Byla 1-1808-298/2018

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Vaclavas Karšulis, išnagrinėjęs Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorės Vaidos Matuzonienės pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 1-1808-298/2018 ir susipažinęs su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje E. T., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ir gyvenamąją vietą deklaruojantis ( - ), vedęs, turintis pagrindinį išsilavinimą, dirbantis pagal individualios veiklos pažymą, neteistas, kaltinamas padaręs tris nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje, ir

Nustatė

2E. T. sukėlė fizinį skausmą savo šeimos nariui, o būtent:

31) 2017 m. rugsėjo 18 d. apie 18.20 val. bute, esančiame ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, panaudojo fizinį smurtą prieš savo sugyventinę O. P. (šiuo metu- T.), t. y. dešine ranka stvėręs savo sugyventinę už plaukų, tampė ją per betonines grindis, po to dešinės rankos kumščiu du kartus trenkė į galvos sritį bei vieną kartą sudavė dešinės rankos kumščiu į dešinį žandikaulį, šiais savo veiksmais sukėlė nukentėjusiajai O. P. (T.) fizinį skausmą,

4t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje.

52) be to, jis 2018 m. gegužės 6 d. apie 18.10 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, gyvenamojo namo, esančio ( - ), antrame aukšte, smurtavo šeimos nario – sutuoktinės O. T., atžvilgiu, t. y. tyčia pastūmė O. T., pastarajai nugriuvus ant grindų, sugriebė jai už plaukų ir tampė per betonines grindis, ko pasėkoje sutuoktinė O. T. patyrė sužalojimus – abiejų kojų kelių ir dešinės rankos alkūnės nubrozdinimus, dešinės rankos delno sumušimą, šiais savo veiksmais sukėlė nukentėjusiajai O. T. fizinį skausmą,

6t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje;

73) be to, jis 2018 m. birželio 7 d. apie 19.00 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, gyvenamojo namo, esančio ( - ), kambaryje, smurtavo šeimos nario – sutuoktinės O. T., atžvilgiu, t. y. keikdamas ir pravardžiuodamas tyčia sugriebė sutuoktinę už pečių ir pastūmė, po to tyčia du kartus spyrė sutuoktinei į kairės kojos užpakalinę šlaunies dalį ir vieną kartą į kairės kojos priekinę šlaunies dalį, ko pasėkoje atsirado kraujosruvos, nuo smūgių pargriuvusiai sutuoktinei O. T. priėjo iš nugaros ir tyčia sugriebęs ją už chalato pečių srityje tampė per betonines grindis, padarydamas nukentėjusiajai O. T. dešinės kojos nubrozdinimus, šiais savo veiksmais sukėlė nukentėjusiajai O. T. fizinį skausmą,

8t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje.

9E. T., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu, savo kaltę pagal jam pareikštą kaltinimą pripažino pilnai ir dėl 2017 m. rugsėjo 18 d. epizodo paaiškino, kad apie 12 metų gyvena kartu su nukentėjusiąja, veda bendrą ūkį. 2017 m. rugsėjo 18 d. tarp jo ir nukentėjusios įvyko konfliktas, kurio metu sudavė nukentėjusiajai į veidą, galimai tampė nukentėjusiąją už plaukų. Įvykio metu buvo neblaivus, dėl to neprisimena visų įvykio aplinkybių. Dėl 2018 m. gegužės 6 d. paaiškino, kad minėtą dieną apie 18.00 val., jie su nukentėjusiąja vartojo alkoholį, valgė, išgėrė apie 0, 7 litro degtinės. Norėjo dar pavalgyti, bet nukentėjusioji jam neleido. Nukentėjusioji paėmė iš jo degtinės butelį ir jį sudaužė, dėl ko jis supyko ir pastūmė nukentėjusiąją, pastaroji pargriuvo ant betoninių grindų, galimai tampė nukentėjusiąją už plaukų. Įvykio metu buvo neblaivus, dėl to neprisimena visų įvykio aplinkybių. Dėl 2018 m. birželio 7 d. epizodo paaiškino, kad minėtą dieną apie 18.00 val. grįžo namo. Kartu su nukentėjusiąją norėjo atsipalaiduoti, dėl to nusprendė išgerti alkoholio, išgėrė apie 0, 7 litro degtinės. Nukentėjusioji pradėjo elgtis agresyviai, norėdamas išvengti konflikto, nusprendė išeiti pas giminaičius gyvenančius jų namo trečiame aukšte. Nukentėjusioji nenorėjo jo išleisti, dėl to jis ją pastūmė, ji pargriuvo ant betoninių grindų. Neprisimena, kad būtų tempęs nukentėjusiąją per betonines grindis. Gailisi dėl visų epizodų. Atsiprašė nukentėjusios, jie susitaikė (b. l. 34, 56, 114, 161, 196).

10Be visiško kaltės pripažinimo E. T. kaltė grindžiama šiais duomenimis:

11Nukentėjusios O. T. parodymais ikiteisminio tyrimo metu, kur ji dėl 2017 m. rugsėjo 18 d. epizodo parodė, kad apie 12 metų gyvena kartu su E. T.. 2017 m. rugsėjo 18 d. ji ir E. T. tvarkė vonios grindis, nes iš skalbimo mašinos išbėgo vanduo. Tvarkantis E. T. be priežasties pradėjo ją įžeidinėti, keikti ją necenzūriniais žodžiais, paėmęs už jos plaukų, tampė ją po betonines grindis. Jautė stiprų fizinį skausmą. E. T. paleidęs jos plaukus, du kartus dešinės rankos kumščiu trenkė jai į galvos sritį (dešinę pusę), kartą į žandikaulio dešinę pusę. Dėl minėtų E. T. veiksmų jautė fizinį skausmą. Dėl 2018 m. gegužės 6 d. epizodo parodė, kad minėtą dieną, grįžtant namo iš darbo kartu su E. T. vartojo alkoholį. Apie 18.10 val. tarp jos ir E. T. kilo konfliktas dėl maisto ir alkoholio, t. y. ji nebeleido E. T. vartoti alkoholio ir liepė nustoti valgyti, kad nepersivalgytų. Norėdama išvengti konflikto, nuėjo į miegamąjį. E. T. atėjo iš paskos, bandė suduoti puodu jai į galvą. Kol E. T. pasilenkė, tam, kad paimtų puodą, ji spėjo pabėgti į darbo kambarį. E. T. atėjo iš paskos, pastūmė ją, pargriovė ant grindų, paėmęs už plaukų tempė iš kambario į koridorių. E. T. tempė ją per betonines grindis, dėl ko nusibrozdino abiejų kojų kelius bei dešinės rankos alkūnę, jautė stiprų fizinį skausmą. Dėl 2018 m. birželio 7 d. epizodo parodė, kad minėtą dieną apie 19 val. namuose ji ir E. T. vartojo alkoholį, kad atsipalaiduotų po darbo. Turėjo 0,5 lito talpos butelį degtinės. Likusi apie 100 gr degtinės, ji alkoholį išpylė į kriauklę, kad E. T. nebegertų, nes kitą dieną reikėjo važiuoti į darbą. Dėl tokių jos veiksmų E. T. supyko ir pradėjo keikti ją necenzūriniais žodžiais, sugriebęs jai už pečių, pastūmė. Po to, pastarasis dešine koja apie du kartus spyrė jai į kairės kojos užpakalinę šlaunies dalį, dėl ko jautė fizinį skausmą. Galimai nuo antro smūgio į minėtą koją ji pargriuvo ant betoninių grindų, pabandė atsistoti, tada E. T. dar vieną kartą spyrė jai į kairės kojos priekinę šlaunies dalį, abiem rankomis sugriebė jai iš nugaros už chalato, kuriuo buvo apsirengusi, pečių srityje ir tempė ją per betonines grindis. Jautė fizinį skausmą. E. T. jos atsiprašė, ji jam atleido (b. l. 39, 40, 43, 95, 96, 99-101, 138-141, 142, 145, 147).

12Alkoholio matuoklio panaudojimo kvitu, iš kurio matyti, kad 2017 m. rugsėjo 18 d. 19.08 val., E. T. nustatytas 2,55 prom. girtumas (b. l. 50).

13Vilniaus AVPK Vilniaus rajono policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus tyrėjo S. S. 2017 m,. rugsėjo 18 d. tarnybiniu pranešimu dėl smurto artimoje aplinkoje fakto, kuriame nurodyta, kad 2017 m. rugsėjo 18 d. iš Vilniaus AVPK komisariato OVS budėtojo gavo pranešimą, kad ( - ) sugyventinis muša moterį. Įvykio vietoje nustatė, kad E. T. griebė pranešėją už plaukų, vieną kartą trenkė pranešėjai į veidą, dėl ko ji pajautė fizinį skausmą. Grafoje „smurtą galintys rodyti požymiai“ kaip sužalojimo kodai pažymėta (01) – nubrozdinimas ir pastabose nurodyta, kad sužalojimas atsirado griūnant ant grindų, (02) – kraujosruva (mėlynė) ir pastabose nurodyta, kad sužalojimas atsirado suduodant ranka, (05) – įdrėskimas ir pastabose nurodyta, kad sužalojimas atsirado suduodant ranka. Ant žmogaus silueto pažymėta sritis prie dešinės akies. Smurtu įtariamas asmuo nieko nepaaiškino. Pristatomas į policijos įstaigą E. T. elgėsi įžūliai, nevykdė reikalavimų (b. l. 33-34).

14Įvykio vietos apžiūros protokolu ir prie jo pridėtose fotonuotraukose, iš kurio matyti, kad 2017 m. rugsėjo 18 d. buvo apžiūrėta įvykio vieta– 3-jų kambarių butas, esantis ( - ), daugiabučio namo antrame aukšte. Butas nėra pilnai įrengtas, visame bute yra betoninės grindys. Apžiūros metu objektų, turinčių reikšmės tyrimui nerasta (b. l. 35-37).

15Alkoholio panaudojimo kvitu, iš kurio matyti, kad 2018 m. gegužės 6 d. 19.22 val. E. T. nustatytas 1,99 prom. girtumas (b. l. 108).

16O. T. 2018 m. gegužės 6 d. protokolu – pareiškimu, kurio pagrindu pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį. Protokole- pareiškime nurodyta, kad 2018 m. gegužės 6 d. apie 18.10 val., ( - ) namo antrame aukšte jos vyras E. T. konflikto metu pargriovė ją ant žemės, pradėjo tempti už plaukų, ko pasėkoje ji nusibrozdino dešinės rankos alkūnę bei kairės kojos kelią, dėl to jautė fizinį skausmą ( b. l. 78-79).

17Vilniaus AVPK Patrulių rinktinės Antros kuopos Trečiojo būrio vyriausiosios patrulės E. B. 2018 m. gegužės 6 d. tarnybiniu pranešimu dėl smurto artimoje aplinkoje fakto, kuriame nurodyta, kad 2018 m. gegužės 6 d. 18.33 val. patruliuojant kartu su vyr. patruliu T. K. iš Vilniaus AVPK OVS gavo pranešimą, kad ( - ), išvykus policijai, sutuoktinis sumušė pranešėją. Atvykus į įvykio vietą, nustatyta kad policiją kvietė O. T., nes 2018 m. gegužės 6 d. apie 18.10 val. pranešėjos vyras E. T. konflikto metu pastūmė pranešėją, ši krito, vyras ją tempė žeme, pranešėja jautė fizinį skausmą. Namuose aplinka netvarkinga, išmėtyti daiktai. Abudu asmenys apsvaigę nuo alkoholio. Smurtą patyrusi O. T. paaiškino, kad smurtas pasireiškė pastūmimu ir tempimu per žemę, ko pasėkoje jautė fizinį skausmą. Grafoje „smurtą galintys rodyti požymiai“ kaip sužalojimo kodai pažymėta (01) – nubrozdinimas ir pastabose nurodyta, kad sužalota alkūnė, nukritus ant žemės, (04) – kraujuojanti žaizda ir pastabose nurodyta, kad sužalotas kelias nukritus ant žemės, (01) – nubrozdinimas ir pastabose nurodyta, kad sužalotas delnas, nukritus ant žemės. Ant žmogaus silueto pažymėtos sritys – dešinė alkūnė, dešinys delnas bei abiejų kojų keliai. Smurtu įtariamas E. T. paaiškino, kad žmonos nestūmė, nieko nedarė, kaip žmona susižalojo, nežino. E. T. sulaikomas elgėsi ramiai (b. l. 85-86).

18Įvykio vietos apžiūros protokolu ir prie jo pridėtomis fotonuotraukomis, iš kurių matyti, kad 2018 m. gegužės 6 d. buvo apžiūrėta įvykio vieta, esanti ( - ). Apžiūros objektas – gyvenamojo namo antras aukštas. Gyvenamasis namas yra trijų aukštų. Įėjimas į namą yra dešinėje pusėje, žiūrint į namą nuo gatvės pusės. Įėjus pro duris yra laiptai, kurie veda į apačią ir laiptai, kurie veda į viršutinius namo aukštus. Pakilus į antrą namo aukštą, iš dešinės yra šarvuotos durys, užėjus pro duris, iš dešinės yra statybinės medžiagos, iš kairės – medinės durys, kurios veda į kambarį Nr. 1. Kambario Nr. 1 kairiajame kampe prie durų yra smėlio krūva bei plastikiniai kibirai su smėliu, už jų yra minkštasis kampas, tiesiai langai, iš dešinę – šaldytuvas ir įvairūs smulkūs daiktai. Toliau už kambario Nr. 1, iš dešinės yra kambarys Nr. 2. Kambaryje Nr. 2 tiesiai yra langai, iš dešinės – lova, dešiniau nuo jos, nuo įėjimo durų yra spinta. Už kambario Nr. 2, iš dešinės yra patalpa, kurioje iš dešinės yra vonia, tiesiai – spintelė su veidrodžiu, kairiau nuo spintelės – skalbykla. Už šios patalpos iš dešinės yra kambarys, kuriame tiesiai yra balkonas. Kambaryje sudėti statybiniai įrankiai, spintelės, durys, įvairūs smulkūs daiktai, iš kairės nuo kambario yra virtuvė, kurioje iš kairės palei sieną yra virtuvės baldai, iš kairės nuo jų langas, minkšta sofa, tiesiai šaldytuvas, iš dešinės – stalas. Bendra namo antro aukšto aplinka netvarkinga, smurto pažymių nesimato, objektų, reikšmingų tyrimui tirti ir nagrinėti nenustatyta (b. l. 87-93).

19Alkoholio matuoklio panaudojimo kvitu, iš kurio matyti, kad 2018 m. birželio 7 d., 20.47 val. E. T. nustatytas 2,52 prom. girtumas (b. l. 156).

20Vilniaus AVPK Patrulių rinktinės Antros kuopos Trečiojo būrio vyriausiosios patrulės E. K. 2018 m. birželio 7 d. tarnybiniu pranešimu dėl smurto artimoje aplinkoje fakto, kuriame nurodyta, kad 2018 m. birželio 7 d. apie 19.40 val., patruliuodama kartu su vyr. patruliu N. A. iš Vilniaus AVPK OVS budėtojo gavo pranešimą nuvykti adresu ( - ). Atvykus į įvykio vietą, nustatė, kad policiją kvietė O. T., nes 2018 m. birželio 7 d. apie 19.00 val., ( - ), pranešėjos O. T. sutuoktinis E. T., būdamas neblaivus, stvėręs ją už rankų, tampė po betonines grindis. O. T. buvo akivaizdžiai neblaivi, nerišliai kalbėjo, svirduliavo. Matėsi smurto požymiai. Namie aplinka tvarkinga. Užfiksuoti nubrozdinimai ir žaizda ant kairės kojos (b. l. 130-131).

21Įvykio vietos apžiūros protokolu ir prie jo pridėtomis fotonuotraukomis, iš kurio matyti, kad 2018 m. birželio 13 d. buvo apžiūrėta įvykio vieta, esanti ( - ). Apžiūros objektas – gyvenamojo namo kambarys (darbo kabinetas). Užėjus pro lauko duris į namo vidų yra laiptai. Laiptais pakilus į antrą aukštą, antrame aukšte dešinėje pusėje yra durys į butą. Užėjus į butą, iškart patenkama į koridorių – iš kairės pusės yra kambarys (svetainė), iš dešinės yra miegamasis, už miegamojo, dešinėje pusėje yra virtuvė. Kairėje pusėje, už svetainės yra kambarys (darbo kabinetas). Kambaryje (darbo kabinete) grindys betoninės, prie sienos stovi plastikinis langas, katilo detalės, dėžės su įrankiais, kibirai ir kiti daiktai (b. l. 133-136).

22Įvertinęs byloje surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad E. T. pareiškime dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu nurodytomis aplinkybėmis sukėlė fizinį skausmą šeimos nariui, t. y. padarė tris nusikalstamas veikas, numatytas Baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje. Jo kaltė padarius jam inkriminuotus nusikaltimus įrodyta visiškai, abejoti jo kalte nėra pagrindo.

23E. T. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas, gailisi (BK 59 str. 1 d. 1 p.), o sunkina tai, kad jis nusikalstamas veikas padarė apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos veikų padarymui (BK 60 str. 1 d. 9).

24Skiriant bausmę atsižvelgta į nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes ir pavojingumo laipsnį, kurios priskiriamos nesunkiems nusikaltinam (BK 11 str.), į kaltinamojo asmenybę, t. y. kad jis anksčiau neteistas (b. l. 172-173), baustas administracine tvarka (b. l. 174-176), dirbantis pagal individualios veiklos pažymą, į tai, kad yra po vieną jo atsakomybę lengvinančią ir sunkinančią aplinkybę, bei tai, kad jis neprieštarauja jog procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu, todėl jam skirtinos prokurorės pareiškime siūlomos rūšies ir dydžio bausmės, kuris bendrintinos dalinio sudėjimo būdu. Baudžiamąją bylą užbaigiant teismo baudžiamuoju įsakymu, paskirta bausmė mažintina vienu trečdaliu (BK 641 str.).

25Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto b) papunkčiu, 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaitytinas laikas, kai E. T. buvo sulaikytas Baudžiamojo proceso kodekso 140 straipsnyje nustatyta tvarka nuo 2017-09-18 18.20 val. iki 2017-09-20 08.57 val., nuo 2018-05-06 18.35 val. iki 2018-05-08 13.13 val., nuo 2018-06-07 20.45 val. iki 2018-06-08 13.20 val., t. y. penkios paros, kai viena kardomojo kalinimo para prilyginama dviem laisvės apribojimo dienoms (b. l. 46, 57, 104, 115, 154, 162).

26Kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje paliktinos iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo, o jam įsiteisėjus- panaikintinos (b. l. 62, 116, 164, 165).

27Vadovaudamasis Lietuvos respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalimi, 421 straipsniu, teismas

Nutarė

28E. T. pripažinti kaltu padarius tris nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje ir nuteisti:

29- pagal Baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį (2017 m. rugsėjo 18 d. epizodas)- 6 (šešių) mėnesių laisvės apribojimo bausme;

30- pagal Baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį (2018 m. gegužės 6 d. epizodas)- 9 (devynių) mėnesių laisvės apribojimo bausme;

31- pagal Baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį (2018 m. birželio 7 d. epizodas)- 1 (vienerių) metų laisvės apribojimo bausme.

32Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 dalimis, dalinio sudėjimo būdu subendrinti paskirtas bausmes ir subendrintą bausmę skirti 2 (dvejų) metų laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant per šį laikotarpį būti namuose nuo 22.00 val. iki 06.00 val., dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose bei uždraudžiant per šį laikotarpį turėti, naudotis, įgyti, saugoti pačiam ar perduoti saugoti kitiems asmenims psichiką veikiančias medžiagas, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

33Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu iki 1(vienerių) metų 4 (keturių) mėnesių laisvės apribojimo, įpareigojant per šį laikotarpį būti namuose nuo 22.00 val. iki 06.00 val., dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose bei uždraudžiant per šį laikotarpį turėti, naudotis, įgyti, saugoti pačiam ar perduoti saugoti kitiems asmenims psichiką veikiančias medžiagas, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

34Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto b) papunkčiu, 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2017-09-18 18.20 val. iki 2017-09-20 08.57 val., nuo 2018-05-06 18.35 val. iki 2018-05-08 13.13 val., nuo 2018-06-07 20.45 val. iki 2018-06-08 13.20 val., t. y. penkias paras, kai viena kardomojo kalinimo para prilyginama dviem laisvės apribojimo dienoms.

35Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje palikti galioti iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo, o jam įsiteisėjus- panaikinti.

36Išaiškinti E. T., kad nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis turi teisę per 14 dienų nuo šio dokumento gavimo dienos paduoti teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs jį kaltu, gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę (švelnesnę ar griežtesnę), negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

37Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Vaclavas... 2. E. T. sukėlė fizinį skausmą savo šeimos nariui, o būtent:... 3. 1) 2017 m. rugsėjo 18 d. apie 18.20 val. bute, esančiame ( - ), būdamas... 4. t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 5. 2) be to, jis 2018 m. gegužės 6 d. apie 18.10 val., būdamas apsvaigęs nuo... 6. t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 7. 3) be to, jis 2018 m. birželio 7 d. apie 19.00 val., būdamas apsvaigęs nuo... 8. t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 9. E. T., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu, savo kaltę pagal jam pareikštą... 10. Be visiško kaltės pripažinimo E. T. kaltė grindžiama šiais duomenimis:... 11. Nukentėjusios O. T. parodymais ikiteisminio tyrimo metu, kur ji dėl 2017 m.... 12. Alkoholio matuoklio panaudojimo kvitu, iš kurio matyti, kad 2017 m. rugsėjo... 13. Vilniaus AVPK Vilniaus rajono policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus... 14. Įvykio vietos apžiūros protokolu ir prie jo pridėtose fotonuotraukose, iš... 15. Alkoholio panaudojimo kvitu, iš kurio matyti, kad 2018 m. gegužės 6 d. 19.22... 16. O. T. 2018 m. gegužės 6 d. protokolu – pareiškimu, kurio pagrindu... 17. Vilniaus AVPK Patrulių rinktinės Antros kuopos Trečiojo būrio vyriausiosios... 18. Įvykio vietos apžiūros protokolu ir prie jo pridėtomis fotonuotraukomis,... 19. Alkoholio matuoklio panaudojimo kvitu, iš kurio matyti, kad 2018 m. birželio... 20. Vilniaus AVPK Patrulių rinktinės Antros kuopos Trečiojo būrio vyriausiosios... 21. Įvykio vietos apžiūros protokolu ir prie jo pridėtomis fotonuotraukomis,... 22. Įvertinęs byloje surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad E. T.... 23. E. T. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas... 24. Skiriant bausmę atsižvelgta į nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes ir... 25. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto b)... 26. Kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir... 27. Vadovaudamasis Lietuvos respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio... 28. E. T. pripažinti kaltu padarius tris nusikaltimus, numatytus Lietuvos... 29. - pagal Baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį (2017 m. rugsėjo 18 d.... 30. - pagal Baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį (2018 m. gegužės 6 d.... 31. - pagal Baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį (2018 m. birželio 7 d.... 32. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 dalimis, dalinio... 33. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti... 34. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto b)... 35. Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir... 36. Išaiškinti E. T., kad nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju... 37. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....