Byla B2-937-479/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Žydrūnas Bertašius, sekretoriaujant Mildai Paradnikaitei, dalyvaujant ieškovės BUAB „Hoja Electronics“ atstovei advokato padėjėjai Sandrai Balskuvienei, atsakovės UAB „Laisvas paukštis“ direktoriui D. L., atsakovės atstovui atstovui advokatui Rimvydui Paulauskui, trečiajam asmeniui I. T., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Hoja Electronics“ ieškinį atsakovei UAB „Laisvas paukštis“ dėl bankroto bylos iškėlimo ir

Nustatė

2ieškovė 2014-01-08 pateikė pareiškimą Klaipėdos apygardos teismui dėl bankroto bylos UAB „Laisvas paukštis“ iškėlimo, įmonės bankroto administratoriumi prašė skirti M. Milinį. Nurodė, kad ieškovės akcininkė R. P. 2011-09-23 ketino įsigyti atsakovės akcijų ir iš ieškovės lėšų pervedė atsakovei 10 200 Lt avansinę įmoką. Sutartis nebuvo pasirašyta, todėl atsakovė privalėjo grąžinti ieškovei avansinę įmoką. Atsakovė skolos nesumokėjo, nors buvo įspėta dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovė už 2011 m. ir 2012 m. nepateikė finansinės atskaitomybės ir tai patvirtina, jog atsakovė turi finansinių sunkumų ir yra nemoki.

3Trečiasis asmuo I. T. pareiškė reikalavimą įtraukti į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu, nes atsakovė jai skolinga 4 840,49 Lt darbo užmokesčio. 2014-01-15 nutartimi teismas patenkino I. T. prašymą dėl jos įtraukimo į bylą.

4Atsakovė UAB „Laisvas paukštis“ pateikė atsiliepimą į ieškinį ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškinys nepagrįstas, nes ieškovė nėra skolinga atsakovei. Ieškovės nurodyta 10 200 Lt suma sumokėta ne pagal 2011-09-26 akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, o šiomis lėšomis ieškovė sumokėjo atsakovei už atsakovės teiktas konsultacijas. Atsakovė taip pat nurodė, kad trečiojo asmens reikalavimas yra kilęs ne iš darbo santykių, o iš atstovavimo santykių.

52014-02-20 teismo posėdyje ieškovės atstovė adv. pad. S. Balskuvienė nurodė, kad ieškinį palaiko. Ieškovės atstovė nurodė, jog atsakovė nepateikė byloje dokumentų apie tai, kad atsakovė yra moki įmonė. Atsakovė skolos ieškovei nesumokėjo, todėl atsakovei keltina bankroto byla.

6Atsakovės atstovas adv. R. Paulauskas nurodė, kad atsakovė nėra skolinga ieškovei. Ieškovės nurodytos ir atsakovei sumokėtos lėšos yra ieškovės įsipareigojimų atsakovei įvykdymas. Atsakovė yra moki įmonė ir nėra pagrindo jai iškelti bankroto bylą.

7Trečiasis asmuo I. T. nurodė, kad jai atsakovė skolą sumokėjo. Trečiasis asmuo palaikė ieškinį ir nurodė, kad atsakovė yra nemoki įmonė.

8Atsisakytina iškelti atsakovei bankroto bylą.

9Ieškovė atsakovei pareiškė ieškinį dėl bankroto bylai iškėlimo ir ieškinio reikalavimus pagrindė tuo, jog atsakovės įsiskolinimas ieškovei yra 10 200 Lt. Ieškovė atsakovės skolą įrodinėjo 2011-09-26 akcijų pirkimo-pardavimo sutarties nuorašu, liudytojų R. P., L. N. parodymais. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovės pateikta akcijų pirkimo-pardavimo sutartis surašyta 2011-09-26 (b. l. 14-16). Teismas įvertina ir tai, kad 10 200 Lt mokėjimas atsakovei atliktas 2011-09-23. Mokėjimo pavedime nurodyta, kad mokėjimas atliekamas pagal 2011-09-22 sutartį (b. l. 17). Akivaizdu ir tai, kad ieškovės pateikta 2011-09-26 akcijų pirkimo-pardavimo sutartis yra šalių nepasirašyta ir įrodomosios reikšmės neturi. Taigi mokėjimas atsakovei atliktas vadovaujantis 2011-09-22 sutartimi, o šios datos sutartis teismui nebuvo pateikta. Būtina įvertinti ir tai, kad nuo 2011-09-22 iki 2013-03-27 atsakovei pretenzijų dėl lėšų grąžinimo nebuvo reiškiama, kas įrodo, jog aiškios ir pagrįstos reikalavimo teisės ieškovė neturi.

10Teismas įvertina ir tai, jog 2013-01-14 atsakovei ieškovei išrašė sąskaitą-faktūrą dėl 10 200 Lt sumokėjimo už ieškovei suteiktas konsultacijas (b. l. 66).

11Taigi byloje surinkti rašytiniai įrodymai patvirtina teismui tai, jog lėšos atsakovei buvo sumokėtos už suteiktas ieškovei konsultacijas. Dėl to pagal surinktą bylos medžiagą ieškovės negalima pripažinti atsakovės kreditore ir pripažinti ieškovei teisę inicijuoti atsakovei bankroto bylą (LR CPK 178 str.).

12Dėl atsakovės turtinės padėties teismas atsižvelgia į tai, jog pagal 2013-12-13 atsakovės balansą atsakovės per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro 366 380 Lt (b. l. 61,62). Atsakovė nurodė ir tai, kad pradelstas yra trečiojo asmens I. T. reikalavimas, tačiau jis bylos nagrinėjimo metu buvo padengtas. Atsakovės pateikti įrodymai patvirtina, jog atsakovė nėra skolinga valstybinėms institucijoms (b.l. 158, 159). Iš atsakovės turto vykdomas išieškojimas A. K., išieškoma 35 629 Lt skola (b. l.77). Išieškojimas kreditorei KU “Vilniaus taupomoji kasa“ yra sustabdytas (b. l. 169). Atsakovė balanse nurodo turinti turto už 1 719 360 Lt ir ši atsakovės nuostata nėra paneigta (b. l. 62). LR įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. numato, kad bankroto byla keliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki. To paties įstatymo 2 str. 8 p. nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę balanse nurodyto turto vertės. Pagal nagrinėjamoje byloje pateiktus įrodymus galima padaryti išvadą, jog atsakovės pradelstos skolos sudaro 35 629 Lt, atsakovės turtas sudaro 1 719 360 Lt ir tai patvirtina, jog atsakovė yra moki įmonė. Esant šioms aplinkybėms teismas konstatuoja, kad atsakovė UAB „Laisvas paukštis“ yra moki įmonė ir ieškinys yra neįrodytas bei atmestinas (LR CPK 178 str.). Atmetus ieškovės ieškinį, iš ieškovės atsakovei priteistinos atstovavimo išlaidos 500 Lt (LR CPK 98 str.).

13Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290-292 str.,

Nutarė

14atmesti UAB „Hoja Electronics“ ieškinį.

15Įsiteisėjus teismo sprendimui panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014-01-08 nutartimi UAB „Laisvas paukštis“ įmonės kodas 111814193, buveinė H. Manto g. 40-6, Klaipėdoje, turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones – turto areštą, išieškojimo veiksmų sustabdymą.

16Priteisti iš ieškovės UAB „Hoja Electronics“ atsakovei UAB „Laisvas paukštis“ 500 Lt atsakovės atstovavimo išlaidoms atlyginti.

17Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai