Byla 2A-2279/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Alvydo Poškaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo) ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „Specializuotas transportas“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1337-253/2012 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Specializuotas transportas“ ieškinį atsakovams viešajai įstaigai ,,Gargždų švara“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Ekonovus“ dėl įsakymo panaikinimo, atviro konkurso pripažinimo negaliojančiu ir viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas AB „Specializuotas transportas“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su patikslintu ieškiniu atsakovams VšĮ „Gargždų švara“ ir UAB „Ekonovus“, kuriuo prašė: 1) pripažinti negaliojančiu VšĮ „Gargždų švara“ direktoriaus 2012 m. kovo 15 d. įsakymą Nr. 8/2012, kuriuo patvirtintos atviro konkurso „Klaipėdos rajono savivaldybės VšĮ „Gargždų švara“ komunalinių atliekų surinkimo ir jų išvežimo šalinti sąvartyne arba atliekų deginimo įmonėje paslaugų pirkimas, pagal teritorinius sektorius“ sąlygos ir atitinkamai pripažinti negaliojančiu šį atvirą konkursą; 2) pripažinti negaliojančia ab initio su pirkimo laimėtoju sudarytas viešojo pirkimo sutartis atvirajame konkurse „Klaipėdos rajono savivaldybės VšĮ „Gargždų švara“ komunalinių atliekų surinkimo ir jų išvežimo šalinti sąvartyne arba atliekų deginimo įmonėje paslaugų pirkimas pagal teritorinius sektorius“: -VšĮ „Gargždų švara“ ir UAB „Ekonovus“ 2012 m. liepos 4 d. sutartį Nr. 2012/07/04-01 „Dėl komunalinių atliekų surinkimo Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje ir jų išvežimo šalinti į Klaipėdos regioninį sąvartyną arba atliekų deginimo įmonę paslaugos teikimo A sektoriuje“, - VšĮ „Gargždų švara“ ir UAB „Ekonovus“ 2012 m. liepos 4 d. sutartį Nr. 2012-07/04-02 „Dėl komunalinių atliekų surinkimo Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje ir jų išvežimo šalinti į Klaipėdos regioninį sąvartyną arba atliekų deginimo įmonę paslaugos teikimo B sektoriuje“; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas. Patikslintu ieškiniu ieškovas atsisakė pradinio ieškinio 1–3 reikalavimų dėl VšĮ „Gargždų švara“ paskelbto atvirojo Konkurso sąlygų modifikavimo bei įpareigojimo pateikti informaciją (t. 1, b. l. 2–12). Ieškovas nurodė, kad dalyvavo Klaipėdos rajono savivaldybės įsteigtos VšĮ „Gargždų švara“ organizuotame 2012 m. kovo 30 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtame atvirame konkurse „Klaipėdos rajono savivaldybės VšĮ „Gargždų švara“ komunalinių atliekų surinkimo ir jų išvežimo šalinti sąvartyne arba atliekų deginimo įmonėje paslaugų pirkimas pagal teritorinius sektorius“ (toliau – Konkursas). Ieškovas 2012 m. gegužės 7 d. pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, kurioje nurodė, kad iki 2012 m. gegužės 7 d. negavo atsakymo į 2012 m. gegužės 17 d. rašte pateiktą klausimą Nr. 4 „Kokiais dokumentais remiantis VšĮ „Gargždų švara“ buvo pavesta rengti ir organizuoti Konkursą Klaipėdos rajone. Ieškovas nesutinka su atsakovo 2010 m. gegužės 10 d. pateiktu atsakymu, kad atsakovui teisę rengti Konkursą suteikia Atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – ATĮ) 30 straipsnis, kuris Konkurso paskelbimo metu, t.y. 2012 m. kovo 30 d., nebuvo net priimtas, todėl šie argumentai pripažintini niekiniais. Ieškovas mano, kad atsakovas į pretenzijoje pateiktą klausimą Nr. 6 pagrįsto atsakymo nepateikė. Nurodo, kad VšĮ „Gargždų švara“ nėra bendrovė, o Konkurso paskelbimo metu galiojusi ATĮ 30 straipsnio 4 dalies redakcija neleido vienos savivaldybės įsteigtai viešajai įstaigai pavesti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo funkcijų, įskaitant ir teisės rengti Konkursą. VšĮ „Gargždų švara“ vienintelė steigėja yra Klaipėdos rajono savivaldybė. Todėl atsakovas netenkina ir antrosios alternatyvios sąlygos subjektui, eksploatuojančiam komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, t. y. kad atliekų tvarkymo įstaiga, įmonė ar organizacija turi būti įsteigta kelių savivaldybių. Atsakovas nėra įtrauktas į regioninę atliekų tvarkymo sistemą, todėl remiantis Klaipėdos rajono atliekų tvarkymo taisyklėmis (toliau –Taisyklės) atsakovas neturi teisinio subjektiškumo organizuoti komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo konkursų. Nors atsakovas teigia, kad VšĮ „Gargždų švara“ yra įsteigta tik atliekų tvarkymo sistemos administravimo funkcijoms atlikti, tačiau jos veiklos rūšys apima ir atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimą. Ieškovo nuomone, Konkurso paskelbimas laikytinas neteisėtu ir jis bei atsakovo direktoriaus 2012 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 8/2012, kuriuo patvirtintos Konkurso sąlygos, turi būti pripažinti negaliojančiais, nes Konkursas paskelbtas atitinkamo teisinio subjektiškumo neturinčio asmens. Todėl Konkurso tikslas – sudaryti viešojo pirkimo sutartį negali būti kvalifikuojamas kaip pasiektas teisėtai, dėl ko pripažintina, kad tarp atsakovų VšĮ Gargždų švara“ ir UAB „Ekonovus“ 2012 m. liepos 4 d. sudarytos viešojo pirkimo sutartys Nr. 2012/07/04-01 ir Nr. 2012/07/04-02 yra sudarytos neteisėtai ir pripažintinos negaliojančiomis ab initio.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. liepos 20 d. sprendimu priėmė ieškovo AB „Specializuotas transportas“ ieškinio atsisakymą dalyje dėl ieškinio reikalavimų panaikinti VšĮ „Gargždų švara“ paskelbto atvirojo Konkurso sąlygų III dalies „Tiekėjų minimalūs kvalifikacijos reikalavimai“ 13 punkto lentelės 12, 13 punktuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus, įpareigoti VšĮ „Gargždų švara“ pateikti ieškovui informaciją, kuri buvo prašoma pateikti 2012 m. balandžio 27 d. rašte Nr. 316 bei įpareigoti VšĮ „Gargždų švara“ papildyti Konkurso sąlygas – suderinti jas su Valstybiniu strateginiu atliekų tvarkymo planu, Klaipėdos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planu ir Taisyklėmis ir šioje dalyje civilinę bylą Nr. 2-1337-253/2012 nutraukė. Likusioje dalyje ieškovo AB „Specializuotas transportas“ ieškinį atmetė (t. 3, b.l. 13-21). Teismas sprendė, kad klausimo dėl atsakovo VšĮ „Gargždų švara“ kvalifikavimo perkančiąja organizacija ir jos subjektinės teisės skelbti Konkursą bei vykdyti viešojo pirkimo procedūras nagrinėjimas patenka Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau-VPĮ) reglamentavimo sritį. Teismas nurodė, kad Konkurso paskelbimo metu galiojusi ATĮ 30 straipsnio 1 dalies redakcija numatė, jog savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti. Savivaldybių funkcijas reglamentuojantis ATĮ 25 straipsnis nustato, kad savivaldybių institucijos organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymą. Nors iš Taisyklių (atnaujintų 2011 m.) III dalies „Komunalinių atliekų tvarkymo organizavimas ir valdymas“ 9 punkto matyti, kad atsakovas VšĮ „Gargždų švara“ neįtrauktas į Regioninės atliekų tvarkymo sistemos dalyvių sąrašą, tačiau tarp šios sistemos dalyvių numatytos apskrities savivaldybės (t. 1, b. l. 86–105). Taisyklių 16 punkte numatoma, kad už atliekų surinkimą ir tvarkymą atsakinga savivaldybė – ji organizuoja atliekų surinkimą ir tvarkymą. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimo, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimo bei sąvartynų įrengimo ir eksploatavimo funkcijos yra savarankiškosios savivaldybių funkcijos, kurias įgyvendindamos savivaldybės turi Konstitucijos ir įstatymų nustatytą sprendimų iniciatyvos, jų priėmimo ir įgyvendinimo laisvę ir yra atsakingos už jų atlikimą (Vietos savivaldos įstatymo 5 str. 1 d. 1 p., 6 str. 31 p.). Klaipėdos rajono savivaldybės VšĮ „Gargždų švara“ 2011 m. spalio 27 d. steigimo akto 1 ir 4 punktuose nustatyta, kad įstaigos steigėja ir savininkė yra Klaipėdos rajono savivaldybė, o 2 punkte nustatyta, kad pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – Klaipėdos rajono savivaldybės funkcijų vykdymas komunalinių atliekų tvarkymo srityje. VšĮ „Gargždų švara“ įstatų 17.8 punktas suteikia įstaigai, vykdant įstatuose numatytą veiklą, skelbti konkursus, susijusius su įstaigos veikla. Taigi, teismas sprendė, kad Klaipėdos rajono savivaldybė turėjo teisę šios įstatymo priskirtos funkcijos įgyvendinimą Konkurso paskelbimo metu galiojusio ATĮ 30 straipsnio 1 dalies pagrindu pavesti jos įsteigtai viešajai įstaigai. Taip pat teismas nurodė, kad ieškovo nurodoma ATĮ 30 straipsnio 4 dalies nuostata neturėtų būti aiškinama kaip paneigianti savivaldybės teisę pavesti eksploatuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą savivaldybės įsteigtam kitos teisinės formos juridiniam asmeniui – viešajai įstaigai. Atsakovo VšĮ „Gargždų švara“ steigėja ir savininkė yra Klaipėdos rajono savivaldybė, todėl šios viešosios įstaigos veikla skirta specialiai nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio viešiesiems interesams tenkinti. Įstaigos savininkė turi teisę priimti įstatymuose bei įstatuose nustatytos kompetencijos sprendimus dėl įstaigos bei kartu su vienasmeniu valdymo organu – įstaigos direktoriumi, yra vienas iš įstaigos organų (VšĮ „Gargždų švara“ įstatų 15.1, 22 p.). VšĮ „Gargždų švara“ steigimo akto 4.2 punktu steigėja įsipareigoja finansuoti VšĮ „Gargždų švara“ veiklos išlaidas pagal patvirtintą išlaidų sąmatą, t. y. įsipareigoja nesant pakankamai lėšų iš kitų VšĮ „Gargždų švara“ įstatų 34 punkte numatytų lėšų šaltinių finansuoti visas VšĮ „Gargždų švara“ veiklos išlaidas. Vertinant išdėstytų aplinkybių visumą bei atsižvelgiant į Viešųjų įstaigų įstatymo (toliau-VĮĮ) 2 straipsnio 1 dalį, numatančią, kad viešoji įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą, teismas konstatavo, kad VšĮ „Gargždų švara“ atitinka VPĮ 4 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 2 dalies perkančiajai organizacijai numatytus kriterijus. Teismas nenustatė perkančiosios organizacijos veiksmų, pažeidusių viešųjų pirkimų principus ar kitas imperatyviąsias VPĮ nuostatas. Kadangi nėra teisinio pagrindo Konkursą laikyti neteisėtu, teismas darė išvadą, kad atsakovo VšĮ „Gargždų švara“ direktoriaus 2012 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 8/2012, kuriuo patvirtintos Konkurso sąlygos, yra teisėtas, todėl ieškinio reikalavimai pripažinti ginčo Konkursą ir nurodytą atsakovės VšĮ „Gargždų švara“ direktoriaus įsakymą negaliojančiais atmestini kaip nepagrįsti. Nenustačius Konkurso paskelbimo neteisėtumo fakto, teismas nurodė, kad nėra ir teisinio pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimą pripažinti negaliojančiomis ab initio tarp atsakovų VšĮ „Gargždų švara“ ir UAB „Ekonovus“ 2012 m. liepos 4 d. sudarytas viešojo pirkimo sutartis Nr. 2012/07/04-01 ir Nr. 2012/07/04-02.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Ieškovas AB „Specializuotas transportas“ (toliau – apeliantas) apeliaciniu skundu prašo panaikinti visą Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 20 d. sprendimą, priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (t. 3, b.l. 26-33). Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. VšĮ „Gargždų švara“ nėra bendrovė, o viešoji įstaiga, todėl konkurso paskelbimo metu galiojusi ATĮ 30 straipsnio 4 dalies redakcija neleido vienos savivaldybės įsteigtai viešajai įstaigai pavesti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo funkcijos, įskaitant ir teisės rengti konkursą komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugoms pirkti. Be to, VšĮ „Gargždų švara“ netenkina ir antros ATĮ numatytos alternatyviosios sąlygos subjektui, eksploatuojančiam komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, t.y. atliekų tvarkymo įstaiga, įmonė ar organizacija ji turi būti įsteigta kelių savivaldybių.
 2. Savivaldybės savo funkcijas turi vykdyti tik pagal įstatymų nustatytus reikalavimus, kurie gali būti numatyti ne tik Vietos savivaldos įstatyme (toliau – VSĮ), bet ir kituose teisės aktuose, t. y. savivaldybės vykdydamos funkcijas yra saistomos ne tik VSĮ, bet ir kitų teisės aktų.
 3. Aiškinant ATĮ 30 straipsnio 4 dalies teisės normas, teismas be pagrindo plečiamai aiškino specialiajame Akcinių bendrovių įstatyme pateiktas sąvokas, teigdamas, kad sąvoka „bendrovė“ ATĮ 30 straipsnio 4 dalies prasme reiškia bet kokį fizinį ar juridinį asmenį. ATĮ 2 straipsnyje nėra sąvokos „bendrovė“, todėl ši sąvoka negali būti suprantama kitaip nei numato specialusis teises aktas, kuris reglamentuoja su bendrovėmis susijusius teisinius santykius (Akcinių bendrovių įstatymas).
 4. Teismas sprendime nepagrįstai nurodo, kad tik savivaldybės įstaigos, atliekančios joms pavestas administravimo funkcijas ir atsakingos už šių funkcijų įgyvendinimą, yra priskirtinos savivaldybės administravimo subjektams. VSĮ 3 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad savivaldybės administravimo subjektais gali būti ne tik savivaldybės institucijos ir įstaigos, bet ir kiti subjektai, turintys teisės aktų suteiktus įgaliojimus.
 5. Teismas nepagrįstai nurodo, kad VšĮ „Gargždų švara“ turėjo teisę organizuoti Konkursą, nes tai numatyta jo steigimo dokumentuose - VšĮ „Gargždų švara“ steigimo dokumentai negali būti laikomi tinkamais įrodymais, kurie pagrindžia jo teisę vykdyti Konkursą, nes šiuos dokumentus parengė pats steigėjas. Tai, kad 2012 m. balandžio 28 d. įsigaliojusi ATĮ 30 straipsnio 4 dalies redakcija nediferencijuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemą eksploatuoti galinčių juridinių asmenų teisinės formos, kaip tik patvirtina apelianto poziciją, jog iki 2012 m. balandžio 28 d. ATĮ draudė vienai savivaldybei perduoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimą ne bendrovei. Apelianto teigimu, įstatymo leidėjas Konkurso paskelbimo metu galiojusios ATĮ redakcijos 30 straipsnio 4 dalimi siekė nustatyti ne tik atliekų tvarkymo sistemų perdavimo kitiems asmenims būdus, bet ir reikalavimus tų asmenų teisinei formai.
 6. ATĮ 30 straipsnio 4 dalis laikytina specialiąja norma VPĮ 4 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 2 dalies atžvilgiu, nes VPĮ nustato bendruosius reikalavimus subjektams, galintiems vykdyti viešuosius pirkimus, o ATĮ nustato reikalavimus subjektams, kurie (be kitų teisių) turės teisę vykdyti viešuosius pirkimus dėl specifinio dalyko – komunalinių atliekų tvarkymo.

9Atsakovas UAB „Ekonovus“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 20 d. sprendimo atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (t. 3, b.l. 58-66). Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismas teisingai nustatė, kad VšĮ „Gargždų švara“, būdama perkančiąja organizacija VPĮ 4 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 2 dalies prasme, turėjo teisę paskelbti ginčo konkursą, o perkančiosios organizacijos veiksmų, pažeidusių viešųjų pirkimų principus ir kitas imperatyvias VPĮ nuostatas, nebuvo nustatyta. Todėl nėra teisinio pagrindo pripažinti Konkursą neteisėtu.
 2. Teismas pagrįstai sprendė, kad apelianto pateikiamas ATĮ (redakcijos, galiojusios Konkurso paskelbimo metu) 30 straipsnio 4 dalies aiškinimas yra netinkamas, nes ABĮ apibrėžtos „bendrovės“ sąvokos taikymas minėtai ATĮ nuostatai, šią nuostatą suprantant kaip suteikiančią savivaldybės teisę pavesti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimą tik savivaldybės įsteigtai akcinei ar uždarajai akcinei bendrovei, nepagrįstai susiaurintų šios teisės normos prasmę ir nebūtų pasiekti normos tikslai.
 3. Teismas pagrįstai atsisakė tenkinti ieškinio reikalavimus pripažinti konkursą neteisėtu, o sudarytą viešojo pirkimo sutartį – negaliojančia, nes VšĮ „Gargždų švara“ tinkamai ir teisėtai vykdė viešojo pirkimo procedūras bei teisėtai pasirašė viešojo pirkimo sutartį su UAB „Ekonovus“. Be to, apeliantas neginčijo viešojo pirkimo procedūrų metu VšĮ „Gargždų švara“ atliktų veiksmų ir priimtų sprendimų teisėtumo.

10Atsakovas VšĮ „Gargždų švara“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (t. 3, b.l. 77-83). Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Savivaldybės, vykdydamos joms pavestas savarankiškąsias viešąsias funkcijas, o šiuo atveju – administruodamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, turi teisę pavesti administruoti komunalinių atliekų sistemą jos įsteigtam juridiniam asmeniui (tarp jų ir viešajai įstaigai) (VSĮ 3 str. 7 d., VĮĮ 2 str. 1 d., 4 str. 1 d.).
 2. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Klaipėdos rajono savivaldybės savarankiškųjų viešųjų funkcijų įgyvendinimui įsteigtas juridinis asmuo – VšĮ „Gargždų švara“, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Klaipėdos rajono savivaldybėje. ATĮ aiškiai ir vienareikšmiškai nustatyta, jog tokiais asmenimis gali būti tiek fiziniai, tiek ir juridiniai asmenys nepriklausomai nuo jų teisinės formos (ATĮ 2 str. 18 d., 20 d., 37 d.).
 3. Klaipėdos rajono savivaldybė turėjo ir turi tos pačios apimties teises pavesti bei tinkamai pavedė VšĮ „Gargždų švara“ vykdyti atitinkamas savivaldybės komunalinių atliekų sistemos administravimo funkcijas, o VšĮ „Gargždų švara“, vykdydama tokį pavedimą, turėjo, o taip pat ir pasikeitus ATĮ 30 straipsnio 4 dalies redakcijai turi teisę rengti komunalinių atliekų surinkimo ir jų išvežimo paslaugų pirkimo atvirąjį konkursą.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų bei materialinės teisės normų pažeidimų, prieštaraujančių viešajam interesui, todėl apskųsto sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas vertintinas apeliacinio skundo ribose (CPK 320 str. 2 d.).

13Nustatyta, kad VšĮ „Gargždų švara“ 2012 m. kovo 30 d. paskelbė atvirą Konkursą (t. 1, b. l. 13–23). 2012 m. balandžio 17 d. ieškovas AB „Specializuotas transportas“ perkančiajai organizacijai pateikė raštą Nr. 290, kuriame prašė atsakyti į išdėstytus klausimus, paaiškinti ir patikslinti konkurso sąlygas (t. 1, b. l. 84). 2012 m. gegužės 7 d. apeliantas raštu Nr. 343 pateikė pretenziją, kurios 6 punkte nurodė, kad iki 2012 m. gegužės 7 d. negavo atsakymo į 2012 m. balandžio 17 d. rašte Nr. 290 pateiktą klausimą Nr. 4 „kokiais dokumentais remiantis VšĮ „Gargždų švara“ buvo pavesta rengti ir organizuoti Konkursą“ (t. 1, b. l. 76–78). Atsakovas VšĮ „Gargždų švara“ 2012 m. gegužės 10 d. raštu Nr. GŠ-002/24 pateikė atsakymą, kad vadovaujasi ATĮ 30 straipsniu (t. 1, b. l. 79–83). 2012 m. liepos 4 d. perkančioji organizacija ir UAB „Ekonovus“ pasirašė sutartis Nr. 2012/07/04-01 ir Nr. 2012-07/04-02 dėl komunalinių atliekų surinkimo Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje ir jų išvežimo šalinti į Klaipėdos regioninį sąvartyną arba atliekų deginimo įmonę paslaugos teikimo A ir B sektoriuose.

14Byloje kilo ginčas dėl VšĮ „Gargždų švara“ subjektinės teisės organizuoti konkursą VPĮ nustatyta tvarka, t. y. būti perkančiąja organizacija. Ieškovas kvestionuoja tokią atsakovo teisę ir dėl to taip pat prašo pripažinti negaliojančiomis VšĮ „Gargždų švara“ ir UAB „Ekonovus“ 2012 m. liepos 4 d. sudarytas viešojo pirkimo sutartis Nr. 2012/07/04-01 ir Nr. 2012-07/04-02.

15Apeliacinis skundas netenkinamas.

16Apeliantas savo patikslinto ieškinio reikalavimus faktiškai grindė argumentais dėl atsakovo kaip asmens, neturinčio teisinio subjektiškumo skelbti Konkursą, išimtinai neatitikimu ATĮ 30 straipsnio 4 dalies reikalavimams (t. 2, b.l. 148-157). Iš esmės taip pat tuo grindžiamas ir apeliacinis skundas.

17Pats apeliantas nurodo, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad savivaldybėms yra priskirtos komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimo, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimo bei sąvartynų įrengimų bei eksploatavimo savarankiškos funkcijos. Todėl šiuo aspektu plačiau teisėjų kolegija nepasisako. Iš šalių argumentų matyti, kad iš esmės taip pat nekyla ginčo dėl savivaldybės teisės perduoti šią funkciją kitiems juridiniams asmenims. Esminiu savo pozicijos argumentu apeliantas, analizuodamas ATĮ 30 straipsnio 4 dalies nuostatas lingvistiniu metodu, nurodo, kad šis straipsnis nustato minėtos funkcijos perdavimo galimybę tik jame esančiomis sąlygomis ir tik griežtai jame nurodytoms juridinių asmenų formoms - atskira savivaldybė gali pavesti eksploatuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą tik savivaldybės įsteigtai bendrovei, o pavesti šią funkciją įstaigai, įmonei, organizacijai gali tik jas įsteigusios kelios savivaldybės. Todėl, apelianto manymu, savivaldybė negalėjo pavesti šios funkcijos atsakovui, kuris yra viešoji įstaiga.

18Pagal bendrąsias taisykles (CPK 5 straipsnio 1 dalis) kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. VPĮ 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, šiame skyriuje (VPĮ V skyriuje) nustatyta tvarka gali kreiptis į teismą. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantas, remdamasis viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis normomis, savo reikalavimus grindžia argumentais, kurie savo esme yra net ne dėl atsakovo veiksmų, neatitinkančių VPĮ reikalavimų, o dėl Klaipėdos rajono savivaldybės, nesančios šioje byloje atsakovu, neteisėtų (anot apelianto) veiksmų ATĮ 30 straipsnio 4 dalies nuostatų kontekste, t.y. kaip minėta, dėl to, kad savivaldybė šios funkcijos negalėjo pavesti savo įsteigtai viešajai įstaigai (atsakovui), o galėjo ją pavesti tik savo įsteigtai bendrovei. Šiame kontekste pastebėtina, kad apeliantas ir nėra nurodęs, kaip ši aplinkybė pažeidė/pažeidžia jo subjektinę teisę apskritai ir jo galimybę dalyvauti Konkurse konkrečiai (pavyzdžiui, lyginant su tuo, jei Konkursą būtų organizavusi savivaldybės įsteigta UAB ir AB).

19Kaip minėta, šios bylos ieškinio dalykas yra pripažinti negaliojančiu atsakovo direktoriaus 2012 m. kovo 15 d. įsakymą Nr. 8/2012, kuriuo patvirtintos Konkurso sąlygos, atitinkamai pripažinti Konkursą ir jo rezultate sudarytas sutartis negaliojančiu(-iomis). Taigi, šios bylos dalyku nėra atsakovo įsteigimo ir/ar jo įstatų (jų dalies) teisėtumo kvestionavimas. Tiesa, apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, pagrįsdamas VšĮ „Gargždų švara“ tinkamą subjektiškumą viešųjų pirkimų vykdymui, nepagrįstai rėmėsi šios įstaigos steigimo dokumentais – šiuos dokumentus parengė pats steigėjas, steigimo dokumentų nuostatos, kurios prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, laikytinos negaliojančiomis. Tačiau nei 2011 m. spalio 27 d. VšĮ „Gargždų švara“ steigimo aktas, nei 2012 m. vasario 1 d. įregistruoti įstatai (ar atitinkamos steigimo akto, įstatų dalys) nėra nuginčyti. Kadangi steigimo akto ar įstatų nuostatų (jų dalių) negaliojimas nėra ieškinio dalyku, todėl apeliacinės instancijos teismas išsamiau steigimo dokumentų aspektu nepasisako, tik pažymi, kad neturi pagrindo sutikti su tuo, kad ATĮ 30 straipsnio 4 dalis pagal savo pobūdį yra imperatyvi, dėl ko teismas ex officio turėtų spręsti steigimo akto ar įstatų nuostatų (jų dalių) negaliojimo klausimą – ja savivaldybei nustatyta galimybė pavesti vieną iš savo funkcijų kitiems subjektams, jokie draudimai ja nenustatyti. Todėl nėra pagrindo sutikti, kad teismas steigimo dokumentais vadovavosi nepagrįstai.

20Lietuvos Aukščiausiojo Teismas yra konstatavęs savo nuosekliai formuojamą jurisprudenciją, kad kitų teisės aktų (ne VPĮ) nuostatos viešųjų pirkimų teisiniams santykiams turi būti taikomos subsidiariai, t. y. pirmiausia reikia taikyti galiojančias VPĮ nuostatas (įskaitant ir dėl tiekėjų kvalifikacijos), o kitos teisės normos taikytinos tais atvejais, kai VPĮ nereguliuoja atitinkamo klausimo arba VPĮ normose įtvirtintos blanketinės nuostatos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2011). Taigi, sutiktina su UAB „Econovus“ atsiliepime nurodytais argumentais, kad perkančiosios organizacijos teisinio subjektiškumo nustatymas ir jos teisė vykdyti viešuosius pirkimus kyla būtent iš VPĮ nuostatų ir būtent šis įstatymas yra specialusis įstatymas viešųjų pirkimų organizavime ir vykdyme, o ne ATĮ 30 straipsnio 4 dalis (kaip nurodoma apeliaciniame skunde). Būtent VPĮ nustato viešųjų pirkimų tvarką, pirkimų subjektų teises, pareigas bei atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčo sprendimo tvarką (VPĮ str. 1 d.). Tuo tarpu ATĮ 30 straipsnio 4 dalis nustato savivaldybės funkcijos komunalinių atliekų tvarkymo srityje įgyvendinimo tvarką, bet niekaip nereglamentuoja viešųjų pirkimų teisinių santykių.

21VPĮ 4 straipsnis nustato, kas yra perkančioji organizacija, perkančiųjų organizacijų sąrašų tvirtinimo, registracijos tvarką. Pagal šio straipsnio 1 dalies 2 punktą perkančioji organizacija yra viešasis ar privatusis juridinis asmuo, kuris atitinka šio straipsnio 2 dalies sąlygas, t.y. jeigu visa ar tam tikra jo veiklos dalis yra skirta specialiai viešiesiems interesams, kurie yra nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio, tenkinti ir atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 1) jo veikla yra daugiau kaip 50 procentų finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar savivaldybių fondų lėšų, arba kitų šioje dalyje nustatytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų lėšų; 2) yra kontroliuojamas (valdomas) valstybės ar savivaldybių institucijų arba kitų šioje dalyje nustatytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų; 3) turi administraciją, valdymo ar priežiūros organą, kurio daugiau kaip pusė narių yra skiriami valstybės ar savivaldybių institucijų arba šioje dalyje nurodytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų. Pagal VPĮ 4 straipsnio 3 dalį Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija tvirtina perkančiųjų organizacijų (įskaitant krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas) sąrašus, o šio straipsnio 4 dalis nustato, kad perkančioji organizacija registruojasi Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS). Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 4-72 „Dėl perkančiųjų organizacijų sąrašų patvirtinimo“ 47.12 punktu į perkančiųjų organizacijų sąrašą yra įtraukti viešieji ar privatieji juridiniai asmenys, atitinkantys VPĮ 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas, o iš CVP IS duomenų matyti, kad atsakovas yra registruotas šioje sistemoje. Pažymėtina, kad ir pats apeliantas nurodo nekvestionuojantis atsakovo atitikimo perkančiosios organizacijos statusui VPĮ prasme.

22Remiantis išdėstytu teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepadarė nei materialinės, nei procesinės teisės normų aiškinimo ar taikymo pažeidimų, priimtas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Todėl jis paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d . 1 p.).

23UAB „Econovus“ pateikė dokumentus, patvirtinančius turėtas išlaidas advokato pagalbai – 6 655 Lt (t. 3 b.l. 67-68). Netenkinus apeliacinio skundo, jos priteistinos iš apelianto (CPK 98 str. 1 d.). CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtino „Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“. Taigi, jose yra nustatyti iš esmės maksimalūs užmokesčio dydžiai, juos viršyti teisėjų kolegija pakankamo pagrindo neįžvelgia. Todėl priteistinų išlaidų už advokatų pagalbą dydis mažinamas iki 1 275 Lt (CPK 98 str. 2 d., CK 1.5 str.).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

25Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

26Priteisti iš ieškovo akcinės bendrovės „Specializuotas transportas“ 1 275 Lt už advokato pagalbą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Econovus“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas AB „Specializuotas transportas“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. liepos 20 d. sprendimu priėmė ieškovo... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Ieškovas AB „Specializuotas transportas“ (toliau – apeliantas)... 9. Atsakovas UAB „Ekonovus“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 10. Atsakovas VšĮ „Gargždų švara“ atsiliepimu į apeliacinį skundą... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 13. Nustatyta, kad VšĮ „Gargždų švara“ 2012 m. kovo 30 d. paskelbė... 14. Byloje kilo ginčas dėl VšĮ „Gargždų švara“ subjektinės teisės... 15. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 16. Apeliantas savo patikslinto ieškinio reikalavimus faktiškai grindė... 17. Pats apeliantas nurodo, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad savivaldybėms yra... 18. Pagal bendrąsias taisykles (CPK 5 straipsnio 1 dalis) kiekvienas... 19. Kaip minėta, šios bylos ieškinio dalykas yra pripažinti negaliojančiu... 20. Lietuvos Aukščiausiojo Teismas yra konstatavęs savo nuosekliai formuojamą... 21. VPĮ 4 straipsnis nustato, kas yra perkančioji organizacija, perkančiųjų... 22. Remiantis išdėstytu teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos... 23. UAB „Econovus“ pateikė dokumentus, patvirtinančius turėtas išlaidas... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 20 d. sprendimą palikti... 26. Priteisti iš ieškovo akcinės bendrovės „Specializuotas transportas“ 1...