Byla 2A-876-173/2010

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš Leono Jachimavičiaus(kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Izoldos Nėnienės ir Ramūno Mitkaus, sekretoriaujant Vaidai Stankevičiūtei, dalyvaujant ieškovo Č. M. atstovui advokatui D. R., atsakovo Alytaus miesto savivaldybės atstovams Linai Navašinskienei ir Romui Paulauskui, atsakovo UAB „Lankava“ atstovui advokatui Viliui Putkiui, atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovui Danutei Štreimikienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi Alytaus apskrities viršininko administracijos ir uždarosios akcinės bendrovės „Lankava“ apeliacinius skundus dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m.vasario 10 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Č. M. ieškinį atsakovams Alytaus apskrities viršininko administracijai, Alytaus miesto savivaldybei, uždarajai akcinei bendrovei „Lankava“ dėl žemės nuomos sutarties dalies pripažinimo negaliojančia, nuosavybės teisų į žemę atkūrimo, tretieji asmenys valstybės įmonės Registrų centras Alytaus filialas, AB SEB bankas,

Nustatė

4 Nuo 20010 m. liepos 1 d. sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę, mišką, ir vandens telkinius priima Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

5 Ieškovas Č. M. ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas:

6-pripažinti iš dalies negaliojančia 1994 m. rugsėjo 30 d. Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartį Nr.N11/94-0130 dėl 0, 719 ha valstybinės žemės sklypo nuomos;

7-įpareigoti Alytaus apskrities viršininko administraciją per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo priimti sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo B. M. į 0, 2166 ha valstybinės žemės, esančios Kepyklos g. 17D, Alytuje, pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos suformuotą žemės planą;

8-priteisti bylinėjimosi išlaidas.

9Ieškovas Č. M. nurodė, kad jis, jo motina B. M., sesuo Zadružnienė 1992 m. kreipėsi Alytaus apskrities viršininko administracijos Alytaus miesto žemėtvarkos skyrių su prašymu atkurti nuosavybės teises į jo tėvo J. M., mirusio 1976 m., iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdytą žemę Alytaus mieste.Motina B. M. 1998 m. rugpjūčio 4 d. testamentu visą jai priklausantį turtą paliko jam. 2001 m. spalio 22 d. B. M. mirė.

10Alytaus apskrities viršininko 2002 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr.11-853 „Dėl žemės sklypo nuomos Alytaus mieste“, UAB „Dzūkijos prekyba“ penkiems metams buvo išnuomotas 1447 kv.m. žemės sklypas, esantis Kepyklos g. 17 D, Alytuje, Valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. 11/2002-2460 dėl minėto 0, 1447 ha žemės sklypo, esančio Kepyklos g. 17D, Alytuje, sudaryta 2002 m. birželio 18 d. įsakyme nenurodytas teisės aktas, kuriuo vadovaujantis 2002 m. gegužės 27 d. leista išnuomoti neužstatytą žemės sklypą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 692 patvirtintoje „Naujų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai(veiklai) tvarkoje“ galimybė išnuomoti ne aukciono būdu laisvą neužstatytą žemės sklypą nebuvo numatyta, todėl šis sklypas turėjo būti priskirtas laisvai valstybinei žemei ir grąžintas nuosavybėn. Alytaus apskrities viršininko administracija, priimdama įsakymą dėl žemės sklypo nuomos ir sudarydama valstybinės žemės nuomos sutartį, pažeidė Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio nuostatas, kuriose numatyta, jog į laisvą valstybinės žemės sklypą pirmiausia atkuriamos nuosavybės teisės, taip pat pažeidė Vyriausybės nutarimo Nr.692 reikalavimus.

112007 m. birželio 18 d. valstybinės žemės nuomos sutartyje Nr.11/2002-2460 UAB „Dzūkijos prekyba“ nurodytas nuomos terminas pasibaigė, tačiau Alytaus apskrities viršininko administracija neinicijavo ir nepriėmė įsakymo šios sutarties išregistravimui nekilnojamojo turto registre ir nerengė dokumentų, reikalingų atkurti nuosavybės teises B. M..

12Buvusios J. M. 0,5837 ha žemės dalis 1994 m. rugsėjo 30d. valstybinės žemės nuomos sutartimi Nr. 11/94-0130 buvo išnuomota UAB „Alytaus agrochemija“, kaip naudojamas žemės sklypas, nuomos terminas-99 metai.

13Alytaus miesto žemėtvarkos skyrius 2006 m. gruodžio 20d. neprieštaravo, kad UAB „Alytaus agrochemija“ parduotų nuosavybės teisėmis valdomus pastatus ir sutiko, kad UAB „Alytaus agrochemija“ perleistų 0, 5837 ha žemės sklypo, esančio Kepyklos g. 17, Alytuje, žemės nuomos teise naujajam pastatų ir kitų statinių(inžinierinių)-kiemo statinių savininkui. Pastatą-sandėlį ir kiemo aikštelę įsigijo UAB „Lankava“. Pagal nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenis UAB „Lankava“ 2007 m. sausio 18 d. įregistruota 0, 5837 ha valstybinės žemės sklypo, esančio Kepyklos g. 17, nuoma. Valstybinės žemės nuomos teisė perleista CK 6. 394 straipsnio 1 dalies pagrindu. Bet nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo 11 punkte nurodyta, kad 0, 5837 ha žemės sklypas , išnuomotas UAB „Lankava“, nepažymėtas kadastro žemėlapyje. Tai reiškia, kad žemės sklypo ribų planas nustatyta tvarka nebuvo parengtas.CK 6.547 straipsnio 3 dalimi nustatyta, kad prie žemės nuomos sutarties turi būti pridėtas nuomojamo žemės sklypo planas, o kai žemė nuomojama iki trejų metų,-žemės sklypo schema. Šie dokumentai yra žemės nuomos sutarties neatskiriama dalis. Žemės sklypo planas turi atitikti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m.gruodžio 30d. įsakymu Nr.522 patvirtintus „Kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“ reikalavimus.

14Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Alytaus apskrities viršininko administracijai pateikė 0,2166 ha žemės sklypo, esančio kepyklos g.17D, Alytuje, planą ir 2007 m.įsakymą Nr.DV-635 „Dėl žemės sklypų, numatomų grąžinti piliečiams natūra, naudojimo sąlygų nustatymo ir planų patvirtinimo“, kuriame nurodyta, jog J. M. turėtoje žemėvaldoje galima grąžinti 2166 kv.m. laisvos(neužstatytos)žemės plotą.Alytaus apskrities viršininko administracija, motyvuodama tuo, kad suformuoto galimo sugrąžinti nuosavybėn žemės sklypo dalis patenka į UAB „Lankava“ išnuomotą žemės sklypą, nerengė nuosavybės teisių atkūrimo B. M. dokumentų.

15Alytaus rajono apylinkės teismas 2010 m. vasario 1 d. sprendimu ieškinį patenkino. Pripažino iš dalies negaliojančia 1994 m. rugsėjo 30 d. Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartį Nr. N11/94-0130 dėl 0, 0719 ha valstybinės žemės sklypo, esančio Kepyklos g. 17, Alytuje, dalies nuomos. Įpareigojo Alytaus apskrities viršininko administraciją per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo priimti sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo B. M. į 0, 2166 ha žemės, esančios Kepyklos g. 17D, Alytuje, pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2007 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. DV-635 patvirtintą suformuoto 0, 2166 ha žemės sklypo Kepyklos g. 17D, Alytuje, planą ir naudojimo duomenis.

16Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2001 m. balandžio 2 d. nutarimą nuosavybės teisės į žemę atkuriamos natūra, išskyrus atvejus, kai žemė užstatyta ar valstybės išperkama, tai, kad jos dalis persidengia su UAB „Lankava“ išnuomotu sklypu nėra kliūtis atkurti nuosavybės teises.

17Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr.1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ patvirtintos įgyvendinimo tvarkos(toliau-Tvarkos) 106 punktu nustatyta, kad savivaldybės administracijos direktorius parengia ir patvirtina planus apie laisvą(neužstatytą) žemę, kuri pagal šio įstatymo 12 straipsnio 3 punktą nėra priskirta valstybės išperkamai žemei ir pateikia žemėtvarkos skyriui, kuris per mėnesį laiko kartografinėje medžiagoje pažymi gretutinių sklypų ribas. Alytaus miesto žemėtvarkos skyrius pagal 2007 m. spalio 4 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymą neparengė dokumentų ir nuosavybės teisių į 0,2166 ha žemės sklypą neatkūrė, tuo pažeidė Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą, Žemės reformos įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimą Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“.

18 Atsakovas UAB „Lankava“ apeliaciniu skundu prašo dalinai panaikinti 2010 m. vasario 1 d. Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimą ir ieškovo Č. M. ieškinį dėl pripažinimo negaliojančia 1994 m. rugsėjo 30d. valstybinės žemės nuomos sutartį sudarytą tarp UAB „Lankava“, UAB „Alytaus agrochemija“ ir valstybės, dalyje dėl 0,0719 ha žemės sklypo atmesti.

19Nurodo, kad dėl įpareigojimo atstatyti nuosavybės teises į valstybei priklausantį 0, 1447 ha žemės sklypą apeliantas sutinka, kadangi šis žemės sklypas UAB-vei „Lankava“ nebuvo išnuomotas, apeliantas šioje dalyje apeliacinio skundo nereiškia.

20Pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktą, nuosavybės teisės į žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, atkuriamos grąžinant natūra laisvą(neužstatytą) žemę turėtoje vietoje. Ginčo žemės sklypas nėra laisvas. Jis yra užstatytas bendrovei nuosavybės teise priklausančiais antžeminiais statiniais, įrengta tvora, automatiniai vartai, išasfaltuota aikštele. Šią aplinkybę įrodo faktinių aplinkybių konstatavimo faktas. Ginčo žemė priskirtina prie valstybės išperkamos ir natūra negrąžinamos.

21Apeliantas Alytaus apskrities viršininko administracija(dabar-Nacionalinė žemės tarnyba) apeliaciniu skundu prašo panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 1d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį dėl žemės nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia bei nuosavybės teisų atkūrimo atmesti.

22Alytaus miesto savivaldybės administracija parengė 0, 2166 ha ploto žemės sklypo, esančio Kepyklos g. 17 D, Alytuje, planą, o Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2007 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. DV-635 patvirtino šio žemės sklypo planą ir nustatė žemės naudojimo duomenis. Kadangi šis žemės sklypas suformuotas ant dalies naudojamo 0, 5873 ha ploto žemės sklypo, esančio Kepyklos g. 17, Alytuje, Alytaus miesto žemėtvarkos skyrius 2007 m. spalio 19 d. raštu Nr. S-(3.1.)-813 grąžino šį žemės sklypo planą, prašydamas performuoti žemės sklypą, kadangi jis suformuotas ant dalies kito žemės sklypo. Naudojamas 0, 5873 ha žemės sklypas, esantis Kepyklos g. 17, Alytuje, išnuomotas 99 metų laikotarpiui 1994 m. rugsėjo 30d. valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartimi, kuri sudaryta tarp Alytaus miesto valdybos ir UAB „Alytaus agrochemijos“.

23Alytaus miesto savivaldybės administracija turi parengti visos teritorijos detalųjį planą ar kitą planavimo dokumentą ir suformuoti žemės sklypus, reikalingus teritorijoje esantiems pastatams eksploatuoti bei suformuoti žemės sklypus, galimus grąžinti natūra. Taigi norint įvykdyti ieškovo reikalavimą atkurti nuosavybės teises į 0, 2166 ha ploto žemės sklypą, turi būti parengtas detalusis planas, pagal kurį būtų performuotas 0, 5837 ha ploto žemės sklypas, kurį šiuo metu naudoja UAB „Lankava“.

24Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29d. nutarimu Nr. 1057, 106 punktu nustatyti terminai, per kuriuos apskrities viršininko administracija turi priimti sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į miestuose turėtą žemę, iki 1995 m. birželio 1d. buvusią miestams nustatytąja tvarka priskirtose teritorijose, grąžinant laisvą(neužstatytą)žemę natūra turėtoje vietoje,-per 3 mėnesius nuo savivaldybės administracijos direktoriaus žemės sklypų planų patvirtinimo.

25Alytaus rajono apylinkės teismas 2010 m.vasario 1d. sprendimo rezoliucinėje dalyje pasisako dėl pripažinimo iš dalies negaliojančia 1994 m.rugsėjo 30d. Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartį Nr.11/94-01, dėl 0, 0719 ha valstybinės žemės sklypo, esančio Kepyklos g/.17, Alytuje, dalies nuomos.Tačiau konstatuojamoje dalyje teismas dėl minėto pripažinimo nėra pasisakęs, teisiškai nėra įvertinęs minėtos aplinkybės.

26Tretysis asmuo AB SEB bankas prisideda prie UAB „Lankava“ apeliacinio skundo.

27Ieškovas Č. M. prašo atsakovo UAB „Lankava“ ir Alytaus apskrities viršininko administracijos apeliacinius skundus atmesti, Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 1d. sprendimą palikti nepakeistą.

28Nurodo, kad ginčo sklypas nėra priskirtas valstybės išperkamai žemei, ką patvirtina Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2007m. kovo 13 d. raštas Nr.SD-1945(6.24).

29Apeliantas Alytaus apskrities viršininko administracijos argumentas, kad suformuoto galimo sugrąžinti nuosavybėn žemės sklypo dalis ploto patenka į UAB „Lankava“ išnuomotą žemės sklypą, savivaldybė privalo parengti visos teritorijos detalųjį planą ar kitą planavimo dokumentą ir suformuoti žemės sklypus, reikalingus teritorijoje esantiems pastatams eksploatuoti. Teritorijos detaliojo plano nebuvimas nėra ir negali būti laikoma kliūtimi žemę grąžinti natūra. Pagrindas priimti sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo yra savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. DV-635, kuriuo buvo patvirtintas žemės sklypo kepyklos g.17D, Alytuje, planas ir naudojimo duomenys Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog Žemės reformos metu formuojant natūra grąžinamus bei namų valdų sklypus, Vyriausybės nustatyta tvarka parengti žemės sklypų planai prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentams. Nuo 2010 m. sausio 1d. įsigaliojus šio įstatymo 21 straipsnio redakcijai detaliojo teritorijų dokumentams(3 dalis)prilyginami ir Miestų teritorijose Vyriausybės nustatyta tvarka parengti ir savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti žemės sklypų planai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį suformuotų žemės sklypų planai.

30Ginčo sklypo dalis buvo 99 metams išnuomota UAB „Alytaus agrochemija“. Valstybinės žemės nuomos teisė buvo perleista UAB „Lankava“ pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu(CK 6.394 straipsnio 1 dalis). Tačiau nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodyta, kad 0, 5837 ha žemės sklypas, išnuomotas UAB „Lankava“, nepažymėtas kadastro žemėlapyje, o tai reiškia, kad žemės sklypo ribų planas nustatyta tvarka nebuvo parengtas. Tuo pažeisti CK 6.547 straipsnio 3 dalies reikalavimai, jog prie žemės nuomos sutarties turi būti pridėtas nuomojamo žemės sklypo planas, kuris yra neatskiriama žemės nuomos sutarties dalis. Alytaus miesto žemėtvarkos skyrius prieš duodamas UAB „Alytaus agrochemija“ sutikimą parduoti pastatą ir perleisti valstybinės žemės sklypo nuomos teisę, privalėjo pareikalauti iš UAB „Alytaus agrochemija“ savo lėšomis parengti žemės sklypo planą, atitinkantį Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 patvirtintus Kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių reikalavimus.

31Neužstatytos žemės nuoma nėra kliūtis atkurti į tą žemę nuosavybės teises. Žemės sklypas gali būti laikomas užstatytas, jeigu jame yra sąvoką atitinkantis nekilnojamas daiktas, kurio eksploatacijai žemės sklypas ir yra naudojamas. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius , kuris atsakingas už žemės sklypų ribų formavimą , savo sprendimu nustatė, kad UAB „Lankava“ naudojamame žemės sklype yra laisvos neužstatytos žemės, tuo pačiu pripažindamas, kad UAB „Lankava“ šis laisvas plotas pastato eksploatavimui nereikalingas.

32Alytaus miesto savivaldybė prašo apeliacinius skundus atmesti, teismo sprendimą palikti nepakeistą.

33Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2007 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.DV-635 „Dėl žemės sklypų, numatytų grąžinti piliečiams natūra, naudojimo sąlygų nustatymo ir planų tvirtinimo“, patvirtino žemės sklypo Kepyklos g. 17D, Alytuje, planą ir naudojimo duomenis, kurie buvo pateikti Alytaus apskrities viršininko administracijai, nes apskrities viršininko administracijos žemėtvarkos skyrius gali pradėti rengti apskrities viršininko sprendimo dėl nuosavybės teisių į miestuose esančią žemę atkūrimo projektą tik gavę iš savivaldybės administracijos direktoriaus Respublikos Vyriausybės 1997m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 106 punkte nurodytus dokumentus. 2007 m. spalio 4 d. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV 635 patvirtintas ginčo žemės sklypo planas buvo suderintas su Alytaus apskrities viršininko administracijos Alytaus miesto žemėtvarkos skyriumi.

34Neparengtas visos teritorijos detalusis planas nėra kliūtis ieškovui žemę grąžinti natūra, nes pagrindas yra savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. spalio 7 d. įsakymas Nr.DV-635, kuris apeliantų neužginčytas, nepanaikintas ir atitinka kito planavimo dokumento sąvokai. Teritorijų planavimo įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad žemės reformos metu formuojant natūra grąžinamus bei namų valdų sklypus, Vyriausybės nustatyta tvarka parengti žemės sklypų planai prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentams. Nuo 2010 sausio 1 d.įsigaliojus minėto įstatymo 21 straipsnio redakcijai, detaliojo teritorijų planavimo dokumentams prilyginami ir Miestų teritorijose Vyriausybės nustatyta tvarka parengti ir savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti žemės sklypų planai.

35Žemės sklypas gali būti laikomas užstatytas, jeigu jame yra sąvoka atitinkantis daiktas, kurio eksploatacijai žemės sklypas yra naudojamas. Žemės sklypas, į kurį pretenduoja ieškovas Č. M., yra laisvas(neužstatytas), ką ir patvirtina Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. spalio 4 d. įsakymas Nr.DV-635.

36Apeliaciniai skundai netenkintini. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.1 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

37Konstitucinio teismo 2001 m. balandžio 2 d. nutarimu pripažinta, kad Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalis tik ta apimtimi, kuria nustatyta, kad laisva(neužstatyta)žemė negrąžinama natūra, jei pilietis neturi gyvenamojo namo ar kito pastato prie nuosavybės teise turėtos žemės, nors šiai laisvai(neužstatytai) žemei nėra konkretaus visuomenės poreikio, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 3 daliai.

382002 m. balandžio 2 d. įstatymu Nr.IX-832, kuris įsigaliojo 2002 m. balandžio 19 d., pakeitus ir papildžius Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą, 12 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad žemė iš šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytų piliečių išperkama valstybės ir už ją atlyginama pagal šio įstatymo 16 straipsnį, jeigu ji iki 1995 m. birželio 1 d. buvo miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose ir pagal įstatymus nustatyta tvarka patvirtintuose detaliuose planuose yra užimta, be kitų šiam straipsnyje išvardintų atvejų, pastatams, statiniams ar įrengimams(statomiems arba pastatytiems)eksploatuoti reikalingų žemės sklypų. Šiame įstatyme įtvirtintas pakeistas teisinis reglamentavimas leidžia daryti išvadą, kad iki 2002 m. balandžio 19 d. sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo į iki 1995 m.birželio 1 d. miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose esančią žemę turėjo būti priimtas nepriklausomai nuo to, ar yra pagal įstatymus nustatyta tvarka patvirtintas tos teritorijos detalusis planas, todėl sprendžiant, ar tose teritorijose esantys sklypai yra valstybės išperkami iš asmenų, turinčių teisę į nuosavybės teisių atkūrimą, kiekvienu konkrečiu atveju turėjo būti nustatinėjama, ar pageidaujamas grąžinti natūra išlikęs savininko turėtas žemės sklypo plotas yra laisvas(neužstatytas).

39Žemės sklypas gali būti laikomas užstatytu, jeigu jame yra statinio sąvoką atitinkantis nekilnojamasis daiktas, kurio eksploatacijai žemės sklypas ir naudojamas. Jeigu inžinieriniai tinklai žemės sklypu yra nutiesti kituose sklypuose esantiems objektams ar objektams, kurie bus statomame sklype, aptarnauti, dažniausiai tokį žemės sklypą galima naudoti pagal paskirtį(nustačius atitinkamus nuosavybės teisės suvaržymus ar servitutus), todėl sklypas negali būti laikomas užstatytu ir negrąžinamu buvusiems savininkams ar teisėtiems jų turto paveldėtojams. Nepatvirtintas detalusis planas sklypų, kuriuos asmenys pageidauja susigrąžinti natūra, negali būti pagrindas apskrities viršininkui nesiimti veiksmų dėl nuosavybės teisių atkūrimo.

40Laisvos(neužstatytos)žemės plotuose grąžinamų natūra turėtoje vietoje žemės sklypų formavimą ir jų planų rengimą Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis organizuoja ir planus tvirtina savivaldybės direktorius. Sprendimas atkurti nuosavybės teise į žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustotąja tvarka priskirtose teritorijose, natūra priimami pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus žemės sklypų planus(Tvarkos 106 punktas).

41Buvusios J. M. 0, 5873 ha ploto žemės sklypas 1994m.rugsėjo 30d. valstybinės žemės nuomos sutartimi Nr.11/94-0130 išnuomotas 99 metams UAB-vei „Alytaus agrochemija“(b.l. 52-55, t.1). 2006m. gruodžio 12d. Alytaus apskrities viršininko administracija neprieštaravo, kad būtų parduoti UAB „Alytaus agrochemija“ nuosavybės teise valdomas sandėlis 1F1p, kurio unikalus Nr. 1197-80003-0013, ir kiti statiniai(inžineriniai)-kiemo statiniai(kiemo aikštelė), kurių unikalus Nr.4400-0429-1506, esantys 0, 5837 ha ploto žemės sklype Kepyklos g. 17, Alytuje.

42CK 6.547 straipsnio 3 dalimi nustatyta, kad prie žemės nuomos sutarties turi būti pridėtas nuomojamo žemės sklypo planas, o kai žemė nuomojama iki trejų metų, -žemės sklypo schema. Šie dokumentai yra žemės nuomos sutarties neatskiriama dalis. UAB „Lankava“ 0, 5837 ha žemės sklypo nuoma Nekilnojamojo turto registre įregistruota 2007 m. sausio 18 d., tačiau šis sklypas nepažymėtas kadastro žemėlapyje, o tai reiškia, kad žemės sklypo ribų plano, kuris atitiktų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 patvirtintus „Kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo“ taisyklių reikalavimus, nebuvo. Alytaus miesto savivaldybės administracija nustatė, kad ginčo žemės sklypas UAB „Lankava“ eksploatuoti turimus pastatus nereikalingas.

43Alytaus miesto savivaldybės administracija 2007 m. kovo 19 d. raštu Nr. 1D-1945(6.24.), atsakydama į Alytaus apskrities viršininko administracijos. 2007 m. vasario 5 d. raštą Nr.S-(3.1.)-116, informavo, jog žemės sklypas, esantis kepyklos g. 17D, Alytuje, nėra priskirtas valstybės išperkamai žemei ir gali būti grąžinamas buvusiems savininkams(paveldėtojams)natūra(b. l. 23, t.1).

44Alytaus miesto savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr.1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 106 punktu, 2007 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.DV-635 „Dėl žemės sklypų, numatytų grąžinti piliečiams natūra, naudojimo sąlygų nustatymo ir planų tvirtinimo“ patvirtino žemės sklypo Kepyklos g. 17D, Alytuje, planą ir naudojimo duomenis, kuriuos pateikė Alytaus apskrities viršininko administracijai(b. l. 35-39, t.1).

45Alytaus apskrities viršininko administracija pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 nustatytą trijų mėnesių, nuo savivaldybės administracijos direktoriaus žemės sklypų planų patvirtinimo, terminą, per kurį apskrities viršininko administracija turi priimti sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo Pirmosios instancijos teismo nustatytas vieno mėnesio terminas sprendimui priimti yra realus, kadangi dar 2007 metais Alytaus miesto savivaldybės administracija Alytaus apskrities viršininko administracijai pateikė patvirtintą žemės sklypo planą ir naudojimo duomenis.

46Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino iš dalies negaliojančia 1994 m. rugsėjo 30d. Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartį Nr. N11/94-0130 dėl 0, 0719 ha valstybinės žemės sklypo, esančio Kepyklos g. 17, Alytuje, dalies nuomos. Šia sutartimi buvo išnuomotas 0, 5837 ha žemės sklypas. Alytaus miesto savivaldybės administracija nustatė, kad 0, 0719 ha žemės sklypas UAB –vei „Lankava“ eksploatuoti turimus pastatus yra nereikalingas, todėl, siekiant tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą, buvo pagrindas minėtą sutartį pripažinti negaliojančia dalyje dėl 0, 0719 ha žemės sklypo.

47Teisėjų kolegija, vadovaudamasi išdėstytais argumentais, daro išvadą, kad tenkinti apeliacinius skundus pagrindo nėra.

48Tretysis asmuo AB SEB bankas prašo priteisti 2773, 85 Lt, kuriuos jis sumokėjo už advokato teisinę pagalbą. Prašymas netenkintinas, kadangi tretysis asmuo, nors ir buvo be savarankiškų reikalavimų, bet savo atsikirtimais buvo atsakovų Alytaus apskrities viršininko administracijos ir UAB „Lankava“, kurių atžvilgiu buvo priimtas nepalankus sprendimas, pusėje, todėl bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos(CPK 93 straipsnis).

49Iš atsakovų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir UAB „Lankava“ valstybei priteistina po 30,60 Lt turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu(CPK 88 straipsnio 1 dalies 4 punktas)

50Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

52 apeliacinius skundus atmesti. Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

53Priteisti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir uždarosios akcinės bendrovės „Lankava“ valstybei po 30,60 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 4. Nuo 20010 m. liepos 1 d. sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo į... 5. Ieškovas Č. M. ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas:... 6. -pripažinti iš dalies negaliojančia 1994 m. rugsėjo 30 d. Valstybinės... 7. -įpareigoti Alytaus apskrities viršininko administraciją per vieną mėnesį... 8. -priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 9. Ieškovas Č. M. nurodė, kad jis, jo motina B. M., sesuo Zadružnienė 1992 m.... 10. Alytaus apskrities viršininko 2002 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr.11-853... 11. 2007 m. birželio 18 d. valstybinės žemės nuomos sutartyje Nr.11/2002-2460... 12. Buvusios J. M. 0,5837 ha žemės dalis 1994 m. rugsėjo 30d. valstybinės... 13. Alytaus miesto žemėtvarkos skyrius 2006 m. gruodžio 20d. neprieštaravo, kad... 14. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Alytaus apskrities... 15. Alytaus rajono apylinkės teismas 2010 m. vasario 1 d. sprendimu ieškinį... 16. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pagal Lietuvos Respublikos... 17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr.1057... 18. Atsakovas UAB „Lankava“ apeliaciniu skundu prašo dalinai panaikinti 2010... 19. Nurodo, kad dėl įpareigojimo atstatyti nuosavybės teises į valstybei... 20. Pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą... 21. Apeliantas Alytaus apskrities viršininko administracija(dabar-Nacionalinė... 22. Alytaus miesto savivaldybės administracija parengė 0, 2166 ha ploto žemės... 23. Alytaus miesto savivaldybės administracija turi parengti visos teritorijos... 24. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo... 25. Alytaus rajono apylinkės teismas 2010 m.vasario 1d. sprendimo rezoliucinėje... 26. Tretysis asmuo AB SEB bankas prisideda prie UAB „Lankava“ apeliacinio... 27. Ieškovas Č. M. prašo atsakovo UAB „Lankava“ ir Alytaus apskrities... 28. Nurodo, kad ginčo sklypas nėra priskirtas valstybės išperkamai žemei, ką... 29. Apeliantas Alytaus apskrities viršininko administracijos argumentas, kad... 30. Ginčo sklypo dalis buvo 99 metams išnuomota UAB „Alytaus agrochemija“.... 31. Neužstatytos žemės nuoma nėra kliūtis atkurti į tą žemę nuosavybės... 32. Alytaus miesto savivaldybė prašo apeliacinius skundus atmesti, teismo... 33. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2007 m. spalio 4 d.... 34. Neparengtas visos teritorijos detalusis planas nėra kliūtis ieškovui žemę... 35. Žemės sklypas gali būti laikomas užstatytas, jeigu jame yra sąvoka... 36. Apeliaciniai skundai netenkintini. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 37. Konstitucinio teismo 2001 m. balandžio 2 d. nutarimu pripažinta, kad... 38. 2002 m. balandžio 2 d. įstatymu Nr.IX-832, kuris įsigaliojo 2002 m.... 39. Žemės sklypas gali būti laikomas užstatytu, jeigu jame yra statinio... 40. Laisvos(neužstatytos)žemės plotuose grąžinamų natūra turėtoje vietoje... 41. Buvusios J. M. 0, 5873 ha ploto žemės sklypas 1994m.rugsėjo 30d.... 42. CK 6.547 straipsnio 3 dalimi nustatyta, kad prie žemės nuomos sutarties turi... 43. Alytaus miesto savivaldybės administracija 2007 m. kovo 19 d. raštu Nr.... 44. Alytaus miesto savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 45. Alytaus apskrities viršininko administracija pažeidė Lietuvos Respublikos... 46. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino iš dalies negaliojančia... 47. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi išdėstytais argumentais, daro išvadą, kad... 48. Tretysis asmuo AB SEB bankas prašo priteisti 2773, 85 Lt, kuriuos jis... 49. Iš atsakovų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir... 50. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1... 52. apeliacinius skundus atmesti. Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario... 53. Priteisti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir...