Byla 2A-262-123/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Nijolės Griškevičienės, kolegijos teisėjų Aušros Maškevičienės, Albinos Pupeikienės, sekretoriaujant Jelenai Ušakovai, dalyvaujant atsakovės atstovei advokatei Reginai Derkintytei, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal J. P. ieškinį atsakovei UAB „Olympic Casino Group Baltija“ dėl įsakymų panaikinimo, grąžinimo į darbą bei turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo bei Valstybinių ir privačių įmonių profesinės sąjungos atstovo apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą prašydama panaikinti atsakovės 2009-04-30 įsakymą

4Nr. OCGB/PV-DN 205 dėl atleidimo iš darbo, grąžinti ieškovę į darbą į krupjė pareigas, priteisti

511 273,60 Lt turtinės žalos ir 15 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo, priimti sprendimą dėl skubaus ieškovės grąžinimo į darbą, panaikinti 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymą dėl nuobaudos skyrimo, panaikinti Darbo ginčų komisijos 2009 m. kovo 4 d. sprendimą, įpareigoti atsakovę viešai atsiprašyti ieškovės J. P. už neteisėtus veiksmus prieš ieškovę, priteisti 1 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Ieškovė nurodė, kad atsakovė nesilaikė nuobaudų skyrimo tvarkos. Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 240 str. 2 dalį prieš skiriant drausminę nuobaudą įstatymų nustatytais atvejais turi būti gautas išankstinis renkamo organo sutikimas. Pagal Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 21 str. 2 dalį prieš skiriant drausminę nuobaudą turėjo būti gautas skyriaus tarybos sutikimas, nes ieškovė yra išrinkta į skyriaus tarybą. Atsakovė į skyriaus tarybą dėl sutikimo skirti drausminę nuobaudą nesikreipė ir tuo pažeidė įstatymų reikalavimus. Ieškovės nuomone, jai buvo padaryta tiek turtinė, tiek neturtinė žala, ji prarado darbo pajamas, dėl nepagrįsto atleidimo buvo pažeminta, todėl ieškovė prašo priteisti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą, panaikinti neteisėtus darbdavio įsakymus ir grąžinti ieškovę į darbą.

6Klaipėdos miesto apylinkės teismas J. P. ieškinį atsakovei UAB „Olympic Casino Group Baltija“ tenkino iš dalies.

7Panaikino „Olympic Casino Group Baltija“ 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymą dėl drausminės nuobaudos (pastabos) skyrimo, panaikino 2009 m. kovo 4 d. Darbo ginčų komisijos sprendimą Nr. 003. Priteisė ieškovei J. P. iš atsakovės UAB „Olympic Casino Group Baltija“ 200 Lt neturtinės žalos atlyginimo, kitą ieškinio dalį atmetė.

8Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovei 2008-12-03 įsakymu drausminė nuobauda buvo paskirta neteisėtai, todėl 2009-03-04 Darbo ginčų komisijos sprendimą panaikino ir dėl to priteisė 200 Lt neturtinės žalos atlyginimą, nes dėl to galėjo pablogėti ieškovės dalykinė reputacija. Kitą ieškinio dalį atmetė kaip nepagrįstą ir neįrodytą.

9Apeliaciniu skundu ieškovės atstovas Valstybinių ir privačių įmonių profesinė sąjunga teismo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-09-24 sprendimo dalį dėl grąžinimo į darbą ir žalos atlyginimo ir dėl tos dalies priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti.

10Apeliantė nurodo, kad teismas sprendimą turėjo grįsti materialinės ir procesinės teisės normomis, kurias turi tinkamai taikyti priimdamas sprendimą, bei motyvuotai išspręsti visus šalių keliamus klausimus.

11Klaipėdos miesto apylinkės teismas, spręsdamas ginčą, netinkamai aiškinosi faktines aplinkybes, netinkamai taikė įstatymų normas ir todėl priėmė nepagrįstą sprendimą. Klaipėdos miesto apylinkės teismas nesiaiškino, ar yra drausminės atsakomybės taikymo pagrindai ir sąlygos, neišsamiai aiškinosi aplinkybes, ar yra pagrindas nuobaudų panaikinimui, ar nuobaudos parinktos atsižvelgiant į DK 238 str. nurodytas aplinkybes, ar ieškovė atleista iš darbo nepažeidžiant jai taikytinų garantijų. Nevykdydamas šių reikalavimų teismas padarė nepagrįstas išvadas ir todėl priėmė neteisėtą sprendimą.

12Apeliacinis skundas netenkintinas šiais motyvais.

13Kaip matyti iš bylos medžiagos, apeliantė ginčija nuobaudų skyrimo tvarką ir pati pripažino, kad buvo nusižengusi vidinei tvarkai. Ieškovė prašė panaikinti 2009-04-30 įsakymą dėl nuobaudos skyrimo, grąžinti ją į darbą į krupjė pareigas, iš atsakovės priteisti žalos atlyginimą, priimti sprendimą dėl skubaus ieškovės grąžinimo į darbą, ieškovė nereikalavo panaikinti kitų drausminių nuobaudų, skirtų 2009-01-06 ir 2009-01-28 įsakymais.

14Teismas pagrįstai nustatė, kad apeliantė apskritai nepriklauso UAB „Olympic Casino Group Baltija“ veikiančiai profesinei sąjungai. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 240 str. 2 d. nurodo, kad įstatymų nustatytais atvejais prieš skiriant drausminę nuobaudą reikia gauti išankstinį atitinkamo organo sutikimą. Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 21 str. 2 dalis nustato, kad įmonėje veikiančios profesinės sąjungos renkamo organo nariui skiriant drausmines nuobaudas, išskyrus drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo, reikalingas išankstinis profesinės sąjungos renkamo organo sutikimas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas Profesinių sąjungų įstatymą, yra pasisakęs, kada profesinė sąjunga laikoma įmonėje veikiančia profesine sąjunga ir darbdaviui nustatoma pareiga prašyti sutikimo skirti drausminę nuobaudą jos renkamo organo nariui. Pagal Profesinių sąjungų įstatymo 6 str. 3 dalį profesinė sąjunga laikoma įsteigta nuo tos dienos, kai yra įvykdytos šio straipsnio 2-oje dalyje nurodytos sąlygos. Tačiau tam, kad įsteigta profesinė sąjunga įgytų juridinio asmens statusą ir turėtų juridinio asmens teisnumą, Profesinių sąjungų įstatymo 8 str. 1 d. reikalauja, kad profesinė sąjunga turi šio įstatymo nustatyta tvarka įregistruoti savo įstatus (statutą), o šio straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad profesinių sąjungų, jų susivienijimų įstatai (statutas) registruojami ne vėliau kaip per mėnesį nuo kreipimosi dėl registravimo pagal šį įstatymą gavimo dienos. Minėto straipsnio 6 dalyje yra pasakyta, kad profesinės sąjungos, jų susivienijimai įgyja juridinio asmens teises nuo jų įstatų įregistravimo dienos. Šiame įstatyme nustatyta tvarka neįregistruota profesinė sąjunga neįgyja juridinio asmens statuso, o tai reiškia, kad ji neturi ir juridinio asmens teisnumo, todėl ji negali veikti kaip įmonės profesinės sąjungos organizacija, ginanti ir atstovaujanti darbuotojų interesams. Kol įmonėje esančios profesinės sąjungos įstatai nėra įregistruoti, ji neturi juridinio asmens statuso, o kartu ir juridinio asmens teisnumo, o tai reiškia, kad įmonėje veikiančios profesinės sąjungos, galinčios duoti (arba neduoti) sutikimą dėl darbuotojų atleidimo iš darbo, nėra (2000-12-04 Aukščiausiojo Teismo nutartis).

15Nagrinėjamos bylos atveju Valstybinių ir privačių įmonių profesinė sąjunga pateikė savo įstatus, kuriuose nenurodyta, kad ši profesinė sąjunga įsteigta UAB „Olympic Casino Group Baltija“. Priešingai, iš pateiktų Valstybinių ir privačių įmonių profesinės sąjungos įstatų matyti, kad tai yra aukštesniu ne įmonės lygiu veikianti šakos ar teritorinė profesinė sąjunga. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad į teritoriniu principu įsteigtą profesinę sąjungą įstojusios profesinės sąjungos tampa tos profesinės sąjungos padaliniu ir joms yra taikomos įmonėje veikiančios profesinės sąjungos veiklos garantijos. Teismas pripažino, kad įmonėje veikiančios profesinės sąjungos statuso negalima suteikti pavieniams profesinės sąjungos nariams. Todėl pagrįstai teismas atmetė apeliantės argumentą, kad ji yra Valstybinių ir privačių įmonių profesinės sąjungos skyriaus įsteigto UAB „Olympic Casino Group Baltija“ tarybos narė, nes tai nėra paremta jokiais byloje surinktais įrodymais. Todėl atsakovė neprivalėjo prašyti Valstybinių ir privačių įmonių profesinės sąjungos sutikimo skirti drausmines nuobaudas. Priešingu atveju bet kuris Lietuvoje veikiantis profesinių sąjungų susivienijimas (arba šakinė profesinė sąjunga) galėtų kištis į įmonės valdymą, o tai pažeistų sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principus bei anksčiau nurodytas Darbo kodekso ir profesinių sąjungų įstatymo nuostatas.

16Atsakovės įmonėje yra veikianti „Olympic Casino“ profesinė sąjunga, bet „Olympic Casino“ darbuotojų profesinė sąjunga nėra įstojusi į šakinę – Valstybinių ir privačių įmonių profesinę sąjungą, todėl teismas tinkamai taikė teisės normas, nesiremdamas Kolektyvinės sutarties 2.18 punktu, nes šiame punkte nurodyta, kad darbdavys, t. y. UAB „Olympic Casino Group Baltija“, negali atleisti iš darbo profesinės sąjungos, t. y. „Olympic Casino“ darbuotojų profesinės sąjungos, nario be profesinės sąjungos, t. y. „Olympic Casino“ darbuotojų profesinės sąjungos, komiteto sutikimo. Nėra įrodymų, kad apeliantė atleidimo metu priklausė „Olympic Casino“ darbuotojų profesinei sąjungai, todėl atsakovė neturėjo jokios priežasties kreiptis į profesinę sąjungą sutikimo.

17Negalima sutikti su apeliantės teiginiais, kad atsakovė vien formaliai ieškovę supažindino su reikalavimais darbe. Atsakovės darbuotojai buvo reguliariai, pasirašytinai supažindinti su procedūromis, visos procedūros yra viešai skelbiamos ir visiems darbuotojams prieinamos. Įdarbindama darbuotojus be patirties ar kuriems trūksta kompetencijos ir žinių, bendrovė darbuotojams skirė mokymus, kurių pabaigoje yra laikomas egzaminas, siekiant patikrinti jų žinias. Apeliantės teiginys, kad atsakovė savo darbuotojus tik formaliai supažindina su darbo procedūromis, yra niekuo nepagrįstas. Byloje nustatyta, kad apeliantė pažeidė Stalo lošimo taisyklių pagrindinį dokumentą, kuris nustato, kaip turi dirbti krupjė. Kadangi teismas, išnagrinėjęs visas faktines aplinkybes, nenustatė drausminių nuobaudų skyrimo pažeidimų, jam nebuvo pagrindo taikyti CPK 417 str. nuostatas ir viršyti ieškinio dalyką.

18Ieškovė prašė priteisti neturtinės žalos atlyginimą. Civilinio kodekso 6.249 str. nurodo, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Nustatant neturtinės žalos dydį, turi būti atsižvelgta į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Kad atsirastų atsakovo atsakomybė, turi būti nustatyta ir įrodyta civilinės atsakomybės sąlygų visuma: neteisėti veiksmai (neveikimas), kaltė, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kuo pasireiškia žala ir kad ją patyrė.

19Esant šioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, išsamiai išanalizavo bylai turinčias reikšmę aplinkybes, susijusias su ieškovės darbu ir drausminėmis nuobaudomis, ir panaikinti tą teismo sprendimo dalį nėra pagrindo dėl apeliaciniame skunde išdėstytų teiginių, todėl teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str., kolegija

Nutarė

21Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinio skundo netenkinti, priteisti iš J. P. atsakovei UAB „Olympic Casino Group Baltija“ 500 Lt atstovavimo išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. ieškovė kreipėsi į teismą prašydama panaikinti atsakovės 2009-04-30... 4. Nr. OCGB/PV-DN 205 dėl atleidimo iš darbo, grąžinti ieškovę į darbą į... 5. 11 273,60 Lt turtinės žalos ir 15 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo,... 6. Klaipėdos miesto apylinkės teismas J. P. ieškinį atsakovei UAB „Olympic... 7. Panaikino „Olympic Casino Group Baltija“ 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymą... 8. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovei 2008-12-03 įsakymu... 9. Apeliaciniu skundu ieškovės atstovas Valstybinių ir privačių įmonių... 10. Apeliantė nurodo, kad teismas sprendimą turėjo grįsti materialinės ir... 11. Klaipėdos miesto apylinkės teismas, spręsdamas ginčą, netinkamai... 12. Apeliacinis skundas netenkintinas šiais motyvais.... 13. Kaip matyti iš bylos medžiagos, apeliantė ginčija nuobaudų skyrimo tvarką... 14. Teismas pagrįstai nustatė, kad apeliantė apskritai nepriklauso UAB... 15. Nagrinėjamos bylos atveju Valstybinių ir privačių įmonių profesinė... 16. Atsakovės įmonėje yra veikianti „Olympic Casino“ profesinė sąjunga,... 17. Negalima sutikti su apeliantės teiginiais, kad atsakovė vien formaliai... 18. Ieškovė prašė priteisti neturtinės žalos atlyginimą. Civilinio kodekso... 19. Esant šioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str., kolegija... 21. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimą palikti...