Byla 2A-672-357/2014
Dėl skolos ir netesybų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Bartašienės (pirmininkė ir pranešėja), Egidijaus Mockevičiaus ir Vilijos Valantienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės UAB ,,SMD“ apeliacinį skundą dėl Telšių rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 14 d. galutinio sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB ,,Elduva“ ieškinį atsakovei UAB ,,SMD“ dėl skolos ir netesybų priteisimo

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Ieškovė UAB ,,Elduva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės UAB ,,SMD“ 80356,90 Lt skolą, 1038 Lt delspinigius, 853 Lt palūkanas, 7,26 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė taip pat prašė bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Telšių rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 21 d. preliminariu sprendimu ieškinys tenkintas, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas atsakovės turtas už 82247,90 Lt.

5Atsakovė UAB ,,SMD“ pateikė prieštaravimus dėl Telšių rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 21 d. priimto preliminaraus sprendimo, prašė panaikinti preliminarų sprendimą ir ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovė pagal sudarytą statybos rangos sutartį vykdė dalį specialiųjų darbų, kuriuos priėmė tuometinis atsakovės vadovas. Ieškovė ieškinyje nutylėjo, kad pažeidė statybos rangos sutartį, t.y. vėlavo atlikti sutartyje numatytus darbus, juos atliko nekokybiškai, nėra įvykdžiusi savo pirmesnės prievolės apmokėti atsakovei netesybas. Statybos rangos sutartis su ieškove vienašališkai nutraukta 2013-10-17, atsakovė ieškovei 2013-09-30 išrašė sąskaitą faktūrą dėl 156432,32 Lt netesybų. Ieškovė netinkamai vykdė sutartinę prievolę, todėl atsakovė pasinaudojo savigynos priemone ir sustabdė savo prievolės vykdymą.

6Ieškovė, nesutikdama su atsakovės pateiktais prieštaravimais, pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad šalys 2013-05-07 sudarė statybos rangos sutartį. Pagal šią sutartį ieškovė atliko darbus, kuriuos atsakovė priėmė kaip kokybiškai ir tinkamai atliktus, todėl pagrįstai išrašė sąskaitas faktūras ir pateikė apmokėti, tačiau atsakovė savo prisiimtų įsipareigojimų nevykdė. Atsakovė nepateikė defektinių aktų ir rašytinių reikalavimų pašalinti trūkumus, todėl neturėjo teisės nutraukti statybos rangos sutarties. Atsakovė delspinigių neapmokestino PVM mokesčiu. Atsakovės taikyta savigynos priemonė yra neadekvati. Netesybos yra neadekvačios ir neproporcingos. Atsakovė nepateikė įrodymų, kiek netesybų sumokėjo Mažeikių rajono savivaldybės administracijai dėl ieškovės kaltės.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Telšių rajono apylinkės teismas 2014 m. balandžio 14 d. galutiniu sprendimu Telšių rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 21 d. preliminarų sprendimą paliko nepakeistą.

9Ieškinį tenkino, priteisė iš UAB „SMD“ UAB „Elduva“ naudai skolą 80356,90 Lt, delspinigius 1038 Lt, palūkanas 853 Lt, 7,26 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-11-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas 3925 Lt. Priteisė iš UAB „SMD“ 37,57 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas. 2013 m. lapkričio 21 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones paliko galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

10Teismas konstatavo, kad atliktų darbų priėmimo aktai nėra nuginčyti, pakeisti ar panaikinti, dėl jų nėra pareikšta pretenzijų. Atsakovė priėmė ieškovės atliktus darbus, tačiau neatsiskaitė už juos pagal pateiktas sąskaitas. Atsakovės įsiskolinimas yra 80356,90 Lt, delspinigiai sudaro 1038 Lt, o palūkanos - 853 Lt. Teismas pažymėjo, kad nėra pateikta duomenų, patvirtinančių, kad atsakovė yra sumokėjusi už atliktus darbus. Teismas vertino, kad iš 2013-08-26 energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos Nr. 15ĮP2-51315 matyti, kad daugiabučio namo ( - ) vidaus įrenginiai pastato šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos atitinka projekto, norminių teisės aktų reikalavimus bei gali būti naudojami pagal paskirtį, o iš 2013-09-06 energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos Nr. 15ĮP2-52559 matyti, kad daugiabučio namo ( - ) elektros tinklai ir jų priklausiniai el. įrenginiai sumontuoti pagal UAB „Elduva“ projektą Nr. 409 DP-E.RA-09-13-0707 ir atitinka projekto, norminių teisės aktų reikalavimus bei gali būti naudojami pagal paskirtį. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad ji būtų kreipusis į ieškovę dėl 2013 m. birželio ir liepos mėn. atliktų darbų kokybės, išskyrus 2013-10-17 raštą dėl sutarties nutraukimo. Teigti, kad atsakovė turėjo pagrindą sustabdyti priešpriešinę prievolę, nėra pagrindo.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą esmė

12Atsakovė UAB ,,SMD“ apeliaciniu skundu prašo Telšių rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 14 d. galutinį sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-199-304/2014 pagal ieškovės UAB „Elduva“ ieškinį atsakovei UAB „SMD“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo, panaikinti ir priimti šioje byloje naują galutinį sprendimą - Telšių rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 21 d. preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti. Taip pat prašo priteisti atsakovei UAB „SMD“ iš ieškovės UAB „Elduva“ visas jos pirmojoje ir apeliacinėje instancijose turėtas bylinėjimosi išlaidas.

13Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Teigia, kad ieškovė UAB ,,Elduva“ nepagrįstai nutylėjo, jog su ja buvo neatsiskaityta dėl to, kad pati ieškovė yra pažeidusi sutartį, dėl ko tarp šalių yra iškilęs ginčas dėl ieškovės teisės reikalauti apmokėjimo už atliktus darbus bei atsakovės pareigos už juos apmokėti. Sutartyje numatytus darbus ieškovė turėjo atlikti ne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 1 d., tačiau iki nustatyto termino ji atliko tik 34 652,23 Lt vertės (apie 20 procentų) sutartyje numatytų darbų, dalį likusių darbų atlikinėjo jau pasibaigus terminui, visų sutartyje numatytų darbų ji neužbaigė iki 2013 m. rugsėjo 30 d. Esant minėtoms aplinkybėms atsakovė sutarties 17.2. punkto pagrindu nuo 2013 m. spalio 17 d. vienašališkai nutraukė su ieškove sudarytą sutartį ir sutarties 14.2. punkto pagrindu ieškovei išrašė 2013-09-30 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. SMD000000254 156 432,32 Lt dydžio netesybų sumai. Kadangi ieškovė pati neįvykdė savo priešpriešinės pareigos atsakovei, o atsakovės priskaičiuotos ieškovės mokėtinos netesybos yra žymiai didesnės, nei ieškovės ieškinyje nurodoma atsakovės skola, atsakovė laikė, jog pagal CK 6.46 str. 2 d. nuostatas ji turėjo teisę sustabdyti ieškinyje nurodytos prievolės vykdymą.

152. Mano, kad teismas netinkamai taikė materialines teisės normas, nustatančias prievolių pagrindus (CK 6.2 str.), nesivadovavo bendraisiais teisės principais ir sutarties laisvės principu (CK 1.5 str., 6.156 str.), nesivadovavo sutarčių aiškinimo taisyklėmis (CK 6.193 - 6.195 str.), netinkamai taikė teisės normas, nustatančias teisę į savigyną civiliniuose santykiuose (CK 1.139 str., 6.46 str., 6.58 str.), pažeidė procesinės teisės normas, nes neteisingai nustatė teisiškai reikšmingas faktines bylos aplinkybes bei nesilaikė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių (CPK 176 str. 1 d., 177 str. 1 d., 178 str., 185 str., 260 str., 263 str., 265 str.). Todėl toks sprendimas negali būti laikomas pagrįstu ir teisėtu.

163. Teismas tarp ieškovės ir atsakovės iškilusį ginčą turėjo spręsti remdamasis ne tiek įstatymo, kiek sutarties nuostatomis. Teismui turėjo būti akivaizdu, jog pagal bylos rašytinius įrodymus bei pagal sutarties nuostatas atsakovė turėjo teisę savo pasirinkimu tiek sulaikyti pagal sutartį ieškovei priklausančius mokėjimus (sutarties 13.9.2. p.), tiek skaičiuoti ieškovei netesybas už kiekvieną praleistą dieną, pirmas dvi savaites po 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo visos sutarties kainos, o po to po 2000 Lt (sutarties 14.2 p.), tiek pagal sutartį mokėtinas ieškovei sumas sumažinti netesybų dydžiu (sutarties 14.4. p.). Jei teismas į minėtas aplinkybes būtų atsižvelgęs, bei būtų tinkamai taikęs ir tinkamai vadovavęsis materialinės teisės normomis (CK 1.5 str., 1.139 str., 6.2 str., 6.46 str., 6.58 str., 6.156 str., 6.193 - 6.195 str.), bei vadovavęsis ir atitinkamomis sutarties nuostatomis (13.9.2. p., 14.2 p., 14.4. p.), teismas nebūtų turėjęs pagrindo tenkinti ieškinį. Byloje ne atsakovė yra skolinga ieškovei, bet ieškovė yra skolinga atsakovei (156 432,32 Lt - 80 356,90 Lt = 76 075,42 Lt).

174. Susilaikydama nuo skolos už atliktus darbus ieškovei sumokėjimo, atsakovė pasinaudojo teise į savigyną, ką kaip civilinių teisių gynimo būdą numato ir civilinės teisės normos. Savigynos teisėtumą įrodo šios aplinkybės: pati ieškovė netinkamai vykdė savo sutartinę prievolę pagal sutartį, dėl sutartinės prievolės netinkamo vykdymo pati ieškovė privalo mokėti atsakovei jos priskaičiuotas netesybas, kurios yra net didesnės, nei pati atsakovės prievolė, šią savo prievolę įvykdyti ieškovė turi pirmiau už atsakovę, dėl to, jog atsakovės prievolė atsikaityti su ieškove už jos faktiškai atliktus darbus yra neįvykdyta, nėra jokios atsakovės kaltės, taip pat nėra ir kitų aplinkybių, dėl kurių atsakovė neturėtų teisės nevykdyti savo prievolės. Atsakovės teisė sustabdyti mokėjimus ieškovei bei teisė netesybų dydžiu sumažinti savo mokėtinas sumas ieškovei buvo numatyta ir šalių sudarytoje sutartyje (13.9.2. ir 14.4. p.). Nei ieškovė, nei teismas byloje nepaneigė, kad prievolės nevykdymas ieškovės atžvilgiu iš atsakovės pusės buvo panaudotas proporcingai, sąžiningai bei protingai.

185. Nurodo, kad teismas bylos aplinkybes ir įrodymus tyrė paviršutiniškai, nesilaikė įrodinėjimo taisyklių, todėl atliktas bylos įrodymų vertinimas nėra teisingas ir pagrįstas. Teismas vadovavosi tik formalia iš įstatymo ir šalių sudarytos sutarties kylančia atsakovės pareiga atsiskaityti su ieškove už jos sutarties pagrindu atliktus statybos rangos darbus. Ieškovei pažeidus sutartį atsakovė turėjo teisę į savigyną. Mano, kad teismas nepagrįstai ignoravo atsakovės teises bei savo, kaip teismo, pareigą objektyviai vertinti bylos įrodymus ir aplinkybes.

19Ieškovė UAB ,,Elduva“ per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

22Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant tiek faktinę, tiek teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tarp jų ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinių skundų ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

23Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovė UAB ,,Elduva“ ir atsakovė UAB ,,SMD“ 2013-05-07 sudarė statybos rangos sutartį Nr. SMD20130507 dėl daugiabučio namo ( - ) modernizavimo darbų atlikimo, pagal kurią ieškovė įsipareigojo atlikti specialiuosius statybos rangos darbus objekte bei perduoti darbo rezultatą, o atsakovė įsipareigojo priimti tinkamai atliktus darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Ieškovė atliko šildymo darbus ir 2013-06-25 išrašė sąskaitą faktūrą ELD Nr. 00896 34.652,23 Lt sumai. Atsakovė darbus priėmė pasirašydama PVM sąskaitą faktūrą, pažymą apie 2013 m. birželio mėn. atliktus statybos ir remonto darbus bei 2013 m. birželio mėn. atliktų darbų priėmimo aktą. Ieškovė atliko šildymo darbus ir 2013-07-22 išrašė sąskaitą faktūrą ELD Nr. 00901 45.704,67 Lt sumai. Atsakovė darbus priėmė pasirašydama PVM sąskaitą faktūrą, pažymą apie 2013 m. liepos mėn. atliktus statybos ir remonto darbus bei 2013 m. liepos mėn. atliktų darbų priėmimo aktą. Atsakovė ieškovės atliktus darbus priėmė, tačiau už darbus pagal pateiktas sąskaitas neatsiskaitė. Atsakovės įsiskolinimas yra 80356,90 Lt. Paskaičiuota 1038 Lt delspinigių, 853 Lt palūkanų. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad sustabdė mokėjimus, nes ieškovė nereagavo į jos prašymus sumokėti 156.432,32 Lt netesybas, atsiradusias dėl vėlavimo atlikti sutartyje numatytus darbus.

24Šiaulių apygardos teisme 2014-08-21 gautas apeliantės UAB ,,SMD“ prašymas dėl civilinės bylos Nr. 2A-672-357/2014 sustabdymo. Prašyme nurodoma, kad iki bus išspręsta Telšių rajono apylinkės teisme UAB ,,SMD“ iškelta civilinė byla UAB ,,Elduva“ Nr. 2-1393-304/2014 dėl netesybų priteisimo, turėtų būti sustabdyta Šiaulių apygardos teismo civilinė byla Nr. 2A-672-357/2014. LITEKO duomenų sistemoje matyti, kad teisme nagrinėjamos dvi atskiros bylos, Nr. 2A-672-357/2014, Nr. 2-1393-304/2014, kurių reikalavimai yra kildinami iš 2013-05-07 statybos rangos sutarties Nr. SMD20130507 dėl daugiabučio namo ( - ) modernizavimo darbų atlikimo, sudarytos tarp UAB ,,SMD“ ir UAB ,,Elduva“.

25Teisėjų kolegija pažymi, kad CK 6.681 straipsnio 1 dalyje statybos rangos sutartis apibrėžta kaip sutartis, kuria rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal atsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Konkrečios statybos rangos sutarties šalių teisės bei įsipareigojimai, kiek jie imperatyviai nenustatyti įstatymų, reglamentuojami statybos rangos sutarties. Sutarties esmė – šalių susitarimas, pasiektas suderinus jų valią. Pagal sutarčių teisėje galiojantį sutarties laisvės principą civilinės apyvartos dalyviai (išskyrus atvejus, kai pareigą sudaryti sutartį nustato įstatymai ar savanoriškas įsipareigojimas sudaryti sutartį) yra laisvi spręsti, ar sudaryti sutartį ir kokiomis sąlygomis ją sudaryti. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Sutarties šalys turi vykdyti prisiimtus įsipareigojimus tinkamai, vienos sutarties šalies pareigą vykdyti sutartinę prievolę atitinka kitos sutarties šalies reikalavimo teisė, kuri yra ginama įstatymu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad sutarties laisvės principas valstybės pripažįstamas ir ginamas tikslingai – jis suteikia reikšmę suderintiems šalių tarpusavio ketinimams. Šalių pasiektas susitarimas įformintas teisės aktų pripažįstama tvarka tampa teisiškai įpareigojančiu, kuris nustato teises ir pareigas. Valstybė, siekdama ūkio našumo, įsipareigoja šias pareigas užtikrinti priverstinai, nustatydama teisinį reikalavimą laikytis sutarčių, ir prireikus per teismą priverstinai įgyvendina. Sprendžiant ginčus, kylančius iš sutartinių santykių, nevalia ignoruoti sutarties šalių valios ir vadovautis vien įstatymo nuostatomis. Teismas, spręsdamas sutartinių ginčų klausimus, nuo sutarties sąlygų turinio gali nukrypti ir vadovautis teisės normomis tik tada, kai šalių sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams, viešajai tvarkai ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „ŽVC“ v. AB „Pineka“, bylos Nr. 3K-7-262/2010). Esant šalių sutartiniams santykiams šalių sutartis turi būti taikoma, kiek ji neprieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, o įstatymo nuostatos taikomos tiems klausimams, dėl kurių šalys nesusitarė. Sutarčių vykdymo principai įtvirtinti CK 6.200 straipsnyje: šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai, vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis, sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu, jeigu pagal sutartį ar jos prigimtį šalis, atlikdama tam tikrus veiksmus, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti, tai ši šalis privalo imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo. Sutarties neįvykdymu pagal CK 6.205 straipsnį laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. Sutarties šaliai neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius sutartį, kita sutarties šalis, atsižvelgiant į aplinkybes, įgyja teisę naudotis sutartyje ir įstatyme nustatytais teisių gynimo būdais.

26Pažymėtina, kad statybos rangos sutartis yra specifinė sutartis, kuri liečia ne tik sutarties šalis, bet turi ir visuomeninį suinteresuotumą. Šis sutarties ypatumas reikalauja ypatingo sutarties aplinkybių išanalizavimo ir neleidžia formalaus teisės normų taikymo. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas priėmė galutinį sprendimą formaliai vertindamas ieškovės išdėstytas aplinkybes. Teismas savo sprendimą grindė vien ieškovės išrašytomis sąskaitomis faktūromis, teigiant, kad jos nenuginčytos ir vertinant, kad darbai buvo priimti, nesigilinant į atsakovės pateiktų prieštaravimų turinį, atliktų (neatliktų) darbų ir įsipareigojimų terminus bei sutarties pažeidimo pasekmes. Teisėjų kolegija pažymi, kad tiek atsiliepimas, prieštaravimas, tiek priešieškinio pateikimas yra atsakovės gynybos nuo pareikšto ieškinio būdai ir kurį iš jų pasirinkti, sprendžia atsakovas. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai netyrė apeliantės prieštaravime nurodytų aplinkybių, nesprendė sutarties sąlygų (terminų) pažeidimo fakto ir šalių atsakomybės pagal sudarytą statybos rangos sutartį. Teismas tinkamai neatsižvelgė į aplinkybę, kad apeliantė vienašališkai nutraukė statybos rangos sutartį ir sutarties 14.2. p. pagrindu išrašė 2013-09-30 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. SMD000000254 156.432,32 Lt dydžio netesybų sumai. Šių aplinkybių netinkamas vertinimas lėmė dviejų civilinių bylų iškėlimą, pagrįstą tos pačios statybų rangos sutarties vykdymu, įrodinėjant tas pačias faktines aplinkybes, kurios šioje byloje yra atmestos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas laikosi praktikos, kad, siekiant įgyvendinti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus, sutrumpinti bylinėjimosi trukmę, užtikrinti operatyvesnį teismo procesą, apeliacinės instancijos teismas gali perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui tik išimtiniais, įstatymo nustatytais atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija v. E. Š. ir kt., bylos Nr. 3K-3-184/2008). Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas turi teisę perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, kai yra šioje teisės normoje nustatytos jos taikymo sąlygos, kai bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo atskleista jos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima iš esmės išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme.

27Teisėjų kolegija pažymi, kad bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog bylos esmė neatskleista pirmosios instancijos teisme ir dėl to yra pagrindas perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neištyrė apeliantės nurodytų aplinkybių, šių aplinkybių nevertinimas lemia būtinybę bylą nagrinėti visa apimtimi kitais aspektais, kadangi apeliantės reikalavimas yra iš esmės susijęs ir neatsiejamas nuo ieškovės pareikšto reikalavimo, šie reikalavimai turi būti nagrinėjami kartu vienoje byloje, o ne skirtingose bylose, kadangi apeliantė savo argumentus nurodė nagrinėjamoje byloje, teismas jas vertino, o tai lemia šalies negalėjimą kreiptis į teismą dėl pakartotinio analogiško klausimo išsprendimo.

28Pažymėtina, kad siekiant tinkamai išspręsti tarp šalių kilusį ginčą reikalinga išanalizuoti šalių sudarytos statybos rangos sutarties vykdymo sąlygas, nustatytų terminų praleidimo priežastis, išspręsti rangos sutarties nutraukimo teisėtumą, atsiradusias pasekmes sutarties šalims, sutartinės civilinės atsakomybės taikymo pagrindus ir prievolių paskirstymą pagal neįvykdytus įsipareigojimus.

29Teisėjų kolegija vertina, kad dviejų civilinių bylų nagrinėjimas, kurių reikalavimai kyla iš vienos sutarties, neatitinka civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų, skatina pernelyg ilgą bylinėjimosi procesą, papildomas tiek teismo, tiek ginčo šalių laiko ir lėšų sąnaudas. Atsižvelgiant į faktą, kad civilinės bylos Nr. 2-1393-304/2014 reikalavimas grindžiamas argumentais, kurie išdėstyti nagrinėjamoje byloje apeliantės pateiktuose prieštaravimuose, tai reiškia, kad civilinėje byloje Nr. 2-1393-304/2014 iš esmės sprendžiamas jau nagrinėtas klausimas, buvęs atsakovės UAB ,,SMD“ atsikirtimų pagrindu, todėl pirmosios instancijos teismas turėtų svarstyti dėl šių bylų sujungimo.

30Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neištyrė visų bylos aplinkybių, neišsprendė visų byloje pareikštų reikalavimų, visoje apimtyje, formaliai taikė materialinės teisės normas, kas lėmė netinkamą bylos išnagrinėjimą. Teisėjų kolegija dėl aptartų aplinkybių apeliantės UAB ,,SMD“ apeliacinį skundą tenkintina iš dalies, Telšių rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 14 d. galutinį sprendimą ir 2013 m. lapkričio 21 d. preliminarų sprendimą panaikina, o bylą perduoda nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

31Šiaulių apygardos teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

32Telšių rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 14 d. galutinį sprendimą ir 2013 m. lapkričio 21 d. preliminarų sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo ginčo teisena.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I.Ginčo esmė... 4. Ieškovė UAB ,,Elduva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama... 5. Atsakovė UAB ,,SMD“ pateikė prieštaravimus dėl Telšių rajono apylinkės... 6. Ieškovė, nesutikdama su atsakovės pateiktais prieštaravimais, pateikė... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Telšių rajono apylinkės teismas 2014 m. balandžio 14 d. galutiniu sprendimu... 9. Ieškinį tenkino, priteisė iš UAB „SMD“ UAB „Elduva“ naudai skolą... 10. Teismas konstatavo, kad atliktų darbų priėmimo aktai nėra nuginčyti,... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą esmė... 12. Atsakovė UAB ,,SMD“ apeliaciniu skundu prašo Telšių rajono apylinkės... 13. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:... 14. 1. Teigia, kad ieškovė UAB ,,Elduva“ nepagrįstai nutylėjo, jog su ja buvo... 15. 2. Mano, kad teismas netinkamai taikė materialines teisės normas,... 16. 3. Teismas tarp ieškovės ir atsakovės iškilusį ginčą turėjo spręsti... 17. 4. Susilaikydama nuo skolos už atliktus darbus ieškovei sumokėjimo,... 18. 5. Nurodo, kad teismas bylos aplinkybes ir įrodymus tyrė paviršutiniškai,... 19. Ieškovė UAB ,,Elduva“ per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 21. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 22. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 23. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovė UAB ,,Elduva“ ir... 24. Šiaulių apygardos teisme 2014-08-21 gautas apeliantės UAB ,,SMD“ prašymas... 25. Teisėjų kolegija pažymi, kad CK 6.681 straipsnio 1 dalyje statybos rangos... 26. Pažymėtina, kad statybos rangos sutartis yra specifinė sutartis, kuri... 27. Teisėjų kolegija pažymi, kad bylos esmė suprantama kaip svarbiausios... 28. Pažymėtina, kad siekiant tinkamai išspręsti tarp šalių kilusį ginčą... 29. Teisėjų kolegija vertina, kad dviejų civilinių bylų nagrinėjimas, kurių... 30. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad... 31. Šiaulių apygardos teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos... 32. Telšių rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 14 d. galutinį sprendimą...