMG Baltics“, trečiasis asmuo H. A. į vieną civilinę bylą. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 5 d. nutartimi patenkino ieškovo prašymą taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones ir registravo įrašą Nekilnojamojo turto registre apie nuosavybės teisės perleidimo draudimą atsakovei L. J. nuosavybės teise priklausančiam nekilnojamajam turtui: žemės sklypui, esančiam ( - ), žemės sklypui, esančiam ( - ), žemės sklypui, esančiam ( - ), butui, esančiam ( - ).

5Trečiasis asmuo Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių (toliau – Bankas), pateikė teismui prašymą pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 5 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mąstą ir laikinąją apsaugos priemonę – įrašą VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registre dėl atsakovės L. J. nekilnojamojo turto nuosavybės teisės perleidimo draudimo - panaikinti, leidžiant vykdyti Banko naudai įkeisto nekilnojamojo turto, t.y. žemės sklypo, esančio ( - ), žemės sklypo, esančio ( - ) buto su rūsiu, ( - ), pardavimą iš varžytynių pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-09-22 nutartį Nr. 1-671V/2010 bei pagal 2010-10-07 nutartį Nr. 1-670V/2010 ir antstoliui pervesti iš pardavimo gautas lėšas į Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, sąskaitą, dengiant hipoteka užtikrintą reikalavimą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 8 d. nutartimi atmetė Banko prašymą pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 5 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą dėl atsakovės L. J. nekilnojamojo turto nuosavybės teisės perleidimo draudimo įrašo panaikinimo Nekilnojamojo turto registre. Pirmosios instancijos teismas nenustatė teisinio pagrindo keisti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 5 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių masto, vien todėl, kad Bankas pateikė ekspertizės aktus, Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašą, patvirtinančius trečiajam asmeniui įkeisto nekilnojamojo turto vidutinę vertę. Taip pat pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog Bankas neįrodė būtinumo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 5 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Be to, nėra išnykusi būtinybė užtikrinti galimai ieškovui palankaus būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog Banko teisės ir teisėti interesai yra saugomi hipoteka apsunkintu nekilnojamuoju turtu, todėl panaikinus įrašą Nekilnojamojo turto registre dėl atsakovės L. J. nekilnojamojo turto nuosavybės teisės perleidimo draudimo, bus pažeisti ieškovo teisės ir teisėti interesai.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Atskiruoju skundu Bankas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 8 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – sumažinti laikinųjų apsaugos priemonių mastą įkeisto turto atžvilgiu. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Bankas – hipotekos kreditorius, todėl nepriklausomai nuo to ar ieškinys bus patenkintas, ar ne, Banko reikalavimai iš įkeisto turto bus tenkinami be eilės. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neužtikrina būsimo ir galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymo, kadangi visomis iš įkeisto turto pardavimo gautomis lėšomis bus dengiami išimtinai Banko hipoteka užtikrinti reikalavai tol, kol jie bus padengti.

112. Bendra įkeisto turto vertė sudaro tik ketvirtadalį, (įkeisto turto vertė - 330000 Lt, hipoteka užtikrintas reikalavimas atsakovei – 1278374,17 Lt) Banko hipoteka užtikrinto reikalavimo sumos, todėl iš įkeisto turto pardavimo gautų lėšų faktiškai neužteks net Banko hipoteka užtikrintų reikalavimų patenkinimui.

123. Pirmosios instancijos teismo atsisakymas sumažinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mastą neatitinka laikinųjų apsaugos priemonių taikymui keliamų tikslų, kadangi įkeisto turto atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės realiai neužtikrina būsimo ir galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 8 d. nutarties, kuria atsisakyta pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 5 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

16Hipoteka – daiktinė teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, kuria užtikrinamas esamos ar būsimos turtinės prievolės įvykdymas, kai įkeistas turtas neperduodamas kreditoriui. Šios daiktinės teisės būdingi bruožai yra jos absoliutumas, pirmumas prieš kitus kreditorius siekiant priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto ir sekimas paskui įkeistą daiktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nordea Bank Finland Plc v. BUAB „Neto“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-171/2010; 2010 m. lapkričio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. B. v. BUAB „Neto“, bylos Nr. 3K-3-433/2010 ir kt.).

17Nagrinėjamu atveju, byloje pateikti hipotekos lakštai, kuriais atsakovė įkeitė apeliantui 150000 Lt vertės žemės sklypą, ( - ), unikalus Nr. ( - ) (t. 9, b. l. 9-18), 560000 Lt vertės žemės sklypą, ( - ), unikalus Nr. ( - ) (t. 9, b. l. 19-22), ir 450000 Lt vertės butą esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ) (t. 9, b. l. 23-25). Pirmosios instancijos teismas 2012 m. spalio 5 d. nutartimi taikė papildomas laikinąsias apsaugos priemones ir registravo įrašą Nekilnojamojo turto registre apie nuosavybės teisės perleidimo draudimą atsakovei L. J. nuosavybės teise priklausančiam nekilnojamajam turtui: žemės sklypui, esančiam ( - ), žemės sklypui, esančiam ( - ), žemės sklypui, esančiam ( - ), butui, esančiam ( - ). Kaip matyti, Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 5 d. nutartimi taikė apribojimus nekilnojamajam turtui, iš kurio du žemės sklypai ir butas yra įkeisti apelianto naudai, todėl atsakovei L. J. neturint jokių kitų lėšų ir įvykus apeliantui įkeistų žemės sklypų ir buto pardavimo sandoriams, visų pirma apeliantas, kaip įkaito turėtojas, įgis teisę į šio sandorio gautos atitinkamos sumos sumokėjimą. Tuo tarpu, ieškovas ir kiti kreditoriai, į iš šio sandorio gautos sumos sumokėjimą galės pretenduoti tik po to, kai bus visiškai atsiskaityta su apeliantu. Atsižvelgiant į išdėstyta, konstatuotina, kad panaikinus įrašą Nekilnojamojo turto registre dėl atsakovės L. J. nekilnojamojo turto nuosavybės teisės perleidimo draudimo, ieškovo teisės ir teisėti interesai pažeisti nebus, kadangi nepaisant to, ar apeliantui įkeistas nekilnojamasis turtas bus areštuotas, ar ne, ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju, ieškovas neturės galimybės išsiieškoti jo naudai priteistų sumų iš žemės sklypų ir buto tol, kol nebus atsakovė visiškai atsiskaičiuosi su apeliantu kaip įkaito turėtoju. Todėl apeliacinės instancijos teismas laiko pagrįstais apelianto atskirojo skundo argumentus, kad laikinosios apsaugos priemonės dalyje dėl uždraudimo apeliantui pardavinėti žemės sklypus ir butą, kurie yra įkeisti bankui, neatitinka laikinųjų apsaugos priemonių taikymui keliamų tikslų.

18Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti apelianto prašymą, todėl skundžiama teismo nutartis naikintina ir apelianto prašymas tenkintinas.

19Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 8 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

21Panaikinti Nekilnojamojo turto registre įrašą ir leisti vykdyti trečiojo asmens Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, naudai įkeisto nekilnojamojo turto, t.y. žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), buto su rūsiu, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), pardavimą iš varžytynių pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-09-22 nutartį Nr. 1-671V/2010 bei pagal 2010-10-07 nutartį Nr. 1-670V/2010 ir antstoliui pervesti iš pardavimo gautas lėšas į Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, sąskaitą, dengiant hipoteka užtikrintą reikalavimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Marytė... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 1 d. protokoline nutartimi sujungė... 5. Trečiasis asmuo Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiantis per Nordea Bank... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 8 d. nutartimi atmetė Banko... 8. III. Atskirojo skundo argumentai... 9. Atskiruoju skundu Bankas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m.... 10. 1. Bankas – hipotekos kreditorius, todėl nepriklausomai nuo to ar ieškinys... 11. 2. Bendra įkeisto turto vertė sudaro tik ketvirtadalį, (įkeisto turto... 12. 3. Pirmosios instancijos teismo atsisakymas sumažinti laikinųjų apsaugos... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 8 d.... 16. Hipoteka – daiktinė teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, kuria... 17. Nagrinėjamu atveju, byloje pateikti hipotekos lakštai, kuriais atsakovė... 18. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo... 19. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 20. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 8 d. nutartį panaikinti ir klausimą... 21. Panaikinti Nekilnojamojo turto registre įrašą ir leisti vykdyti trečiojo...