Byla 2A-1494-601/2009

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko bei pranešėjo Evaldo Burzdiko, kolegijos teisėjų Nijolios Indreikienės, Egidijaus Tamašausko, sekretoriaujant Audronei Stulginskaitei, dalyvaujant ieškovų R. R. ir D. F. atstovei adv. K. Gontienei, atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos atstovui Ramūnui Šeškui, atsakovo Kęstučio Bieliausko įmonės atstovei adv. S. Žukauskienei, atsakovui P. Š.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų Kęstučio Bieliausko įmonės, P. Š. ir N. Š. apeliacinį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-29-214/2009 pagal ieškovų R. R. ir D. F. patikslintą ieškinį atsakovams Kauno apskrities viršininko administracijai, P. Š., N. Š., Kęstučio Bieliausko įmonei ir trečiajam asmeniui AB SEB bankas dėl nuomos sandorių ir administracinių aktų pripažinimo negaliojančiais.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovai patikslintu ieškiniu prašė: 1) pripažinti negaliojančiu 2002-12-30 Kauno apskrities viršininko įsakymą Nr. 02-05-7545 išnuomoti 0,4774 ha žemės sklypą, esantį ( - ) atsakovams P. Š. ir N. Š. ir pripažinti įgaliojančiomis dvi 2002-12-30 valstybinės žemės nuomos sutartis su P. Š. ir N. Š.; 2) pripažinti negaliojančiu 2004-07-08 Kauno apskrities viršininko įsakymą Nr. 02-05-5843 išnuomoti 0,2231 ha žemės sklypą ( - ) atsakovui Kęstučio Bieliausko įmonei ir pripažinti negaliojančia 2004-07-12 valstybinės žemės nuomos sutartį su Kęstučio Bieliausko įmone; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Kauno rajono apylinkės teismas 2009 m. birželio 15 d. sprendimu ieškinį patenkino. Teismas sprendime nustatė, kad 2002-12-30 KAVA įsakymu Nr. 02-05-7545 99 m. valstybinės žemės nuomos sutarties projekte nurodytomis sąlygomis 0,4774 ha žemės sklypo, esančio ( - ) dalis - 0,3593 ha buvo išnuomota P. Š., o 0,1181 ha - N. Š. (1 t., b. l. 4,). Šių įsakymu pagrindu sudarytos 2002-12-30 valstybinės žemės nuomos sutartys (1 t., b. l. 5-6). 2004-07-08 KAVA įsakymu Nr. 02-05-5843 Kęstučio Bieliausko įmonei 20 m. valstybinės žemės nuomos sutarties projekte nurodytomis sąlygomis išnuomotas 0,2231 ha žemės sklypas, esantis ( - ) nustatytas žemės sklype 363 kv.m. sklypo dalies servitutas, suteikiantis teisę kitiems asmenims neatlygintinai naudotis šia dalimi (1 t., b. l. 7, 8). Teismas sprendė, kad KAVA, išnuomodama 0,4774 ha ir 0,2231 ha žemės sklypus bei sudarydama žemės nuomos sutartis pažeidė imperatyvias įstatymo normas, kadangi nenurodė valstybinės žemės sklypo nuomos termino nustatymo motyvų, todėl pripažino negaliojančiais 2002-12-30 Kauno apskrities viršininko įsakymą Nr. 02-05-7545 ir dvi 2002-12-30 valstybinės žemės nuomos sutartis su P. Š. ir N. Š. bei 2004-07-08 Kauno apskrities viršininko įsakymą Nr. 02-05-5843 ir 2004-07-12 valstybinės žemės nuomos sutartį su Kęstučio Bieliausko įmone (LR Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintos „Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklės“ 31.4 p., CK 1.80 str. 1 d., LAT 2008-09-30 nutartis civilnėje byloje Nr. 3K-3-432/2008). Ieškinį patenkinus iš atsakovų priteisė ieškovams turėtas bylinėjimosi išlaidas.

6Apeliaciniu skundu atsakovai P. Š., N. Š., Kęstučio Bieliausko įmonė prašo panaikinti 2009-06-15 Kauno rajono apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti bei priteisti iš ieškovų bylinėjimosi išlaidas. Motyvuose nurodo: 1) teismas netinkamai vertino byloje pateiktus įrodymus, ir pažeidė įrodymų vertinimo taisykles; 2) ginčijami įsakymai priimti ir nuomos terminai nustatyti vadovaujantis tuo metu galiojusiais teisės aktais, kurie nedetalizavo kaip ir kokia apimtimi turi būti išdėstyti motyvai dėl nuomos sutarties termino; 3) teismas nenurodė kaip buvo pažeistos ginčo sandorių šalių teisės nenurodant termino motyvų ir koks terminas turėjo būti nustatytas; 4) ieškovams pagrįstai išnuomoti žemės sklypai, kadangi juose yra ieškovams nuosavybės teise priklausantys statiniai, kurių eksploatacijai buvo būtini šie žemės sklypai, be to, suderinti ir patvirtinti žemės sklypų planai bei statiniai įregistruoti VĮ Registrų centre, o registro duomenys nėra nuginčyti; 5) teismas nepagrįstai įsakymus pripažino negaliojančiais CK 1.80 str. pagrindu, kadangi ši teisės norma gali būti taikoma tik sandoriams, bet ne administraciniams aktams; 6) teismas pripažindamas negaliojančiomis valstybinės žemės nuomos sutartis nenurodė argumentų, kaip nuomos sutartys prieštarauja imperatyvioms teisės normoms; 7) ieškovai praleido vieno mėnesio ieškinio senaties terminą administraciniams aktams ginčyti, todėl taikytina ieškinio senatis.

7Atsakovas KAVA atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti. Motyvuose nurodo: 1) teismas netinkamai aiškino Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 260 31.4 p., nevertino įrodymų visumos, VĮ Registro centro pažymėjimuose užfiksuotų duomenų, dėl ko priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą; 2) nuomos sutartys ir KAVA įsakymai pasirašyti ir priimti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais (Žemės įstatymo 9 str., 6 p., 1 d.), ginčo žemės sklypuose esant ieškovams nuosavybės teise priklausantiems statiniams siekiant juos eksploatuoti.

8Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovai R. R. ir D. F. prašo atmesti atsakovų apeliacinį skundą ir palikti galioti 2009-06-15 Kauno rajono apylinkės teismo sprendimą bei priteisti ieškovų turėtas bylinėjimosi išlaidas. Motyvuose nurodo: 1) apeliacinis skundas neatitinka CPK 306 str. 3 d., 111 str. 4 d., 80 str. 4 d. reikalavimų, kadangi jį pasirašė K. B., nors atsakovas yra Kęstučio Bieliausko įmonė, nepridėti dokumentai dėl atstovavimo įmonei, nėra antspaudo, be to, už apeliacinį skundą sumokėtas mažesnis žyminis mokestis - 264 Lt, negu paduodant ieškinį; 2) iš Nekilnojamojo turto kadastro duomenų matyti, jog statinių nusidėvėjimas virš 40 proc., užstatymo plotas nedidelis, KAVA (vykstant bylos nagrinėjimui) 2009-03-31 grąžino ginčo žemę ieškovams, todėl ginčo žemės nuoma buvo suvaržytos ieškovų kaip pretendentų, o vėliau ir kaip žemės savininkų nuosavybės teisės; 3) ginčijamuose įsakymuose nenurodyti nuomos terminų nustatymo motyvai; 4) įsakyme Nr. 02-05-7545 nepagrįstai nustatytas 99 m. nuomos terminas, neatsižvelgus į statinių nusidėvėjimą, nenurodyti valstybinės žemės sklypo nuomos termino nustatymo motyvai, neatsižvelgta į tai, jog iki 2002 m. sandėlis lFlb nebuvo naudojamas, dėl jo naudojimo su ankstesniu sandėlio savininku KAVA nebuvo sudariusi žemės nuomos sutarties, sandėliu užstatytas plotas užima tik apie 0,0947 ha, o išnuomotas žemės sklypas penkis kartus didesnis; 5) sudarant valstybinės žemės nuomos sutartis, jų 18 p. buvo numatytas išankstinis sutarčių nutraukimas atkuriant nuosavybę į žemės sklypus; 6) įsakyme Nr. 02-05-5843, nepagrįstai nustatytas ir nemotyvuotas 20 m. žemės nuomos terminas bei žemės sklypo plotas, kadangi sandėliais užstatytas plotas sudaro tik 0,0330 ha (330 kv. m.), tuo tarpu išnuomotas septynis kartus didesnis sklypas - 0,2231 ha; 7) nei apeliantai, nei atsakovas KAVA pirmos instancijos teisme nereikalavo taikyti ieškinio senaties termino, todėl bylą nagrinėjant apeliacine tvarka toks reikalavimas negalimas; 8) ieškovai nepraleido termino apskųsti administracinius aktus, kadangi tik 2007 m. spalio 12 d. gavo duomenis apie ginčo sandorius.

9Apeliacinis skundas tenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

11Byloje nustatyta, kad 2002-12-30 KAVA įsakymu Nr. 02-05-7545 (toliau – ginčijamas įsakymas) 99 metams valstybinės žemės nuomos sutarties projekte nurodytomis sąlygomis 0,4774 ha žemės sklypo, esančio ( - ) dalis - 0,3593 ha buvo išnuomota P. Š., o dalis - 0,1181 ha - N. Š. (1 t., b. l. 4,). Šių įsakymu pagrindu 2002 gruodžio 30 d. sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys (1 t., b. l. 5-6). Išnuomotuose žemės sklypuose yra atsakovams jungtinės nuosavybės teise priklausantys statiniai (pastatas - kiemo rūsys, kurio plotas 430.89 kv. m., paskirtis – sandėliavimo, ir pastatas – mašinų aptarnavimo stotis, kurio plotas 447.98 kv. m., paskirtis paslaugų) (1 t. b. l. 61-63). 2004-07-08 KAVA įsakymu Nr. 02-05-5843 (toliau – ginčijamas įsakymas) Kęstučio Bieliausko įmonei 20 m. valstybinės žemės nuomos sutarties projekte nurodytomis sąlygomis išnuomotas 0,2231 ha žemės sklypas, esantis ( - ) nustatytas žemės sklype 363 kv. m. sklypo dalies servitutas, suteikiantis teisę kitiems asmenims neatlygintinai naudotis šia dalimi (1 t., b. l. 7, 8). Šio įsakymo pagrindu sudaryta 2004 m. liepos 12 d. valstybinės žemės nuomos sutartis (1 t., b. l. 71-77). Išnuomotame žemės sklype yra atsakovui nuosavybės teise priklausantis statinys (pastatas – garažas, kurio plotas – 288.41 kv. m., po rekonstrukcijos – 339,34 kv. m.) (1 t., b. l. 99-104, 2 t., b. l. 4-5).

12Ieškovų atsiliepime į apeliacinį skundą nurodoma, kad apeliacinis skundas paduotas su trūkumais, t. y. prie apeliacinio skundo nėra K. B. atstovavimą įmonei patvirtinančio dokumento ir įmonės antspaudo bei sumokėtas mažesnis žyminis mokestis, negu paduodant ieškinį. Teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pakankamas pagrindas nagrinėti atsakovo Kęstučio Bieliausko įmonės apeliacinį skundą, nes nėra abejonių, jog apeliacinį skundą pasirašė atsakovo įmonės savininkas K. B., o sumokėtas žyminis mokestis laikytinas pakankamu, nes iš esmės byloje sprendžiamas dviejų reikalavimų (įsakymų) panaikinimo klausimas, valstybinės nuomos sutarčių panaikinimas yra išvestiniai reikalavimai, už kuriuos nereikalinga mokėti žyminio mokesčio. CPK 305 str. numatyta, kad apeliacinį skundą turi teisę paduoti dalyvaujantys byloje asmenys. Todėl tai, kad atsakovai nepateikė atsiliepimų į ieškinį, nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, negali būti pagrindu neturėti teisės pareikšti apeliacinį skundą (ką nurodo ieškovų atstovė).

13Pirmosios instancijos teismas, patenkino ieškovų ieškinį, motyvuodamas tuo, jog atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija išnuomodama valstybinės žemės sklypus, pažeidė imperatyvias įstatymo normas, nes nenurodė valstybinės žemės sklypo nuomos termino nustatymo motyvų. Teisėjų kolegija su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nesutinka ir sprendžia, kad teismas netinkamai taikė tiek materialinės, tiek procesinės teisės normas, vertindamas surinktus byloje įrodymus.

14Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad Kauno apskrities viršininko administracijos įsakymai „Dėl žemės sklypų nuomos“ negali būti prilyginami sandoriams, todėl sandorių negaliojimo pagrindais šie įsakymai, kaip tai padarė pirmosios instancijos teismas (CK 1.80 str.), negali būti pripažinti negaliojančiais. Kauno apskrities viršininko administracijos įsakymai „Dėl žemės sklypų nuomos“ yra individualūs teisės aktai (t. y. vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam subjektui ar individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei) (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 14 p., toliau - ABTĮ). Nagrinėjamu atveju, sprendžiant ginčą, būtina patikrinti ar buvo laikomasi administracinių procedūrų priimant ginčijamus įsakymus, nors ginčas ir kildinamas iš civilinių teisinių nuomos santykių. ABTĮ 89 str. yra numatyti pagrindai, kada turi būti panaikintas skundžiamas aktas (ar jo dalis), t. y. jeigu jis yra: 1) neteisėtas iš esmės, t. y. savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams; 2) neteisėtas dėl to, kad jį priėmė nekompetentingas administravimo subjektas; 3) neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą; 4) skundžiamas aktas (ar jo dalis) gali būti panaikintas ir kitais pagrindais, kuriuos administracinis teismas pripažino svarbiais. Teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje nenustatyti aukščiau paminėti pagrindai, kuriais galima būtu panaikinti ginčijamus Kauno apskrities viršininko administracijos įsakymus „Dėl žemės sklypų nuomos“.

15Ieškovai nurodo, kad Kauno apskrities viršininko administracija priimdama ginčijamus įsakymus pažeidė tuo metu galiojusias imperatyvias normas (dėl ko pripažintini negaliojančiais): Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo nuostatas ir 1999-03-09 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 260 patvirtintos tvarkos 31.4 p., t. y. nemotyvuotas nuomos termino nustatymas ir nepagrįstai didelis išnuomotas sklypas, stipriai viršijant užstatytą plotą.

16Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo 23 str. (galiojęs ginčijamo 2002-12-30 Kauno apskrities viršininko įsakymo metu) numatė, kad žemės perdavimo naudotis tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

17Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo 9 str. (galiojęs ginčijamo 2004-07-08 Kauno apskrities viršininko įsakymo metu) numatė, kad valstybinė žemė išnuomojama be aukciono, jeigu ji užstatyta fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais statiniais ar įrenginiais (išskyrus laikinuosius statinius, inžinerinius tinklus bei neturinčius aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statinius, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui arba jo priklausiniui). Žemės sklypai išnuomojami teritorijų planavimo dokumentuose nustatyto dydžio, kuris būtinas statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Sprendime turi būti išdėstyti valstybinės žemės nuomos sutarties termino nustatymo motyvai.

18Abiejų ginčijamų įsakymų priėmimo metu Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr 260 patvirtintos „Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarkos 29.1 p. numatė, kad išnuomojami naudojami žemės sklypai užstatyti fiziniams ar juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais pastatais, o 31.4 p. numatė, kad žemės nuomos terminas nustatomas nuomotojo ir nuomininko susitarimu atsižvelgiant į valstybės interesus ir žemės sklype esančio pastato, įrenginio arba kito statinio saugaus naudojimo terminą, kuris nustatomas pagal patvirtintą pastato, įrenginio arba kito statinio statybos projektinę dokumentaciją, o pastatų, įrenginių arba kitų statinių, pastatytų iki 1996 m. sausio 1 d., – pagal techninės apskaitos (kadastrinių matavimų) byloje nurodytus pastato, įrenginio arba kito statinio nusidėvėjimo duomenis Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka, bet ne ilgesniam kaip 99 metų laikotarpiui. Nuomotojas sprendime dėl valstybinės žemės sklypo išnuomojimo privalo nurodyti valstybinės žemės sklypo nuomos termino nustatymo motyvus.

19Iš aukščiau nurodytų teisės aktų galima daryti išvadą, kad asmenys turintys naudojamų nuosavybės teise priklausančių pastatų valstybei priklausančioje žemėje, turi teisę juos išsinuomoti, tam kad būtų galimybė juos eksploatuoti. Byloje nustatyta, kad visi atsakovai turi jiems išnuomotoje ginčo žemėje nuosavybės teise priklausančių pastatų, todėl jie turėjo neginčytiną teisę į valstybinės žemės nuomą. Pagal nurodytus teisės aktus žemės nuomos terminas yra nustatomas nuomotojo ir nuomininko susitarimu, atsižvelgiant į tam tikras aplinkybes, kuriomis motyvuojant susitariančios šalys gali derinti termino trukmę. Susitarimas dėl termino yra laisvas šalių valios derinimas (išreiškimas), kuris šiuo atveju gali būti ribojamas tam tikromis teisės aktuose nustatytomis aplinkybėmis. Ribojimai skirti būtent šalims ir būtent nuomotojas (šiuo atveju stipresnioji šalis) įpareigojamas nurodyti nuomos termino nustatymo motyvus nuomininkui, tam kad nuomininkas (silpnesnioji šalis) žinotų, dėl kokių priežasčių jam nenustatomas jo pageidaujamas nuomos terminas. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovai (kaip tretieji, šalių susitarimo atžvilgiu, asmenys) neturi pagrindo kvestionuoti šalių susitarimo dėl nuomos sutarties termino. Atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija nurodo, kad priimant ginčijamus įsakymus buvo nurodyti visi teisės aktai, atsakovų prašymai, į kuriuos buvo atsižvelgta priimant įsakymą, ir kurie apėmė nuomos termino nustatymo motyvus. Taip pat nurodo, kad priimant ginčijamo pobūdžio įsakymus, Kauno apskrities viršininko administracija laikosi vienodos praktikos ir nei viename iš tokių įsakymų nėra pateikiami išsamesni motyvai, nei šiuo atveju. Atsakovai P. Š., N. Š. ir Kęstučio Bieliausko įmonė neginčija priimtų ginčo įsakymų. Esant nurodytoms aplinkybėms bei atsižvelgiant į teisėtų lūkesčių, interesų pusiausvyros, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, teisėjų kolegija sprendžia, kad tenkinti ieškovų pareikštu motyvu (nenurodyti valstybinės žemės nuomos termino nustatymo motyvai) ieškinį, nėra pagrindo.

20Iš aukščiau nurodytų teisės aktų matyti, kad išnuomojami naudojami žemės sklypai užstatyti fiziniams ar juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais pastatais ir tokio dydžio, kuris būtinas statiniams ar įrenginiams eksploatuoti, t. y. išnuomojami faktiškai naudojami žemės sklypai. Pažymėtina, kad ieškovai nurodydami, jog išnuomoti nepagrįstai dideli ginčo sklypai, nenurodo tam pagrįsti jokių motyvų, kai CPK 178 str. nurodo, jog šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus <...>. Ieškovų atstovės nurodymas, kad turėjo būti išnuomoti tik po pastatais esantys žemės sklypai, visiškai neatitinka aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatų. Ieškovų atstovės nurodomu atveju, atsakovai prarastų galimybę naudotis jiems nuosavybės teise priklausančiais pastatais. Byloje nustatyta, kad atsakovai naudojasi nuosavybės teise priklausančiais pastatais ir prie jų esančia žeme (tą patvirtina atsakovai, pateikti byloje duomenys (1 t. b. l. 150-151, 102, 2 t. b. l. 13, 83)), byloje pateikti žemės sklypų planai (1 t. b. l. 8, 101, 147, 149, 165), kurie patvirtina faktiškai naudojamų žemės sklypų ribas ir plotus, todėl nėra pagrindo spręsti, kad atsakovams išnuomoti per dideli žemės sklypai.

21Be to teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovai nepateikė įrodymų, kad ginčijami įsakymai ir nuomos sutartys pažeidžia ieškovų teises (CPK 178 str.). Bylos nagrinėjimo metu Kauno apskrities viršininko administracija priėmė sprendimą ieškovams atkurti nuosavybės teisės į atsakovams išnuomotus žemės plotus ir nurodė, kad teisės ir pareigos pagal sudarytas valstybinės žemės nuomos sutartis pereina žemės savininkams, t. y. ieškovams. Ieškovų noras formaliais pagrindais, nesant konkretaus jų teisių pažeidimo, panaikinti susiklosčiusius valstybinės žemės nuomos santykius, vėliau perėjusius ieškovams, negali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu. Tai sukeltų tik teisinių santykių neapibrėžtumą tarp statinių savininkų (atsakovų) ir žemės savininkų (ieškovų) bei paskatintų tolimesnius ginčus.

22Apeliacinio skundo argumentas taikyti ieškinio senatį, - nesvarstytini, nes pirmosios instancijos teisme nebuvo prašoma taikyti ieškinio senatį.

23Nepanaikinus Kauno apskrities viršininko įsakymų dėl ginčytinų žemės sklypų nuomos, kurių pagrindu buvo sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys, nėra įstatyminio pagrindo pripažinti negaliojančiomis ginčijamas valstybinės žemės nuomos sutartis (pripažinti negaliojančiais išvestinius reikalavimus).

24Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tenkindamas ieškinį netinkamai tiek taikė materialinės, tiek procesinės teisės normas, todėl teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinį atmesti (CPK 326 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d., 330 str.).

25Ieškinį atmetus iš ieškovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str., 96 str.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 2 p., 331 str.,

Nutarė

27Apeliacinį skundą patenkinti.

28Kauno rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 15 d. teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti.

29Priteisti iš ieškovų R. R., a. k. ( - ) ir D. F., a. k. ( - ) po 66 Lt (šešiasdešimt šešis litus) atsakovams Kęstučio Bieliausko įmonei, į. k. 133243288, ir P. Š., a. k. ( - ) bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme.

30Priteisti iš ieškovų R. R., a. k. ( - ) ir D. F., a. k. ( - ) po 50,06 Lt (penkiasdešimt litų 6 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovai patikslintu ieškiniu prašė: 1) pripažinti negaliojančiu... 5. Kauno rajono apylinkės teismas 2009 m. birželio 15 d. sprendimu ieškinį... 6. Apeliaciniu skundu atsakovai P. Š., N. Š., Kęstučio Bieliausko įmonė... 7. Atsakovas KAVA atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos... 8. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovai R. R. ir D. F. prašo atmesti... 9. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 11. Byloje nustatyta, kad 2002-12-30 KAVA įsakymu Nr. 02-05-7545 (toliau –... 12. Ieškovų atsiliepime į apeliacinį skundą nurodoma, kad apeliacinis skundas... 13. Pirmosios instancijos teismas, patenkino ieškovų ieškinį, motyvuodamas tuo,... 14. Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad Kauno... 15. Ieškovai nurodo, kad Kauno apskrities viršininko administracija priimdama... 16. Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo 23 str. (galiojęs ginčijamo 2002-12-30... 17. Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo 9 str. (galiojęs ginčijamo 2004-07-08... 18. Abiejų ginčijamų įsakymų priėmimo metu Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu... 19. Iš aukščiau nurodytų teisės aktų galima daryti išvadą, kad asmenys... 20. Iš aukščiau nurodytų teisės aktų matyti, kad išnuomojami naudojami... 21. Be to teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovai nepateikė įrodymų, kad... 22. Apeliacinio skundo argumentas taikyti ieškinio senatį, - nesvarstytini, nes... 23. Nepanaikinus Kauno apskrities viršininko įsakymų dėl ginčytinų žemės... 24. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija... 25. Ieškinį atmetus iš ieškovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 2 p., 331 str.,... 27. Apeliacinį skundą patenkinti.... 28. Kauno rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 15 d. teismo sprendimą... 29. Priteisti iš ieškovų R. R., a. k. ( - ) ir D. F., a. k. ( - ) po 66 Lt... 30. Priteisti iš ieškovų R. R., a. k. ( - ) ir D. F., a. k. ( - ) po 50,06 Lt...