Byla 2A-107-124/2015
Dėl valdymo fakto patvirtinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė Aleknavičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos O. P. apeliacinį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-749-832/2014 pagal pareiškėjos O. P. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie LR žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Mažeikių rajono sodininkų bendrijai „V“, M. B., dėl valdymo fakto patvirtinimo, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėja O. P. pareiškimu ir patikslintu pareiškimu (1 t., 1–3, 39–40 b. l.) kreipėsi į teismą, prašydama patvirtinti valdymo faktą, kad ji valdo 7,19 arų ploto žemės sklypą Nr. 140, esantį sodų bendrijoje „V“ adresu ( - ), tam, kad galėtų sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį su Nacionaline žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriumi žemės sklypo įsigijimo nuosavybės teisėmis.

5Pareiškime nurodė, kad 2002-04-23 sodininkų bendrijos „V“ valdybai pateikė prašymą dėl priėmimo į sodo bendrijos narius ir sklypo Nr. 140, priklausančio sodų bendrijai, išskyrimo jai. 2002-04-27 įvyko sodininkų bendrijos susirinkimas, kurio metu buvo nutarta neprivatizuotą žemės sklypą Nr. 140 išnuomoti O. P., su sąlyga, kad ji sumokės įsiskolinimą už tą žemės sklypą. Ji sumokėjo 275,00 Lt įsiskolinimą ir nuo 2002-04-27 pradėjo faktiškai valdyti, jai teisėtai sodininkų bendrijos „V“ valdybos išnuomotą žemės sklypą. Pareiškėja mokėjo žemės mokesčius, o taip pat mokesčius už sunaudotą elektros energiją. 2013-08-29 Mažeikių rajono savivaldybės administratoriaus įsakymu pareiškėjos nuomojamam žemės sklypui buvo suteiktas adresas: ( - ). Minėtas žemės sklypas niekada niekam nepriklausė, todėl niekas kitas, išskyrus pareiškėją į jį nepretenduoja ir nepretenduos.

6Atsiliepimu į pareiškimą (1 t., 87–89 b. l.) suinteresuotas asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius prašė pareiškėjos reikalavimą spręsti teismo nuožiūra.

7Nurodė, kad žemės sklypas, kurio valdymo faktą pareiškėja prašo teismo nustatyti, yra valstybinė žemė. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 8 straipsnio 7 dalis reglamentuoja, kad sodininkų bendrijoms, šių bendrijų nariams ir kitiems asmenims valstybinė žemė parduodama Vyriausybės nustatyta tvarka. Mažeikių rajono valdyba 1992-12-08 potvarkiu Nr. 382 „Dėl sodų bendrijų sodų sklypų plotų pardavimo patvirtinimo“ patvirtino sodo bendrijos „V“ perduodamus sklypus privatinėn nuosavybėn plotus pagal priedėlius I-II. Šio potvarkio priedėlyje eilės Nr. 171 įrašytas B. B., kuriam parduodamas sklypas 7,19 aro ploto. Žemės tvarkymo bylos duomenimis 1992-07-10 B. B. M. rajono Mažeikių miesto valdybai pateikė prašymą parduoti jam 7,19 arų žemės sklypą, esantį sodo bendrijoje „V“ Nr. 140. 1992-07-16 buvo patvirtintas žemės sklypo įkainojimo aktas, tačiau duomenų, kad pilietis B. B. sumokėjo už šį sklypą, nėra. Vadovaujantis paminėtų teisės aktų nuostatomis, teisę pirkti sodo sklypą turi pilietis B. B. ar jo įpėdiniai. Pareiškėja O. P. naudoja valstybinę žemę be teisinio pagrindo.

8Atsiliepimu į pareiškimą (1 t., 106 b. l.) suinteresuotas asmuo Mažeikių rajono sodininkų bendrija „Vyšnia“ prašė tenkinti pareiškėjos pareiškimą.

9Atsiliepimu į pareiškimą (2 t., 6–8 b. l.) suinteresuotas asmuo M. B. prašė pareiškėjos O. P. pareiškimą dėl valdymo fakto patvirtinimo atmesti kaip nepagrįstą, nurodė, kad šiuo metu M. B. aktyviai siekia tapti paveldėtoja, Mažeikių rajono apylinkės teisme užvesta civilinė byla Nr.2-1943-169/2014 dėl praleisto termino palikimui priimti atnaujinimo. Teismui minėtoje byloje terminą atnaujinus, M. B. nedelsdama atliks kitus palikimo priėmimo veiksmus ir sudarys valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sandorį su Nacionalinės žemės tarnyba prie ŽŪM, tapdama teisėta šio žemės sklypo savininke. Pareiškėja O. P. valstybinės žemės sklypą Nr.140 naudoja be teisinio pagrindo, teisę pirkti sodo sklypą turi pilietis B. B. ar jo įpėdiniai, t. y. konkrečiu atveju – ji pati, M. B..

10Atsiliepimu į pareiškimą (1 t., 99–100 b. l.) suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašė pareiškėjos reikalavimus spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad valdymo nuosavybės teise faktas gali būti nustatomas, jei pareiškėjas buvo įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindu įgijęs nuosavybės teisę, turėjo šią teisę patvirtinančius dokumentus, tačiau jie yra dingę ir nėra galimybės ne teismo tvarka juos gauti. Tam tikro objekto valdymo nuosavybės teise faktas negali būti nustatytas, jeigu jis buvo įgytas neteisėtai.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

12Mažeikių rajono apylinkės teismas 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu (2 t., 55–60 b. l.) pareiškimą atmetė.

13Teismas nurodė, kad VĮ Registrų centras duomenimis Mažeikių rajono sodininkų bendrijos „V“ 2001-04-28 dienos visuotinio narių susirinkimo protokolo išrašas bei įstatai įregistruoti 2003-04-24, tą pačią dieną, t. y. 2003-04-24 įregistruotas ir 2003-04-23 prašymas/Dėl sodininkų bendrijos įregistravimo.

142002-04-27 dieną galioję teisės aktai sodininkų bendrijai nesuteikė teisės suteikti žemės sklypus ar juos išnuomoti (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. balandžio 10 d. nutarimas Nr. 404 Dėl sodininkų bendrijų), kad žemės sklypas, kurio valdymo faktą pareiškėja O. P. prašo nustatyti, yra valstybinė žemė, kurią pareiškėja naudoja be teisinio pagrindo.

15Žemės sklypas Nr. 140, 1992-12-08 Mažeikių rajono valdybos potvarkiu Nr. 382 buvo suteiktas suinteresuoto asmens M. B. sutuoktiniui B. B., sklypas suteiktas sutuoktiniui santuokos metu, nes jų santuoka įregistruota 1989-12-15, o B. B. mirė ( - ). Teismas konstatavo, kad 7,19 arų ploto žemės sklypas Nr. 140, esantis ( - ), teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo suteiktas pareiškėjai O. P., todėl ji negali pretenduoti jį nusipirkti be aukciono.

16Pagal CK 4.27 straipsnio 2 dalį, nekilnojamojo daikto valdymas atsiranda nuo valdymo įregistravimo viešame registre momento, tačiau pareiškėja valdymo viešajame registre neįregistravo. Pareiškimas dėl valdymo fakto patvirtinimo gali būti paduotas tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tą faktą patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 526 straipsnio 3 dalis). Šiuo atveju jokių faktą patvirtinančių dokumentų gauti ar dokumentus atkurti net nereikia, nes jų paprasčiausiai nebuvo, todėl negalima nustatyti tokio fakto, kurio nebuvo.

17Teismas nurodė, kad pareiškėja O. P. žemės sklypą valdo neteisėtai, viešajame registre ji neįregistruota kaip valdytoja, žemės sklypas jai nebuvo suteiktas teisės aktų nustatyta tvarka, o remiantis Žemės įstatymo 7 straipsniu, valstybinės žemės patikėtiniu yra Nacionalinė žemės tarnyba, todėl patvirtinti valdymo faktą, kad pareiškėja O. P. valdo 7,19 a. žemės sklypą Nr. 140, esantį ( - ) su tikslu jai sudaryti pirkimo-pardavimo sandorį su Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriumi, nėra teisinio pagrindo, juo labiau, kad net ir pats objektas neįregistruotas viešajame registre.

18III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

19Pareiškėja O. P. apeliaciniu skundu (2 t., 64–66 b. l.) prašo panaikinti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014-08-21 sprendimą ir priimti naują sprendimą – patvirtinti valdymo faktą. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

201. Teismas vadovaujasi Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodų teritorijoje taisyklių, patvirtintų LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje“, tačiau neatkreipė dėmesį, kad tos taisyklės patvirtintos 2004-11-15, t. y. vėliau negu ieškovei 2002-04-27 buvo faktiškai suteiktas žemės sklypas. Šiuo atveju taisyklėmis vadovautis negalima, nes įstatymas atgal negalioja. Atgal negalioja ir visi kiti įstatymai ir normos, t. y. Žemės įstatymas, LR civilinio proceso kodeksas, LR civilinis kodeksas.

212. Teismo išvada, kad ginčo žemės sklypą turi teisę pirkti B. B. arba jo įpėdiniai (t. y. B. B. sutuoktinė) nepagrįsta, nes B. B. vienintelė įpėdinė negrįžtamai prarado teisę įsigyti nuosavybę minėtam žemės sklypui.

223. Teismas pažymėjo, kad teisėtam patvirtinimui valdymo fakto gali būti ir teismo sprendimas, kuriuo pripažįstama fizinio asmens teisė naudotis valstybinės žemės sklypu. Konstatuodamas šį teiginį, teismas neskyrė jam pakankamo dėmesio, nors tas teiginys irgi įtvirtintas įstatyme. Atkreipė dėmesį į tai, kad būtent ši nuostata tinka pareiškėjos atvejui minėto žemės sklypo Nr. 140 išskyrimo faktiniam valdymui. Žemės sklypas buvo skirtas 2002-04-27, tada, kai nei vienas minėtas įstatymas, galiojantis dabar, nebuvo dar priimtas. Todėl teismas turėjo atsižvelgti į tas svarbias aplinkybes ir spręsti klausimą vadovaudamasis ne tik prieštaringais įstatymais, bet pirmiausia atsižvelgti į teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus.

234. Visi teismo argumentai ir motyvai, susiję su minėto sklypo valdymo nuosavybės teisėmis - šiuo atveju yra niekiniai ir šios bylos plotmėje neturi būti analizuojami ir nagrinėjami. Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė atsirado esant prieštaringai ir netobulai įstatyminei bazei, kai daugelis šiuo metu galiojančių įstatymų dar tada negaliojo (2002 metai). Tokiu atveju turi būti vadovaujamasi teisės normomis, kurios turi įstatymo grįžtamąją galią. Tai yra LR CK normos dėl daikto valdymo – 4.22 - 4.36 straipsniais ir LR CPK 526-529 straipsniais, remiantis kuriais galima patvirtinti žemės sklypo valdymo faktą.

24Atsiliepimu į apeliacinį skundą (2 t., 73–75 b. l.) suinteresuotas asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius apeliacinio skundo reikalavimus prašo spręsti teismo nuožiūra.

25Nurodė, kad žemės sklypas, kurio valdymo faktą pareiškėja prašo teismo nustatyti, yra valstybinė žemė. Pagal žemės įstatymo 2 straipsnio 11 dalį žemės naudotoju laikomas žemės savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudoja žemę įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu. Mažeikių rajono valdyba 1992-12-08 potvarkiu Nr. 382 „Dėl sodų bendrijų sodų sklypų plotų pardavimo patvirtinimo" patvirtino sodo bendrijos „V“ perduodamus sklypus privatinėn nuosavybėn plotus pagal priedėlius I-II. Šio potvarkio priedėlyje eilės Nr. 171 buvo įrašytas B. B., kuriam parduodamas sklypas 7,19 aro ploto. Žemės sklypas buvo išskirtas B. B., tačiau šis pilietis jo neprivatizavo, o jam mirus, šia teise nepasinaudojo ir vienintelė turto įpėdinė žmona M. B., praleidusi terminą palikimui priimti. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2014-06-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1943-169/2014 termino palikimui priimti neatnaujino. Dokumentu, patvirtinančiu, kad O. P. žemės sklypu naudojasi teisėtai, gali būti teismo sprendimas, kuriuo pripažįstama fizinio asmens teisė naudotis valstybinės žemės sklypu. Teisės aktai tokią galimybę numato, tačiau kokias atvejais tai nustatoma, nedetalizuoja.

26Atsiliepimu į apeliacinį skundą (2 t., 79–80 b. l.) suinteresuotas asmuo Mažeikių rajono sodininkų bendrija „V“ prašo pareiškėjos apeliacinį skundą patenkinti, nurodo, kad visiškai sutinka su apeliacinio skundo argumentais. Pareiškėja O. P. žemės sklypą tvarko ir prižiūri nuo 2002 metų, laiku ir tinkamai sumoka visus mokesčius, susijusius su žemės sklypu, dėl ko, bendrija sutinka, jog pareiškėja sklypą toliau valdytų, o esant galimybei, jį įsigytų nuosavybės teise.

27IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

28teisiniai argumentai ir išvados

29Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, taip pat ir priimtus CPK 314 str. tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Ši byla nagrinėjama pareiškėjos O. P. apeliacinio skundo ribose. Teismas nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d.).

30Apeliacinis skundas atmestinas.

31Viena iš bylų dėl daiktinių teisų, kurių nagrinėjimą reglamentuoja CPK XXXIV skyriaus normos, kategorijų yra bylos dėl valdymo fakto patvirtinimo (CPK 524 straipsnis). Jų nagrinėjimui reglamentuoti tiesiogiai skirtos CPK XXXIV skyriaus antrojo skirsnio „Bylos dėl valdymo fakto patvirtinimo“ normos. Nurodytų teisės normų nustatyta tvarka gali būti patvirtintas valdymo, kaip savarankiškos daiktinės teisės, faktas. Daikto valdymo teisė pagal CK gali būti ne tik nuosavybės teisės sudedamoji dalis, bet ir savarankiška daiktinė teisė. Daikto valdymu kaip savarankiška daiktine teise pripažįstamas faktinis daikto turėjimas turint tikslą jį valdyti kaip savą. Be to, valdymas, kaip daiktinė teisė, yra pagrindas nuosavybės teisei pagal įgyjamąją senatį įgyti (CK 4.22 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 4.27 straipsnio 2 dalį nekilnojamojo daikto valdymas atsiranda nuo valdymo įregistravimo viešame registre momento. Teisėtu daikto valdymu įstatymo pripažįstamas daikto faktinis turėjimas, įgytas tais pačiais pagrindais, kaip ir nuosavybės teisė (CK 4.23 straipsnio 2 dalis, 4.47 straipsnis). Valdymas, minėta, gali būti ir viena iš nuosavybės teisės turinį sudarančių dalių (CK 4.22 straipsnio 1 dalis, 4.37 straipsnio 1 dalis), tačiau valdymas, kaip savarankiška daiktinė teisė (CK ketvirtosios knygos IV skyrius), visų pirma suprantamas kaip faktinis teisėtas daikto turėjimas turint tikslą jį valdyti kaip savą, kai nuosavybės teisė į daiktą valdytojui nepriklauso. Bylos dėl valdymo fakto patvirtinimo paprastai siejasi su nuosavybės teisės įgijimu, jų esmė – pareiškėjo valdymo teisės konstatavimas ir oficialus patvirtinimas. Valdymo, kaip savarankiškos daiktinės teisės, atveju nuosavybės teisė pareiškėjui dar apskritai nebuvo atsiradusi, valdymo fakto patvirtinimas yra tik prielaida pareiškėjui ją (nuosavybės teisę) įgyti įgyjamosios senaties būdu. Bylose dėl valdymo fakto patvirtinimo teisminio nagrinėjimo dalykas yra faktinio valdymo, t. y. kad asmuo faktiškai turi daiktą ir jį valdo kaip savą, konstatavimas. Valdymo fakto į tam tikrą daiktą patvirtinimas taip pat gali būti siejamas, pavyzdžiui, su eliminavimu galimybės tą daiktą pripažinti bešeimininkiu (CK 4.57 straipsnio 2 dalis). Pagal CPK 526 straipsnio 3 dalį pareiškimas teismui dėl valdymo fakto patvirtinimo gali būti paduotas tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tą faktą patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Fakto, kad asmuo daiktą valdo kaip savą, išviešinimas kitiems asmenims yra to daikto valdymo savo vardu įregistravimas viešame registre. Dėl nekilnojamojo daikto tai gali būti atlikta nekilnojamojo turto registro tvarkytojo sprendimu, priimtu pagal asmens, valdančio tą daiktą kaip savą, prašymą. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui atsisakius tenkinti prašymą ir įregistruoti valdymą dėl to, kad nėra pakankamai tokį faktą patvirtinančių įrodymų, asmuo, valdantis atitinkamą daiktą kaip savą, tačiau nesantis to daikto savininku, gali prašyti, kad daikto valdymo faktas būtų patvirtintas teismine tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-543/2010).

32Vadovaujantis CPK 526-529 straipsniais, CK 4.22-27 straipsniais tam, kad teisme būtų patvirtintas valdymo faktas, būtina nustatyti šių sąlygų visumą: asmuo faktiškai turi daiktą, į kurį jam nuosavybės teisė nepriklauso, turėdamas tikslą valdyti jį kaip savo; asmuo šį daiktą valdo teisėtai; asmuo neturi valdymo faktą patvirtinančių reikiamų dokumentų arba negalima atkurti prarastų dokumentų; valdomas daiktas neturi kito teisėto jo savininko.

33Teismas konstatuoja, kad pareiškėja neįrodė šių sąlygų visumos.

34Iš bylos duomenų matyti, kad 2002-04-23 pareiškėja O. P. kreipėsi į sodo bendrijos „V“ valdybą, prašydama priimti ją į sodo bendrijos narius ir išskirti sklypą Nr. 140 (1 t., 50 b. l.). Prašyme O. P. nurodė, kad įsipareigoja sumokėti įsiskolinimą nuo 1998 m. sumoje 275 Lt. Iš 2002-04-27 sodininkų bendrijos „V“ valdybos protokolo matyti, kad 2002-04-27 vykusio valdybos posėdžio metu buvo svarstomas neprivatizuotų sklypų išnuomojimo klausimas ir nutarta neprivatizuotą 7,19 a. žemės sklypą Nr. 140 išnuomoti O. P., apmokant 275 Lt įsiskolinimą (1 t., 51–52 b. l.). Sodininkų bendrijos „V“ valdybos pirmininko R. V. 2013-08-23 išduotoje pažymoje nurodyta, kad O. P. yra sodininkų bendrijos „V“ narė nuo 2002 metų ir sumokėjo įsiskolinimą už 1998-2001 metus, turi sodo sklypą Nr. 140, bendras plotas 7,19 a. (1 t., 53 b. l.).

35Iki aptariamo laikotarpio sodininkų bendrijų veiklą reguliavo Lietuvos Respublikos 1990 m. spalio 25 d. įstatymas “Dėl kooperatinių garažų ir sodininkų bendrijų” ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gegužės 21 d. nutarimas Nr. 205 “Dėl Sodininkų bendrijos laikinųjų pavyzdinių įstatų patvirtinimo“. Pažymėtina, kad pagal paminėtų įstatų 6 punktą teisė priimti narius į bendriją ir iš jos pašalinti, skirti žemės sklypus buvo suteikta bendrijos valdybai. Šis Vyriausybės nutarimas neteko galios 2000 m. balandžio 15 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 10 d. nutarimui Nr. 404 „Dėl sodininkų bendrijų“, kuriuo buvo patvirtinti ir „Sodininkų bendrijų tipiniai įstatai“. Naujai patvirtintų „Sodininkų bendrijų tipinių įstatų“ II skyriuje numatytos bendrijos teisės ir pareigos. „Sodininkų bendrijų tipinių įstatų“ 6 punktas numatė, jog sodininkų bendrija turi teisę: užsiimti įstatuose numatyta veikla; valdyti ir naudoti jai priklausantį turtą, lėšas ir jais disponuoti; gauti kreditus; būti likviduojama ir reorganizuojama, steigti sodininkų bendrijų sąjungas arba prie jų prisijungti; būti planavimo organizatorė, prireikus parengti ar patikslinti bendrijos sodo teritorijos ar jos dalies detalųjį planą, kitus specialiojo planavimo dokumentus; būti užsakovė ir sudaryti rangos sutartis dėl sodo inžinerinės įrangos ir bendrojo naudojimo objektų projektavimo, statybos ir kitų teritorijos tvarkymo darbų; priimti į bendriją ir iš jos pašalinti narius. Taigi, iš nurodyto teisinio reglamentavimo matyti, kad įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 10 d. nutarimui Nr. 404 „Dėl sodininkų bendrijų“, sodininkų bendrijos valdyba nebeteko teisės skirti žemės sklypus. Remiantis sodininkų bendrijos „V“ valdybos posėdžio, kurio metu buvo nutarta O. P. skirti 7,19 a. žemės sklypą Nr. 140, priėmimo dieną (2002-04-27) galiojusio Žemės įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, sodininkų bendrijos neturėjo teisės valdyti valstybinės žemės sklypų ir jais disponuoti. Todėl SB „V“ valdybos 2002-04-27 sprendimas pareiškėjai išnuomoti valstybinės žemės sklypą Nr. 140, buvo priimtas subjekto, kuris pagal tuo metu galiojusius teisės aktus neturėjo teisės jo priimti.

36Pareiškime O. P. nurodė, kad valdymo fakto nustatymas jai reikalingas tam, kad galėtų sudaryti pirkimo-pardavimo sandorį su Nacionaline žemės tarnyba prie ŽŪM Mažeikių skyriumi dėl žemės sklypo Nr. 140 įsigijimo savo vardu nuosavybės teisėmis (1 t., 39–40 b. l.).

37Pareiškėjai O. P. dėl valdymo fakto patvirtinimo kreipusis į teismą 2013 m. rugsėjo 19 d., valdymo fakto patvirtinimui turi būti taikomos bylos nagrinėjimo metu galiojančios Žemės įstatymo ir Vyriausybės nutarimo nuostatos.

38LR Žemės įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 2 punktas (redakcija galiojusi nuo 2014-01-01 iki 2014-10-01, sprendimo priėmimo metu) numatė, kad valstybinės žemės sklypai parduodami be aukciono, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jie suteikti sodininkų bendrijoms, šių bendrijų nariams, taip pat kiti mėgėjų sodo teritorijoje esantys žemės sklypai – jų naudotojams. Sodo sklypai, sodininkų bendrijos valdybos sprendimais suteikti bendrijų nariams ir naudotojams iki 1995 m. gegužės 18 d., prilyginami suteiktiems teisės aktų nustatyta tvarka. Taigi, iš nurodyto teisės reglamentavimo matyti, kad sodo bendrijos valdyba turėjo teisę bendrijos nariams ir naudotojams suteikti žemės sklypus tik iki 1995-05-18. Iki 1995-05-18 sodo bendrijų valdybos nutarimu suteikti žemės sklypai buvo laikomi suteiktais įstatymų nustatyta tvarka. Pareiškėjai O. P. žemės sklypas Nr. 140 SB „V“ valdybos nutarimu suteiktas 2002-04-27, t. y. po 1995-05-18, kai sodininkų bendrija tokios teisės nebeturėjo. Vadovaujantis aukščiau nurodytu, pareiškėjai O. P. 2002-04-27 suteiktas žemės sklypas negali būti prilygintas žemės sklypui, suteiktam teisės aktų nustatyta tvarka, todėl negali būti parduotas be aukciono.

39Pažymėtina, kad LR Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje“ buvo patvirtintos Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje taisyklės. Šio nutarimo 2. 1 punkte nurodyta, kad pagal šiuo nutarimu patvirtintas Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje taisykles parduodami ir išnuomojami mėgėjų sodo teritorijoje, suskirstytoje į individualius naudojamus mėgėjų sodo sklypus ir bendrojo naudojimo žemę (reikalingą bendrojo naudojimo statiniams ar rekreacijai), esantys ir įstatymų nustatyta tvarka Nekilnojamojo turto registre įregistruoti valstybinės žemės sklypai (2.1 p.). Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje taisyklės numato, kad sodininkų bendrijų nariai ir kiti asmenys turi teisę pirkti mėgėjų sodo teritorijoje esančius valstybinės žemės sklypus teisės aktų nustatyta tvarka suteiktus, taip pat kitus mėgėjų sodo teritorijoje esančius ir įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu naudojamus valstybinės žemės sklypus (Taisyklių 3, 3.1.1). Be aukciono parduodami šių taisyklių 3.1.1 ir 3.2 punktuose nurodyti valstybinės žemės sklypai asmenims, pagal šias taisykles turintiems teisę juos įsigyti.

40Aplinkybę, kad pareiškėjai O. P. žemės sklypas Nr. 140 įstatymų nustatyta tvarka nebuvo suteiktas, patvirtina ir bylos medžiaga.

41Žemės sklypų suteikimo neatlygintinai, pardavimo ir nuomos ne konkurso tvarka miestuose, miestų plėtimo pirmaeilės statybos teritorijose bei miesto tipo gyvenvietėse taisyklių, patvirtintų LR Vyriausybės 1992-02-07 nutarimu Nr. 89, 4 punktas numato, kad asmuo, turintis teisę įsigyti privatinėn nuosavybėn jo naudojamą žemės sklypą ir norintis tai padaryti, miesto (rajono) žemėtvarkos tarnybai turi pateikti nurodytus dokumentus, tarp kurių yra dokumentas, kurio pagrindu asmuo naudojasi žemės sklypu. Kaip matyti iš šios teisės normos turinio, joje aiškiai nurodoma, kad asmuo, norintis pirkti valstybinės žemės sklypą, be kitų dokumentų privalo pateikti ir dokumentą, kuris įrodytų, jog asmeniui šis žemės sklypas buvo suteiktas, kad jis yra teisėtas šio sklypo naudotojas. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėja O. P. dokumento, patvirtinančio žemės sklypo naudojimo pagrindą, neturi. 1992-12-08 Mažeikių rajono valdyba potvarkiu Nr. 382, vadovaudamasi LR Vyriausybės 1992-02-07 nutarimu Nr. 89 „Dėl žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai bei sodininkų narių sodų sklypų perdavimo ir nuomos tvarkos“ nusprendė patvirtinti sodo bendrijos „V“ perduodamus sklypus privatinėn nuosavybėn plotus pagal priedėlius I-II (1 t., 90 b. l.). Šio potvarkio priedėlyje eilės Nr. 171 buvo įrašytas B. B., kuriam parduodamas sklypas 7,19 a. ploto. Žemės sklypas buvo išskirtas B. B., tačiau jis neprivatizavo, o jam mirus šia teise nepasinaudojo ir vienintelė turto įpėdinė M. B., praleidusi terminą palikimui priimti. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2014-06-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1943-169/2014 termino palikimui priimti neatnaujino. Taigi, iš nurodytų aplinkybių matyti, kad žemės sklypas Nr. 140 įstatymų nustatyta tvarka buvo suteiktas B. B., o ne pareiškėjai O. P. (1 t., 90–95 b. l.). Iš nurodytų aplinkybių matyti, kad pareiškėja O. P. valstybinę žemę naudoja neturėdama tam teisinio pagrindo, nes SB „V“ valdybos sprendimu žemės sklypas Nr. 140 suteiktas jai neteisėtai, pažeidžiant tuo metu galiojusias įstatymo normas.

42Tam, kad galėtų atsirasti valdymas, kaip savarankiška daiktinė teisė, turi egzistuoti daiktas, galintis būti nuosavybės teisės objektu. CK 4.253 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad registruotini daiktai yra nekilnojamieji daiktai ir pagal prigimtį kilnojamieji daiktai, kurie yra suformuoti įstatymo nustatyta tvarka ir kurių įgijimo ir perleidimo pagrindų registravimą nustato teisės aktai. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti daiktai, teisių į juos suvaržymai, daiktinės teisės, o įstatymų numatytais atvejais – ir juridiniai faktai, turi būti registruojami viešame registre. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 straipsnyje nustatyta, kad nekilnojamojo turto registre daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai gali būti registruojami, kai yra registruotas nekilnojamojo turto registre pats daiktas. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad nekilnojamasis daiktas laikomas baigtu formuoti, kai yra nustatyti jo kadastro duomenys ir teisės aktų nustatyta tvarka priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas suformuoti nekilnojamąjį daiktą.

43Iš 2013-08-29 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A1-1993 „Dėl adreso suteikimo ( - )“ matyti, kad O. P. naudojamam žemės sklypui suteiktas adresas: ( - ) (1 t., 64, 65 b. l.). VĮ „Registrų centras“ išraše nenurodyti minėto žemės sklypo kadastriniai duomenys, taigi, ginčo žemės sklypas nėra suformuotas kaip daiktas civilinių teisių objekto prasme. Nesant suformuoto daikto kaip civilinių teisių objekto, nėra galimybės įregistruoti daiktinių teisių į šį daiktą, šio daikto suvaržymų, o taip pat ir juridinių faktų. Taigi, ginčijamas daiktas – žemės sklypas Nr. 140, esantis ( - ), nėra įregistruotas nekilnojamojo turto registre.

44Taigi, iš aukščiau išdėstytų aplinkybių matyti, kad ginčo žemės sklypas nėra suformuotas kaip daiktas, viešajame registre jis neįregistruotas, todėl nėra daikto, galinčio būti nuosavybės teisės objektu. Nesant nuosavybės teisės objekto, negali atsirasti ir valdymo teisė.

45Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs ir įvertinęs pateiktus įrodymus, teismų praktiką bylose dėl valdymo fakto patvirtinimo, konstatuoja, kad žemės sklypas pareiškėjai nebuvo suteiktas teisės aktų nustatyta tvarka, pareiškėja O. P. žemės sklypą valdo neteisėtai, o taip pat žemės sklypas nesuformuotas ir viešajame registre neįregistruotas. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė O. P. pareiškimą.

46Lietuvos Aukščiausias Teismas formuoja praktiką (2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011), kad atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, vertino byloje surinktus įrodymus, taikė įrodymų vertinimo taisykles ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl pirmosios instancijos teismo motyvų nekartoja.

47Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

48Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėja O. P. pareiškimu ir patikslintu pareiškimu (1 t., 1–3, 39–40... 5. Pareiškime nurodė, kad 2002-04-23 sodininkų bendrijos „V“ valdybai... 6. Atsiliepimu į pareiškimą (1 t., 87–89 b. l.) suinteresuotas asmuo... 7. Nurodė, kad žemės sklypas, kurio valdymo faktą pareiškėja prašo teismo... 8. Atsiliepimu į pareiškimą (1 t., 106 b. l.) suinteresuotas asmuo Mažeikių... 9. Atsiliepimu į pareiškimą (2 t., 6–8 b. l.) suinteresuotas asmuo M. B.... 10. Atsiliepimu į pareiškimą (1 t., 99–100 b. l.) suinteresuotas asmuo... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu (2 t.,... 13. Teismas nurodė, kad VĮ Registrų centras duomenimis Mažeikių rajono... 14. 2002-04-27 dieną galioję teisės aktai sodininkų bendrijai nesuteikė... 15. Žemės sklypas Nr. 140, 1992-12-08 Mažeikių rajono valdybos potvarkiu Nr.... 16. Pagal CK 4.27 straipsnio 2 dalį, nekilnojamojo daikto valdymas atsiranda nuo... 17. Teismas nurodė, kad pareiškėja O. P. žemės sklypą valdo neteisėtai,... 18. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 19. Pareiškėja O. P. apeliaciniu skundu (2 t., 64–66 b. l.) prašo panaikinti... 20. 1. Teismas vadovaujasi Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos... 21. 2. Teismo išvada, kad ginčo žemės sklypą turi teisę pirkti B. B. arba jo... 22. 3. Teismas pažymėjo, kad teisėtam patvirtinimui valdymo fakto gali būti ir... 23. 4. Visi teismo argumentai ir motyvai, susiję su minėto sklypo valdymo... 24. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (2 t., 73–75 b. l.) suinteresuotas asmuo... 25. Nurodė, kad žemės sklypas, kurio valdymo faktą pareiškėja prašo teismo... 26. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (2 t., 79–80 b. l.) suinteresuotas asmuo... 27. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 28. teisiniai argumentai ir išvados... 29. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 30. Apeliacinis skundas atmestinas.... 31. Viena iš bylų dėl daiktinių teisų, kurių nagrinėjimą reglamentuoja CPK... 32. Vadovaujantis CPK 526-529 straipsniais, CK 4.22-27 straipsniais tam, kad teisme... 33. Teismas konstatuoja, kad pareiškėja neįrodė šių sąlygų visumos.... 34. Iš bylos duomenų matyti, kad 2002-04-23 pareiškėja O. P. kreipėsi į sodo... 35. Iki aptariamo laikotarpio sodininkų bendrijų veiklą reguliavo Lietuvos... 36. Pareiškime O. P. nurodė, kad valdymo fakto nustatymas jai reikalingas tam,... 37. Pareiškėjai O. P. dėl valdymo fakto patvirtinimo kreipusis į teismą 2013... 38. LR Žemės įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 2 punktas (redakcija galiojusi nuo... 39. Pažymėtina, kad LR Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443... 40. Aplinkybę, kad pareiškėjai O. P. žemės sklypas Nr. 140 įstatymų... 41. Žemės sklypų suteikimo neatlygintinai, pardavimo ir nuomos ne konkurso... 42. Tam, kad galėtų atsirasti valdymas, kaip savarankiška daiktinė teisė, turi... 43. Iš 2013-08-29 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus... 44. Taigi, iš aukščiau išdėstytų aplinkybių matyti, kad ginčo žemės... 45. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs ir įvertinęs pateiktus... 46. Lietuvos Aukščiausias Teismas formuoja praktiką (2011-02-15 nutartis... 47. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 48. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą...