Byla 2A-269-622/2012
Dėl pažeistos teisės gynimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Audriaus Saulėno, kolegijos teisėjų Alonos Romanovienės, Rimvidos Zubernienės, sekretoriaujant Sigitai Moncevičienei viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės S. B. prašymą patvirtinti taikos sutartį civilinėje byloje pagal ieškovų Z. K. ir D. K. ieškinį atsakovui S. B., trečiajam asmeniui Palangos miesto savivaldybės administracijai dėl pažeistos teisės gynimo,

Nustatė

2ieškovas prašė įpareigoti žemės sklypo, kurio unikalus Nr.: (duomenys neskelbtini), registro Nr.: (duomenys neskelbtini), esančio (duomenys neskelbtini), bendrasavininkę S. B. pasirašyti ieškovų Z. K. ir D. K. parengtą projektinį pasiūlymą dėl meno galerijos su gyvenamosiomis patalpomis statybos (duomenys neskelbtini).

3Palangos miesto apylinkės teismas 2011-08-23 sprendimu ieškinį atmetė ir nurodė, kad statiniai turi būti suprojektuoti ir pastatyti taip, kad ne tik atitiktų esminius statinio reikalavimus, tačiau ir taip, kad nepažeistų trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. Taip pat nurodė, jog esant ginčui, kai kaimyninio žemės sklypo savininkas atsisako duoti sutikimą statyti statinius mažesniu negu norminiuose teisės aktuose nustatytu atstumu iki gretimo sklypo, asmuo neprivalo motyvuoti savo atsisakymo. Teismas pažymėjo, jog negali įpareigoti atsakovės duoti sutikimą statyti statinius, nes tokiu būdu pažeis jos teises, kadangi toks sutikimas apribotų atsakoves galimybes naudotis žemės sklypu.

4Ieškovai pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2011-08-23 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Apeliantai nurodė, kad pirmosios instancijos teismas aiškiai nenurodė, kokius teisės aktus ieškovai pažeidė.

5Atsakovė S. B. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašė Palangos miesto apylinkės teismo 2011-08-23 sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsakovė nurodė, kad ieškovų norimas statyti pastatas, kurio aukštis 8,65 m. neabejotinai pablogins jai priklausančio žemės sklypo naudojimo sąlygas.

6Klaipėdos apygardos teisme 2012-09-10 gautas atsakovės S. B. prašymas patvirtinti tarp šalių sudarytą taikos sutartį. Nurodė, kad ginčą išsprendė taikiai, žinomos taikos sutarties patvirtinimo pasekmės.

7Prašymas tenkintinas.

8Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi (CPK 140 straipsnio 3 dalis). Iš šalių pasirašytos pateiktos taikos sutarties nustatyta, kad ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms bei viešajam interesui, taikiai sutarta dėl ginčo esmės ir bylinėjimosi išlaidų, teisinės pasekmės, numatytos CPK 294 straipsnio 2 dalyje, šalims žinomos, todėl taikos sutartis tvirtintina ir civilinė byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 5 punktas).

9Pagal CPK 87 straipsnio 2 dalį jeigu ieškinys atsiimamas pradėjus bylą nagrinėti iš esmės arba ieškovas atsisako pareikšto ieškinio, arba šalys sudaro taikos sutartį ir byla užbaigiama ją nagrinėjant apeliacine ar kasacine tvarka, grąžinama 100 procentų žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį ar kasacinį skundą, kai byla užbaigiama iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios. Bylos duomenis nustatyta, kad ieškovai ir atsakovė sudarė taikos sutartį apeliacinio proceso metu nepradėjus bylos nagrinėti iš esmės. Ieškovai paduodami apeliacinį skundą iš viso sumokėjo 139 Lt žyminio mokesčio (b. l. 140), todėl vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi jiems gražintinas sumokėtas žyminis mokestis.

10Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu,

Nutarė

11Patvirtinti ieškovų D. K., a.k. (duomenys neskelbtini), gyvenančios (duomenys neskelbtini), Z. K., a.k. (duomenys neskelbtini) gyvenančio (duomenys neskelbtini), ir atsakovės S. B., a.k. (duomenys neskelbtini) gyvenančios (duomenys neskelbtini), pasirašytos taikos sutarties sąlygas:

121. S. B., a.k. (duomenys neskelbtini) būdama žemės sklypo (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), esančio (duomenys neskelbtini), bendraturtė sutinka, kad ieškovai D. K., a.k. (duomenys neskelbtini) ir Z. K., a.k. (duomenys neskelbtini) jiems dalinės nuosavybės teise priklausančiame sklype (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), esančiame (duomenys neskelbtini), atliktų jiems priklausančio statinio (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) rekonstrukcijai būtinos projektinės dokumentacijos parengimo darbus, vadovaujantis civilinėje byloje esančio 2009 m. projektinio pasiūlymo patvirtintais sprendiniais dėl statinio aukščio, vakarinio fasado ir šiaurinio fasado, tiek, kiek jis ribojasi su atsakovės sklypu, sprendinių, aukščio, įskaitant ir stogo konstrukcijų aukščio, nuolydžio, statinio ilgio, pločio ir pan.), o taip pat sutinka, kad ieškovai LR teisės aktų nustatyta tvarka gautų leidimą rekonstruoti statinį ir šiuos darbus atliktų.

132. Ieškovai įsipareigoja be rašytinio atsakovės (jos teisių perėmėjų) sutikimo nekeisti jokių projektinio pasiūlymo vizualizacinės dalies, patvirtintos 2009-12-22 Palangos m. savivaldybės -administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojo R. K., liečiančios statinio (nuo Atsakovės sklypo pusės) sprendinius, susijusius su rekonstruotino pastato, esančio žemės sklype, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), vakariniu fasadu bei šiauriniu fasadu (tiek, kiek jis ribojasi su atsakovės sklypu), t.y. vakariniame bei šauriniame fasade nedidinti projektiniame pasiūlyme nurodyto pastato aukščio, nekeisti statinio ilgio, stogo nuolydžio. Ieškovai įsipareigoja pastato neprojektuoti, nestatyti aukštesnio kaip 8,70 m, vakarų ir šiauriniame fasade tiek, kiek ji ribojasi su Atsakovės žemės sklypu neprojektuoti, neįrenginėti jokių durų, langų ir panašių ertmių nenumatytų projektiniame pasiūlyme bei suprojektuoti ir įrengti lietaus nuotekų surinkimo sistemą taip, kad jos nepatektų nuo ieškovų statinio į vakarų pusę, t.y. į atsakovės valdomo žemės sklypo dalį. Atsižvelgiant į pasitaikančius darbų atlikimo netikslumus (statybos broką), šalys susitaria, kad atliktų darbų netikslumas 10-15 cm paklaida (susitarimas dėl galimos paklaidos netaikomas dėl statinio vakarinės sienos patekimo į atsakovės valdomo žemės sklypo dalį) nebus laikomas sutarties, o tuo pačiu šalių teisių pažeidimu.

143. Ieškovai D. K., a.k. (duomenys neskelbtini), Z. K., a.k. (duomenys neskelbtini) solidariai įsipareigoja sumokėti atsakovei S. B., a.k. (duomenys neskelbtini) 20000 (dvidešimt tūkstančių) litų kompensaciją už žemės sklypo (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), esančio (duomenys neskelbtini)) dalies naudojimo sąlygų pablogėjimą dėl pastato aukštingumo didinimo, pinigus sumokant tokia tvarka:

 1. 15000 (penkiolika tūkstančių) litų ieškovai sumoka atsakovei per 3 dienas nuo taikos sutarties pasirašymo dienos;
 2. 5000 (penkis tūkstančius) litų ieškovai sumoka atsakovei per 3 dienas nuo nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis įsiteisėjimo dienos;
  1. Ieškovai nesumokėję kompensacijos 3 punkte nustatyta tvarka įsipareigoja mokėti atsakovei 0,05 procento dydžio palūkanas nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.
  2. Ieškovai įsipareigoja, atsiradus būtinybei atlikti rekonstrukcijos darbus, pasinaudojant atsakovei priklausančio žemės sklypo dalimi, jos naudojimo dalį, sąlygas, laiką; kompensacijos už šio sklypo dalies naudojimą ir joje esančių želdinių ar kito turto sunaikinimą ar sugadinimą arba jų atstatymą/renovavimą dydį ir sąlygas spręsti, sudarant atskirą sutartį su atsakove. Atskiro suderinimo (sutarties) nereikia, jeigu atsakovei iki darbų pradžios bus sumokėta 4000 litų kompensacija už naudojimąsi jai priklausančia sklypo dalimi, kaip nurodyta žemiau šiame punkte. Atsakovei priklausančiame žemės sklype Ieškovai darbus atliks šaltuoju metų laiku, t.y. 2012 m. lapkričio - 2013 m. kovo mėnesiais. Jeigu Ieškovai nurodytu laiku nebaigtų norimų atlikti statybos darbų, tai jie turi teisę darbus pabaigti 2013 m. lapkričio - 2014 m. kovo mėnesiais. Bendras Atsakovei priklausančiame žemės sklype atliekamų darbų laikas negali būti ilgesnis kaip 3 mėnesiai, o darbai turi būti atliekami dienos metu ir ne didesnėje kaip 2 metrų sklypo dalyje, skaičiuojant nuo Ieškovams priklausančio statinio vakarinės sienos, į ją patenkant iš Ieškovams priklausančio sklypo pusės.
  3. Ieškovai neprieštarauja, kad prie rekonstruojamo statinio vakarinio fasado sienos išliktų atsakovei priklausantis sandėliukas ar būtų pastatytas naujas sandėliukas. Jeigu dėl statinio rekonstravimo jį bus būtina nugriauti, ieškovai įsipareigoja, baigę vakarinės pastato dalies rekonstrukciją, sandėliuką atstatyti (išmatavimai ne mažesni kaip: ilgis 6m, plotis 3m., aukštis 2,5 m, medžiaga-medžio lentos) arba, atsakovei sutikus, kompensuoti atsakovei jo atstatymo išlaidas.
  4. Šios sutarties sąlygos yra privalomos ir visiems ieškovų teisių perėmėjams, įskaitant bet neapsiribojant ir asmenims, kurie nuosavybės teise iš ieškovų įsigis, išsinuomos (gaus panaudai) statinį (jo dalį) ir/ar žemės sklypą, esančius adresu (duomenys neskelbtini).
  5. Ieškovai įsipareigoja užtikrinti, kad jų teisių ir pareigų perėmėjai (įgyjantys turtines teises pastatą ar žemės sklypą bus pasirašytinai supažindinti su šios taikos sutarties sąlygomis ir šios taikos sutarties 2, 5, 6, 7, 10 nuostatos bus įrašytos į rekonstruotino statinio (jo dalies) ir žemės sklypo (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) sutartis dėl nuosavybės teisės (turtinių teisių) perleidimo.
  6. Šios sutarties 1 punktas galioja, jeigu bus vykdomos Sutarties 2.p., 3.1.-3.2 p., 6 p., 7 p. sąlygos.

1510. Ieškovas (ai) ar jų teisių perėmėjai pažeidę šios taikos sutarties 2., 5, 6, 7, 8 punktų nuostatas įsipareigoja solidariai sumokėti atsakovei baudą lygią 25000,- litų ir baudos sumokėjimas neatleidžia ieškovų (jų teisių perėmėjų) nuo šios taikos sutarties nuostatų vykdymo ir pažeidimų taisymo.

1611. Šalys viena iš kitos turėtų civilinėje byloje bylinėjimosi išlaidų atlyginti nereikalauja.

17Grąžinti ieškovui Z. K. 139 Lt sumokėtą žyminį mokestį, sumokėtą pagal 2011-09-23 mokėjimo nurodymą Nr. 928097.

18Civilinę bylą, pagal ieškovų Z. K. ir D. K. ieškinį atsakovui S. B., trečiajam asmeniui Palangos miesto savivaldybės administracijai dėl pažeistos teisės gynimo, nutraukti.

Proceso dalyviai