Byla N-575-5969-10
Dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutarties J. B. administracinio teisės pažeidimo byloje priėmimo klausimą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Ričardo Piličiausko (pranešėjas), Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo J. B. apeliacinio skundo dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutarties J. B. administracinio teisės pažeidimo byloje priėmimo klausimą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 28 d. nutartimi paliko Marijampolės agentūros vyriausiojo aplinkos apsaugos inspektoriaus nutarimą, kuriuo J. B. už pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 78 straipsnio 1 dalyje, padarymą buvo paskirta administracinė nuobauda – 255 (dviejų šimtų penkiasdešimt penkių) litų bauda, nepakeistą ir pažeidėjo skundo netenkino. J. B. 2010 m. birželio 8 d. (pagal pašto spaudą ant voko) padavė teismui apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartį. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ir ABTĮ) 128 straipsnis numato, kad apygardų administracinių teismų nutarimai ir nutartys, priimti nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per dešimt dienų nuo nutarimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Kauno apygardos administracinis teismas ginčijamą nutartį priėmė ir paskelbė 2010 m. gegužės 28 d., todėl paskutinė apeliacinio skundo dėl šios nutarties pateikimo teismui diena, vadovaujantis minėtu ABTĮ 128 straipsniu, buvo 2010 m. birželio 7 d. J. B. savo apeliacinį skundą teismui padavė tik 2010 m. birželio 8 d. (pagal pašto spaudą ant voko), tai yra praleidęs įstatyme numatytą apeliacinio skundo padavimo terminą. ABTĮ 127 straipsnio 2 dalyje prašymas atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą numatytas kaip būtina sąlyga tam, kad teismas galėtų įstatymo nustatyta tvarka spręsti praleisto termino atnaujinimo klausimą. Apeliantas prašymo atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti nepareiškė, todėl jo apeliacinis skundas yra nepriimamas ir kartu su priedais grąžinamas jį padavusiam asmeniui. Pažymėtina, kad ši nutartis neužkerta galimybės apeliantui pakartotinai pateikti teismui apeliacinį skundą kartu su prašymu atnaujinti praleistą terminą jam paduoti, prašyme nurodant ir įrodymais pagrindžiant termino praleidimo priežastis iki skundo pateikimo dienos.

6Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

7Atsisakyti priimti J. B. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutarties J. B. administracinio teisės pažeidimo byloje ir kartu su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

8Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai