Byla 2-2547/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo R. M., atstovaujamo advokato Lino Jako, atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 13 d. nutarties, kuria tenkintas prašymas sustabdyti civilinę bylą Nr. 2-2419-603/2013 pagal ieškovės S. V. ieškinį atsakovams R. M. ir R. D. dėl dovanojimo sutarties pripažinimo iš dalies negaliojančia ir pirkimo pardavimo su atpirkimo teise sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, V. D., E. D., K. D., bankrutuojanti Nacionalinė kredito unija.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė S. V. 2011-09-08 kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama pripažinti iš dalies negaliojančia 2007-02-13 sudarytą dovanojimo sutartį (notarinio registro Nr. SK-1620), pagal kurią ji atsakovui R. D. padovanojo žemės sklypus bei 0,39 ha ploto žemės sklype (unikalus Nr. ( - )) esančius statinius, adresu ( - ). Taip pat prašė pripažinti negaliojančia 2008-08-04 sudarytą pirkimo pardavimo su atpirkimo teise sutartį (notarinio registro Nr. 1-7403), pagal kurią atsakovas R. D. perleido turtą atsakovui R. M.. Nurodė, kad jai nuosavybės teise priklausė 0,39 ha ploto žemės sklypas su statiniais, esantys ( - ). Kai atsakovas R. M. pareiškė ieškinio reikalavimus civilinėje byloje Nr.2-497-432/2011 dėl iškeldinimo, paaiškėjo, jog ji 2007-02-13 notarinės formos sutartimi šį nekilnojamąjį turtą kartu su kitais jai nuosavybės teise priklausančiais penkiais žemės sklypais padovanojo savo anūkui atsakovui R. D., o pastarasis 2008-08-04 pirkimo pardavimo su atpirkimo teise sutartimi perleido atsakovui R. M.. Kadangi turimuose pastatuose gyveno ji pati bei jos duktė, žentas ir anūkai, žemės sklype buvo laikomi naminiai gyvūnai, todėl neketino jokios sutarties pagrindu perleisti jai nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų, niekada neišreiškė valios dėl šių nekilnojamų daiktų dovanojimo, nes būtų praradusi vienintelę nuosavybę, kurią valdė ir naudojo, todėl dovanojimo sutarties dalis, kuria perleistas 0,39 ha ploto žemės sklypas su statiniais, turi būti pripažinta negaliojančia. Taip pat negaliojančia turi būti pripažinta ir 2008-08-04 sutartis, nes sudaryta negaliojančio sandorio pagrindu, sandoriu šalys nesiekė pirkti ir parduoti ieškovei priklausančių nekilnojamųjų daiktų, todėl turi būti taikoma ir restitucija.

5Bylos nagrinėjimo metu, atskiru prašymu ieškovė prašė sustabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu, iki bus išnagrinėta kita civilinė byla, iškelta pagal šioje byloje esančių trečiųjų asmenų E. D. ir V. D. ieškinį atsakovams bankrutuojančiai kooperatinei bendrovei Nacionalinei kredito unijai (tretieji asmenys R. M. ir R. D.) dėl Nacionalinės kredito unijos ir V. D. 2008-02-26 sudarytos paskolos sutarties Nr. 80226-020 bei Nacionalinės kredito unijos ir E. D. 2008-02-26 sudarytos paskolos sutarties Nr. 80226-019 pripažinimo negaliojančiomis nuo jų sudarymo momento. Nurodė, kad minėti tretieji asmenys Vilniaus apygardos teismui yra pateikę tokio pobūdžio ieškinį, kurį teismas priėmė ir iškėlė civilinę bylą. Pažymėjo, kad tariamos prievolės pagal šias sutartis buvo galimai įvykdytos R. M. ir R. D., ieškovės šioje byloje ginčijamos 2008-08-04 pirkimo pardavimo su atpirkimo teise sutarties pagrindu visą kainą už tariamai perkamus ir parduodamus nekilnojamuosius daiktus pervedant į Nacionalinės kredito unijos sąskaitą. Kadangi ieškovė prašo taikyti restituciją, todėl patenkinus ieškinį, kiltų klausimas dėl dalies R. M. sumokėtų piniginių sumų už jo tariamai pirktus nekilnojamuosius daiktus grąžinimo. Jos nuomone, nėra aišku, kas turėtų grąžinti pinigus, ar neturėtų jų grąžinti tretieji asmenys E. D. ir V. D.. Kadangi šie asmenys nėra niekada tinkamai išreiškę savo valios dėl paskolos sutarčių sudarymo, todėl taikant restituciją, gali būti pažeistos jų teisės.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 13 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino iš esmės ieškovės nurodytais motyvais, konstatuodamas, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamo ginčo civilinėje byloje Nr. 2-3772-781/2013 išsprendimas turės tiesioginės įtakos dėl sandorių iš dalies nuginčijimo bei restitucijos taikymo ginčo išsprendimui nagrinėjamojoje civilinėje byloje, tačiau nenurodė bylos sustabdymo teisinio pagrindo.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovas R. M. prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 13 d. nutartį panaikinti. Nurodo, kad skundžiama nutartis yra nepagrįsta, neatitinkanti Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų, teismų praktikos. Mano, kad nutartis priimta nepagrįsto prašymo pagrindu. Nesutinka su nutarties argumentu, kad gali būti neaiškus restitucijos taikymas, nes teismas iš viso nepasisakė, kuo pasireiškia neaiškumas. Mano, kad toks teismo argumentas yra nepagrįstas, nes jei byloje būtų taikoma restitucija, tai ji galima tik tarp sutarties šalių. Atsižvelgiant į šalių uždarumo principą, tokią sutartį pripažinus negaliojančia, pinigus turėtų grąžinti būtent R. D., neatsižvelgiant į tai, kur R. D. prašymu pinigai buvo sumokėti, nes tik R. D. priklausė parduodamas nekilnojamasis turtas, o pinigai buvo sumokėti už šio asmens giminaičių prievoles. Be to, teismas nenurodė bylos sustabdymo teisinio pagrindo, nors ieškovės prašymas buvo grindžiamas CPK 163 straipsnio 3 punktu. Mano, kad ir pagal kasacinio teismo praktiką, nėra jokio teisinio pagrindo bylą stabdyti. Atsakovo nuomone, nagrinėjamos visiškai skirtingos bylos, t. y. bylose yra skirtingos šalys ir byloje dėl paskolos sutarčių nuginčijimo nustatyti faktai neturės jokios įrodomosios, prejudicinės ar privalomosios galios šioje byloje. Taip pat mano, kad atsakovės prašymas buvo pagrįstas tik prielaida, kad gali būti taikoma restitucija, nes atsakovo nesąžiningumas byloje nėra ginčijamas. Tokį prašymą atsakovas vertina kaip bylos vilkinimą ir nesąžiningais veiksmais paremtą ieškovės neteisėtą naudojimąsi nekilnojamuoju turtu.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė prašo teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad vertinant nutartį tiek pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą, tiek pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą, nutartis yra teisėta ir pagrįsta, nes teismas turi diskrecijos teisę tiek bylą stabdyti, tiek jos nestabdyti. Pažymi, kad ieškovė ginčija sutartį, pagal kurią daiktų kaina buvo padengtos neįvykdytos tariamos E. D. ir V. D. prievolės. Tiek ši sutartis, tiek ginčijamos paskolos sutartys yra tarpusavyje susijusios ir net neatsiejamos viena nuo kitos ne tik daiktų kainos sumokėjimu padengiant tariamas prievoles, bet ir su ginčijamo pirkimo pardavimo sandorio tikslu. Ieškovė įrodinėja, kad ginčijamas sandoris yra apsimestinis sandoris, siekiant pridengti visiškai kitą sandorį, susijusį su ginčijamomis paskolos sutartimis. Todėl teismui nustačius kitoje byloje konkrečius faktus, susijusius su ginčijamų paskolos sutarčių sudarymu, tai turės esminės reikšmės sustabdytai bylai. Bet kokiu atveju, teismas dėl prejudicinių faktų reikšmingumo bei teisinių pasekmių (restitucijos taikymo) galės spręsti tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Ieškovės nuomone, atsakovo pozicija dėl restitucijos negalimumo yra prieštaringa, o nurodoma aplinkybė, jog ieškovė yra nesąžininga, nepagrįsta, nes ieškovė tik siekia, kad būtų apgintos jos ir jos šeimos narių pažeistos teisės.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria sustabdyta civilinė byla, yra pagrįsta ir teisėta.

14Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismas apelianto skundžiama 2013-06-13 nutartimi, pagal ieškovės prašymą, bylos nagrinėjimą iš esmės sustabdė CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu, kai negalima nagrinėti bylos tol, kol nebus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline tvarka, motyvuojant tuo, kad kitos bylos išnagrinėjimas turės tiesioginės įtakos dėl sandorių dalies ginčijimo bei restitucijos taikymo ginčo išsprendimui nagrinėjamojoje civilinėje byloje.

15CPK 1623 straipsnis reglamentuoja, kad bylos sustabdymas – procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo laikinas sustabdymas neapibrėžtam laikui. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatymuose numatytų objektyvių aplinkybių, kliudančių išnagrinėti bylą ir nepriklausančių nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios, taip pat kitais atvejais, nors įstatymuose ir nenumatytais, tačiau kliudančiais teismui išnagrinėti bylą iš esmės.

16Iš faktinių bylos aplinkybių matyti, kad ieškovė pareiškė kelis savarankiškus reikalavimus dėl sandorių nuginčijimo ir bylos nagrinėjimo metu pateikė prašymą dėl bylos sustabdymo, motyvuojant tuo, kad tik kitoje byloje gali būti nustatyti reikšmingi faktai, kurie turės esminės reikšmės nagrinėjamojoje civilinėje byloje, ir teismas pripažino, kad kitoje bylos išsprendimas turės tiesioginės įtakos dėl sandorių iš dalies nuginčijimo bei restitucijos taikymo. Faktiškai teismui kilo abejonių tiriant ginčijamo pirkimo pardavimo su atpirkimo teise sandorio restitucijos taikymo pagrindų ir būdų (CK 6.145-6.153 str.) aplinkybes ieškinio patenkinimo atveju, tačiau nėra jokio nei faktinio, nei teisinio pagrindo sutikti su teismo išvada, kad šioje byloje yra privalomas pagrindas sustabdyti bylos nagrinėjimą. Priešingai, sutiktina su apelianto skundo argumentu, kad restitucija iš principo yra taikoma būtent tarp sandorio šalių, o šiuo atveju (ginčijant pirkimo pardavimo su atpirkimo teise sandorį) restitucija galėtų būti taikoma tik tarp sandorio šalių R. M. ir R. D., nes nėra ginčijama ir nurodomos aplinkybės, kad šalys tarpusavyje neatsiskaitė. Aplinkybė, jog sandorio kaina buvo sumokama dengiant trečiųjų asmenų prievoles įeina į atsiskaitymo tvarką, kuri šalių numatyta notarine tvarka patvirtintoje sutartyje (CK 6.344 str. 4 d.), bet ginčo aplinkybių dėl ginčo sandorio subjektų nenurodyta. Šioje civilinėje byloje nėra jokių duomenų, kokius dokumentus (duomenis) turėjo notaras, tvirtindamas ginčo sandorį ir tokio turinio atsiskaitymo tarp šalių tvarką, todėl nėra pagrindo šiuo metu pripažinti, kad gali būti apsunkintas restitucijos klausimo sprendimas ieškinio tenkinimo atveju ir tik kitos bylos išnagrinėjimas turės esminės reikšmės ar tiesioginės įtakos nagrinėjant šią bylą (CPK 185 str.).

17Esant nurodytiems argumentams, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis nėra teisėta ir pagrįsta, todėl naikintina dėl neteisingai taikytos procesinės teisės normos, reglamentuojančios civilinių bylų sustabdymo atvejus, ir klausimas išspręstinas iš esmės, ieškovės prašymas netenkintinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 338, 178,185 straipsniai).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 13 d. nutartį panaikinti.

20Ieškovės S. V. prašymo sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą, iki bus išspręsta Vilniaus apygardos teismo nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-3772-781/2013, netenkinti.

21Civilinę bylą grąžinti nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė S. V. 2011-09-08 kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama... 5. Bylos nagrinėjimo metu, atskiru prašymu ieškovė prašė sustabdyti šios... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 13 d. nutartimi ieškovės... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atskiruoju skundu atsakovas R. M. prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m.... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė prašo teismo nutartį palikti... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 12. Atskirasis skundas tenkintinas.... 13. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 14. Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismas... 15. CPK 1623 straipsnis reglamentuoja, kad bylos sustabdymas – procesinių... 16. Iš faktinių bylos aplinkybių matyti, kad ieškovė pareiškė kelis... 17. Esant nurodytiems argumentams, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339... 19. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 13 d. nutartį panaikinti.... 20. Ieškovės S. V. prašymo sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą, iki bus... 21. Civilinę bylą grąžinti nagrinėti pirmosios instancijos teismui....